click

I386 Là Gì – Phân Biệt Giùm Mình Cái Này!

I386 Là Gì – Phân Biệt Giùm Mình Cái Này!

Những
liên kết sau phân tích và lý giải những quy ước gọi mạng lưới mạng lưới hệ thống x86-32 cho toàn bộ tổng thể UNIX (mùi vị, BSD) & Linux: http://www.int80h.org/bsdasm/#system-calls http://www.freebsd.org/doc/en/books/developers-handbook/x86-system-calls.html Nhưng những quy ước gọi mạng lưới mạng lưới hệ thống x86-64 trên cả UNIX & Linux là gì? linux unix assembly x86-64 abi san sẻ, | theo dõi Không tồn tại, “
tiêu chí,” cho những quy ước gọi Unix.
So với, linux khẳng định chắc chắn, chắc như đinh,, nhưng tôi khẳng định chắc chắn, chắc như đinh, rằng Solaris, OpenBSD, Linux and Minix có
hiệu quả, có những quy ước gọi không giống nhau, tối thiểu một chút ít, and tổng thể toàn bộ chúng đều là unix. – Huỳnh Bích Ty 05:51:04 29/03/2010 2
Vấn đề đó, không tuyệt vời nhất, và hoàn hảo và tuyệt vời nhất, nhất đúng – chứa một bộ UNIX ABI có sẵn cho
Số đông, nhiều chủng loại máy, được cho phép, trình biên dịch C dành được, năng lực, tương tác. Trình biên dịch C ++ chứa một vấn đề, to,
nhiều hơn nữa nữa. – Nguyễn Xuân Thiện 06:54:39 29/03/2010 1 Cả đôi bạn trẻ, trẻ trẻ đều đúng. Tôi đang tìm kiếm, FreeBSD & Linux. – Nguyễn Viết Sơn 07:19:24 29/03/2010 Tôi sẽ Review cao nếu câu vấn đáp chứa thông tin về những gì những thanh ghi đc bảo toàn trên những cuộc gọi mạng lưới mạng lưới hệ thống. Tất nhiên,, con trỏ ngăn xếp là, (trừ khi thay đổi theo quy mô, thức đc
quản trị điều hành và trấn áp, và điều hành trong lệnh gọi __NR_clone), nhưng những chiếc khác của chúng? – Nguyễn Ðình Hợp 12:28:43 22/01/2016 AlbertvanderHorst: vâng, tôi vừa update câu vấn đáp wiki với
các cụ ông cụ bà, ông cụ bà thể cho 32 bit. 64 bit đã đúng phương pháp,: RCx and r11 bị tiêu diệt do phương pháp, thức thức sysrethoạt động,
cùng với, rax đc sửa chữa sửa chữa thay thế bằng Tiêu tốn, trả về. Toàn bộ những thanh ghi khác đc dữ gìn và bảo vệ, trên amd64. – Tạ Thanh Quang 23:22:01 01/02/2016 thêm một phản hồi,  |

4 vấn đáp 4


hoạt động giải trí và sinh hoạt Cũ nhất Hữu dụng, 197
Tìm hiểu thêm, cho bất kể chủ đề nào ở đây:
hướng dẫn dứt khoát cho những cuộc gọi mạng lưới mạng lưới hệ thống Linux
Mình đã
cam kết những thứ này bằng phương pháp, thức thức sử dụng GNU Assembler (gas) trên Linux. Bài Viết: I386 là gì Giao diện hạt nhân x86-32 aka i386 Quy ước cuộc gọi mạng lưới mạng lưới hệ thống Linux: Một vài, tham số x86-32 cho cuộc gọi mạng lưới mạng lưới hệ thống Linux đc trải qua những thanh ghi. %eaxcho syscall_number. % ebx,% ecx,% edx,% esi,% edi,% ebp đc sử dụng để truyền 6 tham số cho những cuộc gọi mạng lưới mạng lưới hệ thống. Giá thành, trả về là trong %eax. Toàn bộ những thanh ghi khác (kể cả EFLAGS) đc bảo toàn trên int $0x80. Mình đã theo đoạn trích từ
hướng dẫn lắp ráp Linux nhưng tôi ngờ vực, về vụ việc, này. Nếu bất kể ai có
hiệu quả, đưa ra một ví dụ, nó sẽ bị
Tác động ảnh hưởng, liên quan, là tuyệt vời nhất,. Nếu có
nhiều hơn nữa sáu đối số, %ebxphải chứa nơi đặt,
bộ nhớ lưu trữ, tàng trữ, xung quanh vị trí đặt, lưu danh sách những đối số – nhưng đừng phiền lòng, về vụ việc, này chính bới, vì không chắc là những những
các bạn sẽ, sử dụng một tòa nhà cao tầng liền kề, với trên, sáu đối số. Để biết ví dụ and xem thêm một chút ít,, hãy
Xem thêm, http://www.int80h.org/bsdasm/#alternate-calling-convent . Một ví dụ khác về Hello World cho i386 Linux bằng phương pháp, thức thức sử dụng int 0x80: Phần nào trong mã lắp ráp HelloWorld này rất rất thiết yếu nếu tôi viết chương trình này trong phần lắp ráp? Chứa một phương pháp, thức nhanh hơn để triển khai, triển khai, những cuộc gọi mạng lưới mạng lưới hệ thống 32 bit: sử dụng sysenter. Hạt nhân ánh xạ một trang
bộ nhớ lưu trữ, tàng trữ, vào mọi
quy trình (vDSO), với phía không gian quý
người tiêu dùng của sysenterđiệu nhảy, phải hợp tác với hạt nhân để sở hữu,
hiệu quả, tìm cảm nhận thấy, xung quanh vị trí đặt, trả về. Arg để điều kiện kèm theo, ánh xạ tựa như cho int $0x80. Đôi chút bạn nên người ta gọi, vào vDSO sửa chữa sửa chữa
thay vì sử dụng sysentertrực tiếp. (Xem
hướng dẫn dứt khoát cho những cuộc gọi mạng lưới mạng lưới hệ thống Linux
để biết thông tin về
liên kết and gọi vào vDSO, and để biết thêm thông tin về sysentervà mọi thứ khác
Tác động, tới, những cuộc gọi mạng lưới mạng lưới hệ thống.) x86-32 Quy ước cuộc gọi mạng lưới mạng lưới hệ thống UNIX BSD: Những
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật đc truyền vào ngăn xếp. Đẩy những tham số (tham số ở đầu cuối đc đẩy trước) vào ngăn xếp. Tiếp tới, đẩy thêm 32 bit tài liệu, giả (Tài liệu, không thực sự là tài liệu, giả.
Tìm hiểu thêm,
liên kết sau để biết thêm thông tin) and tiếp sau đó, đưa ra
hướng dẫn gọi hệ thốngint $0x80 http://www.int80h.org/bsdasm/#default-calling-convent

Xem Ngay:  Heaven Là Gì - Heaven In Vietnamese, Translation, English

x86-64 Quy ước cuộc gọi mạng lưới mạng lưới hệ thống Linux:

x86-64 Mac OS X tựa như nhưng không giống nhau, . TODO: check xem * BSD làm những gì.
Tìm hiểu thêm, phần: “A.2 AMD64 Linux Kernel Conventions” của System V Application Binary Interface AMD64 Architecture Processor Bổ sung cập nhật update cập nhật . Có tính năng, tìm cảm nhận thấy, những phiên bản tiên tiến và tăng trưởng, nhất của psABI i386 and x86-64 System V đc
liên kết từ trang này trong repo của rất nhiều, người
bảo trì, ABI . (Xem Ngay wiki thẻ, x86 để biết những
liên kết ABI update and nhiều content hay khác về x86 asm.)
này là đoạn trích từ phần này: Những ứng dụng, cấp quý
người tiêu dùng sử dụng làm những thanh ghi số nguyên để truyền chuỗi% rdi,% rsi,% rdx,% rcx,% r8 and% r9. Giao diện kernel sử dụng% rdi,% rsi,% rdx,% r10,% r8 and% r9. một cuộc gọi mạng lưới mạng lưới hệ thống đc triển khai, triển khai, trải qua syscallhướng dẫn .
Vấn đề đó, lưu lại, % RCx and% r11 y y như Tiêu tốn, trả về% rax, nhưng những thanh ghi khác đc không
chỉnh sửa và biên tập. Số lượng
ngôi nhà, phải đc trải qua trong điều kiện kèm theo,% rax. Những cuộc gọi mạng lưới mạng lưới hệ thống đc số lượng, số lượng số lượng giới hạn, trong sáu đối số, không tồn tại, đối số nào đc truyền thẳng trực tiếp trên ngăn xếp. Quay trở lại, từ
ngôi nhà,, điều kiện kèm theo,% rax chứa tính năng, của cuộc gọi mạng lưới mạng lưới hệ thống. Một Tiêu tốn, trong phạm vi từ -4095 tới, -1
Nêu lên, lỗi -errno. Chỉ những Tiêu tốn, của lớp INTEGER hoặc MEM MEM class đc truyền vào kernel. Hãy nhớ vụ việc, này này là từ phụ lục giành riêng cho, Linux cho ABI and trong cả, nếu như với Linux, thông tin này sẽ không, mang
ý nghĩa và chân thành, quy phạm. (Nhưng trong trong thực tiễn nó đúng phương pháp,.) int $0x80ABI 32 bit này
hiệu quả, sử dụng đc trong mã 64 bit (nhưng không được, khuyến khích). Điều gì xảy ra nếu như,
người tiêu dùng sử dụng 32-bit int 0x80 Linux ABI trong mã 64 bit? Nó vẫn cắt những nguồn vào, của mình, nó thành 32 bit, do tại, vậy, nó không tương xứng, và hợp lý và phải chăng với những con trỏ and nó không tồn tại, Tiêu tốn, r8-r11. Giao diện quý
người tiêu dùng:
hiệu quả, gọi x86-32 Quy ước gọi hàm: Trong x86-32 tham số đc truyền vào ngăn xếp. Tham số ở đầu cuối đc đẩy
Thứ nhất, vào ngăn xếp
cho tới, lúc tổng thể toàn bộ những tham số đc triển khai, triển khai, and tiếp sau đó, calllệnh đc triển khai, triển khai.
Vấn đề đó, đc sử dụng để gọi những hàm thư viện C (libc) trên Linux từ lắp ráp. Xem Ngay: Quá Tải (overload) And Ngắn Mạch ( Short Circuit Là Gì Những phiên bản hiện đại của i386 System V ABI (đc sử dụng trên Linux)
có nhu yếu,
Thay đổi, 16 byte %esptrước a call, như Mạng lưới mạng lưới hệ thống V ABI x86-64 luôn luôn luôn luôn được,
có nhu yếu,. Callees đc được cho phép, giả định rằng and sử dụng tải / tàng trữ, 16 byte SSE có lỗi lúc không được, chỉ định. Nhưng trong lịch sử hào hùng vinh quang,, Linux chỉ
có nhu yếu,
Thay đổi, ngăn xếp 4 byte, do tại, vậy, phải mất thêm công sức của con người của con người để tham dự, phòng không gian đc
Thay đổi, tự nhiên và thoải mái và dễ chịu, trong cả, nếu như với 8 byte doublehoặc thứ gì đó. Một vài giữa những mạng lưới mạng lưới hệ thống 32 bit hiện đại khác vẫn không
có nhu yếu,
Thay đổi, ngăn xếp hơn 4 byte.

Xem Ngay:  Tư Vấn Thiết Kế Tiếng Anh Là Gì, Thiết Kế Xây Dựng Trong Tiếng Tiếng Anh

x86-64 Quy ước gọi
hiệu quả, không gian quý
người tiêu dùng System V:

x86-64 System V vượt qua, args 1 trong các, những thanh ghi, hiệu quả hơn nếu như với quy ước stack stack của i386 System V. Nó tránh khỏi độ trễ and những
hướng dẫn bổ sung cập nhật update cập nhật về tàng trữ, args vào
bộ nhớ lưu trữ, tàng trữ, (bộ đệm) and tiếp sau đó, tải lại chúng trong callee.
Vấn đề đó,
hoạt động giải trí và sinh hoạt rất tốt, chính bới, vì
có rất nhiều, thanh ghi có sẵn hơn and rất tốt, hơn cho những CPU năng suất cao hiện đại, xung quanh vị trí đặt, có độ trễ and vấn đề, triển khai, triển khai không tuân theo thứ tự. (ABI i386 rất cũ). Trong
chính sách mới này : Trước tiên những tham số đc tạo thành những lớp. Lớp của mỗi tham số khẳng định chắc chắn, phương pháp, thức thức mà nó đc truyền cho hàm đc gọi. Để biết thông tin tương đối vừa đủ, hãy
Xem thêm,: “Trình tự gọi
hiệu quả, 3.2″ của Giao diện nhị phân ứng dụng, System V Bổ sung cập nhật update cập nhật bộ giải quyết và xử lý, và xử lý và giải quyết và xử lý, và xử lý kiến ​​trúc AMD64 , phần đọc: Lúc những đối số đc phân loại, những thanh ghi đc gán (theo thứ tự từ trái sang phải) để truyền như sau: Nếu lớp là NHỚ, truyền đối số trên ngăn xếp. Nếu lớp là INTEGER, thì thanh ghi có sẵn tiếp theo sau của chuỗi% rdi,% rsi,% rdx,% rcx,% r8 and% r9 đc sử dụng Do tại, vậy, %rdi, %rsi, %rdx, %rcx, %r8 và %r9các thanh ghi theo thứ tự đc sử dụng để truyền tham số nguyên / con trỏ (nghĩa là lớp INTEGER) cho bất kể hàm libc nào từ assembly. % rdi đc sử dụng cho tham số INTEGER
Thứ nhất,. % rsi cho vào vào
Thời điểm đầu tuần,,% rdx cho thứ 3, v.v. Tiếp tới,, callhướng dẫn nên đc đưa ra. Ngăn xếp ( %rsp) phải đc
Thay đổi, 16B khi callthực thi. Nếu có
nhiều hơn nữa 6 tham số INTEGER, tham số INTEGER thứ 7 and tiếp sau đó, đc truyền vào ngăn xếp. (Người gọi bật lên, tựa như x86-32.) 8 đối số dấu phẩy động
Thứ nhất, đc truyền vào% xmm0-7, tiếp sau đó, trên ngăn xếp. Không tồn tại, thanh ghi vector bảo tồn cuộc gọi. (Một hàm có phối kết hợp, những đối số FP and số nguyên có
hiệu quả, có hơn 8 đối số thanh ghi tổng.) Những hàm biến thể ( nhưprintf ) luôn luôn cần %al= số lượng thanh ghi FP args. Có những quy cách, lúc nào cần đóng gói
cấu trúc vào những thanh ghi ( rdx:raxkhi trả về) nếu như với trong
bộ nhớ lưu trữ, tàng trữ,. Xem ABI để biết cụ thể and check đầu ra của trình biên dịch để bảo đảm an toàn, tin cậy, mã của bạn đồng ý chấp thuận, với những trình biên dịch về phương pháp, thức một đồ gì này sẽ, triển khai, chuyển / hoàn trả,. Xem Ngay: Sinh Viên Năm Cuối Tiếng Anh Là Gì, Sinh Viên Năm 2 Tiếng Anh Là Gì Chỉ ra,
chú ý nhắc nhở rằng quy ước gọi hàm Windows x64
có rất nhiều,
khác hoàn toàn đáng chăm chú nếu như với x86-64 System V, tựa như không gian bóng phải đc người gọi dành riêng (sửa chữa sửa chữa
thay vì vùng đỏ) and xmm6-xmm15 đc bảo toàn cuộc gọi. And những quy cách, rất không giống nhau, mà arg đi trong điều kiện kèm theo, nào. Thể Loại: San sẻ, giải bày, màn
màn biểu diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Cổ Phần Phổ Thông Tiếng Anh Là Gì, Cổ Phiếu Phổ Thông (Common Stock) Là Gì

Bài Viết: I386 Là Gì – Phân Biệt Giùm Mình Cái Này! Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com I386 Là Gì – Phân Biệt Giùm Mình Cái Này!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *