click

Mysql_Fetch_Array Là Gì – Phân Biệt Mysql_Fetch_Assoc,Mysql_Fetch_Array,

Mysql_Fetch_Array Là Gì – Phân Biệt Mysql_Fetch_Assoc,Mysql_Fetch_Array,

khoa hoc lap trinh thiet ke website tren ngon ngu php & mysql co ban nang cao tai ha noi

khoa hoc php tai ha noi, khoa hoc php nang cao

Bài Viết: Mysql_fetch_array là gì TRANG CHỦ Khóa họcĐào tạo PHP and MySQL Khóa huấn luyện và đào tạo, và
Đào tạo và giảng dạy, đồ họa HTML CSS Jquery Bootstrap
Đào tạo và giảng dạy, và
Giảng dạy, làm web bằng WordPress
Đào tạo và giảng dạy, và
Giảng dạy, làm web bằng Drupal Khóa huấn luyện và đào tạo, và
Đào tạo và giảng dạy, điều hành và
quản trị điều hành và
quản trị website
Đào tạo và giảng dạy, và
Giảng dạy, ASP.NET Khóa huấn luyện và đào tạo, và
Đào tạo và giảng dạy, Trực tuyến lập trình Web LỚP HỌC 2DLớp học photoshop ngắn ngày, Lớp học tiến hành khởi công, đồ họa ngắn ngày, LỚP HỌC 3D3D Nội Thất Kiến Trúc Xây Dựng Khóa huấn luyện và đào tạo, và
Đào tạo và giảng dạy, Autocad Khóa huấn luyện và đào tạo, và
Đào tạo và giảng dạy, 3Ds Max Khóa huấn luyện và đào tạo, và
Đào tạo và giảng dạy, Sketchup DỊCH VỤThiết kế website Dịch Vụ Thương mại dịch vụ, tên miền hosting Dịch Vụ Thương mại dịch vụ, in ấn tiến hành khởi công,
Thay đổi,
bảo trì, website HỌC VIÊN Thư viện TÀI LIỆUTài liệu HTML&CSS Tài liệu OpenSource Tài liệu lập trình PHP Tài liệu Photoshop Tài liệu SEO Chia sẻHọc viên Sẻ chia, trình diễn của sinh viên Tâm sự nhân viên cấp dưới, cấp dưới Tuyển dụng Liên lạc, Reviews Sẻ chia, trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng Thông báo Xem Ngay: Chiêu trò Sửa Lỗi Phông Chữ Trong Word 2013 You are here trang chủ

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in nice_menus_block_view() (line 306 of /home/mamast08nv/public_html/sites/all/modules/nice_menus/nice_menus.module). HỌC PHP CƠ BẢN|Sử dụng CSDL MySQL Xem Ngay: Perpetual Là Gì – Nghĩa Của Từ Perpetual CSDL là
Một trong những phần, quan trọng dường như không,
còn điều gì khác khác khác thể nợ đc trong số những ứng dụng, web chuyên nghiệp, và chuyên nghiệp và chuyên nghiệp,. MySQL từ rất lâu đã là hệ CSDL đc sử dụng, thông dụng nhất với PHP vì tính gọn nhẹ, nhanh, không tính tiền, và đã được PHP trợ giúp sẵn. Trong content nội dung bài viết này những những những
các bạn sẽ,
nguyên cứu và mày mò,
chiêu thức thức
liên kết vào CSDL MySQL,
truy vấn and tàng trữ, tài liệu, với PHP. KẾT NỐI VÀO MYSQL SERVER PHP thỏa mãn nhu yếu, hàm mysql_connect để
liên kết vèo MySQL server. Cú pháp của hàm này như sau: mysql_connect($server_address, $username, $password) $server_address là xung quanh vị trí đặt, của MySQL server, có
hiệu quả, là domain name hoặc IP  Địa Chỉ, những ví dụ trong content nội dung bài viết này sẽ sử dụng, Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, ” localhost” cho $server_address. $username là tên thường gọi account dùng để làm, login vào MySQL server, những ví dụ trong content nội dung bài viết sẽ sử dụng, Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, “root” cho $username. $password là mật mã để
liên kết vào MySQL server, những ví dụ trong content nội dung bài viết sẽ sử dụng, chuỗi rỗng “” làm mật mã. Hàm mysql_connect sẽ trả về 1
liên kết tới, MySQL server nếu như, công đoạn,
liên kết
thắng cuộc, hoặc trả về Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, FALSE nếu như,
liên kết không được,. Để đóng
liên kết tới MySQL server, PHP thỏa mãn nhu yếu, hàm mysql_close. Đoạn mã sau ví dụ công đoạn,
liên kết vào MySQL server and đóng
liên kết. //end if   //đóng
liên kết
mysql_close($conn); ?> CHỌN CSDL ĐỂ LÀM VIỆC Sau thời điểm connet vào MySQL server, thao tác làm việc thao tác làm việc tiếp theo sau là chọn CSDL để triển khai việc. PHP thỏa mãn nhu yếu, cho ta hàm mysql_select_db để triển khai việc này, cú pháp mysql_select_db($db_name) Với $db_name là tên thường gọi CSDL cần chọn, $conn là
liên kết đc tiến hành, tiến hành, qua lệnh mysql_connect. Những ví dụ trong content nội dung bài viết này sẽ sử dụng, CSDL mang tên là test: $conn = mysql_connect ( $SERVER , $USERNAME , $PASSWORD ) ; if( !$conn)//end if//chọn CSDL để triển khai việc mysql_select_db($DBNAME, $conn);   //đóng
liên kết
mysql_close($conn); ?> THỰC THI 1 CÂU LỆNH SELECT VÀ LẤY KẾT QUẢ TRẢ VỀ PHP thỏa mãn nhu yếu, cho ta 3 hàm có ích, để tiến hành, triển
khai công, Vụ việc, này: $result = mysql_query($sql, $conn): tiến hành, tiến hành, câu lệnh SQL đc thỏa mãn nhu yếu, qua tham số $sql and trả về 1
công dụng kiểu $result (hàm này trả về FALSE nếu như, câu lệnh tiến hành, tiến hành, không
thắng cuộc). mysql_num_rows($result): hàm này trả về số lượng row lấy đc qua câu lệnh SELECT (đc thực thi bởi hàm mysql_query) trước kia,. $row = mysql_fetch_row($result), $row = mysql_fetch_assoc($result): trả về dòng
công dụng hiện thời của câu lệnh select and chuyển con trỏ tới dòng tiếp theo sau (như vậy, lệnh gọi mysql_fetch_row hoặc mysql_fetch_assoc tiếp này sẽ, trả về dòng tiếp theo sau); hoặc Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, FALSE nếu như, không thể, dòng nào để trả về nữa. Tính năng, trả về từ 2 hàm
này là
Một trong, Một vài, array. mysql_error($conn): trả về thông báo lỗi của MySQL server nếu như, một lệnh trước kia, có lỗi. Để triển khai rõ hơn tính năng của quá nhiều, hàm trên, đồng thời nhận cảm nhận thấy, sự lạ mắt giữa 2 hàm mysql_fetch_row and mysql_fetch_assoc, ta cung cân nhắc, những ví dụ sau. Những ví dụ của ta sẽ sử dụng, table mang tên là cá thể. Ví dụ 1: sử dụng, mysql_fetch_row() echo”Số lượng row tìm tìm được,: “.mysql_num_rows($result).” n”;   while($row = mysql_fetch_row($result))//end while//nên luôn giải phóng
bộ nhớ lưu trữ, tàng trữ, tàng trữ
mysql_free_result($result);   //đóng
liên kết
mysql_close($conn);   Hàm mysql_fetch_row() sẽ trả về 1 array mà thành phần, thứ sẽ tương ứng, với cột
Trước tiên, của table, thành phần, thứ sẽ tương ứng, với cột
Thời điểm đầu tuần, của table… Chương trình trên sẽ in ra ra 4 dòng: Username = abc Password = 123 Username = def Password = 456 Ví dụ 2: sử dụng, mysql_fetch_assoc() //end if   //chọn CSDL để triển khai việc mysql_select_db($DBNAME, $conn) or die(“Đã mất, chọn đc CSDL: “.mysql_error($conn));   $sql = “SELECT * FROM cá thể”; $result = mysql_query($sql, $conn); if( !$result) die(“Đã mất, tiến hành, tiến hành, đc câu lệnh SQL: “.mysql_error($conn));       echo”Số lượng row tìm tìm được,: “.mysql_num_rows($result).” n”;   while($row = mysql_fetch_assoc($result))//end while//nên luôn giải phóng
bộ nhớ lưu trữ, tàng trữ, tàng trữ
mysql_free_result($result);   //đóng
liên kết
mysql_close($conn);   ?> Hàm mysql_fetch_assoc() sẽ trả về 1 array mà những thành phần, sẽ triển khai,
truy vấn qua tên, với tên đc lấy từ tên những cột của table. Chương trình ví dụ 2 trở nên in ra ra 4 dòng: Username = abc Password = 123 Username = def Password = 456 THỰC THI 1 CÂU LỆNH UPDATE, INSERT hoặc DELETE Hàm mysql_query cũng rất được, dùng để làm, thực thi những câu lệnh DELETE, INSERT hoặc  UPDATE, nhưng ngày này hàm sẽ trả về TRUE nếu câu lệnh tiến hành, tiến hành,
thắng cuộc and FALSE trong trường hợp ngược lại. Để mang số lượng những row đc chèn với lệnh INSERT hoặc bị
Thay đổi, bởi lệnh UPDATE, PHP thỏa mãn nhu yếu, cho ta hàm mysql_affected_rows. Ta hãy xem ví dụ sau: //end if   //chọn CSDL để triển khai việc mysql_select_db($DBNAME, $conn) or die(“Đã mất, chọn đc CSDL: “.mysql_error($conn));   $sql = “INSERT INTO cá thể (username, password) VALUES (“xyz”, “000”)”; $result = mysql_query($sql, $conn); //chèn thêm 1 dòng vào table if( !$result) die(“Đã mất, tiến hành, tiến hành, đc câu lệnh SQL: “.mysql_error($conn));       echo”Số lượng row đc chèn: ” .mysql_affected_rows($conn).”n”; // mysql_affected_rows sẽ trả về 1 $sql = “UPDATE cá thể SET password=”111″ WHERE username=”xyz””; $result = mysql_query($sql, $conn); //đổi password của accoutn xyz if( !$result) die(“Đã mất, tiến hành, tiến hành, đc câu lệnh SQL: “.mysql_error($conn));       echo”Số lượng row đc
Thay đổi,: “.mysql_affected_rows($conn).” n”; //mysql_affected_rows sẽ trả về 1   $sql = “DELETE FROM cá thể”; $result = mysql_query($sql, $conn); //xoá hết toàn bộ tổng thể những account if( !$result) die(“Đã mất, tiến hành, tiến hành, đc câu lệnh SQL: “.mysql_error($conn));       echo”Số lượng row đc xoá: “.mysql_affected_rows($conn).” n”; //mysql_affected_rows sẽ trả về 3//đóng
liên kết
mysql_close($conn); ?> Xem Ngay tài liệu php ở mục san sẻ, giải bày, trình diễn
Đào tạo và giảng dạy, và
Giảng dạy, lập trình chúc toàn bộ tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta,
thắng cuộc Thông báo khác: + Khóa huấn luyện và đào tạo, và
Đào tạo và giảng dạy, lập trình web php + Khóa huấn luyện và đào tạo, và
Đào tạo và giảng dạy, tiến hành khởi công, web + Khóa huấn luyện và đào tạo, và
Đào tạo và giảng dạy, điều hành và
quản trị điều hành và
quản trị web Thể Loại: Sẻ chia, trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Shift Là Gì

Bài Viết: Mysql_Fetch_Array Là Gì – Phân Biệt Mysql_Fetch_Assoc,Mysql_Fetch_Array, Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Mysql_Fetch_Array Là Gì – Phân Biệt Mysql_Fetch_Assoc,Mysql_Fetch_Array,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *