Kubernetes Là Gì – Phần 2: Kiến Trúc Của Kubernetes

Kubernetes Là Gì – Phần 2: Kiến Trúc Của Kubernetes

Kubernetes là gì? – Kubernetes, hoặc k8s là một nguồn gốc mã nguồn mở tự động hóa hoá việc quản trị, scaling and thực hiện phần mềm bên dưới dạng container hay còn gọi là Container orchestration engine. Nó sa thải rất đông những công đoạn thủ công bằng tay ảnh hưởng đến việc thực hiện and mở rộng những containerized applications.

Bài Viết: Kubernetes là gì

Gần đây, nhiều phần mềm đã thi công container hoá bằng cách thức dùng docker and dùng nó như là môi trường xung quanh production ngày càng tăng. Trên môi trường xung quanh production, Vì việc cấu tạo hệ thống chạy bằng container chỉ dùng docker là rất phức tạp. Vì vậy việc dùng một nguồn gốc Container orchestration engine như là k8s thì khá thông dụng hiện giờ.

Kubernetes orchestration được phép bạn thành lập những dịch vụ phần mềm mở rộng nhiều containers. Nó đặt dịch những containers đó trên một cụm, mở rộng những containers and quản trị tình trạng của những containers theo thời hạn.

Những phần mềm production thực tiễn mở rộng nhiều containers. Những containers đó phải đc thực hiện trên nhiều server hosts. Kubernetes vừa ý khả năng phối hợp and quản trị thiết yếu để thực hiện những containers theo mô hình cho những workloads đó.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Pod

Pod là khái niệm căn bản and quan trọng nhất trên Kubernetes. Bản thân Pod có thể chứa 1 hoặc nhiều hơn 1 container. Pod này là Vị trí phần mềm đc chạy trong đó. Pod là những tiến trình tọa lạc trên những Worker Node. Bản thân Pod tài giỏi nguyên riêng về tệp tin system, cpu, ram, volumes, địa điểm network…

Image

Là ứng dụng chạy phần mềm đã đc gói lại thành một chương trình để có thể chạy bên dưới dạng container. Những Pod sẽ dùng những Image để chạy.

Những Image này nhiều khi quản trị ở một Vị trí lưu trữ tập trung, ví dụ các bạn có Docker Hub là Vị trí chứa Images của nhiều phần mềm thông dụng như nginx, mysql, wordpress…

Deployment

Là cách thức thức để cứu thực hiện, update, quản lý Pod.

Xem Ngay: Penthouse Là Gì – Có Nên Lựa Chọn Căn Hộ Penthouse

Replicas Controller

Là thành phần quản lý bản sao của Pod, cứu nhân bản hoặc giảm số lượng Pod.

Service

Là phần mạng (network) của Kubernetes cứu cho những Pod gọi nhau nhất định hơn, hoặc để Load Balancing giữa nhiều bản sao của Pod, and có thể cần sử dụng để dẫn traffic từ người sử dụng vào phần mềm (Pod), cứu người sử dụng có thể dùng đc phần mềm.

Label

Label ra đời để phân loại and quản trị Pod,. Ví dụ các bạn có thể đánh nhãn những Pod chạy ở theo chức năng frontend, backend, chạy ở môi trường xung quanh dev, qc, uat, production…

Xem Ngay:  Recital Là Gì

Thực hành Kubernetes là gì

Phần thực hành sẽ cứu luyện tập với các khái niệm căn bản ở phía bên trên của Kubernetes. Nội cần sử dụng phần này kể cả việc setup cụm Kubernetes gồm Master and Node trải qua Minikube.

Việc thực hiện phần mềm vào Kubernetes trải qua Deployment, dùng Service để cứu người sử dụng truy cập phần mềm từ phía ngoài vào trong Kubernetes, and những thao tác quản lý như tăng giảm số bản sao của phần mềm gần giống update phiên bản của phần mềm.

Xem Ngay: Toeic Là Gì – Phương thức Luyện Thi Toeic Hiệu Quả

Setup Kubernetes bằng Minikube

Trong bài viết này, chúng tôi dùng chương trình Minikube, là chương trình thiết kế để cứu cho người mới tiếp cận đc các khái niệm căn bản nhất của Kubernetes. Minikube không đc dùng cho môi trường xung quanh chạy thành phầm thật.

Ở trên cao đấy là các khái niệm căn bản nhất chúng tôi muốn đưa vào để ra mắt cho bạn đọc. Kubernetes còn nhiều các khái niệm khác, từ từ các bạn sẽ làm quen với những khái niệm này sau. Đó là liên kết để chúng ta follow setup and chạy thử: https://kubernetes.io/docs/tutorials/hello-minikube/

Hiên giờ những AWS, Azure hay Google Cloud cũng đang dùng rộng rãi Kubernetes vì tính ưu việt của nó, còn bạn đã thử chưa?

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Kubernetes Là Gì – Phần 2: Kiến Trúc Của Kubernetes

Xem Ngay:  Bs Là Gì - Bs Nghĩa Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Kubernetes Là Gì – Phần 2: Kiến Trúc Của Kubernetes

Leave a Reply