click

Histogram là gì, ý nghĩa và cách vẽ biểu đồ histogram là gì

Histogram la gi y nghia va cach ve bieu do

1. Biểu đồ tần số: sử dụng, cho biến định lượng tiếp tục,
nhằm mục tiêu mục tiêu biểu diễn ưng ý, của tập dữ liệu. Bài Viết: Biểu đồ histogram là gì 2.
độ cao, mỗi thanh hình chữ nhật trong biểu đồ biểu diễn tần số của lớp tương xứng,. A – Cách vẽ đồ thị Histogram dễ dàng và đơn giản, đơn giản và giản dị,Bước 1: Trên thanh công cụ, chọn Graphs > Legacy Dialogs > Histogram…

*

Bước 2: Trong hiên chạy cửa số Histogram, ta đưa biến cần vẽ vào ô Variable. Nếu như muốn, chỉnh tên và chú thích, bấm nút Titles để ở vị tên cho đồ thị,… Nếu như muốn, lại thêm đồ thị của ưng ý, chuẩn kèm theo, theo, stick vào ô Display normal curve. Xem Ngay: Project Coordinator Là Gì – Việc Làm Có Nhiều Cơ Hội Rộng Mở Nếu như muốn, vẽ histogram của biến theo một biến phân loại khác, ta rất có
hiệu quả, đưa biến phân loại đó vào ô Rows (để vẽ những histogram theo dòng) hoặc ô Columns (để vẽ những histogram theo cột). Ví dụ: Vẽ histogram cho biến T1 Bước 1: Trên thanh công cụ, chọn Graphs > Legacy Dialogs > Histogram… Xem Ngay: Tin Học Là Gì – Giới Thiệu Về Môn Tin Học Bước 2: Trong hiên chạy cửa số Histogram, đưa biến T1 vào ô Variable. Stick vào ô Display normal curve để vẽ kèm theo, theo đồ thị của ưng ý, chuẩn

Xem Ngay:  Gourmet Là Gì - Nghĩa Của Từ Gourmet
*

Nhấn OK ta có
hiệu quả,

*

Ví dụ: Vẽ histogram của T1 theo biến PhanlopT1 Bước 1: Trên thanh công cụ, chọn Graphs > Legacy Dialogs > Histogram…Bước 2: Trong hiên chạy cửa số Histogram, đưa biến T1 vào ô Variable, thêm biến PhanlopT1 vào ô Rows hoặc Columns. Stick vào ô Display normal curve để vẽ kèm theo, theo đồ thị của ưng ý, chuẩn

*

Nhấn Ok. Nếu đưa biến PhanlopT1 vào ô Rows ta có
hiệu quả, sau

*

Còn nếu đưa biến PhanlopT1 vào ô Columns, ta có
hiệu quả, sau

*

Không dừng lại ở đó,, ta còn tồn tại, thể vẽ histogram bằng cách chọn Analyze > Descriptive Statistic > Explore giống trong phẩn vẽ đồ thị Stem-and-leaf, nhưng sửa chữa vì chọn Stem-and-leaf ta chọn Histogram

*

B – Cách vẽ đồ thị Histogram với tùy chỉnh
thông số kỹ thuật những khoảng chừng chừng chia
Bước 1:  Chọn tính năng Graphs > Chart Builder (nếu có hiên chạy cửa số thông báo hiện lên thì bấm OK) Bước 2: Khi hiên chạy cửa số Chart Builder và hiên chạy cửa số Element Properties hiện lên ta làm như sau: 2.0 – Trong phần Choose from chọn Histogram 2.1 – Kéo biến muốn vẽ histogram vào ô X-Axis 2.2 – Bên hiên chạy cửa số Element Properties: 2.2.1 Trong phần Edit Properties of ta chọn Bar1 2.2.2 Trong phần Statistics ta chọn Histogram (để vẽ đồ thị tần số) hoặc Histogram Percent (vận tốc) 2.2.3 Tùy ý chọn tính năng Display normal curve

Xem Ngay:  Thủ Khoa Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Thủ Khoa
*

2.2.4 Bấm chọn Set Parameters, trong phần Bin Sizes chọn Custom và điền số khoảng chừng chừng
có nhu yếu, vào ô Number of intervals để tùy chọn số khoảng chừng chừng (bins) của histogram, tiếp tới, bấm Countinue để thiết lập
thông số kỹ thuật thiết lập và tiếp tới, bấm Ok trong hiên chạy cửa số Chart Builder để nhận
hiệu quả, Thể Loại: Sẻ chia, trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Histogram là gì, ý nghĩa và cách vẽ biểu đồ histogram là gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Histogram là gì, ý nghĩa và cách vẽ biểu đồ histogram là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *