Oxit Trung Tính Là Gì

Oxit Trung Tính Là Gì

Định nghĩa: Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó chứa một nguyên tố là oxi.

Bài Viết: Oxit trung tính là gì

Phân loại oxit: Có 4 loại: 

Oxit bazơ Oxit axit Oxit lưỡng tính Oxit trung tính

Oxit axit: Thường là oxit của phi kim, phản quang với nước tạo nên axit:

CO2 + H2O → axit cacbonic H2CO3 SO2 + H2O → axit sunfurơ H2SO3 P2O5 + H2O → axit photphoric H3PO4

Oxit bazơ: Là oxit của kim loại, phản quang với nước tạo nên bazơ:

K2O + H2O → bazơ kali hiđroxit KOH. MgO + H2O → bazơ magie hiđroxit Mg(OH)2. ZnO + H2O → bazơ kẽm hiđroxit Zn(OH)2.

Oxit lưỡng tính: Là các oxit khi tác dụng với dung dịch bazơ, and khi tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối and nước.

Al2O3 ZnO

Oxit trung tính: Còn đc gọi là oxit không tạo muối, là các oxit không tác dụng với axit, bazơ, nước.

Xem Ngay: Cocos2Dx Là Gì – Công Nghệ Làm trò chơi Mobile: Cocos2D

CO NO

Phương pháp gọi tên: Tên nguyên tố + oxit:

K2O: Kali oxit. MgO: Magie oxit.

Tiền tố: Mono: 1 | Đi: 2 | Tri: 3 | Tetra: 4 | Penta: 5.

Xem Ngay: Neoliberalism Là Gì – Phân Tích Kinh Tế: Chủ Nghĩa Tân Tự Do

+ Nếu kim loại có nhiều hoá trị:

Tên oxit bazơ: Tên kim loại (kèm theo hoá trị) + oxit

FeO: Sắt (II) oxit | Fe2O3: Sắt (III) oxit. CuO: Đồng (II) oxit | Cu2O: Đồng (I) oxit.

Tên oxit axit: Tên phi kim (+ tiền tố chỉ số nguyên tử) + oxit (+ tiền tố chỉ số nguyên tử oxi)

Xem Ngay:  Fragment Là Gì - Giới Thiệu Về Fragment

SO2: Lưu huỳnh đioxit. CO2: Cacbon đioxit | CO2: Cacbon mono oxit | N2O3: Đinitơ trioxit | N2O5: Đinitơ pentaoxit

Oxit axit ngoài phương thức gọi tên như trên còn tồn tại phương thức gọi khác là: anhidric của axit tương ứng:

SO2: anhidric sunfurơ – H2SO3: axit sunfurơ

Chúng ta lưu ý ký hiệu màu xanh (bazơ), màu đỏ (axit), xanh với đỏ sẽ phản quang cùng nhau.

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT BAZƠ

1

Tác dụng với nước tạo thành bazơ:

CaO(r) + H2O → Ca(OH)2 (dd) BaO(r) + H2O → Ba(OH)2 (dd)

2

Tác dụng với oxit axit tạo thành muối:

BaO(r) + CO2 (k) → BaCO3(r)

3

Tác dụng với axit tạo thành muối and nước:

CuO(r) + 2HCl(dd) → CuCl2(dd) + H2O (lỏng)

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT AXIT

1

Tác dụng với nước tạo thành axit:

P2O5(r) + 3H2O(lỏng) → 2H3PO4 (dung dịch)

2

Tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối:

BaO(r) + CO2 (k) → BaCO3(r)

3

Tác dụng với bazơ tạo thành muối and nước:

CO2(k) + Ca(OH)2(dd) → CaCO3(r) + H2O (lỏng)

Cherry Linh hiện tập trung cứu chúng ta lớp 8 vào lớp 9 ôn luyện môn hóa học. Chúng ta lớp 8 and 9 hãy like and đặt thắc mắc về Hóa Học 8 and Hóa Học 9 tại FB này nhé:

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Oxit Trung Tính Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Oxit Trung Tính Là Gì

Leave a Reply