click

Maven Là Gì – Apache Các Tính Năng Của Maven

Maven La Gi Apache Cac Tinh Nang Cua Maven

Maven Là Gì – Apache Các Tính Năng Của Maven

1. Maven là gì?

Maven là công cụ quản trị and tùy chỉnh
thông số kỹ thuật
thông số kỹ thuật kỹ thuật tự động hóa, hóa 1 dự án công trình,
Bất Động Sản Nhà Đất BĐS Nhà Đất ứng dụng.
Hầu hết, cần sử dụng cho những lập trình viên java, nhưng nó cũng có thể có, thể đc cần sử dụng để Xây dựng, và
hoạt động giải trí and quản trị những dự án công trình,
Bất Động Sản Nhà Đất BĐS Nhà Đất cần sử dụng C#, Ruby, Scala hay ngôn từ khác. Bài Viết: Maven là gì Maven Ship hàng phương châm gần tương tự, như Apache Ant, nhưng nó phụ thuộc khái niệm khác and phương pháp, thức
hoạt động giải trí và sinh hoạt khác.Maven
hỗ trợ, việc tự động hóa, hóa hóa những
quy trình tạo dự án công trình,
Bất Động Sản Nhà Đất BĐS Nhà Đất mở màn, tiến hành khởi công, triển khai, triển khai biên dịch, kiểm thử, đóng gói and xây đắp sản phẩm.Đc đổi mới, và tăng trưởng, bằng ngôn từ Java được cho phép, Maven chạy trên nhiều nguồn gốc xuất xứ, xuất xứ nguồn gốc xuất xứ, độc lạ, và
khác hoàn toàn: Windows, Linux and Mac OS…

Xem Ngay:  Socket Io Là Gì - Socketio Hướng Dẫn Cơ Bản

2. Maven
hoạt động giải trí và sinh hoạt như nào?

Maven cần sử dụng khái niệm Project Object Model (POM) để
diễn tả việc build project, những thành phần phụ thuộc and những module. Xem Ngay: Tpm Là Gì – Total Productive Maintenance Nó định nghĩa trước những target cho việc khai báo task, trình biên dịch, đóng gói and thứ tự
hoạt động giải trí và sinh hoạt để mọi việc diến ra tốt nhất, nhất có thể có tác dụng, nhất.Một vài, project Maven tạo được một tệp tin .pom, trong tệp tin này định nghĩa ra những task như task khi chạy test, task khi build and khi chạy Maven sẽ phụ thuộc, những định nghĩa này
Để triển khai, việc thao tác với project. Xem Ngay: Dự án công trình,
Bất Động Sản Nhà Đất BĐS Nhà Đất Là Gì – Khái Niệm Dự án công trình,
Bất Động Sản Nhà Đất BĐS Nhà Đất đầu Tư Là Gì Ví dụ tệp tin .pom 4.0.0 com.mycompany.app my-app 1.0 junit junit 3.8.1 test

3. Vì Sao cần Maven?

Lúc một project chính bới, nhiều nhóm đổi mới, và tăng trưởng, ví dụ có 2 team cùng ký danh, dự án công trình,
Bất Động Sản Nhà Đất BĐS Nhà Đất, 2 team đó ở hai quốc gia độc lạ, và
khác hoàn toàn
vì vậy,
toàn bộ
tất cả chúng ta, luôn rất rất cần phải, có một sự liên lạc, để thông nhất trong những việc lập trình
vì vậy, phải chứa một chiếc, chuẩn nào đó để
toàn bộ toàn diện và tổng thể mọi người cùng tuân theo, như trong những việc cần sử dụng những thư viện nào, version của thư viện
toàn bộ toàn diện và tổng thể những thứ như vậy, đều đc Maven quản trị.Nếu như với những, mạng lưới mạng lưới hệ thống to, vất vả cần sử dụng nhiều thư viện lại yên cầu phải release liên tục,
vì vậy, việc làm đóng gói (build & deploy), quản trị, đổi mới, and bào trì chúng tương đối mất thời điểm, and lúc đó ta có Maven.

Xem Ngay:  Produce Là Gì - Nghĩa Của Từ Produce

4
setup Maven


setup từ reposite của Ubuntu.$ sudo apt-get install mavenVerification:$ -versionApache Maven 3.0.4Maven home: /usr/san sẻ, giải bày,/mavenJava version: 1.7.0_09, vendor: Oracle CorporationJava home: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jreDefault locale: en_US, platform encoding: UTF-8OS name: “linux”, version: “3.5.0-17-generic”, arch: “amd64”, family: “unix”

5. Khởi tạo một Project Java bằng Maven

Tạo Project:archetype:generate -DgroupId=com.mycompany.app -DartifactId=my-app -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DinteractiveMode=falseTham số :groupId: thường đặt theo tên của tổ chức triển khai tiến hành khởi công, hoặc nhóm tạo được dự ánartifactId: thường lấy theo tên viết tắt của dự án công trình,
Bất Động Sản Nhà Đất BĐS Nhà Đất.archetypeArtifactId:
Được xem là, dòng dự án công trình,
Bất Động Sản Nhà Đất BĐS Nhà Đất sẽ triển khai, tạo, Maven vừa ý, không thể, ít đẳng cấp và sang trọng, và sang trọng và hoành tráng, mẫu có sẵn cho toàn bộ tổng thể những
người tiêu dùng chọn lựa khi khởi tạo.Tính năng,: ta sẽ thu được, một project với họa đồ thiết kế kiến thiết, như sau:

*
*
*
*
*

7. Maven commands

Build project với maven: packageDeploy to, Tomcat: tomcat:deployTạo tệp tin .project để
rất có thể, import vào eclipse: eclipse:eclipseChạy unit test testClean project: clean

8. Demo

Step1: Khởi tạo một project: archetype:generate -DgroupId=com.mycompany.app -DartifactId=my-app -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DinteractiveMode=falseStep2: content tệp tin main.java package com.mycompany.app;/*** Hello world!**/public class App { public static void main( String args ) { System.out.println( “Hello World!” ); }} Step 3:
chỉnh sửa và biên tập .pom, add thêm plugin để build project: 4.0.0com.mycompany.appmy-appjar1.0my-apphttp://maven.apachejunit junit 3.8.1 test org.apache.maven.plugins maven-jar-plugin 2.4 true lib/ com.mycompany.app.App Step 4: Build Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Per Capita Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Bài Viết: Maven Là Gì – Apache Các Tính Năng Của Maven Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Maven Là Gì – Apache Các Tính Năng Của Maven

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *