click

Lập Trình Kéo Thả Cho Các Dự án Iot Sử Dụng Node Red Là Gì

Lap Trinh Keo Tha Cho Cac Du an Iot Su

Lập Trình Kéo Thả Cho Các Dự án Iot Sử Dụng Node Red Là Gì

Started flows Tiếp sau đó,, bạn cũng sẽ có, thể
truy vấn trình soạn thảo Node-RED bằng phương pháp, thức thức
truy vấn tới, http://localhost:1880. Giao diện như sau:

*

Hiên nhà cửa số soạn thảo kể cả bốn thành phần: Tiêu đề ở phí a trên cao cao cùng, chứa nút deploy, menu chính and, nếu xác thực, quý
người sử dụng đc bật, menu quý
người sử dụng hiện lên.Bảng màu, (palette ) bên trái, chứa những nút có sẵn để
Cần sử dụng,.
khoảng trống thao tác làm việc chính (workspace) ở
Tại vị trí,
vị trí trung tâm,
Khu vực, những luồng đc tạo.Thanh sidebar ở ở phía
Ở bên phải,.

*

Viết một luồng
Thứ nhất, trên editor?

1. thêm 1 Inject node

The Inject node được được chấp nhận, bạn thêm những message
vào một trong những luồng, bằng phương pháp, thức thức nhấn vào, nút trên Node hoặc đặt khoảng chừng tầm thời điểm giữa những lần thêm. Kéo thả tới, workspace từ palette. Chọn node Inject mới đc thêm vào để xem thông tin về những thuộc tính của mình, nó and
diễn tả về những gì nó làm trong sidebar.

2. Thêm 1 Debug node

Nút Debug khiến bất cứ thông báo nào đc hiển thị trong  Debug sidebar. Bài Viết: Node red là gì Xem Ngay: 077 Là Mạng Gì – đầu Sim 077 Của Mạng Nào Xem Ngay: Movement Là Gì – Market định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Theo mặc định, nó chỉ hiển thị tải trọng của tin nhắn, nhưng
rất có thể, hiển thị tổng thể toàn bộ đối tượng
quý khách quý
người sử dụng quý
quý khách hàng tin nhắn.

Xem Ngay:  Employment Là Gì - định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

3. Nối 2 node lại
cùng với nhau,

Nối Inject và Debug nodes
cùng với nhau, bằng phương pháp, thức thức kéo cổng ra của Inject với cổng vào của Debug.

5. Nhấp chuột, Deploy trên sidebar

Sau khoản thời hạn, nhấp chuột, chuột Deploy để build chương trình, ta ấn vào ô vuông blue color lá cây nhạt bên trái Inject để chạy chương trình :
hiệu quả, sẽ tọa lạc bên phần Output:

*

6. Thêm 1 node Function

The Function node allows you to, pass each message though a JavaScript function. Nút Function được được chấp nhận, bạn chuyển từng thông báo qua function JavaScript. Xóa dây nối hiện có (chọn nó and nhấn dellete trên bàn phím). Kéo thêm một nút Function and nối tổng thể toàn bộ lại như hình:

*

Nhấp đúp vào node function để hiển thị hộp thoại
chỉnh sửa và biên tập. Sao chép mã sau vào trường Function and nhấp chuột, chuột Done: // Create a Date object from the payload var date = new Date(msg.payload); // Change the payload to, be a formatted Date string msg.payload = date.toString(); // Return the message so it can be sent on return msg; Giờ nhấn Deploy and nhấn nút Inject bên trái để chạy, những tin nhắn trong thanh sidebar sẽ triển khai, định dạng là dấu thời điểm
rất có thể, đọc đc.

*

Tổng kết

Luồng này
bộc lộ khái niệm
cơ bản, của việc, việc làm cho, một luồng. Nó cho thấy, thấy, thấy phương pháp, thức node Inject
rất có thể, đc
Cần sử dụng, để kích hoạt một luồng thủ công bằng tay, and phương pháp, thức node Debug hiển thị những thông báo trong sidebar. Nó cũng chỉ ra phương pháp, thức node Function
rất có thể, đc
Cần sử dụng, để viết JavaScript
thông số kỹ thuật thiết lập để trả về messages.

Xem Ngay:  Seal Là Gì - Trong Vận Chuyển Container đường Biển

Source

Luồng đc tạo trong
hướng dẫn này được,
bộc lộ bằng json sau. Để import vào trình
chỉnh sửa và biên tập, sao chép
chúng vào, clipboard của bạn and tiếp nối dán
chúng vào, hộp thoại Import.

Xem thêm thêm

https://nodered.org/docs/tutorials/first-flowhttps://ubidots.com/blog/learn-more-about-node-red/ The post Node-RED là gì? Tạo sự làm thế nào để
Cần sử dụng, nó cho Internet of Thing appeared first on Blog sẻ chia, trình diễn năng lực, và năng lực, và kiến thức lập trình. Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Lập Trình Kéo Thả Cho Các Dự án Iot Sử Dụng Node Red Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Lập Trình Kéo Thả Cho Các Dự án Iot Sử Dụng Node Red Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *