click

Length Là Gì

Length Là Gì

at full length hoàn hảo và tuyệt vời nhất,, tuyệt đối hoàn hảo, hoàn hảo nhất,, vừa đủ, không rút gọn, không cắt xén; không viết tắt (chữ viết)

Vị trí,, tọa lạc dài to, go to, any length làm bất kể đồ gì
rất có thể,; không e dè câu nệ; không tồn tại, gì
rất có thể, hạn chế được to, win by a length hơn một thuyền; hơn một ngựa; hơn một xe… (trong những cuộc đua thuyền, ngựa, xe đạp điện điện…) chiều dài actual buckling length (ofcolumn) chiều dài
tự do khi uốn dọc (cột) anchorage length chiều dài neo (cốt thép) angle of twist per unit length độ xoắn trên

Đơn vị chức năng,
công dụng,

hiệu quả, tính năng chiều dài backwater length chiều dài xoáy nước bearing length chiều dài bộ phận đỡ bearing length chiều dài ngàm (của dầm) bond length chiều dài dính bám bucking length chiều dài mất ổn định,, bucking length chiều dài tới hạn buckling length chiều dài uốn dọc clear length chiều dài tĩnh crack length chiều dài vết nứt design length chiều dài xây dựng design length chiều dài giám sát và
Thống kê, và thống kê giám sát developable length chiều dài khai triển effective column length chiều dài hữu ích,, của cột effective length chiều dài cần sử dụng đc effective length chiều dài biến hóa effective length chiều dài tính embedded length chiều dài neo embedded length of bar chiều dài neo của thanh thép embedment length chiều dài chôn embedment length chiều dài chôn ngầm equivalent embedment length chiều dài kết dính,, đồng điệu, equivalent length chiều dài đồng điệu, equivalent length (ofduct) chiều dài đồng điệu, (của đường ống) foundation pile with great free length cọc móng có chiều dài
tự do to full-length pipe cọc có đủ chiều dài hydraulic jump length chiều dài bước nhảy thủy lực length of a curve chiều dài đường cong length of cantilever chiều dài côngxon length of foundation chiều dài của móng length of haul chiều dài vận chuyển length of hydraulic jump chiều dài bước nhảy thủy lực length of hydraulic jump chiều dài nước nhảy length of lay chiều dài bên cáp length of lay chiều dài bên thừng length of penetration (ofpile) chiều dài cọc hạ vào đất length of restraint chiều dài ngàm length of shakes chiều dài vết nứt (trong gỗ) load per unit length tải trọng trên

Đơn vị chức năng,
công dụng,

hiệu quả, tính năng chiều dài loaded length (inmeters) chiều dài đặt tải (tính bằng mét) navigation clearance length chiều dài thông thủy overall length chiều dài tổng thể overflow length chiều dài nước tràn overhanging length chiều dài
tự do panel length chiều dài đốt giàn runway length chiều dài đường sân bay, (cất-hạ cánh) storage length chiều dài xe chờ theoretical length chiều dài
Khuynh hướng, through track length chiều dài đường thông xe total route length tổng chiều dài tuyến unbraced length chiều dài
tự do (không tồn tại, ràng buộc) unsupported length chiều dài mút thừa (kiểu côngxon) weld length chiều dài đường hàn độ choán

Kỹ thuật chung

bề dài khoảng chừng tầm phương thức thức thức focal length khoảng chừng tầm phương thức thức thức tiêu điểm inside length of a
liên kết khoảng chừng tầm phương thức thức thức má xích length corrections sự
điều chỉnh, khoảng chừng tầm phương thức thức thức length of coupler-head centre khoảng chừng tầm phương thức thức thức tính tới tâm lưỡi móc độ dài độ dài từ đoạn braking length phần đường, hãm cable length đoạn cáp (tàu thủy) cutting-to-length sự cắt phân đoạn driving free length đoạn
tự do dữ thế dữ thế dữ thế dữ thế chủ động,, lap length đoạn dài chập vào nhau length of overhang đoạn chìa tầm với plateau length độ dài của đoạn bằng rail length đoạn ray starting length phần đường, khởi động tangent length chiều dài phần đường, thẳng to, cut to, length cắt thành từng đoạn track length laying sự đặt những phần đường, track length laying sự rải những phần đường, transition length đoạn dài chuyển tiếp unsupported length đoạn chìa tầm với miếng

Tài chính

bề dài chiều dài length over all chiều dài tối đa overall length tổng chiều dài standard length chiều dài tiêu chuẩn, Thể Loại: Sẻ chia,, giải bày,
màn
màn biểu diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Length Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Length Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *