click

Pore Là Gì – Pore Over Là Gì

Pore La Gi Pore Over La Gi

Pore Là Gì – Pore Over Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bài Viết: Pore là gì

*
*
*

pore

*

pore /pɔ:/ nội động từ ((thường) + over, upon) mải mê điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích,; (nghĩa bóng) nghiền ngẫmto, pore over a book: mải mê điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích, một cuốn sáchto, pore upon a problem: nghiền ngẫm một vấn đề, (từ cổ,nghĩa cổ) ((thường) + at, on, over) nhìn sát vào, nhìn đăm đăm vào ngoại động từ nhìn sátto, pore one”s eyes out: cúi nhìn sát làm mỏi mắt danh từ lỗ chân lông độ rỗngkhepore space: khe hởpore water pressure: khe rỗngkhe hởkhe nútlỗ hổngpore pressure: căng thẳng mệt mỏi, stress, ở lỗ hổngpore pressure: căng thẳng mệt mỏi, stress, lỗ hổngpore form size distribution: phân bổ, kích thước lỗ hổngpore water: nước trong lỗ hổng đấtpore water pressure: căng thẳng mệt mỏi, stress, nước lỗ hổnglỗ nhỏlỗ rỗlỗ rỗngexcess pore water: nước lỗ rỗng thừa dưpore cross: tiết diện lỗ rỗngpore gas pressure: căng thẳng mệt mỏi, stress, khí ở lỗ rỗngpore pressure: căng thẳng mệt mỏi, stress, căng thẳng mệt mỏi, (trong) lỗ rỗngpore pressure: căng thẳng mệt mỏi, stress, căng thẳng mệt mỏi, lỗ rỗngpore water: nước lỗ rỗngpore water pressure: căng thẳng mệt mỏi, stress, căng thẳng mệt mỏi, nước lỗ rỗngpore water pressure: căng thẳng mệt mỏi, stress, căng thẳng mệt mỏi, phía trong lỗ rỗngpore water pressure: căng thẳng mệt mỏi, stress, căng thẳng mệt mỏi, lỗ rỗngpore waters: nước lỗ rỗngpressure of pore water: căng thẳng mệt mỏi, stress, căng thẳng mệt mỏi, lỗ rỗngsoil pore: lỗ rỗng trong nhàxốpLĩnh vực: cơ khí & công trìnhkẽ rỗngexcess pore pressure: căng thẳng mệt mỏi, stress, căng thẳng mệt mỏi, dư kẽ rỗngexcess pore water pressure: căng thẳng mệt mỏi, stress, căng thẳng mệt mỏi, dư kẽ rỗngpore distribution: sự phân bổ, kẽ rỗngpore pressure: căng thẳng mệt mỏi, stress, căng thẳng mệt mỏi, kẽ rỗngpore pressure device: cái đo căng thẳng mệt mỏi, stress, căng thẳng mệt mỏi, kẽ rỗngpore pressure dissipation: lực nước kẽ rỗngpore volume: dung tích, kẽ rỗngpore wate pressure phenomenon: hiện tượng lạ lạ căng thẳng mệt mỏi, stress, căng thẳng mệt mỏi, kẽ rỗngpore water head: cột nước kẽ rỗngpore water pressure: căng thẳng mệt mỏi, stress, căng thẳng mệt mỏi, nước kẽ rỗngtransient pore water pressure: căng thẳng mệt mỏi, stress, căng thẳng mệt mỏi, kẽ rỗng tức thờilỗ nhỏ dại để chất lỏng rất có
hiệu quả, thấm qua (lõi lọc)gustatomy poregai, nhú vị giácmin pore indexvữa khoáng chấtpore diameterđường kính lỗpore indexchỉ số kẽ giốngpore indexhệ số rỗngpore pressure dissipationsự triệt tiêu áp lựcpore pressure gaugeđo căng thẳng mệt mỏi, stress, căng thẳng mệt mỏi, kế rỗngpore pressure transducerđầu đo căng thẳng mệt mỏi, stress, căng thẳng mệt mỏi, kế rỗngpore ratiochỉ số động rỗngpore sizekích thước hạtpore form size openingđường kính lỗ vỏ lọcpore spacelỗ hổng
danh từ o lỗ rỗng Không gian giữa những hạt đá rắn trong những loại đá. Trong đá trầm tích những lỗ rỗng thường chứa chất lưu như nước, khí and/hoặc dầu. Những lỗ rỗng to thường thì, có đường kính to thêm 0,5 micron. § pore pressure : căng thẳng mệt mỏi, stress, lỗ rỗng § pore throat : kênh nối § pore volume : thể tích lỗ rỗng § pore volume compressibility : đô nén lỗ rỗng § pore water : nước lỗ rỗng

Xem Ngay:  Keep Track Of Là Gì
*

Xem Ngay: Jhipster Là Gì – Thử Nghiệm Với Jhipster Stack

*
*

pore

Từ điển Collocation

pore noun ADJ. blocked | open VERB + PORE block | unblock | open A hot bath opens the pores. | close

Từ điển WordNet

n. any tiny hole admitting passage of a liquid (fluid or gas)any small opening in the skin or outer surface of an animal v. Xem Ngay: Dầu Luyn Là Gì? Những Lưu Ý Về Dầu Luyn Cần Nắm Rõ Dầu Luyn Là Dầu Gì Vậy

English Synonym và Antonym Dictionary

pores|pored|poringsyn.: center centre concentrate focus rivet stoma stomate Thể Loại: Sẻ chia, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Pore Là Gì – Pore Over Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Pore Là Gì – Pore Over Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *