click

Làm Một Máy Tính đơn Giản Bằng Java Swing Là Gì

Lam Mot May Tinh don Gian Bang Java Swing La

Làm Một Máy Tính đơn Giản Bằng Java Swing Là Gì

Java Swing là một trong phần của Java Foundation Classes (JFC) đc
Cần sử dụng, để rất có thể tạo những ứng dụng, window-based. Nó đc Xây dựng, trên API AWT (Abstract Windowing Toolkit) và đã được viết tuyệt vời nhất, và hoàn hảo và tuyệt vời nhất, nhất bằng Java. Không y
cũng tương tự, như AWT, Java Swing thỏa mãn những thành phần không lệ thuộc, vào nguồn gốc xuất xứ, and nhẹ hơn,. Gói javax.swing thỏa mãn những lớp cho java swing API như JButton, JTextField, JTextArea, JRadioButton, JCheckbox, JMenu, JColorChooser, v.v.

Sự không giống nhau, giữa AWT and Swing

Có quá nhiều, sự độc lạ, và
khác hoàn toàn giữa java awt and swing đc chỉ ra, phía
Phía dưới, đây. No.Java AWTJava Swing

1)Những thành phần AWT là lệ thuộc, nguồn gốc xuất xứ,. Bài Viết: Java swing là gìNhững thành phần Java swing là
chủ quyền lãnh thổ nguồn gốc xuất xứ,
.
2)Những thành phần AWT là nặng.Những thành phần Swing là nhẹ.
3)AWT không
trợ giúp, plugin
.
Swing
trợ giúp, plugin
. Xem Ngay: Sửa Lỗi Font Nova Trên Win 7, Sửa Lỗi Font Trong Nova
4)AWT thỏa mãn ít thành phần hơn Swing.Swing thỏa mãn nhiều thành
Số đông, mạnh hơn
AWT như tables, lists, scrollpanes, colorchooser, tabbedpane, vv.
5)AWT không theo MVC(Model View Controller) trong số đó Model màn
trình diễn data, view màn
trình diễn hiển thị and controller màn
trình diễn những action để
liên kết Model với view.
Swing tuân theo, dạng MVC.

JFC là gì?

Java Foundation Class (JFC) là một trong bộ những thành phần GUI đơn giản hóa sự tăng trưởng, của quá nhiều, ứng dụng, desktop.

Xem Ngay:  Freemium Là Gì - Tìm Hiểu Về Mô Hình Freemium

Phân cấp những lớp Java Swing

Mạng lưới mạng lưới hệ thống phân cấp của API java swing đc chỉ ra, phía
Phía dưới, đây.

*

Những phương thức, hay được sử dụng của lớp Component

Những phương thức, của lớp Component đc
Cần sử dụng, thoáng đãng trong java swing đc chỉ ra, phía
Phía dưới, đây. Phương thứcMô tả

public void add(Component c)thêm một vài, thành phần, vào thành phần khác.
public void setSize(int width, int height)tùy chỉnh thiết lập kích thước của thành phần. Xem Ngay: Gạch Porcelain Là Gì – Khác Biệt Với Gạch Ceramic
public void setLayout(LayoutManager m)tùy chỉnh thiết lập trình quản trị
bố cục tổng quan, tổng quan tổng quan (layout) cho thành phần.
public void setVisible(boolean b)tùy chỉnh thiết lập năng lực, hiển thị của thành phần. Nó theo mặc định là false (ẩn)

Ví dụ về Java Swing

Có hai chiêu trò để rất có thể tạo khung (Frame): Bằng chiêu trò tạo đối tượng người tiêu dùng,
người sử dụng
người tiêu dùng của lớp JFrame. Bằng chiêu trò thừa kế, lớp JFrame.
chúng ta,
cũng tiếp tục có thể viết code của Swing
Bên trong, hàm main(), constructor hoặc bất cứ chiêu trò nào khác.

Ví dụ Swing Java đơn giản


toàn bộ
tất cả chúng ta, hãy xem một ví dụ swing đơn giản, xung quanh vị trí đặt,
toàn bộ
tất cả chúng ta, đang tạo một button and thêm
nó vào, đối tượng người tiêu dùng,
người sử dụng
người tiêu dùng JFrame
Bên trong, chiêu trò main(). Tệp tin: FirstSwingExample.java package vn.hethongbokhoe.com .swing;import javax.swing.JButton;import javax.swing.JFrame;public class FirstSwingExample public static void main(String args) JFrame f = new JFrame();// tạo thể hiện, của JFrame JButton b = new JButton(“nhấp chuột, chuột”);// tạo thể hiện, của JButton b.setBounds(130, 50, 100, 40);// trục x , y , width, height f.setTitle(“Ví dụ Java Swing”); f.add(b);// thêm button vào JFrame f.setSize(400, 200);// tùy chỉnh thiết lập kích thước cho của sổ f.setLayout(null);// không
Cần sử dụng, trình quản trị
bố cục tổng quan, tổng quan tổng quan f.setVisible(true);// hiển thị hiên chạy dài cửa số Tính năng,:

Xem Ngay:  Tnf Là Gì - Thuốc Ức Chế Hoại Tử Khối U Alpha
*

Ví dụ Java Swing – tạo đối tượng người tiêu dùng,
người sử dụng
người tiêu dùng của lớp JFrame


toàn bộ
tất cả chúng ta, cũng sẽ có, thể viết tổng thể toàn bộ những mã tạo JFrame, JButton
Bên trong, constructor. package vn.hethongbokhoe.com .swing;import javax.swing.JButton;import javax.swing.JFrame;public class JavaSwingExample2 { JFrame f; public JavaSwingExample2() }

Ví dụ Java Swing – thừa kế, lớp JFrame


toàn bộ
tất cả chúng ta, cũng sẽ có, thể thừa kế, lớp JFrame,
chính vì như vậy, không sẽ phải, tạo thể hiện, của lớp JFrame. package vn.hethongbokhoe.com .swing;import javax.swing.JButton;import javax.swing.JFrame;public class JavaSwingExample3 extends JFrame {// thừa kế, lớp JFrame public JavaSwingExample3() public static void main(String args) { new JavaSwingExample3(); }} AWT trong java Giải phương trình bậc 2 trong Java Swing Recent Updates Toán tử dấu 2 chấm (::) trong Java 8Lambda Expression – Biểu thức Lambda trong java 8Bài tập Java – Thu xếp nhanh (Quick Sort) trong JavaBài tập Java – Thu xếp chèn (Insertion Sort) trong JavaBài tập Java – Thu xếp nổi bọt (Bubble Sort) trong JavaBài tập quản trị sinh viên trong JavaHashSet trong javaHashMap trong javaLớp WindowAdapter trong Java SwingLớp MouseMotionAdapter trong Java SwingLớp MouseAdapter trong Java SwingLớp KeyAdapter trong Java Swing hethongbokhoe.com on FB Học Lập Trình Trực tuyến Miễn Phí – hethongbokhoe.com Danh sách
Bài học kinh nghiệm, kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề Học java Học servlet Học jsp Học Hibernate Học Struts2 Học Spring Học SQL Thắc mắc,
vấn đáp 201 thắc mắc
vấn đáp java 25 thắc mắc
vấn đáp servlet 75 thắc mắc
vấn đáp jsp 52 thắc mắc
vấn đáp Hibernate 70 thắc mắc
vấn đáp Spring 57 thắc mắc
vấn đáp SQL About hethongbokhoe.com Mạng lưới mạng lưới hệ thống
Bài học kinh nghiệm, kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề trên hethongbokhoe.com kể cả những bài kim chỉ nan and thực hành thực tiễn, trong thực tiễn, về những công nghệ tiên tiến tiên tiến và tăng trưởng, java and công nghệ tiên tiến tiên tiến và tăng trưởng, web. Những bài kim chỉ nan trên mạng lưới mạng lưới hệ thống hethongbokhoe.com đc tìm hiểu thêm, and tổng hợp từ những trang http://javatpoint.com, http://www.tutorialspoint.com, http://docs.oracle.com/en … Scroll back to, top Thể Loại: Sẻ chia, Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Torque Là Gì - Nghĩa Của Từ Torque

Bài Viết: Làm Một Máy Tính đơn Giản Bằng Java Swing Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Làm Một Máy Tính đơn Giản Bằng Java Swing Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *