How You Like That Nghĩa Là Gì

How You Like That Nghĩa Là Gì

trang chủ » Mtrend Music » (Lyrics)Lời bài hát – How You Like That” nghĩa là gì?

Bài Viết: How you like that nghĩa là gì

Gần đây nhất, MV How you like that đã chính thức vượt qua MV Boy with luv của BTS để biến thành MV có lượt xem cao nhất trong 24h trước tiên (82,4 triệu) and cũng là MV cán mốc 100 triệu view nhanh nhất (1 ngày 8 tiếng, 22 phút) trên YouTube.

– How You Like That nghĩa là gì” width=”600″ height=”371″ title=”(Lyrics)Lời bài hát – How You Like That” nghĩa là gì? 6″>

Xem Ngay: Truyền Thông Là Gì – Vai Trò Của Truyền Thông Hiện Nay

Dân mạng tranh luận liệu ý nghĩa thực sự của cụm “How You Like That” nghĩa là gì?

“How You Like That” dù đi với từ để hỏi “how” tuy vậy lại không mang nghĩa thắc mắc mà nó ngầm biểu thị sự trêu chọc, hỏi thăm hay khi bạn có nhu cầu biết ý kiến hoặc suy nghĩ của đối thủ. Tùy thuộc vào ngữ cảnh, câu này sẽ mang nghĩa khác nhau: “Bạn cảm nhận sao?”, “Bạn có nhu cầu thế à”, “Sao lại như thế”, “Ý của bạn thế nào?”…

Xem Ngay:  Giảm Trừ Gia Cảnh Tiếng Anh Là Gì, Assessable Income Là Gì

Xem Ngay: Groove Là Gì – Vậy Anh

2 Fangirl BLACKPINK Soi Hàng Hiệu Tiền Tỷ Của Hắc Hường Trong MV ‘HOW YOU LIKE THAT’

Phận Fangirl react “How You Like That”

(Lyrics)Lời bài hát

BLACKPINK in your area보란 듯이 무너졌어바닥을 뚫고 저 지하까지옷 끝자락 잡겠다고저 높이 두 손을 뻗어봐도다시 캄캄한 이곳에 light up the sky네 두 눈을 보며 I’ll kiss you bye실컷 비웃어라 꼴좋으니까이제 너희 하나 둘 셋>Ha, how you like that? (Woo)You gon’ like that, that-that-that, that, that-that-that, thatHow you like that? (Bada bing, bada boom, boom, boom)How you like that, that-that-that, that, that-that-that, that?Jennie>Now, look at you, now look at me (Uh)Look at you, now look at me (Uh)Look at you, now look at meHow you like that?Now, look at you, now look at me (Uh)Look at you, now look at me (Uh)Look at you, now look at meHow you like that?Your girl need it all và that’s a hundred백 개 중에 백 내 몫을 원해Karma come và get some딱하지만 어쩔 수 없잖아What’s up? I’m right back방아쇠를 cock backPlain Jane get hijacked, don’t like me?Then tell me how you like that, like that더 캄캄한 이곳에 shine like the stars그 미소를 띠며 I’ll kiss you goodbye실컷 비웃어라 꼴좋으니까이제 너희 하나 둘 셋 & Lisa>Ha, how you like that? (Woo)You gon’ like that, that-that-that, that, that-that-that, thatHow you like that? (Bada bing, bada boom, boom, boom)How you like that, that-that-that, that, that-that-that, that?>Now, look at you, now look at me (Uh)Look at you, now look at me (Uh)Look at you, now look at meHow you like that?Now, look at you now, look at me (Uh)Look at you, now look at me (Uh)Look at you, now look at meHow you like that? & All>날개 잃은 채로 추락했던 날어두운 나날 속에 갇혀 있던 날그때쯤에 넌 날 끝내야 했어Look up in the skyIt’s a bird, it’s a planeYeah-eah-eah-eahBring out your boss bitchYeah-eah-eah-eahBLACKPINK!Jennie>Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-dduDdu, ddu, ddu, ddu-ddu-dduHow you like that?Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-dduDdu, ddu, ddu, du-du-du-dduYou gon’ like thatDdu, ddu, ddu, ddu-ddu-dduDdu, ddu, ddu, ddu-ddu-dduHow you like that?Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-dduDdu, ddu, ddu, du-du-du-ddu

Xem Ngay:  Iphone Se Là Gì - Iphone Se Thế Hệ Thứ Nhất

Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: How You Like That Nghĩa Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com How You Like That Nghĩa Là Gì

Leave a Reply