Kgm Là Gì – Nghĩa Của Từ Kgm

Kgm Là Gì – Nghĩa Của Từ Kgm

0,2 g

Những quy cách về việc trình bày, bộc lộ những đơn vị đo đạc chính thức theo Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng tám năm 2007 của Chính phủ – PHỤ LỤC II 

1. Tên gọi, ký hiệu trong một đơn vị phải đc trình bày cùng một kiểu giống nhau (cùng là tên của đơn vị hoặc cùng là ký hiệu của đơn vị).

Ví dụ: kilômét /giờ hoặc km /h (không đc viết: kilômét /h hoặc km /giờ).

2. Tên đơn vị phải viết bằng chữ thường, kiểu thẳng đứng, không viết hoa ký tự trước tiên bao gồm tên đơn vị xuất xứ từ một tên riêng, trừ nhiệt độ Celsius.

Ví dụ: mét, giây, ampe, kenvin, pascan…

3. Ký hiệu đơn vị phải viết bằng chữ thường, kiểu thẳng đứng, trừ đơn vị lít (L).

Ví dụ: m, s…

Điều kiện tên đơn vị xuất xứ từ một tên riêng thì ký tự trước tiên trong ký hiệu đơn vị phải viết hoa.

Ví dụ: A, K, Pa…

4. Không đc thêm vào ký hiệu đơn vị đo đạc chính thức nhân tố phụ hoặc ký hiệu khác.

Ví dụ: không đc dùng We là ký hiệu đơn vị công suất điện năng thay cho ký hiệu quy cách là W.

5. Khi trình bày đơn vị bên dưới dạng phép nhân của hai hay nhiều ký hiệu đơn vị phải dùng dấu chấm (.).

Xem Ngay: Catchy Là Gì – Catchy Có Nghĩa Là Gì

Xem Ngay:  Kickoff Là Gì - Nghĩa Của Từ Kick Off

Ví dụ: đơn vị công suất điện trở là mét kenvin trên oát phải viết: m.K/W (với m là ký hiệu của mét) để nhận thấy với milikenvin trên oát: mK/W (với m là ký hiệu mili của tiền tố SI)

6. Khi trình bày đơn vị bên dưới dạng phép chia đc áp dụng gạch ngang (-),gạch chéo g (/)hoặc lũy thừa âm. h

Ví dụ: mét trên giây, ký hiệu là , hoặc m /s hoặc m.s -1.Riêng tình huống sau dấu gạch chéo có hai hay nhiều ký hiệu đơn vị thì phải để những đơn vị này trong dấu ngoặc đơn hoặc convert qua tích của lũy thừa âm.

Ví dụ: J/(kg.K); m.kg/(s3.A) hoặc J.kg -1.K-1; m.kg.S-3.A-1.

7. Khi bộc lộ giá cả đại lượng theo đơn vị đo phải ghi đầy đủ cả phần trị số and phần đơn vị đo. Giữa hai thành phần này phải phương pháp nhau một ký tự trống.

Ví dụ: 22 m (không đc viết: 22m hoặc 22 m).

Chăm chú 1: Khi trình bày ký hiệu đơn vị nhiệt độ bằng độ Celsius, không đc có khoảng trống giữa ký hiệu độ (o) and ký hiệu Celsius (C).

Ví dụ: 15 oC (không đc viết: 15oC hoặc 15 o C).

Chăm chú 2: Khi trình bày ký hiệu đơn vị góc phẳng là o (độ); ¢ (phút); ¢¢ (giây), không đc có khoảng trống giữa những giá cả đại lượng and ký hiệu độ (o); (¢); (¢¢).

Ví dụ: 15o20¢30¢¢ (không đc viết: 15 o20 ¢30 ¢¢ hoặc 15 o 20 ¢ 30 ¢¢).

Xem Ngay:  Qualify Là Gì

Chăm chú 3: Khi bộc lộ giá cả đại lượng bằng những phép tính phải ghi ký hiệu đơn vị đi cùng theo từng trị số hoặc sau dấu ngoặc đơn ghi chung cho phần trị số của phép tính.

Ví dụ: 12 m – 10 m = 2 m hoặc (12-10) m (không đc viết: 12 m – 10 = 2 m hay 12 – 10 m = 2 m).

Xem Ngay: Psychiatrist Là Gì – Psychiatry Trong Tiếng Tiếng Việt

23 oC ± 2 oC hoặc (23 ± 2) oC (không đc viết: 23 ± 2 oC hoặc 23 oC ± 2)

Chăm chú 4: Khi biểu lộ dấu thập phân của giá cả đại lượng phải dùng dấu phẩy (,)không đc viết dấu chấm k (.)

Ví dụ: 245,12 mm (không đc viết: 245.12 mm)./.

đơn vị tính pk là gìđơn vị tính nr là gìdoz là gìđơn vị tính ctn là gìkgm là gìđơn vị tính btl là gìmtr là gìplts là gìđơn vị tính tiếng anh là gìltr là gìkgm là đơn vị gìhrc là gì

*

Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Kgm Là Gì – Nghĩa Của Từ Kgm

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Kgm Là Gì – Nghĩa Của Từ Kgm

Leave a Reply