Iso 22000 Là Gì – Tiêu Chuẩn Iso 22000:2018

Iso 22000 Là Gì – Tiêu Chuẩn Iso 22000:2018

Tiêu chuẩn ISO 22000 đc thành lập nhằm đảm bảo an toàn sự đồng hóa mang tính quốc tế trong ngành nghề đáng tin cậy thực phẩm. Vậy điểm nổi bật to nhất giữa ISO 22000 and HACCP là gì?

ISO 22000 là gì? Tại sao bạn cần phải có support ISO 22000?

ISO 22000 là bộ chuẩn mức quốc tế về hệ thống đáng tin cậy thực phẩm do Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 34 cho ra đời.

Bài Viết: Iso 22000 là gì

– ISO 22004:2014: đáp ứng lời khuyên chung về việc dùng chuẩn mức ISO 22000

– – ISO 22005:2007: tập trung vào truy xuất nền tảng trong thức ăn and chuỗi thực phẩm

– ISO/TS 22002-1:2009: kể cả trường hợp tiên quyết chi tiết cho chế tạo thực phẩm

– ISO/TS 22002-2:2013 kể cả trường hợp tiên quyết chi tiết cho ăn uống

– ISO/TS 22002-3:2011: kể cả trường hợp tiên quyết chi tiết cho nông nghiệp

– ISO/TS 22002-4:2013: kể cả trường hợp tiên quyết chi tiết cho chế tạo vỏ hộp thực phẩm

– ISO/TS 22003:2013: đáp ứng chỉ dẫn cho việc Review chứng nhận and những tổ chức chứng nhận

*

ISO 22000 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 22000 đc thành lập nhằm đảm bảo an toàn sự đồng hóa mang tính quốc tế trong ngành nghề đáng tin cậy thực phẩm. Support Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 cũng nhằm mục đích đáp ứng một hệ thống kiểm soát để sa thải bất kể một điểm mất đáng tin cậy nào trong cục bộ chuỗi đáp ứng thực phẩm. Ngoài ra nó còn đáp ứng công cụ cho việc triển khai HACCP trong cục bộ chuỗi đáp ứng thực phẩm, đc thành lập có khả năng phù hợp với mọi nhà chế tạo đáp ứng hàng hóa. Kể cả những cơ sở nuôi trồng, đánh bắt thực phẩm; công ty chế biến thực phẩm and những công ty dịch vụ về thực phẩm (vận chuyển, đống ý, kinh tế).

Xem Ngay:  Epe Là Gì - điều Kiện Thành Lập Doanh Nghiệp

Vậy điểm nổi bật to nhất giữa ISO 22000 and HACCP là gì? Tiêu chuẩn ISO 22000 đã kể cả những nhu cầu của HACCP, tuy vậy ISO 22000 qui đinh thêm những nhu cầu về hệ thống quản trị với cấu tạo and content y như ISO 9001. Cho nên Xu thế chọn lựa ISO 22000 nếu với công ty thực phẩm sẽ là trường hợp tiên quyết.

Xem Ngay: Economy Là Gì – Nghĩa Của Từ Economic

Thiết lập hệ thống quản trị đáng tin cậy thực phẩm theo ISO 22000 để phòng ngừa, kiểm soát những mối nguy hại ảnh hưởng đến chuỗi đáp ứng thực phẩm, từ khi tiếp nhận nguyên liệu cho tới khi đống ý đến người tiêu cần sử dụng.

Xem Ngay: Siren Là Gì – Nàng Tiên Cá

Tiêu chuẩn này có thể đc gắn vào hoặc link với những nhu cầu của hệ thống quản trị chất lượng ảnh hưởng hiện có. Hệ thống quản trị đáng tin cậy thực phẩm phải đc thành lập trên nguồn gốc vững chắc của những qui đinh thực hành chế tạo tốt nhất (GMP) and qui phạm lau chùi (SSOP).

Khi dùng ISO 22000 tổ chức phải đảm bảo an toàn triển khai những chương trình tiên quyết (GMP, SSOP) nhằm hạn chế những mối nguy nếu với thực phẩm. Chương trình này kể cả những nhu cầu về thiết kế nhà xưởng, dụng cụ; hành vi lau chùi, lau chùi cá nhân; lau chùi nhà xưởng, khử trùng; kiểm soát côn trùng; kho tàng v.v… Tổ chức cũng phải thành lập một hệ thống kiểm soát kể cả: những các bước, thủ tục kiểm soát, hệ thống văn bản giúp sức v.v…

Xem Ngay:  Scope Of Work Là Gì

Đến đây bạn đã nắm đc ISO 22000:2018 là gì rồi phải không? Napha tự hào là đơn vị support ISO 22000 với những chuyên gia support giàu kinh nghiệm, giúp sức bạn cả sau support chứng nhận ISO 22000

Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Iso 22000 Là Gì – Tiêu Chuẩn Iso 22000:2018

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Iso 22000 Là Gì – Tiêu Chuẩn Iso 22000:2018

Leave a Reply