click

Jam Là Gì – Jam Nghĩa Là Gì

Jam La Gi Jam Nghia La Gi

Jam Là Gì – Jam Nghĩa Là Gì

jam nghĩa là gì, định nghĩa, những sử dụng, and ví dụ trong Tiếng Anh. Phương pháp, phát âm jam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, tương quan, trái nghĩa của jam. Bài Viết: Jam là gì

Từ điển Anh Việt

jam /dʤæm/ * danh từ mứt real jam (từ lóng) điều khoái trá, điều rất là, mê hoặc, * danh từ sự kẹp chặt, sự ép chặt sự ấn vào, sự tọng vào, sự nhồi nhét đám đông xum xuê, đám đông ùn tắc, traffic jam: đường ùn tắc,; giao thông vận tải vận tải
Đường đi bộ, ùn tắc, sự mắc, kẹt, sự kẹt (máy…) (thông tục) yếu tố
thực trạng vất vả, tình thế khó xử, vụ việc, yếu tố
thực trạng thuyệt vọng (raddiô) nhiễu (lúc thu) * ngoại động từ ép chặt, kẹp chặt to, jam one”s finger in the door: kẹp ngón tay ở cửa ((thường) + into) ấn vào, tọng vào, nhồi nhét, nhồi chặt làm ùn tắc, (đường xá…) (kỹ thuật) làm mắc, kẹt, kẹt chặt, hãm mắc, kẹt; chêm, chèn to, jam the brake: hãm kẹt phanh lại (raddiô) phá, làm nhiễu (một chương trình phát thanh, làn sóng…) * nội động từ bị chêm chặt, mắc, kẹt, kẹt chặt (bộ phận máy…) bị ép chặt, bị xếp chật ních, bị nhồi chặt (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ứng tác, ứng tấu (nhạc ja)

Từ điển Anh Việt – Chuyên ngành

jam * kinh tế mứt dẻo * kỹ thuật bị tắc chèn ép gây nhiễu kẹt làm kẹt làm nhiễu nén ngàm nhiễu mắc kẹt phá rối sự chẹn sự kẹt xây dựng: kèm chặt cơ khí & công trình: kẹt (cứng) hóa học & vật liệu: miết

Xem Ngay:  Bộ Thủ Là Gì - 214 Bộ Thủ Chữ Hán

Từ điển Anh Anh – Wordnet

*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh 9,0 MB Học từ mới từng ngày,, luyện nghe, ôn tập and check.

*
*

Từ điển Anh Việt offline 39 MB Phối phối hợp, từ điển Anh Việt, Anh Anh and Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ. Xem Ngay: Mã Số Thuế Cá Nhân Là Gì, And Quyền Lợi Khi đăng Ký Mst Cá Nhân

*

Từ
Tác động,
hướng dẫn
phương pháp thức tra giúp
Cần sử dụng, phím tắt
Cần sử dụng, phím để lấy, con trỏ vào ô tìm kiếm, and để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm, and xem những từ đc gợi ý đưa ra phía dưới.Khi con trỏ đang phía bên trong, ô tìm kiếm,,sử dụng, phím mũi tên lên hoặc mũi tên xuống để chuyển dời
Một trong những, những từ đc gợi ý.Tiếp tới, nhấn (một
Lần tiếp nữa,) để rất rõ ràng, nét từ đó.
Cần sử dụng, chuột Nhấp chuột, ô tìm kiếm, hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm, and xem những từ đc gợi ý đưa ra phía dưới.Nhấp chuột, vào từ muốn xem. Xem Ngay: Ux Ui Là Gì – Làm Sao để Trở Thành Ux/ui Designer
Nêu lên,
chú ý nhắc nhở Nếu nhập từ khóa quá ngắn những
các bạn sẽ, đã không còn, nhìn thấy cảm nhận thấy, thấy từ bạn
Đề xuất kiến nghị,
yêu cầu tìm trong danh sách gợi ý,lúc đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo sau để lấy, ra từ đúng chuẩn. Privacy Policy|Google Play|FB|Top ↑|

Xem Ngay:  điểm Mạnh Tiếng Anh Là Gì, What Are Your Weaknesses
*

Thể Loại: San sẻ, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Jam Là Gì – Jam Nghĩa Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Jam Là Gì – Jam Nghĩa Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *