click

Mạch Hở Là Gì – Thể Loại:Hyđrocacbon Không No

Mach Ho La Gi The LoaiHydrocacbon Khong No

Mạch Hở Là Gì – Thể Loại:Hyđrocacbon Không No

Phần hoá hữu cơ luôn là phần gây nan hạng nhất, cho những em trong
việc làm, hiểu and ghi nhớ năng lực, và năng lực, và kiến thức.
do đó, vì vậy do tại, như vậy Kiến Guru đã biên soạn bài Tổng tương xứng, thuyết hoá hữu cơ một
chiêu trò rất khá đầy đủ,, dễ nhớ nhất về hiđrocacbon để
hỗ trợ, những em. Bài Viết: Mạch hở là gì

I. Tổng tương xứng, thuyết hoá hữu cơ: Đại cương hoá hữu cơ

1.
Tính chất,, phân loại:

– Định nghĩa: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ những hợp chất đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, như CO, CO2, những muối cacbonat, những hợp chất xianua.
Tính chất,:
+ Phải có cacbon, đôi lúc sẽ sở hữu hiđro, hay gặp oxi and nitơ, thông liền tới, những halogen, lưu huỳnh, photpho… +
liên kết hoá học phần đông: cộng hoá trị. + Dễ bay hơi, kém bền nhiệt, dễ cháy hơn những hợp chất vô cơ. + Những phản xạ thường ra mắt, chậm and không hoàn hảo và tuyệt vời nhất, nhất, không theo 1 phía không chỉnh sửa,. + Số lượng những hợp chất hữu cơ khoảng tầm tầm 10 triệu chất,
Nếu như với, những chất vô cơ chỉ
có tầm khoảng, tầm tầm 100.000 chất. – Phân loại: + Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có liên kết đơn) hiđrocacbon không no (có cả liên kết đơn and những liên kết đôi, ba) hiđrocacbon thơm (trong phân tử có vòng benzen). + Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete dẫn xuất halogen anđehit – xeton axit, este,… – Thành phần nguyên tố and công thức phân tử: + Công thức tổng quát (CTTQ): đã cho chúng ta biết, thêm phần, tử định tính những nguyên tố. Ví dụ: CxHyOz đã cho chúng ta biết, thêm chất hữu cơ đó cho chứa ba nguyên tố C, H and O. + Công thức đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, nhất (CTĐGN): đã cho chúng ta biết, thêm Phần Trăm về số lượng những nguyên tử trong phân tử. Ví dụ: CH2O nghĩa là trong phân tử, tỉ lệ C : H : O = 1: 2 :1. + Công thức phân tử (CTPT): đã cho chúng ta biết, thêm số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử. Ví dụ: Với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n khi n = 2 ta có C2H4O2. Để cam kết đc công thức phân tử nên biết, thành phần những nguyên tố and
trọng lượng mol phân tử của chính mình, nó. – Điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích, và nghiên cứu và phân tích, định tính and định lượng những nguyên tố:

*

Tổng tương xứng, thuyết hoá hữu cơ

*

Tổng tương xứng, thuyết hoá hữu cơ – Vật chứng, và khẳng định chắc chắn, vật chứng, và khẳng định chắc chắn,
trọng lượng mol phân tử:
+ Phụ thuộc, vào tỉ khối
Nếu như với,
không gian hoặc
Nếu như với, H2: MA = 29.dA/KK hoặcMA = 2.dA/H2 + Những chất khó, hoặc không mờ hơi: cam kết bằng phương pháp, thức thức nghiệm lạnh hay nghiệm sôi.

2. Kết cấu, phân tử hợp chất hữu cơ

– Công thức kết cấu,:

Xem Ngay:  Snr Là Gì - Từ Điển Anh Việt Signal To Noise Ratio Là Gì
*

Tổng tương xứng, thuyết hoá hữu cơ – Thuyết kết cấu, hoá học: + Trong phân tử chất hữu cơ, những nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị and theo một thứ tự không chỉnh sửa,. Thứ tự liên kết này được gọi là kết cấu, hoá học. Sự
căn chỉnh thứ tự tự liên kết đó sẽ tạo nên, nên nên được chất mới. + Trong phân tử chất hữu cơ, cacbon có hoá trị 4. Những nguyên tử cacbon phối phối hợp, với những nguyên tử của nhiều nguyên tố and phối phối hợp, thẳng trực tiếp với nhau phân thành những mạch cacbon lạ mắt (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng). +
Tính chất, của nhiều chất phụ thuộc vào thành phần phân tử (thực ra, and số lượng những nguyên tử) and kết cấu, hoá học (thứ tự liên kết của nhiều nguyên tử).

3. Đồng đẳng and đồng phân

– Đồng đẳng: những chất có
Đặc thù, hoá học
tương tự như, tương đồng, nhưng hơn kém nhau một hoặc nhiều nhóm -CH2. Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là những chất đồng đẳng của nhau. – Đồng phân: những chất có cùng công thức phân tử nhưng khác về kết cấu, hoá học. Ví dụ: Cùng công thức là C2H6O, có 2 công thức kết cấu, là: CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) and CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

4.
liên kết hoá học trong hợp chất hữu cơ

– Những chất hữu cơ rất rất có thể có những liên kết đơn, liên kết đôi hay liên kết ba. –
liên kết hiđro thuộc dòng liên kết yếu, tạo cho giữa nguyên tử hiđro linh hoạt, and nguyên tử có độ âm điện cao. Loại liên kết này
Tác động ảnh hưởng, to tới, độ tan trong nước,, tới, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của khá nhiều chất.

5. Phản ứng, hoá hữu cơ:

II. Tổng tương xứng, thuyết hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

Hiđrocacbon là những hợp chất hữu cơ gồm hai nguyên tố là cacbon and hiđro.

1. Ankan:

Dãy đồng đẳng ankan (parafin): Công thức tổng quát: CnH2n + 2 ( n ≥ 1). Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, …. – Đồng phân: chỉ có đồng phân mạch C (mạch thẳng, mạch nhánh).
chiêu trò viết đồng phân: + Viết mạch C thẳng. Ta được một đồng phân mạch thẳng. + Giảm 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng để gắn C vào nhánh. Khi số C làm nhánh bằng số C mạch chính thì dừng. + Điền H để chiếm hữu, đồng phân hoàn hảo và tuyệt vời nhất,. – Công thức tính nhanh: 3 – Gọi tên: + Chọn mạch chính: là mạch dài nhất, nhiều nhánh nhất. + Đánh số: từ phía C gần nhánh nhất. + Tên: Số chỉ nơi đặt, đặt nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chính + an.

*

Tổng tương xứng, thuyết hoá hữu cơ
Tính chất, vật lí:
+ Nhẹ nhàng hơn, nước, phần đông không tan trong nước,, tan nhiều trong dung môi hữu cơ. + C1 → C4 là khí, những ankan tiếp sau sau là lỏng, C18 trở đi là rắn. –
Tính chất,: Chỉ gồm những liên kết đơn.
Tính chất, hoá học:
+ Phản ứng, tính chất của ankan là phản xạ thế. Nguyên tử C trong ankan bị sửa chữa thay thế bởi nguyên tố halogen khi chiếu sáng hoặc đun nóng and ưu tiên, thế vào H ở C bậc cao. + Phản ứng, tách:
Phía dưới, nhiệt độ and xúc tác tương thích,, ankan có phân tử khối nhỏ dại dại dại bị tách thành những anken tương ứng,. Xem Ngay: 7 Bước Tải
trò chơi ứng Dụng Miễn Phí Trên Iphone, 5 Trang Web Tải
trò chơi Cho Iphone Hay Nhất + Phản ứng, đốt cháy: + Trong công nghiệp: chưng cất phân đoạn dầu mỏ, ta
chiếm hữu được ankan. – Ứng dụng,:

Xem Ngay:  Nguyên Tệ Là Gì - Đơn Vị Tiền Tệ Trong Kế Toán
*

Tổng tương xứng, thuyết hoá hữu cơ

2. Anken:

– Dãy đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng quát CnH2n ( n ≥ 2). – Đồng phân: Anken có đồng phân kết cấu, (mạch C and nơi đặt, đặt nối đôi) and đồng phân hình học. + Đồng phân kết cấu,:
chiêu trò viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng đặt tại, vị liên kết đôi. Ta được những đồng phân mạch thẳng. Giảm 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng để gắn C nhánh and nối đôi, check hoá trị C. Khi số C làm nhánh bằng số C mạch chính thì dừng. Điền H để chiếm hữu, đồng phân hoàn hảo và tuyệt vời nhất,. Khi 2 nhóm thế của nguyên tử C mang nối đôi lạ mắt thì sẽ xuất hiện, đồng phân hình học. Nếu những nhóm thế ( -CH3, -C2H5, -Cl,…) có phân tử khối to ra thêm
Địa điểm, tọa lạc về cùng 1 phía với nối đôi được xem, là dạng cis, khác phía là dạng trans. – Danh pháp: + Chọn mạch chính: là mạch dài nhất, chứa nối đôi, nhiều nhánh nhất. + Đánh số: từ phía gần nối đôi nhất. + Tên: Số chỉ nơi đặt, đặt nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chính – số chỉ nơi đặt, đặt nối đôi – en.

*

Tổng tương xứng, thuyết hoá hữu cơ
Tính chất, kết cấu,:
Phân tử chứa một liên kết đôi, trong những số ấy chứa một liên kết π and một liên kết σ.
Tính chất, vật lí:
+ Nhẹ nhàng hơn, nước, không tan trong nước,. + C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn. + Khi M tăng, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi and
trọng lượng riêng tăng dần đều.
Tính chất, hoá học của anken:
+ Phản ứng, đặc là phản xạ cộng (vì có liên kết π kém bền, dễ bị phá huỷ): Anken cộng H2 Xây dựng, ankan tương ứng,; cộng với halogen hay hợp chất halogen Xây dựng, dẫn xuất halogen; cộng với nước Xây dựng, ancol tương ứng,. Lao lý Macconhicop: Khi cộng hợp chất không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên, phối tích hợp C bậc thấp, còn X ưu tiên, phối tích hợp C bậc cao. + Phản ứng, trùng hợp: – Điều chế: – Ứng dụng,:

*

Tổng tương xứng, thuyết hoá hữu cơ Ankađien – Ankađien là hiddrocacbon mạch hở, trong phân tử có 2 nối đôi. – Công thức tổng quát: CnH2n – 2 (n ≥ 3) – Phân loại: Ankađien có 2 nối đôi tiếp tục, nhau, ankađien có 2 nối đôi
chiêu trò một nối đơn (ankađien phối hợp,, ứng dụng, kinh hồn bạt vía nhất), ankađien có 2 nối đôi
chiêu trò nhau nhiều nối đôi….
Tính chất, hoá học:
Ankađien có
Đặc thù, hoá học
tương tự như, như anken.

Xem Ngay:  Những Dấu Hiệu Chứng Tỏ Chàng Chỉ Coi Bạn Là “ Em Gái Mưa Là Gì

4. Ankin:

Ankin là những hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử có một nối ba. – Công thức tổng quát: CnH2n – 2 , ( n ≥ 2). – Đồng phân: Ankin có đồng phân mạch C and đồng phân nơi đặt, đặt nối ba, không sống sót, đồng phân hình học.
chiêu trò viết đồng phân: + Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C đặt tại, vị liên kết ba. Ta đc đồng phân mạch thẳng. + Giảm 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng để gắn C nhánh and nối ba, check hoá trị C. Khi số C làm nhánh bằng số C mạch chính thì dừng. + Điền H để chiếm hữu, đồng phân hoàn hảo và tuyệt vời nhất,. – Danh pháp: Gọi tên: + Chọn mạch chính: là mạch dài nhất, chứa nối ba, nhiều nhánh nhất. + Đánh số: từ phía gần nối ba nhất. + Tên: Số chỉ nơi đặt, đặt nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chính – số chỉ nơi đặt, đặt nối ba – in.

*

Tổng tương xứng, thuyết hoá hữu cơ – Tên
Thông thường,: –
Tính chất, hoá học: Ankin ký danh, phản xạ cộng, trùng hợp and những ank-1-in ký danh, phản xạ thế. – Ứng dụng,:

*

Tổng tương xứng, thuyết hoá hữu cơ

5. Dãy đồng đẳng benzen

– Đồng đẳng benzen là những hiđrocacbon thơm, trong phân tử có một vòng benzen. – CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6). – Công thức tính đồng phân: – Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen có đồng phân về nơi đặt, đặt nhóm ankyl trên vòng and kết cấu, mạch C của nhánh. + Vòng benzen là mạch chính. + 6 nơi đặt, đặt C trên vòng
đó chính là 6 nơi đặt, đặt để gắn nhánh. + Nếu số C của nhánh từ 3 trở lên sẽ có đồng phân kết cấu, mạch C của nhánh. – Tên thường gọi,: Tên nhóm ankyl + benzen. + Đánh số sao cho chỉ số nhánh nhỏ dại dại dại nhất. + Nếu 2 nhóm thế ở đoạn đứng 1,2 với nhau, ta gọi là ortho- (o-). + Nếu 2 nhóm thế ở đoạn đứng 1,3 với nhau, ta gọi là meta- (m-). + Nếu 2 nhóm thế ở đoạn đứng 1,4 với nhau, ta gọi là para- (p-).

*

Tổng tương xứng, thuyết hoá hữu cơ
Tính chất, kết cấu,:
Vòng benzen bền theo năm tháng vững vì có 3 liên kết đơn xen kẹt 3 liên kết đôi. Xem Ngay: Giờ Utc Là Gì – đổi Giờ Utc Sang Giờ VN
Tính chất, hoá học:
– Ứng dụng,:

*

Tổng tương xứng, thuyết hoá hữu cơ Mong rằng với phần Tổng tương xứng, thuyết hoá hữu cơ về hiđrocacbon trên đây sẽ hỗ trợ, đỡ những em làm rõ, năng lực, và năng lực, và kiến thức hoá hữu cơ and sẵn sàng, sẵn sàng chuẩn bị, rất tốt, để học những chương tiếp sau sau. Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Mạch Hở Là Gì – Thể Loại:Hyđrocacbon Không No Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Mạch Hở Là Gì – Thể Loại:Hyđrocacbon Không No

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *