click

Mib Là Gì – Snmp Mib & Oid đã Giải Thích

Mib La Gi Snmp Mib Oid da Giai

Mib Là Gì – Snmp Mib & Oid đã Giải Thích

MIB (Management Information Base) MIB là vụ việc, định nghĩa chí;nh xác những thông báo truy nhập được trải qua, nghi thức
quản trị mạng. Trong RFC 1052, IAB đã lời khuyên cần tiên cao cho sự
cam kết một MIB giải phóng và mở rộng
Cần sử dụng, cho toàn bộ tổng thể nghi thức SNMP and CMIS/CMIP mặc
mặc dù rằng việc tạo một MIB như vậy không tài năng thực thi. Bài Viết: Mib là gì MIB định nghĩa những thông báo điều hành
quản trị điều hành và
quản trị và điều hành và
quản trị sẵn có một vài, những thiết bị mạng theo một
cấu trúc phân cấp. Mỗi thiết bị muốn được quan tâm đến, trong
việc làm, làm điều hành
quản trị điều hành và
quản trị và điều hành và
quản trị mạng phải sử dụng, and
Đáp ứng nhu cầu, được những thông báo được MIB định dạng theo một
tiêu chí, chung. RFC 1065 mô tả, cú pháp and kiểu của thông báo có sẵn trong MIB để
quản trị những mạng TCP/IP gọi bằng SMI (viết tắt từ Structure và Identification of management information for TCP/IP base Internets). Chí;nh RFC 1065 đã định nghĩa những lao lý dễ dàng và đơn giản, và dễ dàng và đơn giản, và đơn giản và giản dị, để tại vị tên and tạo những kiểu thông báo. Ví; dụ Gauge được định nghĩa như
Một trong những, những nguyên rất rất rất có thể tăng hoặc giảm hay Time Ticks là bộ đếm theo
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, tính năng 1/100 giây. Trong tương lai RFC 1065 được IAB đồng ý chấp thuận đồng ý, như một
tiêu chí, tương đối không thiếu, trong RFC 1155. Sử dụng, qui tắc SMI, RFC 1066 đã đưa ra version đầu của MIB cho sự sử dụng, bộ nghi thức TCP/IP. Chuẩn này đã được nghe biết như thể MIB – I, nó giải thí;ch and định nghĩa một
chiêu trò thức chí;nh xác những thông báo cơ sở rất rất cần thiết, cho điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, và điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, and giám sát và
Thống kê, và đo lường, mạngTCP/IP. RFC 1066 được đồng ý chấp thuận đồng ý, bởi IAB như thể, một trong trong trong
tiêu chí, tương đối không thiếu, trong RFC 1156. RFC 1158 đã phương thức, nhìn
Kiến nghị, một version vào
Thời điểm đầu tuần, cho MIB, MIB – II được sử dụng,
song song với, nghi thức tiếp sau sau của TCP/IP.
yêu cầu này đã được chí;nh thức hóa như thể
tiêu chí, and đã được phê duyệt bởi IAB trong RFC 1213. MIB II đã giải phóng và mở rộng thông báo cơ sở đã được định nghĩa trong MIB – I. Để dễ dàng và đơn giản, và dễ dàng và đơn giản, và đơn giản và dễ dàng, và dễ dàng và đơn giản, và đơn giản và giản dị, hoạt động và chuyển dời, thành những version tài chính, kinh tế tài chính, RFC-1156 đc đồng ý những nhà
cải cách và tăng trưởng, giải phóng và mở rộng MIB. Vi dụ một doanh nghiệp, muốn làm cho, một đối tượng
quý khách quý
người sử dụng
người tiêu dùng quý quý
quý khách hàng gọi bằng “sử dụng, CPU” của 1 cầu Ethesẵn có mà MIB II chưa sẵn có. MIB II đc đồng ý ngày càng tăng, những đối tượng
quý khách quý
người sử dụng
người tiêu dùng quý quý
quý khách hàng mới như vậy theo chuẩn SMI nói ở trên. Những nhà điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích, và khảo sát điều tra, điều tra khảo sát, điều hành
quản trị điều hành và
quản trị và điều hành và
quản trị mạng cũng điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích, và khảo sát điều tra, điều tra khảo sát, những MIB không phụ thuộc vào vạn vật thiên nhiên và môi trường thiên nhiên, tự nhiên thoải mái và dễ chịu, và tự nhiên và thoải mái và dễ chịu, và dễ chịu và thoải mái, vạn vật vạn vật vạn vật thiên nhiên TCP/IP. Mỗi MIB như vậy rất rất rất có thể triệu tập,
nâng cao, sâu xa,
nâng cao, vào
Một trong những, những vạn vật thiên nhiên và môi trường thiên nhiên, tự nhiên thoải mái và dễ chịu, và tự nhiên và thoải mái và dễ chịu, và dễ chịu và thoải mái, vạn vật vạn vật vạn vật thiên nhiên cụ thể cụ thể rõ ràng, and những thiết bị cụ thể cụ thể rõ ràng,. Ví dụ đặc biệt quan trọng, MIB cho Token Ring theo
tiêu chí, IEEE 802.5 cho trong RFC 1231, RMON (Remote Network Monitoring MIB) cho trong RFC 1271, FDDI Interface cho trong RFC 1285… Xem Ngay: Sa Là Gì – ý Nghĩa Của Từ Sa

Xem Ngay:  Stressed Out Là Gì - Stress Hay Stress Out

ASN. 1 Syntax :

Một tập con những kí; pháp cú pháp rút gọn của ISO (Abstract Syntax Notation one viết tắt là ISO ASN.1) đã định nghĩa cú pháp cho MIB. Mỗi MIB sử dụng,
cấu trúc cây được định nghĩa trong ASN.1 để rất rất có thể tạo ra toàn diện và tổng thể toàn bộ tổng thể những thông báo sẵn có. Mỗi mẩu thông báo trong cây là một trong trong trong nút có nhãn (Labeled node). Mỗi nút có nhãn gồm: – Tên đối tượng
quý khách quý
người sử dụng
người tiêu dùng quý quý
quý khách hàng (Object Identifier – OID). – Một diễn tả ngắn phía phía
Phía dưới, dạng văn bản. Ổ đây OID là một trong trong trong dãy số nguyên được tách ra bởi những dấu chấm chỉ tên nút đó and biểu lộ, chí;nh xác nhánh của cây ASN.1. Một nút có nhãn rất rất rất có thể
có những cây con tiềm ẩn những nút có nhãn khác hoặc là một trong trong trong nút lá (leaf node) không tồn tại cây con. Mỗi nút là tiềm ẩn một Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, tiêu thụ, và đã đc hiểu là một trong trong trong đối tượng
quý khách quý
người sử dụng
người tiêu dùng quý quý
quý khách hàng. Hình vẽ sau là một trong trong trong cây MIB định nghĩa theo phong thái, ASN.1

*

Một ví; dụ của cây ASN.1 Theo như hình vẽ này thì đối tượng
quý khách quý
người sử dụng
người tiêu dùng quý quý
quý khách hàng A1 sẽ đã có được, OID là một trong trong những.2.1.1

Xem Ngay:  Phim Tài Liệu Là Gì

Những nhánh của cây MIB :

Cây MIB nói ở trong phần này hiểu như một sự phân nhánh những dạng thông báo cơ bản trong điều hành
quản trị điều hành và
quản trị và điều hành và
quản trị mạng. Nó cũng
Tác động ảnh hưởng,
Tác động,
Tác động ảnh hưởng, liên quan, tới những tổ chức triển khai triển khai, tiến hành khởi công, điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích, và khảo sát điều tra, điều tra khảo sát, chuẩn hoá những thông báo điều hành
quản trị điều hành và
quản trị và điều hành và
quản trị mạng. Nút gốc của cây MIB không sống sót, tên nhưng có 3 cây con như sau: + CCITT(0), được điều hành
quản trị điều hành và
quản trị và điều hành và
quản trị bởi CCITT (International Telephone và Telegraph Consultative Committee). + ISO(1), được điều hành
quản trị điều hành và
quản trị và điều hành và
quản trị bởi ISO. + Joint-CCITT – ISO(2), được điều hành
quản trị điều hành và
quản trị và điều hành và
quản trị bởi ISO and CCITT. Phía
Phía dưới, nút ISO (1) chứa
Một trong những, những trong những cây con, trong số đó, có cả cây con mà ISO đã
cam kết cho những, tổ chức triển khai triển khai, tiến hành khởi công, khác gọi bằng(3). Phía
Phía dưới, tổ chức triển khai triển khai, tiến hành khởi công, org(3) cây con, một nút
Đặc trưng, được Bộ Quốc Phòng Mỹ sử dụng, (United States Department of Defence – DOD) ký hiêụ là dod(6). Toàn diện và tổng thể toàn bộ tổng thể những thông báo được tích góp, từ những thiết bị qua những nghi thức kiểu DOD ví; dụ như TCP/IP có trong cây con này mà OID của bản thân mình, mình nó là một trong trong những.3.6.1. Xem Ngay: Unicef Là Gì – Unicef Viet Nam Những OID này chí;nh là Internet. Nguyên bản phải chăng cho ID đó đó là {ISO(3)dod (6) 1}.

Xem Ngay:  112 Là Gì - Số Điện Thoại 112, 113, 114, 115, 116
*

Cây ASN.1 được
Cần sử dụng, cho
quản trị mạng. Có 4 cây con được định nghĩa phía phía
Phía dưới, OIDIntenhư sau : – Directory (1) – Mgmt (2) – Experimental (3) – Private (4) Cây con Directory (1) : Ngày này cây con Directory (1) là được dành riêng cho, mai sau. Cây con này sẽ, chứa những thông báo về dịch vụ thư mục OSI (X. 500). – Cây con Mgmt (2) : Cây con Mgmt (2) là được dành riêng cho, thông báo
quản trị theo nghi thức DOD. Tại thời điểm thao tác này, những đối tượng
quý khách quý
người sử dụng
người tiêu dùng quý quý
quý khách hàng trong cây con
Phần đông, được sử dụng, rộng thoải mái,. MIB – I (RFC 1156) mới được đặt trong OID 1.3.6.1.2.1. Phía
Phía dưới, cây con Mgmt (2) là những đối tượng
quý khách quý
người sử dụng
người tiêu dùng quý quý
quý khách hàng được sử dụng, để lấy, những thông báo cụ thể cụ thể rõ ràng, từ những thiết bị mạng. Những đối tượng
quý khách quý
người sử dụng
người tiêu dùng quý quý
quý khách hàng này được, phân rã thành 11 loại như trong bảng phía phía
Phía dưới, đây.

11 LOẠI CÂY CON MGMT(2)LOẠI THÔNG TIN TRONG CÂY
System (1)Hệ điều hành và
quản trị điều hành
quản trị điều hành và
quản trị mạng
Interfaces(2)Đặc tả giao thiệp mạng

Địa Chỉ, tranlation(3)
Ánh xạ
Vị trí,
IP(4)Đặc tả nghi thức Internet
ICMP(5)Đặc tả nghi thức điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, và điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, thông tin liên mạng
Tcp(6)Đặc tả nghi thức truyền
UDP(7)Đặc tả nghi thức Datagram cho
toàn bộ
những người dân, mua
EGP(8)Đặc tả nghi thức cổng ngoài
CMOT(9)Thương mại dịch vụ, Dịch Vụ thông báo
quản trị chung
Tranmission(10)Đặc tả Nghi thức truyền
SNMP(11)Đặc tả nghi thức
quản trị mạng dễ dàng và đơn giản, và dễ dàng và đơn giản, và đơn giản và giản dị,

-Cây con Experimental (3): Những nghi thức thử nghiệm, đặt trong cây con Experimental – Cây con Private (4) Cây con Private (4) là được
Cần sử dụng, để định nghĩa những đối tượng
quý khách quý
người sử dụng
người tiêu dùng quý quý
quý khách hàng cụ thể cụ thể rõ ràng, riêng không tương quan, gì tới, nhau Thể Loại: Giải bày trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Mib Là Gì – Snmp Mib & Oid đã Giải Thích Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Mib Là Gì – Snmp Mib & Oid đã Giải Thích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *