click

Mongoose Là Gì – Triển Khai Mongoose Trong Dự án Node

Mongoose Là Gì – Triển Khai Mongoose Trong Dự án Node

Mongodb nodejs nếu như
người sử dụng đã làm qua rồi thì không còn, bỏ qua mongoose, một thư viện ODM cho mongodb and nodejs. Trong ví dụ
Hiện tại, những những những
các bạn sẽ, thử mày mò, về query mongodb sử dụng, Mongoose.
Bài Viết: Mongoose là gì

Mongoose là gì?

Mongoose là một vài, thư viện Object Data Modeling (ODM) cho MongoDB and Node.js. Mongoose quản trị những quan hệ, tài liệu, trong số những collections , thỏa mãn schema validation và đã được sử dụng, để translate 1 trong các, những những đối tượng
quý khách
người tiêu dùng quý
người tiêu dùng trong ứng dụng, kể cả code
toàn bộ
tất cả chúng ta,. Tất nhiên,, nhưng ai đọc bài này đừng
kỳ vọng là sẽ am hiểu hết về mongoose, vì những ví dụ
Phía bên dưới, đây tương đối dễ, nhưng ai
Đã có thời điểm từng, có lần làm về Database,
Tính chất, là về những db liên quan, tới, network hay tới, mạng lưới mạng lưới hệ thống quản trị CRM thì tôi cá là
những người dân, dân đó mới thấu hiểu việc triển khai tiến hành, and configs cho Mongodb thì khó đế mức nào? Ví dụ
Điển hình nổi bật, như Replica mongodb… Xem Ngay: Employability Là Gì – Employability Skills Là Gì Là Một And bài này
toàn bộ
tất cả chúng ta, làm quen nhẹ nhẹ thôi, and trong content nội dung bài viết này thử mày mò, về
chiêu thức thức query mongodb sử dụng, trải qua thư viện Mongoose, giờ thì chơi thôi. find mongoosee

Xem Ngay:  Khái Niệm Liên Quan đến điện Mặt Trời: Mppt Là Gì

Find Mongoose

Cú pháp Mã loại sản phẩm.find() trong Mongoose Tips:
nguyên cứu và mày mò, về async/await trong ES7
Ngoài ra còn rất nhiều lần, phương pháp, find mongoose khác như: Mã loại sản phẩm.find()Mã loại sản phẩm.findById()Mã loại sản phẩm.findByIdAndDelete()Mã loại sản phẩm.findByIdAndRemove()Mã loại sản phẩm.findByIdAndUpdate()Mã loại sản phẩm.findOne()Mã loại sản phẩm.findOneAndDelete()Mã loại sản phẩm.findOneAndRemove()Mã loại sản phẩm.findOneAndReplace()Mã loại sản phẩm.findOneAndUpdate() Trước tiên bạn rất rất sẽ phải, chứa một Mã loại sản phẩm, hic
Để khởi tạo, Mã loại sản phẩm thì cũng rất sẽ phải, lý giải, thêm đợt tiếp nhữa, khổ thật chứ… Thôi lỡ rồi viết luôn, Giờ thử giả tạo, tạo một project trong Express 1 – Create config.js module.exports = { dbs: ‘mongodb://127.0.0.1:27017/dbs’}2 – Create person.js const mongoose = require(‘mongoose’)const personSchema =new mongoose.Schema({ name:String, age:Number})module.exports=mongoose.mã sản phẩm(‘Perosn’,personSchema)3 – Create app.js const mongoose = require(‘mongoose’)const dbConfig = require(‘./dbs/config’)mongoose.connect(dbConfig.dbs, { useNewUrlParser: true})Ok xong, ta đã connect mongodb trong tệp tin app.js Giờ lấn sân vào, phần chính thôi //Khai báo Mã loại sản phẩm personconst person_model = require(‘person’)With Callbacks /* Lấy những records có name là anonystick, and chỉ get ra 2 fileds
đó chính là name và age, bỏ qua 10 records trước tiên Tìm name = anonystick projection = ‘name age’ chỉ return ra 2 filed này options = { skip: 10 } bỏ qua 10 records trước callback = function (err, docs) */person_model.find({ name: ‘anonystick’ }, ‘name age’, { skip: 10 }, function (err, docs) {});With async/await const obj = await person_model.find({ name: ‘anonystick’ }, ‘name age’).(skip: 10))Tips: Nếu
người tiêu dùng sử dụng, find({_id: id}) thì cần cần sử dụng, findOne({_id: id}) sẽ rất tốt, có tác dụng, hơn, ngoài performance thì
khi sử dụng findOne({_id: id}) thì sẽ return về Object thay vò array
chiêu thức thức cũ. Xem Ngay: Write Down Là Gì – Bút Toán Giảm (Write Xong, như tiêu đề việc học sử dụng, Mongodb chưa phải qua một content nội dung bài viết hay qua một khoá học, mà bạn rất rất sẽ phải, thông trải trải qua nhiều dự án, đúc rút được rất nhiều lần, tay nghề
trình độ chuyên môn,
trình độ,, and ngoài ra bạn nên đọc những content nội dung bài viết như vậy này để không riêng gì, là xử lý và giải quyết và xử lý, nhanh gọn, lẹ với ES7. Chứ chưa biết đến, tới, tới, giờ vấn callbacks thì bỏ mẹ kakakaka. Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Tài Sản Cố định Vô Hình ( Intangible Assets Là Gì

Bài Viết: Mongoose Là Gì – Triển Khai Mongoose Trong Dự án Node Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Mongoose Là Gì – Triển Khai Mongoose Trong Dự án Node

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *