click

phòng thờ tiếng anh là gì

phong tho tieng anh la gi

phòng thờ tiếng anh là gì

Thờ cúng tổ tiên ông bà, chính là tổng thể toàn diện và tổng thể những vẻ
Bên phía ngoài, lễ nghi, cúng bái nhằm mục đích, mục tiêu kim chỉ nam thể hiện, tấm lòng tôn kính,, đạo lý uống nước nhớ nguồn, biết ơn tổ tiên ông bà,, ông bà,
bố mẹ đã sinh thành and
thiết kế xây dựng nên đời sống,, Góp sức, và làm việc cho con cháu –
những người dân, dân được xem như, là dòng
Đời đầu, tiên của một dòng họ, với ông bà,
bố mẹ đã qua đời. Hãy cùng hethongbokhoe.com học từ vựng tiếng Anh với chủ đề thờ cúng tổ tiên ông bà, nhé! Nguồn
đoạn Clip clip clip trên Fanpage hethongbokhoe.com.com: Từ vựng tiếng Anh về thờ cúng – hethongbokhoe.com Thờ tổ tiên ông bà, là một chiếc, xinh, văn hóa truyền thống cổ truyền, truyền thống cổ truyền, lâu năm, truyền thống cổ truyền, lâu năm, lâu lăm của lượng người Việt xưa and nay. Bàn thờ tổ tiên ông bà, là 1 trong các, những những phần không thể nợ trong số những hộ hộ gia đình,, không kể giàu nghèo hay vị thế, xã hội. Vậy bàn thờ tiếng Anh là gì? thờ cúng tổ tiên ông bà, tiếng Anh là gì?… Bài Viết: Phòng thờ tiếng anh là gì Hãy cùng hethongbokhoe.com học từ vựng nào.

*

Thờ cúng tổ tiên ông bà, là một chiếc, xinh, văn hóa truyền thống cổ truyền, truyền thống cổ truyền, lâu năm, truyền thống cổ truyền, lâu năm, lâu lăm burn incense sticks: thắp nhang incense (n) /ˈɪnsens/ cây nhang candle (n) /ˈkæn.dəl/ nến the offering of incense: việc thắp hương, incense burner bowl: bát hương circular incense stick: nhang vòng

Xem Ngay:  Spiritual Là Gì
*

Bàn thờ tổ tiên ông bà, dịp Tết ancestor (n) /ˈænsestə(r)/ tổ tiên ông bà, ancestor worship: thờ cúng tổ tiên ông bà, sacred (a) /ˈseɪ.krɪd/ thiêng liêng deceased (n) /dɪˈsiːst/ người đã mất, gì descendant (n) /dɪˈsen.dənt/ con cháu filial piety (n) /ˈfɪl.i.əl ˈpaɪə.t̬i/ lòng hiếu thảo

*

Chiêu trò trang trí bàn thờ altar (n) /ˈɑːl.tɚ/ bàn thờ offering (n) /ˈɑː.fɚ.ɪŋ/ lễ vật joss paper (n) /ˈdʒɑːs ˈpeɪ.pɚ/ tiền vàng mã belief (n) /bɪˈliːf/ tín ngưỡng religious rites /rɪˈlɪdʒ.əs raɪt/ nghi thức tôn giáo ghost (n) /ɡoʊst/ ma, quỷ afterlife (n) /ˈæf.tɚ.laɪf/ kiếp sau underworld (n) /ˈʌn.dɚ.wɝːld/
hội đồng bên kia reincarnate (v) /ˌriː.ɪnˈkɑːr.neɪt/ đầu thai pilgrim (n) /ˈpɪl.ɡrɪm/ người hành hương spiritual (a) /ˈspɪr.ə.tʃu.əl/ thuộc chiếm hữu, tâm linh

*

Bàn thờ gia tiên During the last days before Tet, all family members visit their ancestors’ graves. Dịch: Khoảng chừng chừng thời khắc giáp Tết, những tổng thể toàn diện và tổng thể mọi cá nhân, trong nhà đi tảo mộ tổ tiên ông bà,. ancestors’ graves: mộ tổ tiên ông bà, Before New Year’s Eve, a five-fruit tray will be put on ancestral altar, offered to, the gods và ancestor as well as express wishes of the whole family about a new year with luck, health và prosperity. Xem Ngay: Tư Vấn Thiết Kế Tiếng Anh có nghĩa là gì
ý nghĩa và chân thành, tinh tế và sắc sảo, là gì, Thiết Kế Xây Dựng Trong Tiếng Tiếng Anh Dịch: Từ trước đêm Giao thừa, trên bàn thờ tổ tiên ông bà, sẽ bày một mâm ngũ quả cúng những vị thần thánh and ông bà tổ tiên ông bà,, đồng thời là để thể hiện, mong ước, của cả hộ hộ gia đình, về một năm mới tết tới, tết tới, phát lộc phát tài, an khang – thịnh vượng, – thịnh vượng an khang – thịnh vượng, – thịnh vượng and an khang – thịnh vượng, – thịnh vượng. ancestral altar: bàn thờ tổ tiên ông bà, On New Year’s Eve, the head of the family will present a food plate with rice và other offerings to, the family altar to, pay respect to, the family ancestors. This worshipping act will occur for the next 3 days in which the family members believe their ancestors are there to, celebrate the New Year with them. Dịch:
Vào tối, Giao thừa, chủ nhà bày một mâm cơm and những lễ vật khác lên bàn thờ gia tiên để cúng ông bà tổ tiên ông bà,. Trong ba ngày đầu xuân năm mới tết tới, tết tới, mới, việc thờ cúng vẫn tiếp tục ra mắt, vì mọi cá nhân, đều tin là ông bà tổ tiên ông bà, cũng đang ăn Tết với mình. offering: lễ vật family altar: bàn thờ gia tiên worshipping act: việc thờ cúng On the afternoon of the third day of Tết, most family will make a final feast to, send the ancestor to, the underworld và will continue to, pick them up the next Tết. Xem Ngay: Subheading có nghĩa là gì
ý nghĩa và chân thành, tinh tế và sắc sảo, là gì – Nghĩa Của Từ Subheading Dịch: Vào chiều mồng ba Tết, số đông mọi hộ hộ gia đình, đều làm một lễ cúng cuối cùng trong lượt
Đón tết, tết tới, tết tới, để tiễn ông tổ tiên ông bà, về
hội đồng bên kia and Tết sang năm lại đón những cụ về ăn Tết. underworld: về
hội đồng bên kia

Xem Ngay:  Maternity Là Gì - Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa Maternity Và Motherhood

Ứng dụng, học tiếng Anh theo chủ đề App hethongbokhoe.com cho Android & iOS

**

#ThoCungTiengAnh #ThapHuongTiengAnh #BanThoTiengAnh #hethongbokhoe.com #hethongbokhoe.com #HocTiengAnh #AppHocTiengAnh #Appthienmaonline.vn #UngDungthienmaonline.vn #UngDungHocTiengAnh #ThanhHuyenthienmaonline.vn #VietNam Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: phòng thờ tiếng anh là gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com phòng thờ tiếng anh là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *