click

Igmp snooping là gì ? cách hoạt động của giao thức igmp

Igmp snooping là gì ? cách hoạt động của giao thức igmp

Chương 19: CƠ CHẾ MULTICAST (Phần 4) –

Chương 19: CƠ CHẾ MULTICAST (Phần 4) –

Chương 19: CƠ CHẾ MULTICAST (Phần 4) – Chương 19: CƠ CHẾ MULTICAST (Phần 4) – Chương 19: CƠ CHẾ MULTICAST (Phần 4) –

*

Follow us :

*
*
*
*
*

5. IGMP phiên bản 3

Tháng 10 năm 2002, RFC3376 định nghĩa đặc tả cho IGMP phiên bản 3. IGMP phiên bản 3 là một phiên bản nâng cấp cải sinh, của giao thức IGMP and là giao thức khá vất vả phức tạp, vất vả. Để sử dụng những nổi trội, mới của IGMP, router trạm
sau cuối phải đc update, hệ điều hành và
quản trị và
quản trị điều hành của máy trạm phải thay đổi and ứng dụng, Multicast phải thiết kế, and viết lại. Ở thời hạn, ngày này, chỉ có không nhiều nếu như không, muốn nói là rất ít nếu như không, hề muốn nói là không nhiều nếu như không, muốn nói là rất ít những ứng dụng, của IGMP phiên bản 3 là có sẵn. Phần này chỉ tóm tắt những nổi trội,
Đa số, của IGMP phiên bản 3. Bài Viết: Igmp snooping là gì Trong IGMP phiên bản 1 and IGMP phiên bản 2, khi 1 máy trạm ký danh,
vào một trong những nhóm, router sẽ truyền những lưu lượng cho nhóm đó vào phân đoạn mạng cố chấp Vị trí đặt, nguồn của gói tin. Ví dụ, giả sử chứa
Một trong những, những buổi hội thảo
kế hoạch kế hoạch đa phương tiện đi lại, đi lại đi lại đang tiếp tục reviews. Một thành viên của nhóm ra quyết định, phá hỏng phiên hội thảo
kế hoạch kế hoạch bằng cách gửi ra một vài, tài liệu, nhiễu bằng cách truyện trò hay gửi nhạc cho những thành viên của nhóm. Tuy nhiên, những ứng dụng, đa phương tiện đi lại, đi lại vận động và di chuyển, và đi lại được cho phép, một
người sử dụng làm lạng lẽ những thành viên khác, ứng dụng, không làm dừng những lưu lượng không
có nhu yếu, cung ứng, yêu cầu tới, máy trạm. Nếu một tổ, những hacker ra quyết định, phát tán một mạng của một doanh nghiệp bằng những tài liệu, băng thông cao sử dụng cùng Vị trí đặt, nhóm Multicast mà doanh nghiệp đang sử dụng, chúng
rất có thể, làm cho, kiểu tiến công từ chối dịch vụ. Cả IGMP phiên bản 1 and IGMP phiên bản 2 đều không sống sót,
chính sách để ngăn chặn, một kiểu tiến công như vậy,. IGMP phiên bản 3 được cho phép, những máy trạm lọc những lưu lượng
Đi vào, nhờ vào Vị trí đặt, IP nguồn trải sang 1 tính năng gọi là Multicast theo từng nguồn (Source Specific Multicast –SSM). IGMP phiên bản 3 được cho phép, những máy trạm chỉ định những lưu lượng
bắt đầu khởi hành,
xuất phát điểm xuất phát từ một nguồn rõ ràng, hoặc nhận từ tổng thể toàn diện và tổng thể ngoại trừ
xuất phát điểm xuất phát từ một nguồn gì đấy. Hình 19.17 mô tả, hoạt động
cơ bản, của
chính sách
Giải trình,
Báo cáo giải trình, IGMP phiên bản 3.

*

Hình 19.17: Hoạt động
cơ bản, của IGMP phiên bản 3 Tạo sự, sao một máy trạm
rất có thể, học Vị trí đặt, nguồn của một tổ,? Cisco đã cải cách và cải cách và tăng trưởng, tính năng URD and IGMP phiên bản 3 để sử dụng những tính năng của IGMP phiên bản 3 cho tới lúc nào những ứng dụng, IGMP phiên bản 3 là sẵn sàng chuẩn bị, and hệ điều hành và
quản trị và
quản trị điều hành đc update.

6. So sánh IGMP phiên bản 1, 2 and 3

Tính chấtIGMP phiên bản 1IGMP phiên bản 2IGMP phiên bản 3

ngân sách, của byte
Thứ nhất, trong thông điệp truy vấn
0x110x110x11

Vị trí, nhóm cho thông điệp truy vấn
0.0.0.00.0.0.00.0.0.0

Vị trí, đích cho thông điệp truy vấn
224.0.0.1224.0.0.1224.0.0.1
Thời điểm truy vấn mặc định60 giây125 giây125 giây

ngân sách, của byte
Thứ nhất, của thông điệp
Giải trình,
Báo cáo giải trình,
0x120x160x22

Vị trí, nhóm cho thông điệp
Giải trình,
Báo cáo giải trình,

Vị trí, nhóm Multicast

Vị trí, nhóm Multicast

Vị trí, nhóm Multicast, có xem thêm thêm nguồn

Vị trí, đích của thông điệp
Giải trình,
Báo cáo giải trình,

Vị trí, nhóm Multicast

Vị trí, nhóm Multicast
224.0.0.22

chính sách làm giảm thông điệp
Giải trình,
Báo cáo giải trình, hay là không?
Không
Thời điểm vấn đáp tối đa
rất có thể, đc
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật
Không, thắt chặt và cố định, và thắt chặt ở 10 giâyCó, từ 0 tới, 25,5 giâyCó, từ 0 tới, 53 phút
Một máy trạm
rất có thể, gửi thông điệp rời khỏi nhóm hay là không?
Không

Vị trí, đích cho thông điệp rời khỏi nhóm
224.0.0.2224.0.0.2
Một router
rất có thể, gửi một thông điệp cho từng nhóm rõ ràng,
Không
Một máy trạm
rất có thể, gửi một thông điệp
Giải trình,
Báo cáo giải trình, cho từng nhóm and từng nguồn rõ ràng, hay là không?
KhôngKhông
Router
rất có thể, gửi truy vấn cho từng nguồn and từng nhóm rõ ràng, hay là không?
KhôngKhông
Luật Review router truy vấnKhông, phụ thuộc, vào giao thức định tuyếnRouter có Vị trí đặt, IP nhỏ nhất,Router có Vị trí đặt, IP nhỏ nhất,
Tương xứng, với những phiên bản khác của IGMPKhôngCó, chỉ với IGMP phiên bản 1Có, với
toàn bộ IGMP phiên bản 1 and IGMP phiên bản 2

7. Giao thức phát hiện, những máy chạy Multicast

RFC2710 định nghĩa đặc tả cho giao thức phát hiện, những máy chạy Multicast (Multicast Listener Discovery – MLD). MLD là một giao thức đc cải cách và cải cách và tăng trưởng, từ IGMP phiên bản 2 and được thiết kế theo phong cách, cho IP phiên bản 6. Hoạt động của MLD thì tựa như, như IGMP phiên bản 2. Sự không giống nhau, giữa IGMP phiên bản 2 and MLD là những thiết bị, Multicast trên mạng sử dụng Vị trí đặt, IP liên kết toàn diện và tổng thể phiên bản 6 như là Vị trí đặt, nguồn trong giao tiếp của nó tới, những thiết bị, Multicast khác. Việc sử dụng, Vị trí đặt, nguồn là liên kết toàn diện và tổng thể ngăn chặn, những gói tin MLD đi thoát ra khỏi phân đoạn mạng toàn diện và tổng thể đó. Trong MLD, khi 1 máy trạm muốn rời khỏi một tổ,, nó gửi ra thông điệp Tiến hành, tiến hành khởi công, (Done). Thông điệp Done thì tựa như, như thông điệp rời khỏi nhóm của IGMP phiên bản 2. Thông điệp này sẽ gửi tới, tổng thể toàn diện và tổng thể những router IP phiên bản 6, FF02::2. Trong MLD, router truy vấn (Querier) thì đc gọi là MLQ (Multicast Listener Querier). Lúc 1 router nhận một thông điệp Done, nó gửi một thông điệp truy vấn Vị trí đặt, Multicast vật chứng, và khẳng định chắc chắn, (Multicast-Địa Chỉ-Specific Query). Tính năng, của nó tựa như, như truy vấn từng nhóm IGMP phiên bản 2 (Group-Specific Query).

Xem Ngay:  Bán Kết Là Gì - Bán Kết Nghĩa Là Gì

III. CHUYỂN MẠCH LƯU LƯỢNG MULTICAST

Không riêng gì, là router rất cần phải, biết cổng LAN nào để chuyển lưu lượng Multicast mà switch cũng cần được, phải ghi nhận, những cổng nào cần nó cần chuyển lưu lượng . Mặc định, nếu một switch nhận đc khung tin Multicast trên một cổng, switch sẽ phát tán khung tin trên toàn Vlan gần tương tự, Broadcast hay là Unicast không nghe biết,. Nguyên do là những switch sẽ không thể,
lúc nào, tìm ra Vị trí đặt, MAC Multicast như là một Vị trí đặt, nguồn. Chỉ ra, quyết định, của một switch phát tán những khung tin Multicast có nghĩa là nếu có bất cứ máy trạm nào trong cùng Vlan, tuy nhiên, máy trạm đó có
có nhu yếu, nhận khung tin Multicast hay là không, trở nên, nhận đc lưu lượng Multicast. Trạng thái đó
Đã có rất nhiều, những lúc từng đi ngược lại
Một trong những, những những mục tiêu thiết kế, thuở đầu của Multicast trong số ấy nêu rõ chỉ cung ứng, yêu cầu lưu lượng Multicast tới, những máy nào
có nhu yếu, Một vài, lúc vẫn tăng
năng suất, của băng thông. Để truyền lưu lượng tính năng, hơn, những switch rất sẽ phải, vấn đáp những thắc mắc, sau: Switch có nên chuyển lưu lượng ra tổng thể toàn diện và tổng thể những cổng trong Vlan hay nêu ra, một vài, cổng rõ ràng,?Nếu switch chỉ chuyển lưu lượng ra những cổng rõ ràng,, trở nên, sao để switch tìm ra những cổng này? Có ba giao thức không giống nhau, CGMP, giám sát và
Thống kê, và giám sát và
Thống kê, IGMP (IGMP snooping) and RGMP được cho phép, những switch tối ưu những
chính sách chuyển lưu lượng Multicast của nó. Phần tiếp sau đó, sẽ khảo sát điều tra, điều tra khảo sát, khảo sát điều tra, điều tra khảo sát, trở nên, sao những router and máy trạm sử dụng IGMP để đảm bảo an toàn, tin cậy, an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, rằng router có nên chuyển Multicast lưu lượng ra một cổng LAN hay là không. Những router hoặc những switch đa lớp MLS
rất có thể, Ra mắt, những cây Multicast and chuyển những gói tin đi một cách tính năng,.
tuy nhiên ở lớp 2, một switch chỉ check phần đầu của khung tin Etheđể tìm Vị trí đặt, nguồn and Vị trí đặt, đích. Những switch này đã mất, gì hoạt động ‘theo
có nhu yếu,’ gần tương tự, router. Thông tin rất tốt nhất, nhất mà một switch biết đc là Vị trí đặt, Multicast đích and
khi đó khung tin đó rất sẽ phải, phát tán ra tổng thể toàn diện và tổng thể những cổng của Vlan. Có hai phương thức đc cải cách và cải cách và tăng trưởng, khiến đc được cho phép, những switch chuyển những gói tin Multicast một cách mưu trí,. Một là sử dụng giám sát và
Thống kê, và giám sát và
Thống kê, IGMP (IGMP snooping) and hai là sử dụng CGMP. Một phương thức yên cầu phần cứng mạnh, còn phương thức kia thì giao lưu và học hỏi và giao lưu, thông tin từ những router láng giềng.

1. Thống kê giám sát IGMP

Trong
chính sách hoạt động thường thì,, một máy trạm muốn ký danh,
vào một trong những nhóm Multicast phải liên lạc, với một router ngõ ra để router đưa máy trạm đó vào nhóm Multicast. IGMP snooping được cho phép, một switch lắng nghe những thông điệp
Giải trình,
Báo cáo giải trình, quan hệ IGMP này làm thế nào cho chúng
rất có thể, tìm ra máy trạm nào đang
có nhu yếu, nhóm nào. Để tham gia,
vào một trong những nhóm, một máy trạm phải gửi những thông điệp
Giải trình,
Báo cáo giải trình, quan hệ Multicast về chính Vị trí đặt, Multicast của nhóm đó. Một switch L2 phải lắng nghe tới, tổng thể toàn diện và tổng thể những khung tin Multicast để tìm ra thông tin IGMP. Đây cụ thể rõ ràng, cụ thể rõ ràng, là một gánh nặng cho CPU của switch. Một thiết bị, L3 switch thì có ích thế cụ thể rõ ràng, cụ thể rõ ràng, hơn, chúng
rất có thể, tách ra thông tin L3 trong một khung tin. Kiểu switch này rất cần phải, lắng nghe mọi gói IGMP. Lúc 1 thông điệp
Giải trình,
Báo cáo giải trình, quan hệ đc lắng nghe, switch sẽ thêm Vị trí đặt, MAC của nhóm Multicast vào bảng CAM của nó
cùng với, cổng nguồn Nơi đặt, mà một gói IGMP được trao. Tác vụ này sẽ liên kết Vị trí đặt, nhóm với những máy trạm
Đã có rất nhiều, nhu yếu, ký danh, nhóm. Lúc những máy trạm khác cũng luôn có
có nhu yếu, ký danh, nhóm, những cổng tương ứng, sẽ triển khai, thêm vào bảng CAM. Khi chứa một khung tin cần tới, một Vị trí đặt, Multicast, chúng
rất có thể, đc nhân bản ra đúng chuẩn những cổng của những máy trạm. Với IGMP snooping, có hai
trường hợp
Đặc trưng, trong bảng CAM. Một là, tổng thể toàn diện và tổng thể những Vị trí đặt, IGMP là phân biệt bởi switch (update động)
cũng trở nên, đc lưu trong bảng CAM. Những khung tin Multicast cũng rất cần phải, đc nhân bản về phía những router để những lưu lượng này
rất có thể, đc định tuyến nếu rất thiết yếu. Hai là, CPU của switch cũng là một thành viên của nhóm Multicast vì chúng
rất có thể, xem những gói IGMP tới, and đi. Chỉ có lưu lượng của IGMP là đc xử lý. CPU sẽ không thể, check những khung tin Multicast khác. IGMP snooping đc được cho phép, trên tổng thể toàn diện và tổng thể những cổng của switch and những giao tiếp Vlan. Những dòng switch Catalyst 2950, 3550, 4500 and 6500 là có
trợ giúp, IGMP snooping. Xem Ngay: Tải trò chơi Aoe 1 – Tải về Aoe 1 Full Bản Chuẩn + Chống Hack Điều gì sẽ xảy ra nếu mạng lưới mạng lưới hệ thống mạng có vài switch không phải của Cisco? Bạn đã mất, gì sử dụng CGMP
bởi lẽ vì vì vì đây là giao thức của Cisco. IGMP snooping
rất có thể, đc sử dụng cho một vạn vật thiên nhiên thiên nhiên và môi trường thiên nhiên, vạn vật vạn vật thiên nhiên có rất nhiều lần, loại switch không giống nhau, để trấn áp, điều hành
quản trị điều hành việc cung ứng, yêu cầu lưu lượng ở lớp 2. IGMP snooping
có nhu yếu, ứng dụng switch nghe lén những luận bàn IGMP Một vài, máy trạm and những router. Switch sẽ check những thông điệp IGMP and học
điểm đặt đặt của những router Multicast and những thành viên nhóm. Ba bước phía phía sau đây, sẽ mô tả, tiến trình,
quy trình tiến độ tiến trình, tổng quát của IGMP snooping: Ngay trong lúc, những switch phát hiện, những router trong Vlan, switch sẽ thêm vào danh sách cổng của tổng thể toàn diện và tổng thể những GDA trong VLAN đó. Bước 2: Lúc 1 switch nhận được một, thông điệp
Giải trình,
Báo cáo giải trình, IGMP trên một cổng, CPU sẽ xem Vị trí đặt, nhóm GDA, làm cho, một hàng trong bảng CAM and thêm Vị trí đặt, cổng vào hàng. Cổng của switch có router cũng rất được thêm vào hàng mới lạ, này. Nếu những máy trạm khác gửi những
Giải trình,
Báo cáo giải trình, IGMP, switch sẽ chuyển lưu lượng ra những cổng.
giống như, như, khi 1 switch nhận được một, thông điệp rời khỏi nhóm, CPU sẽ tìm Vị trí đặt, GDA, xóa những cổng thoát ra khỏi bảng CAM and không đẩy lưu lượng ra cổng đó. Switch sẽ check đây có phải là cổng
sau cuối của GDA hay là không. Nếu đây không phải là cổng
sau cuối, có nghĩa là có tối thiểu một máy trong Vlan vẫn muốn nghe lưu lượng , switch sẽ bỏ thông điệp rời bỏ, nếu khác đi, nó có công dụng, sẽ ảnh hưởng, gửi thông điệp rời bỏ tới, router. Như vậy,, IGMP snooping
trợ giúp, cho những switch gửi lưu lượng chỉ cho những, nhóm cần nó and tránh, tiêu tốn, tiêu tốn lãng phí băng thông. Để tăng tính năng, hoạt động, IGMP snooping
có nhu yếu, phần cứng phải
trợ giúp, tính năng lọc bằng phần cứng làm thế nào cho chúng
rất có thể, nhận biết sự không giống nhau, Một vài,
Giải trình,
Báo cáo giải trình, IGMP and lưu lượng Multicast thường thì,. CPU của switch rất sẽ phải, cảm nhận thấy, thêm những thông điệp
Giải trình,
Báo cáo giải trình, IGMP (and những thông điệp định tuyến Multicast khác)
bởi lẽ vì vì vì IGMP snooping
rất có thể, làm tốn CPU.
tuy nhiên, tiến trình,
quy trình tiến độ tiến trình, đẩy khung tin đi không
có nhu yếu, chu kỳ luân hồi luân hồi CPU mà chỉ cần phần cứng ASIC của switch. Những switch cũ hơn,
Đặc trưng, là những switch không sống sót, L3 sẽ đã mất, gì nhận dạng một gói tin là IGMP. Những switch này bị ràng buộc về CPU bằng cách gửi tổng thể toàn diện và tổng thể những Multicast lưu lượng .
Đa số, những switch hiện đại ngày nay
trợ giúp, đủ tính năng L3 để phân biệt IGMP làm thế nào cho IGMP snooping sẽ không thể, ràng buộc CPU.

Xem Ngay:  Cộng Tác Viên Tiếng Anh Là Gì, Cộng Tác Viên Trong Tiếng Tiếng Anh
*

Hình 19.18: Tiến trình, hoạt động của giám sát và
Thống kê, và giám sát và
Thống kê, IGMP Khi H1 and H2 gửi thông điệp ký danh, IGMP: H1 gửi thông điệp ký danh, IGMP cho nhóm 226.6.6.6. Ở tại mức, 2, H1 sử dụng Vị trí đặt, Multicast MAC 0x0100.5e06.0606 (đây là Vị trí đặt, MAC cho nhóm 226.6.6.6) như là Vị trí đặt, đích and sử dụng Vị trí đặt, MAC của nó 0x0006.7c11.1101 như là Vị trí đặt, nguồn. SW1 sẽ nhận gói tin của nó trên cổng fa0/1 and
lưu ý đây là gói tin IGMP, đẩy gói tin này tới, CPU của switch. CPU sẽ sử dụng thông tin này để
thông số kỹ thuật thiết lập
thông số kỹ thuật kỹ thuật một hàng trong bảng định tuyến Multicast, kể cả cổng số 0 tượng trưng cho CPU, 1 cho máy H1 and 8 cho R1.
chú ý nhắc nhở gợi ý rằng bảng CAM liệt kê ra hai hàng cho cùng một Vị trí đặt, đích 0x0100.5e06.0606. Một hàng cho cổng 0 and một hàng khác cho những, khung tin không phải là IGMP cho cổng 1 and 8. CPU của switch sẽ ra lệnh cho switch không chuyển những khung tin ra cổng 0, tượng trưng cho CPU. H2 gửi một thông điệp ký danh, IGMP cho nhóm 226.6.6.6. Ở lớp 2, H2 sử dụng Vị trí đặt, Multicast MAC là 0x0100.5e06.0606 như là Vị trí đặt, đích and sử dụng Vị trí đặt, MAC 0x0006.7c11.1102 như là Vị trí đặt, nguồn. SW1 sẽ nhận gói tin trên cổng F0/2 and switch sẽ check gói tin. Tiến trình, nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích, và phân tích gói tin đc lập lại từ bước 1 and bảng CAM sẽ triển khai, update. Router R1 đẩy gói tin cho nhóm. R1 sẽ nhận lưu lượng Multicast cho nhóm 226.6.6.6 and bước đầu tiên, chuyển lưu lượng về Sw1. Sw1 bước đầu tiên, nhận thêm những Multicast lưu lượng trên cổng f0/8. Cơ chế chuyển mạch sẽ check gói tin and vật chứng, và khẳng định chắc chắn, đây không phải gói tin IGMP, switch sẽ tìm kiếm, trong bảng CAM and vật chứng, và khẳng định chắc chắn, rằng nó nên chuyển lưu lượng ra cổng F0/1 and F0/2. Nếu so sánh với CGMP, IGMP thì kém tính năng, hơn trong những việc duy trì, thông tin nhóm. Khi router R1 định kỳ gửi thông điệp truy vấn tới, Vị trí đặt, tổng thể toàn diện và tổng thể những máy trạm 224.0.0.1 (GDA 0x0100.5e00.0001), SW1 sẽ thuận tình những truy vấn and quảng cáo truyền thông trực tuyến trực tuyến, qua những cổng của Vlan 5. Trong CGMP, nhờ vào giao tiếp từ router tới, switch, switch sẽ biết đúng chuẩn những cổng nào sẽ thu được những máy trạm Multicast phối hợp, and
vì vậy,, sẽ chỉ truyền những gói tin truy vấn ra chỉ những cổng này.
Bên gần đó,, trong IGMP snooping, lúc những máy trạm gửi những thông điệp
Giải trình,
Báo cáo giải trình, IGMP, switch phải bắt những thông điệp này and duy trì, thông tin GDA trong bảng CAM. Tính năng, là, những máy trạm không sở hữu và nhận, thêm những thông điệp
Giải trình,
Báo cáo giải trình, IGMP khác, làm gián đoạn
chính sách giảm thông điệp
Giải trình,
Báo cáo giải trình, and làm cho, những máy gửi thông điệp
Giải trình,
Báo cáo giải trình, IGMP.
tuy nhiên, switch chỉ gửi một thông điệp
Giải trình,
Báo cáo giải trình, IGMP cho từng nhóm tới, Router. Trong CGMP, switch không sẽ phải, nghe những thông điệp
Giải trình,
Báo cáo giải trình, IGMP,
bởi lẽ vì vì vì việc duy trì, thông tin nhóm trên switch không phụ thuộc, vào vụ việc check những gói IGMP từ máy trạm
Bên gần đó, switch
rất có thể, sử dụng thông điệp CGMP từ router.

Xem Ngay:  Collinearity Là Gì - Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến (Multicollinearity)
*

Hình 19.19: Tiến trình, rời bỏ nhóm trong
chính sách giám sát và
Thống kê, và giám sát và
Thống kê, IGMP Hình 19.19 mô tả,
quy trình tiến độ tiến trình, rời bỏ nhóm cho
chính sách IGMP snooping. Ba bước trong tương lai sẽ mô tả, những sự kiện, khi H1 and H2 gửi thông điệp rời bỏ nhóm IGMP. Bước 1: H1 gửi một thông điệp rời khỏi nhóm IGMP cho nhóm 226.6.6.6 nhưng SW1 không truyền lưu lượng tới, R1 trong
trường hợp này. Ở tại mức, 2, H1 sử dụng Vị trí đặt, MAC cho tổng thể toàn diện và tổng thể những Multicast router 0x0100.5e00.0002 như là Vị trí đặt, đích and sử dụng Vị trí đặt, BIA 0x0006.7c11.1101 như Vị trí đặt, nguồn. SW1 sẽ bắt những thông điệp rời bỏ nhóm IGMP trên cổng F0/1 and
chính sách chuyển mạch của nó có công dụng, sẽ ảnh hưởng, giám sát và
Thống kê, và giám sát và
Thống kê, gói tin. Switch sẽ gửi thông điệp truy vấn ra cổng F0/1 để vật chứng, và khẳng định chắc chắn, có còn thành viên nào không. Đặc tính này được thiết kế theo phong cách, để đảm bảo an toàn, an toàn và đáng tin cậy, những máy trạm khác là thành viên của nhóm này trên cổng. Nếu một thông điệp
Giải trình,
Báo cáo giải trình, IGMP là nhận đc trên cổng F0/1, switch sẽ bỏ thông điệp rời nhóm nhận đc từ H1. Do tại, trong ví dụ này, chỉ chứa một máy trạm
liên kết vào cổng F0/1, switch không sở hữu và nhận, đc bất cứ thông điệp
Giải trình,
Báo cáo giải trình, IGMP nào and sẽ xóa cổng F0/1 thoát ra khỏi bảng CAM. H2
liên kết với cổng F0/2 vẫn là một thành viên của nhóm and cổng của nó
Bên trong, bảng CAM.
vì vậy, SW1 không sống sót, quảng cáo truyền thông trực tuyến trực tuyến, điệp rời nhóm IGMP tới, router.Bước 2: Router R1 tiếp tục truyền lưu lượng cho nhóm 226.6.6.6 tới, SW1
bởi lẽ vì vì vì R1 thậm chí là, là chưa vật chứng, và khẳng định chắc chắn, rằng H1 đã rời khỏi nhóm. Phụ thuộc thông tin update từ bảng CAM, SW1 ngày này bước đầu tiên, truyền lưu lượng chỉ trên cổng F0/2.Bước 3: H2 gửi ra một thông điệp rời nhóm IGMP cho nhóm 226.6.6.6 and SW1 không chuyển cho R1 trong
trường hợp này. Ở tại mức, 2, H2 sử dụng Vị trí đặt, MAC Multicast cho tổng thể toàn diện và tổng thể những router 0x0100.5e00.0002 như là Vị trí đặt, đích and Vị trí đặt, BIA 0x0006.7c11.1102 như là Vị trí đặt, nguồn. SW1 ngày này sẽ bắt những thông điệp rời bỏ nhóm IGMP trên cổng F0/2 and
chính sách chuyển mạch sẽ check gói tin. Switch tiếp tới, gửi một thông điệp truy vấn IGMP trên cổng F0/2 xem có còn thành viên nào của nhóm hay là không. Do tại, trong ví dụ này, chỉ chứa một máy trạm
liên kết vào cổng F0/2, switch sẽ không sở hữu và nhận, đc bất cứ thông điệp
Giải trình,
Báo cáo giải trình, IGMP nào and sẽ xóa cổng F0/2 thoát ra khỏi bảng CAM. Sau khoản thời hạn, SW1 xóa cổng, nó phân biệt rằng đây là cổng không phải của router
sau cuối
Bên trong, bảng CAM cho Vị trí đặt, 0x0100.5e06.0606.
vì vậy, SW1 xóa hẳn nhóm này thoát ra khỏi bảng CAM and sẽ quảng cáo truyền thông trực tuyến trực tuyến, điệp rời bỏ nhóm IGMP tới, R1. R1 gửi ra thông điệp truy vấn cho nhóm and khi đã mất, gì máy trạm nào vấn đáp, router sẽ không thể, truyền lưu lượng của nhóm 226.6.6.6 về SW1, Vlan 5. Xem Ngay: Shallow có nghĩa là gì tỉ mỉ là gì Khiến đc được cho phép, hoặc tắt IGMP, sử dụng lệnh Switch(config)# ip igmp snooping IGMP snooping trở nên, vất vả phức tạp, vất vả khi có rất nhiều lần, Multicast router là
liên kết
song song với, nhau and những switch
liên kết
song song với, nhau trải qua
liên kết trung kế.
Bên gần đó, CGMP and IGMP trấn áp, điều hành
quản trị điều hành việc cung ứng, yêu cầu những lưu lượng Multicast chỉ trên những cổng có máy trạm. Những giao thức này sẽ không sống sót,
chính sách nào để trấn áp, điều hành
quản trị điều hành những cổng có router
liên kết vào. Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Igmp snooping là gì ? cách hoạt động của giao thức igmp Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Igmp snooping là gì ? cách hoạt động của giao thức igmp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *