Installation Là Gì – Install Là Gì, Nghĩa Của Từ Install

Installation Là Gì – Install Là Gì, Nghĩa Của Từ Install
Nghe phát âm Nghe phát âm 1 /,instə”leiʃn/ 2 Thịnh hành 2.1 Danh từ 2.1.1 Sự đặt (mạng lưới mạng lưới hệ thống trang thiết bị, mạng lưới mạng lưới hệ thống sưởi…); sự đặt (ai) vào (chỗ nào, tình trạng nào…) 2.1.2 Lễ nhậm chức 2.1.3 Linh kiện đặt, mạng lưới mạng lưới hệ thống máy đặt, mạng lưới mạng lưới hệ thống điện đặt 2.1.4 ( số nhiều) cơ sở, đồn bốt, vị trí địa thế căn cứ 3 Cơ khí & Dự Án BĐS công trình xây dựng 3.1 Dự Án BĐS công trình xây dựng trạm 4 Thành lập 4.1 đường ống bên phía trong 4.2 đời máy 4.3 loại thiết bị kỹ thuật 5 Điện lạnh 5.1 sách vở và giấy tờ giấy tờ thủ tục lắp đặt 6 Kỹ thuật chung 6.1 Dự Án BĐS công trình xây dựng 6.2 lắp đặt 6.3 mạng lưới mạng lưới hệ thống (đo) 6.4 máy 6.5 máy làm đá 6.6 sự tùy chỉnh 6.7 sự gá 6.8 sự lắp đặt 6.9 sự lắp ráp 6.10 sự tùy chỉnh thiết lập 6.11 sự trang bị 6.12 tùy chỉnh thiết lập 6.13 trạm 7 Kinh tế tài chính 7.1 loại thiết bị 7.2 Nguồn khác 7.3 Địa chất 7.3.1 loại thiết bị, mạng lưới mạng lưới hệ thống loại thiết bị, sự lắp đặt (loại thiết bị) 8 Những từ ảnh hưởng 8.1 Từ đồng nghĩa tương quan 8.1.1 noun /,instə”leiʃn/

Thịnh hành

Danh từ

Sự đặt (mạng lưới mạng lưới hệ thống trang thiết bị, mạng lưới mạng lưới hệ thống sưởi…); sự đặt (ai) vào (chỗ nào, tình trạng nào…) Lễ nhậm chức Linh kiện đặt, mạng lưới mạng lưới hệ thống máy đặt, mạng lưới mạng lưới hệ thống điện đặt ( số nhiều) cơ sở, đồn bốt, vị trí địa thế căn cứ

Cơ khí & Dự Án BĐS công trình xây dựng

Dự Án BĐS công trình xây dựng trạm

Thành lập

đường ống bên phía trong đời máy loại thiết bị kỹ thuật

Điện lạnh

sách vở và giấy tờ giấy tờ thủ tục lắp đặt

Kỹ thuật chung

Dự Án BĐS công trình xây dựng cable installationcông trình cápinstallation workcông trình lắp đặtwater-gauging installationcông trình đo nước lắp đặt Giải thích EN: 1. the fixing in position for use of any device, equipment, mechanical apparatus, or system.the fixing in position for use of any device, equipment, mechanical apparatus, or system.2. something so fixed.something so fixed.Military Science. a group of facilities supporting particular functions và located in the same vicinity; it may be part of a base. Giải thích việt nam: Thắt chặt và thắt chặt và cố định loại thiết bị trang thiết bị, thiết bị khoa học hoặc một mạng lưới mạng lưới hệ thống ở một chỗ để cần sử dụng.2.Một đồ gì đấy đc thắt chặt và cố định và thắt chặt một chỗ.Khoa học Quân sự chiến lược kế hoạch.Nhóm f. mạng lưới mạng lưới hệ thống (đo) máy máy làm đá sự tùy chỉnh sự gá sự lắp đặt sự lắp ráp sự tùy chỉnh thiết lập sự trang bị electrical installationsự trang bị điện tùy chỉnh thiết lập Remote Installation và Maintenance (RIM)Thiết lập cấu hình and bảo dưỡng từ xa trạm aggregate preparetion installationtrạm gia công cốt liệuair refrigerating installationtrạm máy lạnh (nén) khíbroadcast facilities installationsự đặt trạm truyền thanhbroadcast facilities installationsự lắp đặt trạm truyền hìnhcommand broadcasting installationtrạm điều khiển và điều khiển và tinh chỉnh phát thanhcommercial refrigerating installationtrạm lạnh thương nghiệpdispatching telephone installationtrạm điều hướng điện thoạielectric installationtrạm cấp điệnengine installationtrạm động họcengine installationtrạm động lựcfloating installationthiết bị trạm nổigrouting installationtrạm phụt vữahandling và treatment installation for liquid waterstrạm thao tác làm việc thao tác làm việc and xử lý và giải quyết chất lỏng thải rahydrological installationtrạm thủy vănopen-air installationtrạm ngoài trờipower installationtrạm động lựcpower installationtrạm năng lượngtreatment installation for liquid wastestrạm xử lý và giải quyết nước thảiwater distribution installationtrạm tán thành đề xuất nướcwater service installationtrạm cấp nướcwater-chilling installationtrạm làm lạnh nước
Xem Ngay:  Manpower Là Gì - Nghĩa Của Từ Manpower

Kinh tế tài chính

loại thiết bị cost of equipment installationphí lắp đặt thiết bịcost of installationphí loại thiết bị

Nguồn khác

installation : Corporateinformation

Địa chất

loại thiết bị, mạng lưới mạng lưới hệ thống loại thiết bị, sự lắp đặt (loại thiết bị)

Những từ ảnh hưởng

Từ đồng nghĩa tương quan

noun accession , coronation , fitting , furnishing , inaugural , induction , installment , instatement , investiture , investment , launching , ordination , placing , positioning , setting up , base , establishment , fort , fortification , furnishings , lighting , machinery , plant , post , power , station , system , wiring , inauguration , complex , headquarters Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng
Bài Viết: Installation Là Gì – Install Là Gì, Nghĩa Của Từ Install Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Installation Là Gì – Install Là Gì, Nghĩa Của Từ Install
Lấy Mã Giảm Giá Shopee
Lấy Mã Giảm Giá Shopee