click

Managing Partner Là Gì – Những Đặc Điểm Cụ Thể Của Chức Danh Này

Managing Partner Là Gì – Những Đặc Điểm Cụ Thể Của Chức Danh Này

Thành viên hợp danh (tiếng Anh: General partner) là một vài, trong số những thành viên của doanh nghiệp hợp danh.
Từ đó thành viên hợp danh có những quyền and nghĩa vụ và trách nhiệm, cần
chú ý. Bài Viết: Managing partner là gì

Thành viên hợp danh

Khái niệmThành viên hợp danh trong tiếng Anh gọi là:General partner.Thành viên hợp danh là một vài, trong số những thành viên củacông ty hợp danh(doanh nghiệp thuộc chiếm hữu, của hai người trở lên), người đc san sẻ, giải bày,
trình diễn lợi nhuận, của doanh nghiệp and phải trả những số tiền nợ nếu phá sản. (Tài liệu xem thêm: Cambridge Dictionary)

Khẳng định chắc chắn, and chấm hết, tư
phương pháp thức thành viên

– Tư
phương pháp thức thành viên hợp danh đc
khẳng định trong số những
trường hợp:
+ Là sáng lập viên (người ký danh, Xây dựng, và
hoạt động giải trí và
hoạt động giải trí và sinh hoạt, trải qua and kí tên vào bản điều lệ
Thứ nhất, của doanh nghiệp); + Tiếp nhận, thành viên mới; + Người thừa kế của thành viên hợp danh đã chết (nếu đc thế giới thành viên hợp danh đồng ý thuận tình). – Tư
phương pháp thức thành viên hợp danh bị chấm hết, trong số những
trường hợp:
+ Tự nguyện rút khỏi doanh nghiệp; + Chết hoặc bị TAND nhân dân
tuyên bố, đã chết, mất tích, tinh giảm năng lực,
hành động dân sự hoặc mất năng lực,
hành động dân sự; + Bị khai trừ khỏi doanh nghiệp; + Những
trường hợp khác do Điều lệ doanh nghiệp qui định.

Xem Ngay:  Destiny Là Gì - Phân Biệt “Fate” Và “Destiny” Là Những

Quyền and nghĩa vụ và trách nhiệm, của thành viên hợp danh

– Thành viên hợp danh có những quyền: + Yêu cầu triệu tập,
nâng cao, Thế giới thành viên để
Bàn luận, and
Nêu lên, quyết định, việc làm kinh doanh thương mại của doanh nghiệp; +
Đại diện thay mặt,
Thay mặt đại diện, theo pháp lý, của doanh nghiệp, nhân danh doanh nghiệp and cần sử dụng con dấu, gia tài, của doanh nghiệp để tổ chức triển khai triển khai, triển khai
quản trị điều hành điều hành
quản trị
những hoạt động sinh hoạt, kinh doanh thương mại những ngành, nghề kinh doanh thương mại đã đăng kí; + Yêu cầu doanh nghiệp bù đắp thiệt hại từ
hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trong thẩm quyền nếu thiệt hại xảy ra chưa phải do sai sót của chính thành viên; + Yêu cầu doanh nghiệp, thành viên hợp danh khác đống ý
có nhu yếu, thông tin về yếu tố
thực trạng kinh doanh thương mại của doanh nghiệp; check gia tài,, sổ kế toán and những tài liệu khác của doanh nghiệp khi cảm nhận thấy, thấy cảm nhận thấy, thấy cấn thiết; + Đc chia lợi nhuận, khi doanh nghiệp kinh doanh thương mại có lãi;
Một trong những, những phần Tiêu tốn, gia tài, khi doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản tương ứng, với tỉ lệ vốn góp hoặc theo qui định của Điều lệ doanh nghiệp. Xem Ngay: Chung Cư Royal City R6 – Bán Chung Cư R6 Royal City + Những quyền khác do pháp lý, and Điều lệ doanh nghiệp qui định. – Thành viên hợp danh có những nghĩa vụ và trách nhiệm,: + Góp đủ and đúng hạn khoản vốn đã
chứng tỏ và khẳng định chắc chắn,,
trường hợp
vi phạm luật luật and dẫn tới, gây thiệt hại cho doanh nghiệp thì thành viên, những thành viên đó phải chịu trách nhiệm, bồi thường thiệt hại. + Xây cất quản lí and những việc làm kinh doanh thương mại một
phương pháp thức thật thà,,
cẩn trọng, đảm bảo an toàn, và tin cậy, an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, và đáng tin cậy, nghĩa vụ và trách nhiệm, và quyền lợi và nghĩa vụ, hợp pháp tối đa cho doanh nghiệp and toàn diện những thành viên. Điều kiện kèm theo, làm trái qui định của pháp lý,, Điều lệ doanh nghiệp and nghị quyết của Thế giới thành viên tạo ra, thiệt hại cho doanh nghiệp thì phải chịu trách nhiệm, bồi thường thiệt hại. Xem Ngay: Microcomputer Là Gì – Nghĩa Của Từ Microcomputer + Không được, cần sử dụng gia tài, của doanh nghiệp để tư lợi hoặc Ship hàng nghĩa vụ và trách nhiệm, và quyền lợi và nghĩa vụ, của tổ chức triển khai triển khai, triển khai, thành viên khác; + Chịu lỗ tương ứng, với phần nguồn ngân sách chi tiêu, góp vào doanh nghiệp hoặc theo thỏa thuận hợp tác hợp tác ký kết qui định tại Điều lệ doanh nghiệp khi doanh nghiệp kinh doanh thương mại bị lỗ,đồng thời thẳng trực tiếp chịu trách nhiệm, thanh toán thanh toán giao dịch, hết số thiếu
còn sót lại, của doanh nghiệp nếu gia tài, của doanh nghiệp không đủ trang trải số thiếu của doanh nghiệp. Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Người Thuyết Trình Tiếng Anh Là Gì, Tiếng Anh Cho Buổi Thuyết Trình

Bài Viết: Managing Partner Là Gì – Những Đặc Điểm Cụ Thể Của Chức Danh Này Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Managing Partner Là Gì – Những Đặc Điểm Cụ Thể Của Chức Danh Này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *