click

Integration Testing Là Gì – Kiểm Thử Tích Hợp (Integration Testing)

Integration Testing La Gi Kiem Thu Tich Hop Integration

Integration Testing Là Gì – Kiểm Thử Tích Hợp (Integration Testing)

Kiểm thử phối hợp, mạng lưới mạng lưới hệ thống là gì?

Kiểm thử phối hợp, mạng lưới mạng lưới hệ thống (SIT) đc định nghĩa là
Một trong, loại kiểm thử ứng dụng đc thiết kế kiến thiết, khi phối hợp, ứng dụng and phần cứng để khẳng định chắc chắn, chắc như đinh, tính đúng mực, của mạng lưới mạng lưới hệ thống tuyệt vời nhất, và hoàn hảo và tuyệt vời nhất,. Đó là
quy trình kiểm thử đc triển khai, để
Nhận định và đánh giá, mạng lưới mạng lưới hệ thống tuyệt vời nhất, và hoàn hảo và tuyệt vời nhất, có đáp ứng, đc mong ước, đc chỉ ra, trước kia, hay là không,. Bài Viết: Integration testing là gì Kiểm thử phối hợp, mạng lưới mạng lưới hệ thống (SIT) đc thiết kế kiến thiết, để khẳng định chắc chắn, chắc như đinh, sự tương tác Một vài, module của mạng lưới mạng lưới hệ thống ứng dụng. Nó liên quan, đến việc, khẳng định chắc chắn, chắc như đinh, những mong ước, ứng dụng cấp cao and cấp thấp đc chỉ định trong tài liệu tài liệu, đặc tả , mong ước, ứng dụng and tài liệu thiết kế kiến thiết, ứng dụng. Nó cũng khẳng định chắc chắn, chắc như đinh, sự cùng sống sót, của một mạng lưới mạng lưới hệ thống ứng dụng với những ứng dụng khác and kiểm thử giao diện Một vài, module của ứng dụng, ứng dụng. Trong loại thí
Đặc điểm này,,
Thứ nhất, những module đc thử nghiệm riêng lẻ and kế tiếp phối phối kết hợp, để rất có thể tạo ra 1 mạng lưới mạng lưới hệ thống. Ví dụ, những thành phần ứng dụng and phần cứng đc phối phối kết hợp, and kiểm thử từ từ
cho tới, lúc tổng thể mạng lưới mạng lưới hệ thống đc phối hợp,.

*

Tại sao cần kiểm thử phối hợp, mạng lưới mạng lưới hệ thống?

Trong điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích, and trở nên tân tiến ứng dụng, kiểm thử phối hợp, mạng lưới mạng lưới hệ thống đc thiết kế kiến thiết, chính bới, vì vì: Giúp phát hiện, sớm những khủng hoảng rủi ro đáng tiếc,.Phản hồi, sớm về
Đặc thù, khả dụng của quá nhiều, module thành viên đc tích hợpLập lịch giải quyết và xử lý, khủng hoảng rủi ro đáng tiếc, một phương pháp, thức thay đổi, biến hóa linh hoạt, and chúng rất có
hiệu quả, thiết kế kiến thiết, đồng thời trong
quy trình developData flow chính xácFlow điều khiển và tinh chỉnh, chính xácĐúng thời gianSử dụng
bộ nhớ lưu trữ, tàng trữ, chính xácĐúng với mong ước, ứng dụng

Phương pháp, thiết kế kiến thiết, Kiểm thử phối hợp, mạng lưới mạng lưới hệ thống


này là
Một trong, kỹ thuật có mạng lưới mạng lưới hệ thống để Xây dựng, và
hoạt động giải trí kết cấu chương trình
trong lúc triển khai, những thử nghiệm để phát chỉ ra những lỗi liên quan, tới, phối hợp,. Tổng thể những module đc phối hợp, trước and tổng thể chương trình đc kiểm thử tổng thể. Nhưng trong
quy trình này, toàn bộ những lỗi rất có
hiệu quả, gặp phải. Việc fixbug sẽ nan giải vất vả vì khi đó ứng dụng đã sắp hoàn tất. Lúc những lỗi này được, xử lý và giải quyết và xử lý, và khắc phục and sửa chữa thay thế, một lỗi mới sẽ đã có được, mặt and
quy trình cứ liên tục, như vậy, trong một vòng lặp vô tận . Để tránh tránh, yếu tố hoàn cảnh, này, một phương pháp, thức tiếp cận khác đc sử dụng,, phối hợp, tăng nhanh, (Incremental Integration). Những những những
các bạn sẽ, cảm nhận thấy, thấy trông rất rõ ràng, nét ràng rệt hơn về một phương pháp, thức tiếp cận tăng nhanh, trong
hướng dẫn về sau. Chứa một số trong những, trong những giữa
những phương pháp, thức thức ngày càng tăng, y
tựa như, những thử nghiệm phối hợp, đc triển khai, trên một mạng lưới mạng lưới hệ thống phụ thuộc vào bộ xử lý đích. Chiêu trò đc sử dụng, là Kiểm thử hộp đen (Black box testing) . Rất rất có thể sử dụng, phối hợp, từ
Phía bên dưới, lên hoặc từ trên xuống. Tích hợp ứng dụng cũng sẽ có, thể
Cần sử dụng,
Số đông, trong môi trường thiên nhiên, tự nhiên thoải mái và dễ chịu, và tự nhiên
phủ quanh, máy chủ, với
các đơn vị, rõ rệt cho môi trường thiên nhiên, tự nhiên thoải mái và dễ chịu, và tự nhiên
phủ quanh, đích liên tục, đc mô phỏng trong máy chủ. Tái diễn, những thử nghiệm trong môi trường thiên nhiên, tự nhiên thoải mái và dễ chịu, và tự nhiên
phủ quanh, đích để xác thực là vụ việc rất rất cần thiết,. Kiểm thử xác thực ở cấp độ này sẽ khẳng định chắc chắn, chắc như đinh, những vụ việc rõ rệt về môi trường thiên nhiên, tự nhiên thoải mái và dễ chịu, và tự nhiên
phủ quanh,, ví dụ nổi trội, như lỗi trong phân chia,
bộ nhớ lưu trữ, tàng trữ, and phân chia, lại. Tính trong thực tiễn, của việc, việc triển khai, phối hợp, ứng dụng trong môi trường thiên nhiên, tự nhiên thoải mái và dễ chịu, và tự nhiên
phủ quanh, máy chủ sẽ phụ thuộc,
vào thời gian độ and tính năng, rõ rệt của phương châm. So với một số trong những, trong những giữa những mạng lưới mạng lưới hệ thống nhúng, việc ghép với môi trường thiên nhiên, tự nhiên thoải mái và dễ chịu, và tự nhiên
phủ quanh, đích sẽ rất nan giải vất vả, khiến việc triển khai, phối hợp, ứng dụng trong môi trường thiên nhiên, tự nhiên thoải mái và dễ chịu, và tự nhiên
phủ quanh, máy chủ làm nên, không trong trong thực tiễn. Trở nên tân tiến những ứng dụng quy mô, to sẽ phân loại, phối hợp, ứng dụng thành một số trong những, trong những giữa những cấp độ. Những cấp độ phối hợp, ứng dụng tiết kiệm ngân sách chi tiêu, và
ngân sách, hơn
Phần đông, chịu ràng buộc vào môi trường thiên nhiên, tự nhiên thoải mái và dễ chịu, và tự nhiên
phủ quanh, máy chủ, với những cấp độ phối hợp, ứng dụng về sau làm nên, phụ thuộc, nhiều không dừng lại ở đó, vào môi trường thiên nhiên, tự nhiên thoải mái và dễ chịu, và tự nhiên
phủ quanh, đích. Lưu ý,: Nếu chỉ ứng dụng đang rất được kiểm thử thì nó đc gọi là Kiểm thử phối hợp, ứng dụng and nếu cả phần cứng and ứng dụng đang rất được kiểm thử, thì này được gọi là Kiểm thử phối hợp, ứng dụng phần cứng .

Xem Ngay:  Thụ Phấn Chéo Là Gì


tiêu chí, thuở đầu and dừng kiểm thử trong kiểm thử phối hợp,


Nhiều lúc,
trong lúc thiết kế kiến thiết, Kiểm thử phối hợp,,
kế hoạch ETVX (
tiêu chí, thuở đầu test, Trách nhiệm,, Xác nhận and
tiêu chí, dừng test) đc sử dụng,.
tiêu chí, thuở đầu test:
Hoàn thiện xong kiểm thử
Đơn vị chức năng,
công dụng
hiệu quả, Nguồn vào,: Tài liệu, mong ước, phần mềmTài liệu thiết kế kiến thiết, phần mềmKế hoạch khẳng định chắc chắn, chắc như đinh, phần mềmTài liệu phối hợp, ứng dụng
hoạt động giải trí và sinh hoạt:
Nhờ vào những mong ước, cấp cao and cấp thấp, hãy tạo những test case and
quy trình kiểm thửKết hợp những bản dựng mô-đun cấp thấp thiết kế kiến thiết, tính năng, chungPhát triển khai, thác bản thử nghiệmKiểm thử bản dựngKhi thử nghiệm đc trải qua, bản dựng đc phối phối kết hợp, với những bản dựng khác và đã được kiểm thử
cho tới, lúc tổng thể mạng lưới mạng lưới hệ thống đc phối hợp,.Tiến hành, xây cất lại tổng thể những thử nghiệm trên xuất xứ nguồn gốc xuất xứ, xuất xứ phụ thuộc vào bộ xử lý đích and sở hữu, được tính năng,
tiêu chí, dừng test:
Hoàn thiện xong thắng lợi việc phối hợp, mô-đun ứng dụng trên phần cứngHiệu suất của ứng dụng tuân thủ đúng phương pháp, theo một số trong những, trong những mong ước, đc chỉ định Đầu ra
Báo cáo giải trình, kiểm thử tích hợpCác test case and
quy trình kiểm thử ứng dụng .

Kiểm thử phối hợp, phần cứng

Đó là kiểm thử của Thành phần ứng dụng máy tính xách tay, xách tay xách tay (CSC)
hoạt động giải trí và sinh hoạt trong môi trường thiên nhiên, tự nhiên thoải mái và dễ chịu, và tự nhiên
phủ quanh, máy tính xách tay, xách tay xách tay phương châm trên tính năng, cấp cao. Nó triệu tập,
nâng cao, nâng cấp, vào
hành động của ứng dụng phối hợp, đc trở nên tân tiến trên môi trường thiên nhiên, tự nhiên thoải mái và dễ chịu, và tự nhiên
phủ quanh, đích. Kiểm thử phối hợp, phần cứng-ứng dụng phụ thuộc vào mong ước, Phương châm của kiểm thử phối hợp, phần cứng / ứng dụng phụ thuộc vào mong ước, là đảm bảo an toàn, an toàn và đáng tin cậy, tin cậy an toàn và đáng tin cậy, rằng ứng dụng trong máy tính xách tay, xách tay xách tay phương châm sẽ đáp ứng, những mong ước, cấp cao. Những lỗi nổi trội,
Đặc thù, đc tiết lộ bởi phương pháp, thức thí
Đặc điểm này, kể cả: Lỗi giao diện phần cứng / phần mềmVi phạm phân vùng ứng dụng.Không hề, tính năng, phát hiện, lỗi bằng phương pháp, thức thức kiểm thử tích hợpPhản hồi không đúng phương pháp, với lỗi phần cứngLỗi do trình tự, tải nguồn vào, trong thời hạn trong thời điểm tạm thời and nguồn nguồn vào, bị quá tảiLặp lại phản hồi,
hành động không chính xácKiểm soát không đúng phương pháp, việc quản trị phần cứng bộ nhớVấn đề tranh chấp bus dữ liệuHoạt động không đúng phương pháp, của chủ trương, khẳng định chắc chắn, chắc như đinh, tính tương xứng,. Tích hợp ứng dụng and phần cứng liên quan, đến việc, khẳng định chắc chắn, chắc như đinh, những mong ước, cấp cao. Tổng thể những thử nghiệm ở cấp độ này được, triển khai, trên phần cứng phương châm. Kiểm thử hộp đen là phương pháp, thức kiểm thử chính đc sử dụng, ở cấp độ thí
Đặc điểm này,.Chỉ khẳng định chắc chắn, chắc như đinh, những test case kiểm thử từ những mong ước, cấp caoMột kiểm thử phải đc thiết kế kiến thiết, trên phần cứng đạt tiêu chuẩn
sản xuất
những vụ, việc cần chăm chú khi thiết kế kiến thiết, những test case cho kiểm thử phối hợp, ứng dụng and phần cứng (HW/SW)
Tích lũy đúng phương pháp, tổng thể tài liệu, của phần mềmChia Tỷ Lệ and phạm vi tài liệu, như
chờ đón từ phần cứng tới, phần mềmĐầu ra đúng phương pháp, của tài liệu, từ ứng dụng tới, phần cứngDữ liệu trong
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật (phạm vi
Thông thường,)Tài liệu, ngoài
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật (phạm vi không
Đôi lúc,)Tài liệu, ranh giớiNgắt xử lýThời gianSử dụng
bộ nhớ lưu trữ, tàng trữ, đúng phương pháp, (
Vị trí,, chồng chéo, v.v.)Chuyển trạng thái Lưu ý,: So với kiểm thử ngắt, tổng thể những ngắt sẽ triển khai, khẳng định chắc chắn, chắc như đinh, lãnh thổ với mong ước, bước đầu tiên, trải qua dịch vụ không thiếu, tới khi hoàn thiện,. Những test case sẽ được thiết kế theo phong cách, với
Đặc thù, để kiểm thử không thiếu, những ngắt.

Xem Ngay:  Beneficiary Name Là Gì - Đặc Điểm Và Các Trường Hợp Có Thể Xảy Ra

Kiểm thử phối hợp, ứng dụng

Đó là kiểm thử của thành phần ứng dụng máy tính xách tay, xách tay xách tay
hoạt động giải trí và sinh hoạt trong máy chủ / máy tính xách tay, xách tay xách tay đích Nó triệu tập,
nâng cao, nâng cấp, vào
hành động của CSC trong môi trường thiên nhiên, tự nhiên thoải mái và dễ chịu, và tự nhiên
phủ quanh, máy chủ / phương châm mô phỏng. Phương pháp, tiếp cận đc sử dụng, cho phối hợp, ứng dụng rất có
hiệu quả, là phương pháp, thức tiếp cận ngày càng tăng, (từ trên xuống, phương pháp, thức tiếp cận từ
Phía bên dưới, lên hoặc phối phối kết hợp, cả hai). Xem Ngay: Hijacking Là Gì – Domain Nguy Hiểm Như Thế Nào Phương pháp, tiếp cận ngày càng tăng, Kiểm thử tăng nhanh, là 1 trong các,
những phương pháp, thức thức kiểm thử phối hợp,. Trong loại phương pháp, thức kiểm thử này,
Thứ nhất, bạn kiểm thử từng module của ứng dụng and kế tiếp liên tục, kiểm thử bằng phương pháp, thức thức nối thêm những mô-đun khác với module khác, v.v. Tích hợp ngày càng tăng, là sự việc việc tương phản với phương pháp, thức tiếp cận big bang. Chương trình đc Xây dựng, và
hoạt động giải trí and thử nghiệm trong những phân đoạn nhỏ dại, dại dại, khi đó những lỗi đơn giản và dễ dàng, đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, hơn để cô lập and sửa chữa thay thế. Những giao diện có tương đối nhiều năng lực, và kiến thức đc kiểm thử tuyệt vời nhất, và hoàn hảo và tuyệt vời nhất, and phương pháp, thức kiểm thử có mạng lưới mạng lưới hệ thống rất có
hiệu quả, đc
Cần sử dụng,. Có hai loại kiểm thử tăng nhanh,: Phương pháp, tiếp cận từ trên xuốngCách tiếp cận từ
Phía bên dưới, lên Phương pháp, tiếp cận từ trên xuống Trong kiểu tiếp cận này, thành viên thuở đầu bằng phương pháp, thức thức chỉ kiểm thử giao diện
quý khách hàng, với tính năng,
cơ bản, đc mô phỏng theo sơ khai, kế tiếp bạn vận động và di chuyển, xuống
Phía bên dưới, phối hợp, những lớp tiết kiệm ngân sách chi tiêu, và
ngân sách, hơn and ít hơn trọn vẹn, như trong hình phía dưới.

*

Mở màn với module điều khiển và tinh chỉnh, chính, những mô đun đc phối hợp, bằng phương pháp, thức thức vận động và di chuyển, xuống
Phía bên dưới, trải qua mạng lưới mạng lưới hệ thống phân cấp điều khiểnCác module phụ cho module điều khiển và tinh chỉnh, chính đc phối phối kết hợp, vào kết cấu theo dạng thức trước tiên theo chiều rộng, hoặc theo chiều sâu.Tích hợp theo chiều sâu trước tiên phối hợp, tổng thể những module trên một đường dẫn điều khiển và tinh chỉnh, chính của kết cấu như đc hiển thị trong sơ đồ sau:

*

Tiến trình, phối hợp, module đc thiết kế kiến thiết, theo dạng thức sau: Mô-đun điều khiển và tinh chỉnh, chính đc sử dụng, làm trình điều khiển và tinh chỉnh, thử nghiệm and những nhánh đc thay thế sửa chữa sửa chữa thay thế cho tổng thể những module thẳng trực tiếp phụ thuộc, vào module điều khiển và tinh chỉnh, chính.Những nhánh cấp
Phía bên dưới, đc thay thế sửa chữa sửa chữa thay thế cùng một lúc bằng những module trong trong thực tiễn tùy thuộc vào phương pháp, thức tiếp cận đc chọn (chiều rộng, trước tiên hoặc độ sâu trước).Những thử nghiệm đc thiết kế kiến thiết, khi mỗi mô-đun đc phối hợp,.Khi hoàn thiện, mỗi bộ kiểm thử, một nhánh khác đc thay thế sửa chữa sửa chữa thay thế bằng một module thực sự khi hoàn thiện, từng bộ kiểm thửĐể đảm bảo an toàn, an toàn và đáng tin cậy, tin cậy an toàn và đáng tin cậy, rằng những lỗi mới không được đề cập trong kiểm thử hồi quy Tiến trình, liên tục, từ bước 2
cho tới, lúc tổng thể kết cấu chương trình đc Xây dựng, và
hoạt động giải trí.
kế hoạch từ trên xuống nghe
dường như, không nan giải vất vả, nhưng trong trong trong thực tiễn, những vụ việc Ship hàng, hầu cần phát sinh. Những vụ việc phổ cập nhất xảy ra khi xử lý ở tại mức thấp trong mạng lưới mạng lưới hệ thống phân cấp đc mong ước, để kiểm thử không thiếu, những cấp trên. Những nhánh thay thế sửa chữa sửa chữa thay thế những module cấp thấp khi thuở đầu kiểm thử từ trên xuống and
chính vì vậy,, không tồn tại, tài liệu, quan trọng nào rất có
hiệu quả, chảy lên trong kết cấu chương trình. Những thử thách mà Tester rất có
hiệu quả, phải đối mặt,:
Trì hoãn việc kiểm thử
cho tới, lúc nhánh đc thay thế sửa chữa sửa chữa thay thế bằng những module trong trong thực tiễn.Trở nên tân tiến những nhánh thiết kế kiến thiết, những tính năng, số lượng, số lượng số lượng giới hạn, mô phỏng module trong trong thực tiễn.Tích hợp ứng dụng từ
Phía bên dưới, cùng của mạng lưới mạng lưới hệ thống phân cấp trở lên. Lưu ý,: Phương pháp, tiếp cận trước tiên khiến
toàn bộ
tất cả chúng ta, mất một số trong những, trong những giữa những quyền điều hành và trấn áp, và
quản trị
Nếu như với, sự tương xứng, Một vài, thử nghiệm rõ rệt and phối phối kết hợp, những module rõ rệt. Điều này rất có
hiệu quả, dẫn tới, nan giải vất vả trong những
việc làm, khẳng định chắc chắn, chắc như đinh, nguyên nhân tạo được lỗi có Kim chỉ nan
vi phạm luật luật thực tiễn, bị ràng buộc cao của phương pháp, thức từ trên xuống. Phương pháp, tiếp cận
Thời điểm đầu tuần, là tài năng triển khai, nhưng rất có
hiệu quả, dẫn tới, Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, đáng
chú ý, vì những nhánh ngày càng nan giải vất vả. Phương pháp, tiếp cận từ
Phía bên dưới, lên
Tích hợp từ
Phía bên dưới, lên thuở đầu Xây dựng, và
hoạt động giải trí and thử nghiệm với những module ở tại mức thấp nhất trong kết cấu chương trình. Trong
quy trình này, những module đc phối hợp, từ
Phía bên dưới, lên trên. Trong phương pháp, thức này, việc xử lý rất rất cần thiết, cho những mô-đun phụ thuộc, tại một mức ổn định, luôn có sẵn and yêu cầu, cho những sơ khai đc loại bỏ,. Tiến trình, kiểm thử phối hợp, đó được thiết kế theo phong cách, theo bốn bước Những module cấp thấp đc phối phối kết hợp, thành những cụm thiết kế kiến thiết, tính năng, phụ ứng dụng rõ rệt.Một trình điều khiển và tinh chỉnh, đc viết để phối cùng những test case nguồn vào, and đầu ra.Những cluster hoặc bản build đc kiểm thửTrình điều khiển và tinh chỉnh, đc loại bỏ, and những cụm đc phối phối kết hợp, vận động và di chuyển, lên trên trong kết cấu chương trình. Trong trong trong thực tiễn, nếu hai cấp tốt nhất, nhất có thể của kết cấu chương trình đc phối hợp, từ trên xuống, số lượng trình điều khiển và tinh chỉnh, rất có
hiệu quả, giảm đáng
chú ý and việc phối hợp, những cluster đc đơn giản và dễ dàng, hóa không thể, ít. Tích hợp
theo như hình thức minh họa
Phía bên dưới, đây. Khi phối hợp, vận động và di chuyển, lên trên, rất sẽ phải, chia nhỏ dại, dại ra những test driver riêng lẻ,.

Xem Ngay:  Sex Education Là Gì - Giáo Dục Giới Tính
*

Lưu ý,: Nếu hai cấp tốt nhất, nhất có thể của kết cấu chương trình đc phối hợp, Từ trên xuống, số lượng trình điều khiển và tinh chỉnh, rất có
hiệu quả, giảm đáng
chú ý and việc phối hợp, những bản dựng đc đơn giản và dễ dàng, hóa không thể, ít. Phương pháp, tiếp cận Big Bang Trong phương pháp, thức này, tổng thể những module không được, phối hợp,
cho tới, lúc and trừ khi tổng thể những mô-đun đã sẵn sàng sẵn sàng, sẵn sàng,. Khi chúng đã sẵn sàng sẵn sàng, sẵn sàng,, tổng thể những module đc phối hợp, and kế tiếp nó đc triển khai, để biết liệu tổng thể những module phối hợp, có
hoạt động giải trí và sinh hoạt hay là không,. Trong phương pháp, thức này, thật khó để biết nguyên nhân
nền tảng gốc rễ,
nền tảng, của vì phối hợp, mọi thứ cùng một lúc. Không chỉ có vậy,, sẽ có tương đối nhiều năng lực, và kiến thức xảy ra những lỗi nghiêm trọng trong môi trường thiên nhiên, tự nhiên thoải mái và dễ chịu, và tự nhiên
phủ quanh, product Phương pháp, tiếp cận này chỉ đc
Cần sử dụng, khi kiểm thử phối hợp, phải đc thiết kế kiến thiết, cùng một lúc. Xem Ngay: Corporate Governance Là Gì, Quản Trị Công Ty (Corporate Governance Tổng kết: Tích hợp đc thiết kế kiến thiết, để khẳng định chắc chắn, chắc như đinh, những tương tác Một vài, module của mạng lưới mạng lưới hệ thống ứng dụng. Nó giúp phát hiện, sớm khiếm khuyết Kiểm thử phối hợp, rất có
hiệu quả, đc thiết kế kiến thiết,
Nếu như với, phối hợp, phần cứng – ứng dụng hoặc phần cứng – phần cứng Kiểm thử phối hợp, đc thiết kế kiến thiết, bằng hai phương pháp, thức Phương pháp, tiếp cận gia tăngCách tiếp cận big bang Giữa những lúc thiết kế kiến thiết, kiểm thử phối hợp,
Tóm lại,
kế hoạch ETVX (
tiêu chí, thuở đầu kiểm thử, Trách nhiệm,, Xác nhận and tiêu chuẩn dừng kiểm thử) đc sử dụng,. Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Integration Testing Là Gì – Kiểm Thử Tích Hợp (Integration Testing) Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Integration Testing Là Gì – Kiểm Thử Tích Hợp (Integration Testing)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *