click

Khoáng Hóa Là Gì – Quá Trình Hình Thành Chất Hữu Cơ Trong Đất

Khoang Hoa La Gi Qua Trinh Hinh Thanh Chat

Khoáng Hóa Là Gì – Quá Trình Hình Thành Chất Hữu Cơ Trong Đất

Những chất hữu cơ trong đất có
quy trình tiến độ biến hóa nan giải với việc, ký danh, thẳng trực tiếp của quá nhiều, sinh vật đất and phụ thuộc, của quá nhiều, yếu tố, thiên nhiên và môi trường, tự nhiên và thoải mái và dễ chịu,
bảo phủ đất. 1 lớp
Bên trong, chúng bị khoáng hoá hoàn hảo và tuyệt vời nhất, tạo thành những chất khoáng đơn giản và dễ dàng,,
Một trong những, những phần được những sinh vật đất
Cần sử dụng, để tổng hợp protein, lipit, đường and những hợp chất khác Thành lập
khung hình, chúng,
Một trong những, những phần sẽ trải qua,
quy trình tiến độ biến hóa nan giải and tái tổng hợp thành những hợp chất cao phân tử đc gọi là chất mùn. Bài Viết: Khoáng hóa là gì Nói một phương thức, thức thức khác, những chất hữu cơ khi lấn sân vào, đất sẽ chịu ràng buộc,
Tác động, của 2
quy trình tiến độ xảy ra cùng theo
Đấy là,
quy trình tiến độ khoáng hoá and
quy trình tiến độ mùn hoá. Tuỳ theo trường hợp đất đai and hoạt động của sinh vật đất mà
Một trong những, những hai
quy trình tiến độ trên rất có công dụng, chiếm
Ưu thế, nằm ở trong đất. Những hợp chất mùn sau khoản thời hạn, đc hình thành cũng chịu ràng buộc,
Tác động, phân giải chậm
Để khởi tạo, thành những chất khoáng (Hình).

*

Quá trình khoáng hoá and tổng hợp chất mùn đất

Quá trình khoáng hoá chất hữu cơ trong đất(vô cơ hoá)

*

Khoáng hoá là
quy trình tiến độ phân huỷ những hợp chất hữu cơ thành những chất khoáng đơn giản và dễ dàng, như CO2, H2O, NO3-, NH4+, Ca2+, Mg2+, K+…
đó chính là
quy trình tiến độ biến hóa nan giải and thông trải qua quá nhiều,
quy trình
quy trình tiến độ độc lạ, và
khác hoàn toàn. Trước hết những chất hữu cơ nan giải bị phân giải thành những chất hữu cơ đơn giản và dễ dàng, hơn gọi là những mặt hàng trung gian. Ví dụ
Điển hình nổi bật, như từ những phân tử protein bị phân huỷ tạo thành những mạch peptit, tiếp sau đó, là những axit amin; những hyđratcacbon bị phân huỷ tạo thành những hợp chất đường, tiếp tới những hợp chất trung gian này liên tục, bị phân huỷ tạo thành những mặt hàng
sau cùng là những chất khoáng. Tuỳ thuộc vào trường hợp thiên nhiên và môi trường, tự nhiên và thoải mái và dễ chịu,
bảo phủ and hoạt động của quá nhiều, vi sinh vật đất mà
quy trình tiến độ khoáng hoá chất hữu cơ rất có công dụng, trình làng, theo hai
tuyến phố độc lạ, và
khác hoàn toàn là thối mục and thối rữa. – Thối mục là
quy trình tiến độ hiếu khí trình làng, trong trường hợp có rất khá đầy đủ, oxy. Thành phầm
sau cùng của quá nhiều, đoạn này,
Đa số, là những chất ở dạng oxy hoá như CO2, H2O, NO3-, PO43-, SO42-.
đó chính là
quy trình tiến độ toả nhiệt and
hiệu quả, làm tăng mức
Nhiệt độ, của đất. – Thối rữa là
quy trình tiến độ kỵ khí trình làng, trong trường hợp nợ oxy do ngập nước hoặc do những vi sinh vật hiếu khí trở nên tân tiến nhanh đã
Cần sử dụng, hết oxy trong đất. Thành phầm
sau cùng của quá nhiều, bước thối rữa ở sát bên những chất ở dạng oxy hoá như CO2, H2O còn sống sót, 1 lượng to những chất ở dạng khử như CH4, H2S, PH3, NH3… Tốc độ, khoáng hoá những chất hữu cơ trong đất phụ thuộc, vào thực tiễn, chất hữu cơ, trường hợp thiên nhiên và môi trường, tự nhiên và thoải mái và dễ chịu,
bảo phủ and hoạt động của sinh vật đất. Nhìn tổng thể, những hợp chất đường and tinh bột dễ bị khoáng hoá nhất; tiếp đó là những chât protein, hemixenlulô, xenlulô; những hợp chất linhin, nhựa sáp khó bị phân huỷ hơn. Những trường hợp thiên nhiên và môi trường, tự nhiên và thoải mái và dễ chịu,
bảo phủ như
Nhiệt độ,, nhiệt độ,
chính sách
khoảng trống, thành phần and đặc biệt quan trọng, dung dịch đất cũng xuất hiện
Tác động, mạnh tới, tốc độ, của quá nhiều, bước khoáng hoá.
Thỉnh thoảng, ở
Nhiệt độ, đất 70%, pH 6,5 – 7,5, nhiệt độ 25 – 30oC and có đủ
khoảng trống là tương thích, cho hoạt động của vi sinh vật đất and do tại, như vậy
quy trình tiến độ khoáng hoá cũng xảy ra mạnh. Trong trường hợp như vậy, chất hữu cơ bị phân giải nhanh lẹ lẹ and mùn ít đc tích luỹ. Chính
do đó,
vì vậy, mà
quy trình tiến độ phân huỷ chất hữu cơ ở những đất có thầnh phần cơ giới nhẹ (như đất cát) cũng trình làng, nhanh hơn ở những đất có thành phần cơ giới nặng (đất thịt nặng and đất sét nung, nung nung).

Xem Ngay:  Sống Tích Cực Là Gì

Quá trình mùn hoá

*


con phố tích luỹ chất hữu cơ tiếp sau đó,
Một năm, bón vào đất (theo Brady 1990) Mùn hoá là
quy trình tiến độ phân giải tái tổng hợp những chất hữu cơ tạo thành chất mùn với việc, ký danh, tích cực của quá nhiều, sinh vật đất. Mùn là hợp chất hữu cơ cao phân tử nan giải, chúng là mặt hàng của quá nhiều, bước mùn hoá những chất hữu cơ
Thỉnh thoảng,. Người ta đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, rằng, mọi thành phần hữu cơ trong đất (protein, linhin, lipit, axít amin, hydratcacbon….) đều phải có thể là vật chất ký danh, hình thành chất mùn đất. Thế nhưng về thực tiễn, của quá nhiều, bước hình thành chất mùn vẫn còn sống sót, phương thức, nhìn độc lạ, và
khác hoàn toàn.
những người dân, dân theo phương thức, nhìn hoá học đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, rằng
quy trình tiến độ hình thành chất mùn chỉ đơn giản và dễ dàng, là những phản ứng, hoá học.
Thay mặt đại diện, thay mặt đại diện,
Đại diện thay mặt, cho quan nổi trội, này như Vacsman, Scheffer. Theo Vacsman (1936) thì hạt nhân của chất mùn đc hình thành do linhin phối cùng những chất khoáng kiềm trong đất, tiếp tới những phản ứng, oxy hoá sẽ liên kết thêm những axít hữu cơ khác để hình thành chất mùn. Không những thế, trong
quy trình tiến độ phân giải những xác hữu cơ, 1 sản phẩm, màu đen vô
Nhận định và đánh giá,, có thành phần nan giải đc dựng nên gọi, bằng chất mùn. Schefer đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, rằng sự hình thành axít humic rất có công dụng, bằng
tuyến phố sinh hoá and cũng xuất hiện thể bằng
tuyến phố hoá học đơn giản và dễ dàng,. Bằng
tuyến phố hoá học, những axít humic đc tạo thành từ những phenol, quinol and những aminoaxit trải qua những phản ứng, oxy hoá and trùng hợp. Xem Ngay: Adj Là Gì – Vị Trí Của Tính Từ Trong Câu Adjectives Hiện tại, nhiều vật chứng, cho thấy, cảm nhận thấy, sự hình thành chất mùn có sự ký danh, tích cực của quá nhiều,
quy trình tiến độ sinh hoá, đặc biệt quan trọng, là những vi sinh vật đất. Sự hình thành chất mùn bằng
tuyến phố hoá học đơn giản và dễ dàng, là rất tinh giảm,, nó chỉ rất có công dụng, gặp ở những, Nơi đặt, có trường hợp
Không có lợi, cho những
quy trình tiến độ sinh học như đất quá chua hoặc quá nhiều, độc tố. Chúng ức chế những
quy trình tiến độ sinh học xảy ra.
quan điểm sinh hoá về sự hình thành chất mùn đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, rằng chất mùn đc hình thành từ mặt hàng phân giải and tái tổng hợp những chất hữu cơ
Thỉnh thoảng, với việc, ký danh, tích cực của quá nhiều, phản ứng, sinh hoá, đặc biệt quan trọng, là những men do những vi sinh vật tiết ra.

Xem Ngay:  Trang Phụ Bìa Là Gì

Quá trình hình thành mùn theo quanđiểm hiệnđại

Chiurin là người có quá nhiều, thêm phần, trong những
việc làm, nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát, về mùn đất. Ông đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, rằng nổi trội,
cơ bản, của việc, mùn hoá là những phản ứng, sinh hoá oxy hoá từ từ những hợp chất cao phân tử có mạch vòng độc lạ, và
khác hoàn toàn, trong những số đó protein, linhin đóng tầm quan trọng, quan trọng. Những phản ứng, oxy này xảy ra khi phân giải những tàn tích thực vật phía
Phía dưới,
Tác động, của oxy
khoảng trống, men oxydaza and những chất xúc tác vô cơ khác. Những hợp chất cao phân tử trên
liên kết lại với nhau rồi trùng hợp thành những chất mùn. Trong
quy trình tiến độ sống của tớ,, vi sinh vật đất
Cần sử dụng, những mặt hàng phân giải hữu cơ, những mặt hàng
Tranh luận, chất and tổng hợp những hợp chất amin, hợp chất thơm cũng ký danh,
cấu trúc cho chất mùn.

*


diễn tả những
tuyến phố hình thành chất mùn từ những xác hữu cơ
Thỉnh thoảng, nằm ở trong đất (Theo Stevenson, 1982).

Những
tuyến phố hình thành chất mùn

Từ sơ đồ trên cho thấy, cảm nhận thấy,
nền tảng gốc rễ,
nền tảng,
nền tảng gốc rễ, những chất ký danh,
cấu trúc cho chất mùn rất có công dụng, kể cả tổng thể toàn bộ những chất hữu cơ là mặt hàng phân giải trung gian, mặt hàng tái tổng hợp của quá nhiều,
khung hình, sinh vật. Chúng tương đối có công dụng, là những chất đường, polyphenol, quinol, những chất amin, những hợp chất linhin,… Trong đó những hợp chất chứa vòng thơm như phenol, polyphenol, quinol, polyquinol, những chất linhin có tầm quan trọng, quan trọng. Xét một phương thức, thức thức tổng quát,
quy trình tiến độ hình thành chất mùn rất có công dụng, phân phân thành 3 bước
cơ bản, như sau: – Từ những xác hữu cơ mà
Đa số, là xác nhận vật bị phân huỷ với việc, ký danh, tích cực của vi sinh vật đất để hình thành những hợp chất hữu cơ là những mặt hàng trung gian như đường, polyphenol, quinol, những chất amin,… –
Tác động ảnh hưởng, liên quan, liên quan, của quá nhiều, hợp chất trung gian, hoặc bị phân huỷ liên tục, hoặc
liên kết với nhau để hình thành những chất nan giải hơn. – Trùng hợp and
liên kết những hợp chất trung gian trên tạo thành những chất mùn. Theo Stevenson thì có 4
tuyến phố hình thành chất mùn độc lạ, và
khác hoàn toàn: Sự
liên kết trùng ngưng 1 trong các, những hợp chất đường với những chất amin (
tuyến phố 1); 1 trong các, những polyphenol là mặt hàng phân huỷ những xác hữu cơ với những chất amin (
tuyến phố 2); 1 trong các, những chất là mặt hàng phân huỷ linhin với những hợp chất amin (
tuyến phố 3); and những chất linhin biến hóa với những chất amin (
tuyến phố 4). Những
tuyến phố này đều phải có sự ký danh, của quá nhiều,
quy trình tiến độ sinh học. Theo Selman Waksman, chất mùn đc hình thành
Đa số, từ những hợp chất linhin (
tuyến phố 4) nên còn được gọi, bằng kim chỉ nan linhin hình thành chất mùn. Theo thuyết này, trước hết những hợp chất linhin bị biến hóa mất dần những nhóm metoxyl (OCH3). Với việc, xuất hiện thêm của quá nhiều, orthohydroxylphenol and sự oxy hoá những hợp chất béo để hình thành những nhóm cacboxyl (COOH). Những hợp chất linhin này bị biến hóa dần để hình thành những axit mùn. Sự hình thành chất mùn theo
tuyến phố một là không đáng chăm chú. Một vài, trong số những tác giả dị kì đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, rằng chất mùn đất đc hình thành theo
tuyến phố 2 and 3 là chính and gọi là học thuyết polyphenol hình thành chất mùn. Theo thuyết này, linhin rất được đánh giá, như
nền tảng gốc rễ,
nền tảng,
nền tảng gốc rễ, quan trọng trước tiên để hình thành chất mùn.
Phía dưới, liên quan,
Tác động, của quá nhiều, enzym sinh học, linhin bị phân huỷ thành những aldehyt phenol and những axít hữu cơ. Tiếp sau đó, chúng chuyển thành những hợp chất quinol rồi trùng hợp lại để hình thành chất mùn. Xem Ngay: Compromise Là Gì – Compromise Trong Tiếng Tiếng Việt Hiện tại người ta thừa nhận cả 4
tuyến phố hình thành chất mùn đều trình làng, đồng thời. Thế nhưng tuỳ theo trường hợp and đặc biệt quan trọng, cụ thể rõ ràng, cụ thể rõ ràng, của từng loại đất mà một
tuyến phố nào đó rất có công dụng, chiếm
Ưu thế, hơn.
Thỉnh thoảng, chất mùn hình thành từ những chất linhin biến hóa (
tuyến phố 4) chiếm
Ưu thế, ở những đất thoát nước kém; trong số những khi hình thành từ polyphenol (
tuyến phố 2 và3) lại có,
Ưu thế, ở những đất rừng. Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Non-Binary Là Gì - Tôi Đã Nhận Ra Mình Nằm Ngoài Ranh Giới Nam Và Nữ

Bài Viết: Khoáng Hóa Là Gì – Quá Trình Hình Thành Chất Hữu Cơ Trong Đất Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Khoáng Hóa Là Gì – Quá Trình Hình Thành Chất Hữu Cơ Trong Đất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *