click

Manual Là Gì

Manual Là Gì

2 Thông dụng2.1 Tính từ2.2 Danh từ3 Chuyên ngành3.1 Cơ khí & công trình3.2 Toán & tin3.3 Kỹ thuật chung3.4 Kinh tế4 Những từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /´mænjuəl/

Phổ cập,

Tính từ

(thuộc) tay; làm thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual labourlao động chân taymanual workersnhững người lao động chân taymanual exercise(quân sự
kế hoạch kế hoạch) sự tập
Cần sử dụng, súng (thuộc) sổ tay; (thuộc) sách học

Danh từ

Sổ tay, sách học Phím đàn ( pianô…) (quân sự
kế hoạch kế hoạch) sự tập
Cần sử dụng, súng

Chuyên ngành

Cơ khí &
dự án công trình,
thiết kế xây dựng

tay

Toán & tin

sách
hướng dẫn

Kỹ thuật chung

thủ công bằng tay, bằng tay thủ công, Nghiên cứu và phân tích, và lý giải, EN: Specifically, performed or operated by hand rather than by machine. (FromLatin manualis, derived from manus, the hand.). Nghiên cứu và phân tích, và lý giải, VN: Đc thiết kế kiến thiết, hay tiến hành khởi công, triển khai, triển khai thủ công bằng tay, bằng tay thủ công, chứ không phải bằng máy (Xuất phát từ một từ Latinh, ban sơ khởi hành, từ manus, cánh tay). correct manual lifting techniqueskỹ thuật nâng hiệu chỉnh bằng tayguided manual cuttersự cắt (bằng) tay theo dưỡngmanual adjusterbộ thay đổi thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual adjusterđiều chỉnh thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual adjustmentđiều chỉnh thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual adjustmentsự thay đổi thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual batchermáy phối liệu thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual computationsự tính thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual concrete mixing platformsàn trộn bêtông thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual controlđiều chỉnh thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual controlđiều khiển thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual controlsự điều khiển và tinh chỉnh, thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual controlsự thay đổi thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual control switchcông tắc điều khiển và tinh chỉnh, thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual control systemhệ điều khiển và tinh chỉnh, thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual controllerbộ điều khiển và tinh chỉnh, (bằng) taymanual controllerbộ trấn áp, điều hành và điều hành
quản trị thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual cranemáy trục kiểu thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual cuttingsự cắt thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual cuttingsự đào thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual dampervan điều khiển và tinh chỉnh, thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,Manual Dialquay thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual driveđiều khiển thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual drive unitbộ truyền động thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual gaugethước đo thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual handlingsự giải quyết và xử lý, và xử lý thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual inputsự nhập thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual keying speedtốc độ thao tác làm việc thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual leak detectorbộ dò ga thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual leak detectorbộ dò gas thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual loading in bulksự xếp tải thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual lubricationsự bôi trơn thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual operated throttle valvevan tiết lưu
quản trị điều hành và
quản trị thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual operationsự khai thác thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual operationthao tác thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual overridesự giải quyết và xử lý, và xử lý và giải quyết và xử lý, và khắc phục thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual panel cutterthiết bị cắt khung thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual punched cardphiếu đục lỗ thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual recalculationtính lại thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual regulationsự thay đổi thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual resetsự đặt lại thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual settingsự thay đổi thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual sortingsự chọn lựa thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual switching systemhệ thống chuyển mạch thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual trackingsự dò dấu thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual transmissioncấu truyền động thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual typesettingsự sắp thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual weldingsự hàn thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual workcông việc thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual workviệc làm thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual workingsự
quản trị điều hành và
quản trị bằng taymanual-placing of concretesự đổ bê tông bằng taymi (manualintervention)sự can thiệp bằng tayprivate manual branch exchangebộ chuyển mạch từ thủ công bằng tay, bằng tay thủ công, cẩm nangprogram maintenance manualcẩm nang
bảo trì, chương trìnhuser manualcẩm nang người dùngusers” manualcẩm nang
quý khách hàng nhân côngmanual central officetổng đài nhân côngmanual functionchức năng nhân côngmanual operationthao tác nhân côngmanual switchboardtổng đài nhân côngmanual testingsự check nhân côngManual-Changeover Signal (MCO)thể hiện báo chuyển hẳn sang, nhân côngManual-Changeover-Acknowledgement (MCA)báo nhận biến hóa bằng nhân công làm thủ công bằng tay, bằng tay thủ công,manual workviệc làm thủ công bằng tay, bằng tay thủ công, sổ tay sách chỉ dẫntechnical manualsách hướng dẫn kỹ thuật sách hướng dẫncustomer manualsách
hướng dẫn khách hàngmaintenance manualsách
hướng dẫn bảo dưỡngoperational manualsách
hướng dẫn vận hànhoperations manualsách
hướng dẫn vận hànhuser manualsách
hướng dẫn sử dụngusers” manualsách
hướng dẫn
Cần sử dụng, sách tra giúp

Xem Ngay:  Kinh Nghiệm Tham Gia Chương Trình Trao đổi Của Aiesec Là Gì

Tài chính,

cẩm nangaccounting manualcẩm nang kế toáncost manualcẩm nang phí tổnmanual of cost controlcẩm nang quản trị phí tổnpolicy manualcẩm nang bảo hiểmprocedure manualcẩm nang trình tự thao tác làm việc sách chỉ nam sách giáo khoa sách hướng dẫnbudget manualsách
hướng dẫn về ngân sáchcost manualsách
hướng dẫn về phí tổn sản xuấtsales manualsách
hướng dẫn
Bán hàng hoá, sổ sách sổ tay sổ tay
hướng dẫnmanual of operating instructionssổ tay
hướng dẫn đúng
trình độ, nhiệm vụ,manual operating instructionsổ tay
hướng dẫn trách nhiệm, và trách nhiệm, thủ công bằng tay, bằng tay thủ công, trong trong thực tiễn, sở hữu,

Những từ
Tác động ảnh hưởng, liên quan,
Tác động,

Từ đồng nghĩa tương quan, tương quan

adjectivehand-operated , human , not automatic , physical , standard nounbible , compendium , cookbook , enchiridion , guide , guidebook , handbook , primer , reference book , schoolbook , text , textbook , workbook , book , consuetudinary , physical , reference , vade mecum

Từ trái nghĩa

adjectiveautomated , automatic Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Manual Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Manual Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *