click

Lưu Vt Là Gì – Nghị định Số 110 Về Công Tác Văn Thư

Luu Vt La Gi Nghi dinh So 110 Ve

Lưu Vt Là Gì – Nghị định Số 110 Về Công Tác Văn Thư

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——–CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
chủ quyền lãnh thổ –
tự do – Niềm sung sướng —————-
Số: 2160/TCT-VP V/v tiến hành khởi công, triển khai, thống nhất kỹ thuật
màn biểu diễn văn bản.
Bài Viết: Lưu vt là gì
TP thành phố TP Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế cáctỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Để tiến hành khởi công, triển khai, thống nhất thể thức and kỹ thuậttrình bày văn bản do Cục Thuế cho Xây dựng,, Tổng cục
có nhu yếu, Cục Thuế những tỉnh,thành phố quán triệt, tổ chức triển khai triển khai, tiến hành khởi công, triển khai, rất tốt, những quy định của
nhà nước nước nhà, Bộ Tàichính and những content
hướng dẫn cụ thể rõ ràng,
Phía dưới, đây: 1. Quốchiệu – Dòng chữ trên: “Cộng hòa toàn cầu chủnghĩa Việt Nam”
màn biểu diễn bằng chữ in hoa, cỡ chữ 12, kiểu chữ đứng, đậm. – Dòng chữ
Phía dưới,: “
chủ quyền lãnh thổ –
tự do – Hạnhphúc”
màn biểu diễn bằng chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. Chữ cáiđầu những cụm từ đc viết hoa, 1 trong các, những cụm từ có gạch ngang nhỏ dại,, phía
Phía dưới, cóđường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ “
chủ quyền lãnh thổ – Tựdo – Niềm sung sướng”. 2. Têncơ quan, t chức soạnthảo văn bản Tên cơ quan chủ quản cấp trên của Cụcthuế- chữ “Tổng cục Thuế” trình bàybằng chữ in hoa, cỡ chữ 12, kiểu chữ đứng. Tên
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng cho Xây dựng, văn bản “CụcThuế tỉnh, thành phố…”
màn biểu diễn bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữđậm, đứng. Phía
Phía dưới, có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng 1/3 độ dài củadòng chữ and đặt thăng bằng,
Nếu như với, dòng chữ. – Văn bản do những Chi cục Thuế cho Xây dựng,: Tên cơ quan chủ quản cấp trên của Chicục Thuế, chữ “Cục Thuế tỉnh, thành phố…”
màn biểu diễn bằng chữ inhoa, cỡ chữ 12, kiểu chữ đứng. Tên
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng cho Xây dựng, văn bản “Chicục Thuế…” trình bàybằng chữ in hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ đậm, đứng phía
Phía dưới, có đường kẻ ngang, nétliền, có độ dài bằng 1/3 độ dài của dòng chữ and đặt thăng bằng,
Nếu như với, dòng chữ. 3. Địadanh ngày, tháng, năm cho Xây dựng, văn bản
trình diễn bằng chữ in thường, cỡ chữ14, kiểu chữ nghiêng, sau
Vị trí, có dấu phẩy. 4. Tênloại and trích yếu content đối vi văn bản – Nếu như với nhiều chủng loại văn bản có ghi tên loại (quyết định,tờ trình,
Giải trình,
Báo cáo giải trình,, thông báo…): Tên loại văn bản
màn biểu diễn cân đốigiữa dòng, bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. Trích yếu content and bản trình bàycân đối giữa dòng, bằng chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. Phía dướicó đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng 1/3 độ dài của dòng chữ and đặt cânđối
Nếu như với, dòng chữ. – Nếu như với công văn: Trích yếu content công văn trình bàybằng chữ in thường, cỡ chữ 12, kiểu chữ đứng ghi ở góc cạnh, cạnh cạnh trái
Phía dưới, dòng số côngvăn,
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng cho Xây dựng, văn bản. 5. Nộidung văn bản – Phần content văn bản
màn biểu diễn bằng chữ inthường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng. – Trường hợp content văn bản đc
bố cục tổng quan, tổng quan tổng quan theophần, chương, Mục, Điều Khoản, Điểm
màn biểu diễn như sau: Phần, chương: từ “phần”,”chương” and số thứ tự của phần, chương
màn biểu diễn trên một dòng riêng,giữa dòng bằng chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. Số thứ tự củaphần, chương sử dụng chữ số La Mã. Tiêu đề của phần, chương đặt ngay
Phía dưới,, giữadòng bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng, đậm. – Mục: từ “Mục” and số thứ tự của Mụctrình bày trên một dòng riêng, giữa dòng bằng chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểuchữ đứng, đậm. Số thứ tự của Mục sử dụng bằng chữ số Ả Rập. Tiêu đề của Mục đặtngay
Phía dưới,, giữa dòng bằng chữ in hoa, cỡ chữ 12, kiểu chữ đứng, đậm. – Điều: từ “Điều”, số thứ tự and tiêuđề của Điều
màn biểu diễn bằng chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. Số thứ tự của Điềudùng bằng chữ Ả rập and có dấu chấm ở ngay sau số. – Khoản: số thứ tự những Khoản trong số những Điềudùng chữ số Ả rập and có dấu chấm ở ngay sau số,
màn biểu diễn bằng chữ in thường,cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng. – Điểm: thứ tự những Điểm trong số những Khoản dùngcác chữ cái tiếng Việt theo thứ tự a, b, c tiếp sau đó, có dấu ngoặc đơn, trình bàybằng chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng. 6. Chứcvụ, họ tên người ký Quyền lợi và nghĩa vụ,, chức vụ của khá đông người, ký trìnhbày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng, đậm. Họ and tên người ký văn bản and học hàm,học vị (nếu có)
màn biểu diễn bằng chữ in thường, cỡ chữ 14 kiểu chữ đứng, đậm. 7. Nơinhn – Từ “kính gửi” and tên cơ quan, tổchức, thành viên nhận văn bản bằng chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng. Sau từ”kính gửi” có dấu hai chấm. Nếu công văn gửi cho một cơ quan, tổ chức triển khai triển khai, hoặccá nhân thì từ ” kính gửi” có dấu hai chấm ngay sau and tên cơ quan,tổ chức triển khai triển khai, hoặc thành viên
màn biểu diễn trên cùng một dòng. Nếu công văn gửi cho hai cơ quan, tổ chức triển khai triển khai, hoặccá nhân trở lên thì từ “kính gửi” có dấu hai chấm ngay sau and tên cơquan, tổ chức triển khai triển khai, hoặc thành viên
Trước tiên,
màn biểu diễn trên cùng một dòng. Mỗi cơ quan,tổ chức triển khai triển khai, hoặc thành viên
màn biểu diễn trên một dòng riêng. Đầu mỗi dòng cơ quan, tổchức hoặc thành viên có gạch ngang.Cuối mỗi dòng có dấu chấm phẩy, cuối dòng cơ quan, tổ chức triển khai triển khai, hoặc thành viên cuốicùng có dấu chấm. Từ “
phủ bọc,
điểm đặt nhận”
màn biểu diễn trênmột dòng riêng, có dấu hai chấm ngay sau, bằng chữ in thường, cỡ chữ 12, kiểuchữ nghiêng, đậm. Tên mỗi cơ quan,
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, thành viên hoặcmỗi nhóm cơquan,
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, thành viên nhận văn bản
màn biểu diễn trên một dòng riêng, đầu dòng cógạch ngang, cuối dòng có dấu chấm phẩy. Dòng
sau cùng là chữ “lưu” có dấuhai chấm ngay sau, sau này là VT (văn thư của cơ quan, tổ chức triển khai triển khai,), chữ viết tắttên
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng soạn thảo văn bản, số lượng bản lưu đặt trong dấu ngoặc đơn (chỉtrong điều kiện kèm theo, rất rất cần thiết,)
sau cùng là dấu chấm,
màn biểu diễn bằng chữ inthường, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng. 8. Cácthành phần thể thức khác – Những hướng dẫn về khoanh vùng phạm vi khoanh vùng lưu hành “trả lạisau khi họp (hội nghị)”, “xem xong trả lại”, “lưu hành nộibộ”…; hướng dẫn về dự thảo “dự thảo”, “dự thảolần…”; hướng dẫn về độ mật ” Mật”, ” Tối mật”,”Tuyệt mật” …
màn biểu diễn trong khung người chữ nhật viền đơn, bằng chữin hoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng, đậm. –
điểm đặt đặt cơ quan Tổng cục Thuế, Cục thuế; Chicục Thuế;
Khu vực, e- mail;
Khu vực, trên mạng (website); số
Điện thoại cảm ứng thông minh, cảm ứng, mưu trí,; số faxđược
màn biểu diễn phía
Phía dưới, cùng của trang đầu văn bản (nếu rất rất cần thiết,) bằng chữ inthường, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng,
Phía dưới, một đường kẻ ngang nét liền dài hết bềngang của vùng
màn biểu diễn văn bản. – Phụ lục kèm theo theo văn bản
màn biểu diễn trên cáctrang giấy riêng. Từ “phụ lục” and số thứ tự của phụ lục (trường hợpcó từ hai phụ lục trở lên)
màn biểu diễn trên một dòng riêng, giữa dòng, bằng chữin thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm, số thứ tự của phụ lục sử dụng chữ số Lamã. Tiêu đề của phụ lục đặt ngay
Phía dưới,, giữa dòng bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13,kiểu chữ đứng, đậm. – Số trang của văn bản: điều kiện kèm theo, văn bản có01 trang thì không đánh số trang; điều kiện kèm theo, văn bản có quá nhiều, trang thì đánh số từ trangthứ 2,
màn biểu diễn tạigóc phải ở cuối trang giấy bằng chữ số Ả rập, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng. – Phông chữ: Cần sử dụng phông chữ Times New Romanvới chữ in thường, sử dụng Uconvert để chuyển thành chữ in hoa. 9. Kỹthuật
màn biểu diễn những thành phần thể thức bản sao
Những thành phần thể thức sao đc trìnhbày trên cùng một trang giấy, ngay sau phần
sau cùng của văn bản đc sao,
Phía dưới, một đường kẻ nét liền nối dài, dài hết chiều ngang của vùng
màn biểu diễn văn bản. – Trường hợp sao y bản chính, không
Thay đổi, phầncuối
phủ bọc,
điểm đặt nhận,
Chữ ký,, con dấu của văn bản đc sao; – Trường hợp sao lục, không
Thay đổi, cả phần nơinhận,
Chữ ký, con dấu của văn bản đc sao and phần sao y bản chính; Nếu như với Cục thuế, khi nhận đc vănbản sao lục của Tổng cục Thuế thì chỉ đc foto gửi những Phòng, Chi cục (nếucó); không được, tiến hành khởi công, triển khai, thể thức sao lục tiếp từ văn bản sao lục. Trường hợp văn bản đc sao, trangcuối cùng có
Chữ ký,, con dấu and
phủ bọc,
điểm đặt nhận đã
màn biểu diễn hết khổ giấy A4 không cònchỗ để ký sao thì tiến hành khởi công, triển khai, thể thức sao ở mặt sau của trang
sau cùng văn bảnđược sao hoặc tại một, trang riêng and đóng dấu giáp lai với trang
sau cùng củavăn bản đc sao đổi văn bảnkhông còn trang trắng ởmặt sau. Vẻ
Phía bên ngoài, sao: cụm từ “sao y bảnchính”, “trích sao”, “sao lục”
màn biểu diễn bằng chữ inhoa, cỡ chữ 13, kiểu chữ đứng, đậm. Tên cơ quan,
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng sao văn bản, số, kýhiệu bản sao,
Vị trí, and ngày, tháng, năm sao, chức vụ, họ tên người ký, nơinhận
màn biểu diễn tươngtự như đã
hướng dẫn
Nếu như với, văn bản cho Xây dựng,. 10. Mu những loạivăn bản Mẫu văn bản của Cục Thuế gồm 09 loại theo phụlục đính kèm. 11. Tổchức thựchiện Phòng (tổ) Hành chính Cơ quan Thuế địaphương có trách nhiệm, và nghĩa vụ và trách nhiệm, thanh tra thanh tra rà soát, đảm bảo an toàn, đáng tin cậy, đúng quy định về thể thức and kỹ thuậttrình bày văn bản của
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng mình trước khi lưu hành. Trong
quy trình triển khai, triển khai tiến hành khởi công, triển khai,,nếu phát sinh những vụ việc, vướng bận tối mắt tối mũi những
Đơn vị chức năng, phản ánh kịp thời qua Văn phòngTổng cục để nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát,, xử lý và giải quyết và xử lý, và xử lý./.

Xem Ngay:  Check Valve Là Gì - Các Loại Check Valve Thường Gặp

điểm đặt đặt nhận:
– Như trên; – LĐTC: Anh Vu (để b/c); – Những Ban,
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng TCT; –
Thay mặt đại diện,
Đại diện thay mặt, TCT tại thành phố-thành phố Hồ Chí Minh – Lưu: VT, VP (HC,TH)
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Hà Văn Đào

Mẫu1:Quyết định Bộ Tài chính kinh tế tài chính, (loại văn bản hành chính)

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——- CỘNGHÒA HỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM(TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ĐộclậpTựdoHạnhphúc(TimesNewRoman 14-đậm-đứng) ————-
   
Số: /quận-BTC (TimesNewRoman 14-đứng) TP thành phố TP Hà Nội, ngày tháng 5 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng)

QUYẾT ĐỊNH(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Về việc(TimesNewRoman 14-đậm-đứng) BỘ TRƯỞNG BỘTÀI CHÍNH(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Vị trí đặt,
Vị trí,
địa thế căn cứ,……………………………………………………………………………………………………………… ; Vị trí đặt,
Vị trí,
địa thế căn cứ, ………………………………………..(TimesNewRoman 14-đứng)…………………………… ; Xét
Kiến nghị, của………………………………………………………………………………………………….. , QUYẾT ĐỊNH:(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Điều 1. (TimesNewRoman14-đậm-đứng) ……………………. (TimesNewRoman14-đứng)…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… Điều … (TimesNewRoman14-đậm-đứng) ……………………..(TimesNewRoman-14-đứng)…………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………


điểm đặt đặt nhận:
(TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Như Điều… ; (TimesNewRoman 11-đứng) – Công ty A; – ……..; – ……..; – Lưu: VT; TCT (VT, tên
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng soạn thảo)
BỘ TRƯỞNG(hoặc) KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG(TimesNewRoman 13-đậm-đứng) H and tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu2: Quyết định (ký TUQ) Bộ Tài chính kinh tế tài chính,

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——- CỘNGHÒA HỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM(TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ĐộclậpTựdoHạnhphúc(TimesNewRoman 14-đậm-đứng) ————-
   
Số: /quận-BTC (TimesNewRoman 14-đứng) TP thành phố TP Hà Nội, ngày tháng 5 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng)

QUYẾT ĐỊNH(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Về việc Xem Ngay: Phòng Tư Pháp Tiếng Anh Là Gì, Thông Tin Giao Dịch (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) BỘ TRƯỞNG BỘTÀI CHÍNH(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Vị trí đặt,
Vị trí,
địa thế căn cứ,……………………………………………………………………………………………………………… ; Vị trí đặt,
Vị trí,
địa thế căn cứ, ………………………………………..(TimesNewRoman 14-đứng)…………………………… ; Xét
Kiến nghị, của………………………………………………………………………………………………….. , QUYẾT ĐỊNH:(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Điều 1. (TimesNewRoman14-đậm-đứng) ……………………. (TimesNewRoman14-đứng)…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… Điều … (TimesNewRoman14-đậm-đứng) ……………………..(TimesNewRoman-14-đứng)…………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

Xem Ngay:  Normative Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

điểm đặt đặt nhận:
(TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Như Điều… ; (TimesNewRoman 11-đứng) – Công ty A; – ……..; – ……..; – Lưu: VT; TCT (VT, tên
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng soạn thảo)
TUQ. BỘ TRƯỞNGTNG CỤC TRƯỞNG(hoặc) KT. TNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG(TimesNewRoman 13-đậm-đứng) H and tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu3: Công văn Bộ Tài chính kinh tế tài chính,

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ĐộclậpTựdoHạnhphúc (TimesNewRoman 14-đậm-đứng) —————-
   
Số: /BTC-TCT (TimesNewRoman 14-đứng) V/v: (TimesNewRoman 12-đứng) TP thành phố TP Hà Nội, ngày tháng 5 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng)

Kính gửi: ……………..(TimesNewRoman14-đứng) ……………… (TimesNewRoman 14-đứng)…………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………


điểm đặt đặt nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Như trên; (TimesNewRoman 11-đứng) – Công ty A; – ……..; – ……..; – Lưu: VT; TCT (VT, tên
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng soạn thảo).
BỘ TRƯỞNG(hoặc) KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG(TimesNewRoman 13-đậm-đứng) H and tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu4: Công văn (ký TUQ) Bộ Tài chính kinh tế tài chính,

BỘ TÀI CHÍNH(TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-đậm-đứng)
chủ quyền lãnh thổ –
tự do – Niềm sung sướng
(TimesNewRoman 14-đậm-đứng) ————–
   
Số:  /BTC-TCT (TimesNewRoman 14-đứng) V/v: (TimesNewRoman 12-đứng) TP thành phố TP Hà Nội, ngày tháng  năm 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng)

Kính gửi: ……….(TimesNewRoman14-đứng) ……………… (TimesNewRoman 14-đứng)…………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

Xem Ngay:  Học Bá Là Gì - Phân Biệt Học Bá

điểm đặt đặt nhận:
(TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Như trên; (TimesNewRoman 11-đứng) – Công ty A; – ……..; – ……..; – Lưu: VT; TCT (VT, tên
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng soạn thảo).
TUQ. BỘ TRƯỞNG TỔNG CỤC TRƯỞNG (hoặc) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng) H and tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu5: Tờ trình Bộ Tài chính kinh tế tài chính, trình thủ tướng chính phủ

BỘ TÀI CHÍNH(TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TimesNewRoman 12-đậm-đứng)
chủ quyền lãnh thổ –
tự do – Niềm sung sướng
(TimesNewRoman 14-đậm-đứng) ————–
   
Số:  /TTr-BTC (TimesNewRoman 14-đứng) TP thành phố TP Hà Nội, ngày tháng 5 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng)

TỜ TRÌNH(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Về việc …(TimesNewRoman14-đậm-đứng) (TimesNewRoman14-đứng)………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………


điểm đặt đặt nhận:
(TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Thủ tướng
nhà nước nước nhà quốc gia; (TimesNewRoman 11-đứng); – Văn phòng
nhà nước nước nhà quốc gia; – ……..; – ……..; – Lưu: VT; TCT (VT, tên
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng soạn thảo).
BỘ TRƯỞNG(hoặc) KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng) H and tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu 6: Giấy mờihọp của Bộ Tài chính kinh tế tài chính,

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——– CỘNGHÒA HỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM(TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ĐộclậpTựdoHạnhphúc(TimesNewRoman 14-đậm-đứng) ————-
   
Số: /GM-VP (TimesNewRoman 14-đứng) TP thành phố TP Hà Nội, ngày tháng 5 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng)

GIẤY MỜI HỌP(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Kính gửi: – …(TimesNewRoman 14-đứng) (TimesNewRoman14-đứng)………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

Thời điểm: ………………………………………. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)(TimesNewRoman 14-đứng)…………………….
Địa Điểm: …………………………………………. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)(TimesNewRoman 14-đứng)…………………….

người chủ sở hữu, chiếm hữu, trì:………………………………….. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)
(TimesNewRoman 14-đứng)…………………….

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Bộ Tài chính kinh tế tài chính, xin trân trọng kính mờiquý đại biểu tới, dự họp./.(TimesNewRoman14-đứng)


điểm đặt đặt nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Như trên; (TimesNewRoman 11-đứng); – ……..; – Vụ TVQH (để thu xếp, phòng họp); – Lưu: VT; TCT (VT, tên
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng soạn thảo).
TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG(TimesNewRoman 13-đậm-đứng) H and tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu7: Quyết định Tổng cục Thuế

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đứng) TỔNG CỤC THUẾ(TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——- CỘNGHÒA HỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM(TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ĐộclậpTựdoHạnhphúc(TimesNewRoman 14-đậm-đứng) ————-
   
Số: /quận-TCT (TimesNewRoman 14-đứng) TP thành phố TP Hà Nội, ngày tháng 5 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng)

QUYẾT ĐỊNH(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Về việc(TimesNewRoman 14-đậm-đứng) TỔNG CỤCTRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Vị trí đặt,
Vị trí,
địa thế căn cứ,……………………………………………………………………………………………………………… ; Vị trí đặt,
Vị trí,
địa thế căn cứ, …………………….. (TimesNewRoman14-đứng)……………………………………………….. Xét
Kiến nghị, của………………………………………………………………………………………………….. , QUYẾT ĐỊNH:(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Điều 1. (TimesNewRoman14-đậm-đứng) ……………………… (TimesNewRoman14-đứng)………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Điều … (TimesNewRoman14-đậm-đứng) ……………………… (TimesNewRoman14-đứng)………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………


điểm đặt đặt nhận:
(TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Như Điều …; (TimesNewRoman 11-đứng); – Công ty A; – ……..; – ……..; – Lưu: VT; TCT (VT, tên
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng soạn thảo).
TỔNG CỤC TRƯỞNG(hoặc) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng) H and tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu 8: Công vănTổng cục Thuế

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đứng) TỔNG CỤC THUẾ (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——- CỘNGHÒA HỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM(TimesNewRoman 12-ðậm-ðứng) ÐộclậpTựdoHạnhphúc(TimesNewRoman 14-ðậm-ðứng) ————-
   
Số: /TCT-…….. (TimesNewRoman 14-đứng) V/v: (TimesNewRoman 12-đứng) TP thành phố TP Hà Nội, ngày  tháng  năm 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng)

Kính gửi: ……………(TimesNewRoman 14-đứng) (TimesNewRoman14-đứng)………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………


điểm đặt đặt nhận:
(TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Như trên; (TimesNewRoman 11-đứng); – Công ty A; – ……..; – ……..; – Lưu: VT, tên
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng soạn thảo.
TỔNG CỤC TRƯỞNG(hoặc) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng) H and tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu9: Công văn (những Ban,
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng ký TL) Tổng cục Thuế

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đứng) TỔNG CỤC THUẾ (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——- CỘNGHÒA HỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM(TimesNewRoman 12-ðậm-ðứng) ÐộclậpTựdoHạnhphúc(TimesNewRoman 14-ðậm-ðứng) ————-
   
Số: /TCT-….. (TimesNewRoman 14-đứng) V/v: (TimesNewRoman 12-đứng) TP thành phố TP Hà Nội, ngày  tháng 5 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng)

Kính gửi: ………..(TimesNewRoman 14-đứng) (TimesNewRoman14-đứng)………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………


điểm đặt đặt nhận:
(TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Như trên; (TimesNewRoman 11-đứng); – Công ty A; – ……..; – ……..; – Lưu: VT, tên
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng soạn thảo.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TRƯỞNG BAN (hoặc) KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN(TimesNewRoman 13-đậm-đứng) H and tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu 10: Thôngbáo của Tổng cục Thuế

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đứng) TỔNG CỤC THUẾ (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——- CỘNGHÒA HỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM(TimesNewRoman 12-ðậm-ðứng) ÐộclậpTựdoHạnhphúc(TimesNewRoman 14-ðậm-ðứng) ————-
   
Số: /TB-TCT (TimesNewRoman 14-đứng) TP thành phố TP Hà Nội, ngày tháng 5 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng)

THÔNG BÁO(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Về việc(TimesNewRoman 14-đậm-đứng) (TimesNewRoman14-đứng)………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………


điểm đặt đặt nhận:
(TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – ……..; (TimesNewRoman 11-đứng) – ……..; – Lưu: VT, tên
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng soạn thảo.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc) KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG(TimesNewRoman 13-đậm-đứng) H and tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu11: Giải trình
Báo cáo giải trình, của Tổng cục Thuế

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đứng) TỔNG CỤC THUẾ (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——- CỘNGHÒA HỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM(TimesNewRoman 12-ðậm-ðứng) ÐộclậpTựdoHạnhphúc(TimesNewRoman 14-ðậm-ðứng) ————-
   
Số: /BC-TCT (TimesNewRoman 14-đứng) TP thành phố TP Hà Nội, ngày  tháng 5 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng)

BÁO CÁO(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Về việc(TimesNewRoman 14-đậm-đứng) (TimesNewRoman14-đứng)………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………


điểm đặt đặt nhận:
(TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Lãnh đạo Bộ TC; (TimesNewRoman 11-đứng) – Lãnh đạo TCT; – Văn phòng Bộ; – Vụ NSNN; – ……..; – Lưu: VT, tên
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng soạn thảo.
TỔNG CỤC TRƯỞNG(hoặc) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng) H and tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu 12: Giấymời họp của TCT

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đứng) TỔNG CỤC THUẾ (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——- CỘNGHÒA HỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM(TimesNewRoman 12-ðậm-ðứng) ÐộclậpTựdoHạnhphúc(TimesNewRoman 14-ðậm-ðứng) ————-
   
Số: /GM-TCT (TimesNewRoman 14-đứng) TP thành phố TP Hà Nội, ngày tháng 5 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng)

GIẤY MỜI HỌP(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Kính gửi: – …(TimesNewRoman 14-đứng) (TimesNewRoman14-đứng)………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

Thời điểm: ………………………………………. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)(TimesNewRoman 14-đứng)…………………….
Địa Điểm: …………………………………………. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)(TimesNewRoman 14-đứng)…………………….

người chủ sở hữu, chiếm hữu, trì:………………………………….. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)
(TimesNewRoman 14-đứng)…………………….

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Tổng cục Thuế xin trân trọng kính mờiquý đại biểu tới, dự họp./.(TimesNewRoman14-đứng)


điểm đặt đặt nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Như trên; (TimesNewRoman 11-đứng) – ……..; – Ban TVQT (để thu xếp, phòng họp); – Lưu: VT, tên
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng soạn thảo.
TỔNG CỤC TRƯỞNG(hoặc) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG (TimesNewRoman 13-đậm-đứng) H and tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu13: Giấy mời họp (ký TL) của TCT

BỘ TÀI CHÍNH (TimesNewRoman 12-đứng) TỔNG CỤC THUẾ (TimesNewRoman 12-đậm-đứng) ——- CỘNGHÒA HỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM(TimesNewRoman 12-ðậm-ðứng) ÐộclậpTựdoHạnhphúc(TimesNewRoman 14-ðậm-ðứng) ————-
   
Số: /GM-VP (TimesNewRoman 14-đứng) TP thành phố TP Hà Nội, ngày  tháng 5 200… (TimesNewRoman 14-nghiêng)

GIẤY MỜI HỌP(TimesNewRoman14-đậm-đứng) Kính gửi: – …(TimesNewRoman 14-đứng) (TimesNewRoman14-đứng)………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

Thời điểm: ………………………………………. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)(TimesNewRoman 14-đứng)…………………….
Địa Điểm: …………………………………………. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)(TimesNewRoman 14-đứng)…………………….

người chủ sở hữu, chiếm hữu, trì:………………………………….. (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)
(TimesNewRoman 14-đứng)…………………….

………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Tổng cục Thuế xin trân trọng kínhmời quý đại biểu tới, dự họp./. Xem Ngay: Matlab Là Gì – Matlab 1: Giới Thiệu & Tài Liệu (TimesNewRoman14-đứng)


điểm đặt đặt nhận: (TimesNewRoman 12-nghiêng-đậm) – Như trên; (TimesNewRoman 11-đứng) – ……..; – Ban TVQT (để thu xếp, phòng họp); – Lưu: VT, tên
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng soạn thảo.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc) KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG(TimesNewRoman 13-đậm-đứng) H and tên (TimesNewRoman 14-đậm-đứng)

Mẫu14: Sao văn bản do Văn phòng ký PHẦN CUỐI CỦAVĂN BẢN(Không
Thay đổi, d
u,
Chữ ký,,
phủ bọc,
điểm đặt nhận)

TỔNG CỤC THUẾ(Times New Roman, cỡ chữ 12 in hoa, đậm, đứng) ———-SAO Y BẢN CHÍNH (Hoặc SAO LỤC, TRÍCH SAO) (Times New Roman, cỡ chữ 13 in hoa, đậm, đứng)
Số: /SY(hoặc SL, TS)-VP (Times New Roman, cỡ chữ 13 in thường, đứng)TP thành phố TP Hà Nội, ngày tháng  năm 2005 (Times New Roman, cỡ chữ 14 in thường, nghiêng)

điểm đặt đặt nhận:
(Times New Roman, cỡ chữ 12 kiểu chữ nghiêng, đậm) – …… – …… (TimesNewRoman, cỡ chữ 11 in thường, đứng); – Lưu VT.(viết tắt)
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNGKT. CHÁNH VĂN PHÒNGPHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG (Times New Roman, cỡ chữ 13 in hoa, đậm, đứng) Nguyễn Văn A(Times New Roman, cỡ chữ 14 in thường, đậm, đứng)

Mẫu15: Sao văn bản do
lãnh đạo Ban TCCB ký PHẦN CUỐI CỦAVẢN BẢN(Không
Thay đổi, d
u,
Chữ ký,,
phủ bọc,
điểm đặt nhận)

TỔNG CỤC THUẾ(Times New Roman, cỡ chữ 12 in hoa, đậm, đứng) ———-SAO Y BẢN CHÍNH (Hoặc SAO LỤC, TRÍCH SAO) (Times New Roman, cỡ chữ 13 in hoa, đậm, đứng)
Số: /SY(hoặc SL, TS)-TCCB (Times New Roman, cỡ chữ 13 in thường, đứng)TP thành phố TP Hà Nội, ngày tháng  năm 2005 (Times New Roman, cỡ chữ 14 in thường, nghiêng)

điểm đặt đặt nhận:(Times New Roman, cỡ chữ 12 kiểu chữ nghiêng, đậm) – …… – …… (TimesNewRoman, cỡ chữ 11 in thường, đứng); – Lưu: TCCB, VT (nếu có)
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ hoặc KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ PHÓ TRƯỞNG BAN(Times New Roman, cỡ chữ 13 in hoa, đậm, đứng) Thể Loại: Sẻ chia, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Lưu Vt Là Gì – Nghị định Số 110 Về Công Tác Văn Thư Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Lưu Vt Là Gì – Nghị định Số 110 Về Công Tác Văn Thư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *