click

Hardware Store Là Gì – Nghĩa Của Từ Hardware Store Trong Tiếng Việt

Hardware Store La Gi Nghia Cua Tu Hardware Store

Hardware Store Là Gì – Nghĩa Của Từ Hardware Store Trong Tiếng Việt

Nhiều chủng loại showroom thông dụng trong đời sống, thường ngày đời thường đc gọi ra làm thế nào, trong tiếng Anh?
toàn bộ
tất cả chúng ta, cùng học từ vựng chủ đề này nhé.
Bài Viết: Hardware store là gì antique showroom – /ænˈtiːk.ʃɑːp/: showroom đồ đạc và vật dụng, và vật dụng thời truyền thống cổ truyền, bakery – /ˈbeɪ.kɚ.i/: showroom bánh ngọt barbershop – /ˈbɑːr.bɚ.ʃɑːp/: hiệu cắt tóc nam beauty salon làm tóc tóc – /ˈbjuː.t̬i sə ˌlɑːn/: tiệm làm xinh big-box store – /ˌbɪɡ.bɑːks ˈstɔːr/: showroom tạp hóa (general store) book club – /ˈbʊk ˌklʌb/: câu lạc
cuốn sách, (bán sách cho thành viên với mức giá rẻ, qua email hoặc đặt trước) bookshop – /ˈbʊk.ʃɑːp/: hiệu sách bookstall – /ˈbʊk.stɑːl/: showroom sách (quy mô, rất nhỏ dại, dại and bán nhiều loại tạp chí) booth – /buːθ/: quán cóc, bốt
Smartphone, thông minh bottle showroom – /ˈbɑː.t̬əl ˌʃɑːp/: showroom bán rượu bia boutique – /buːˈtiːk/: showroom nhỏ dại, dại bán
Ăn mặt áo quần,, giầy dép, … bucket showroom – /ˈbʌk.ɪt ˌʃɑːp/:
đại lý phân phối vé máy bay giá thành, tương đối rẻ, hoặc tổ chức triển khai triển khai, triển khai dịch vụ tour chuyến du lịch giá thành, tương đối rẻ builders’ merchant – /ˈbɪl.dɚ.ˈmɝː.tʃənt/: showroom làm từ
vật liệu Ra mắt, và sinh hoạt butcher showroom – /ˈbʊtʃ.ərˌʃɑːp/: showroom bán thịt café – /kæfˈeɪ/: quán cafe, cash-và-carry – /ˌkæʃ.ənˈker.i/: showroom bán buôn bán sỉ, chain store – /ˈtʃeɪn ˌstɔːr/: chuỗi showroom charity showroom – /ˈtʃer.ɪ.t̬i ˌʃɑːp/: showroom bán đô từ thiện pharmacy – /ˈfɑːr.mə.si/: hiệu thuốc chip showroom – /ˈtʃɪp ˌʃɑːp/: showroom bán món ăn, mang theo, (
Thông thường, là khoai tây chiên, cá chiên…) laundry – /ˈlɑːn.dri/: showroom giặt ủi commissary – /ˈkɑː.mə.ser.i/: showroom của Cơ quan
chỉ huy của chính phủ Ship hàng, cho những đối tượng
quý khách
người sử dụng
người sử dụng đặc biệt quan trọng, (như quân nhân) convenience store – /kənˈviː.ni.əns ˌstɔːr/: showroom tiện nghi corner showroom – /ˈkɔːr.nɚ ˌʃɑːp/: showroom nhỏ dại, dại bán món ăn, and những thứ lặt vặt deli – /ˈdel.i/ – quầy bán món ăn, nhanh delicatessen – /ˌdel.ə.kəˈtes.ən/: showroom bán món ăn, ngon (thường nhập vào từ nước ngoài) department store – /dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/:
trọng tâm tài chính tài chính, thượng hạng dime store – /daɪm.stɔːr/: showroom bán đồ rẻ tiền drapery – /ˈdreɪ.pɚ.i/: showroom đồ may mặc duty-free – /ˌduː.t̬iˈfriː/: showroom bán đồ miễn thuế filling station – /ˈfɪl.ɪŋ ˌsteɪ.ʃən/: showroom xăng dầu (petrol station) flower showroom – /flaʊər ˌʃɑːp/: showroom hoa garage – /ɡəˈrɑːʒ/: showroom thay thế sửa chữa and bán xe xe hơi garden center – /ˈɡɑːr.dən ˌsen.t̬ɚ/: Vị trí đặt, đặt bán nhiều chủng loại hạt giống, cây cối, gift showroom – /ˈɡɪft ˌʃɑːp/: showroom bán quà lưu niệm haberdashery – /ˌhæb.ɚˈdæʃ.ɚ.i/: showroom bán đồ kim chỉ, những thiết bị may mặc (ở Mỹ: showroom bán
đồ lót nam) hardware showroom – /ˈhɑːrd.wer.ʃɑːp/: showroom bán những đồ đạc và vật dụng, và vật dụng sắt kẽm sắt kẽm kim loại (ironmonger’s) hypermarket – /ˈhaɪ.pɚˌmɑːr.kɪt/: ẩm thực ăn uống, ăn uống to (megastore) junk showroom – /ˈdʒʌŋk ˌʃɑːp/: showroom bán đồ cũ liquor store – /ˈlɪk.ɚ ˌstɔːr/: quán bán rượu bia mang theo, không Ship hàng, tại quán) newsstand – /ˈnuːz.stænd/: sạp báo (paper showroom) outfitter – /ˈaʊtˌfɪtər/: quầy bán đồ dã ngoại (
Ăn mặt áo quần,, trại…) perfumery – /pəˈfjuːm(ə)ri/: showroom bán nước hoa service center – /ˈsɝː.vɪs.ˈsen.t̬ɚ/: showroom bán đồ phụ tùng service station – /ˈsɝː.vɪs ˌsteɪ.ʃən/: showroom bán xăng, dầu stationery showroom – /ˈsteɪ.ʃə.ner.i.ʃɑːp/: showroom
văn phòng, phẩm supermarket – /ˈsuː.pɚˌmɑːr.kɪt/: ẩm thực ăn uống, ăn uống sweet showroom – /ˈswiːt ˌʃɑːp/: showroom bánh kẹo

Xem Ngay:  Allele Là Gì - Nghĩa Của Từ Allele Trong Tiếng Việt
*

Ví dụ: We need to, go to, supermarket to, buy some food for dinner.Những
bạn phải, tới ẩm thực ăn uống, ăn uống mua ít món ăn, cho bữa tối.
I need some tools to, repair my car. Could you go to, service center to, buy some for me?Tôi cần ít đồ sửa
chiếc xe của chính mình,. Cậu
rất có thể, tới showroom phụ tùng mua hộ tôi mấy thứ đc không?
There is a convenient store near your KS. Xem Ngay: Oleum Là Gì – Nghĩa Của Từ Oleum Trong Tiếng Việt Chứa một showroom tiện nghi gần khách sạn của bạn đó. If you intend to, go camping, you should go to, outfitter. They sell all things you need. Xem Ngay: First Class Là Gì – Phân Biệt 4 Loại Hạng Ghế Máy Bay Phổ Biến Nếu cậu định đi cắm trại, cậu nên tới showroom bán đồ dã ngoại. Họ bán mọi thứ cậu cần tại đây. Thể Loại: San sẻ, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Hardware Store Là Gì – Nghĩa Của Từ Hardware Store Trong Tiếng Việt Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Hardware Store Là Gì – Nghĩa Của Từ Hardware Store Trong Tiếng Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *