click

Nice Là Gì – Nghĩa Của Từ Nice

Nice La Gi Nghia Cua Tu Nice

Nice Là Gì – Nghĩa Của Từ Nice

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bài Viết: Nice là gì

*
*
*

nice

*

nice /nais/ tính từ (thông tục) hấp dẫn,, dễ chịu và thoải mái, và thoải mái và dễ chịu, và dễ chịu và thoải mái,; tốt nhất, nhất có thể có tác dụng,, mềm mịn và mượt mà,a nice day: một ngày xinhnice weather: tiết trời xinha nice walk: một cuộc đi dạo, hấp dẫn,the room was nice và warm: ngôi nhà đầm ấm dễ chịu và thoải mái, và thoải mái và dễ chịu, và dễ chịu và thoải mái, xinh, xinh ngoan; tốt nhất, nhất có thể có tác dụng,, tử tế, chu đáohow… of you to, help me in my work!: anh giúp sức, tôi trong việc làm, thật là tử tế quá tinh xảo, câu nệ; không dễ chiều,, khảnh, cầu kỳdon”t be too nice about it:
Không nên, quá câu nệ về cái đóto, be too nice about one”s food: khảnh ăn sành sỏi, tế nhị, nan giải, kỹa nice audience:
những người dân, dân quan sát sành sõito, have a nice ear for music: sành nhạca nice question: một vụ việc tế nhịa nice shade of meaning: một ý tế nhịa nice investigation: một cuộc khảo sát điều tra, điều tra khảo sát, kỹ lưỡnga nice observer: người quan sát tinh tế và sắc sảo, và tinh tế,(mỉa mai) hay hoyou”ve got us into a nice mess!: thật anh đã đẩy chúng tôi
vào trong 1 những vụ việc, yếu tố hoàn cảnh, hay ho gớm! đúng phương pháp, (cân)weighed in the nicest scales: đc cân ở cái cân đúng phương pháp, nhất (sử dụng, như phó từ)nice : rất, lắm, tốt nhất, nhất có thể có tác dụng,socialist construction is going nice và fast: Ra mắt, thế giới chủ nghĩa tiến rất là nhanhthe way is a nice long one:
con phố dài lắm,
con phố dài dằng dặc Nghành nghề dịch vụ: xây dựngdễ chịu

Xem Ngay:  Chapeau Là Gì - Cách Viết Sapo Hay Hấp Dẫn
*

Xem Ngay: Trưởng Thành Là Gì – Mà Ai Cũng Muốn Trở Thành

*
*

nice

Từ điển Collocation

nice adj. VERBS be, feel, look, seem, smell, sound, taste I felt nice và cosy. That bread smells nice. His mother sounded very nice on the phone. | make sth I tidied the room to, make it nice for the others when they came home. ADV. awfully, exceptionally, extremely, incredibly, jolly, really, terribly, very an awfully nice man | perfectly, thoroughly I”m sure she”s perfectly nice really. | not particularly It had not been a particularly nice experience. | pretty, quite, rather | enough Some of the boys were nice enough, but she didn”t want to, go out with them. PREP. about He was incredibly nice about it, though I am sure it caused him a lot of trouble. | for It”s nice for Mum to, get out more. | to, Can”t you be nice to, each other for once? PHRASES nice little It”s a nice little place you”ve got here.

Từ điển WordNet

n. adj. pleasant or pleasing or agreeable in nature or appearance what a nice fellow you are và we all thought you so nasty”- George Meredith; “nice manners a nice dress a nice face a nice day had a nice time at the party the corn và tomatoes are nice today Xem Ngay: Đọc Tên Những Trường đại Học Sư Phạm Tiếng Anh Là Gì

English Synonym và Antonym Dictionary

nicer|nicestsyn.: agreeable desirable enjoyable fine good gratifying pleasing satisfactoryant.: coarse nasty ugly Thể Loại: San sẻ, giải bày,
màn biểu diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Nice Là Gì – Nghĩa Của Từ Nice Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Nice Là Gì – Nghĩa Của Từ Nice

Xem Ngay:  Sau Trạng Từ Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *