click

Guid — Có Sự Khác Biệt Nào Giữa Guid Và Uuid Là Gì

Guid — Có Sự Khác Biệt Nào Giữa Guid Và Uuid Là Gì

Tôi cảm nhận thấy, thấy 2 từ viết tắt này bị ném
phủ bọc, and tôi tự hỏi liệu có sự
khác hoàn toàn nào giữa một GUID and UUID không?

Câu vấn đáp đơn giản, là: không còn, sự
khác hoàn toàn
, chúng là cùng một thứ. Xử lý chúng như 1 kinh phí đầu tư, 16 byte (128 bit) đc cần sử dụng làm kinh phí đầu tư, duy nhất. Trong Microsoft-speak, chúng đc gọi là GUID, nhưng gọi chúng là UUID lúc không, cần sử dụng Microsoft-speak.

Trong cả, những tác giả của đặc tả UUID and Microsoft
tuyên bố, họ là từ
đồng nghĩa:

Từ phần diễn ra cho IETF RFC 4122 “ Một không trung nhận dạng duy nhất xã hội (UUID) URN Namespace “: “một không trung tên
tài nguyên thống nhất cho UUID (IDentifier duy nhất xã hội), còn đc gọi là GUID (IDentifier duy nhất xã hội). “

Từ
khuyến nghị ITU-T X.667,
tiêu chí, quốc tế ISO/IEC 9834-8: 2004 : “UUID còn đc gọi là Định danh duy nhất xã hội (GUID), nhưng thuật ngữ này sẽ không, đc cần sử dụng trong
khuyến nghị này . “

Và Microsoft thậm chí còn, khiếu nại a GUID đc chỉ định bởi UUID RFC: “Trong lập trình Microsoft Windows and trong những hệ điều hành Windows, số nhận dạng duy nhất xã hội (GUID), như đc chỉ định trong , là … Thuật ngữ định danh duy nhất xã hội (UUID) đôi lúc đc cần sử dụng trong
thông số kỹ thuật kỹ thuật của giao thức Windows như 1 từ
đồng nghĩa với GUID. “

Nhưng câu vấn đáp đúng phụ thuộc, vào ý nghĩa của thắc mắc, khi nó nói “UUID” …

Xem Ngay:  Midfielder Là Gì - Tiền Vệ (Bóng Đá)

Phần trước tiên phụ thuộc, vào những gì người hỏi đang nghĩ khi họ nói “UUID”.

Yêu cầu, của Microsoft ý niệm, rằng toàn bộ những UUID đều là GUID. Nhưng toàn bộ những GUID có phải là, UUID thật không?
này là, tập hợp toàn bộ những UUID chỉ là một tập hợp con đúng của tập hợp toàn bộ những GUID, hay nó là tập hợp đúng phương pháp,?

Nhìn vào những rõ ràng, của RFC 4122, có bốn “biến thể” không giống nhau, của UUID.
Điều đó, chủ yếu là vì, những định danh 16 byte như vậy, đã đc cần sử dụng trước khi những
thông số kỹ thuật kỹ thuật đó đc phối hợp,
cùng với nhau, trong việc tạo được một đặc tả UUID. Từ phần 4.1.1 của RFC 4122 , bốn biến thể của UUID là:

Bảo lưu, hệ thống tính toán mạng tương thích ngượcBiến thể đc chỉ định trong RFC 4122 (trong số đó, có năm biến thể phụ, đc gọi là “phiên bản”)Dành riêng, Microsoft Corporation tương thích ngượcDành cho định nghĩa trong tương lai.

Theo RFC 4122, toàn bộ những biến thể UUID là “UUID thực”, tiếp sau đó, toàn bộ những GUID đều là UUID thực.

Bài Viết: Uuid là gì

Xem Ngay: Debug Là Gì – Phương pháp, Làm Việc Với Debug Cho Developer

Xem Ngay: Bê Tông Lót Tiếng Anh Là Gì, Bê Tông Và Bê Tông Cốt Thép

So với thắc mắc, theo nghĩa đen “có sự
khác hoàn toàn nào giữa GUID and UUID” thì câu vấn đáp chắc chắn rằng, không nếu như với RFC 4122 UUID: không còn, sự
khác hoàn toàn
(nhưng phải tuân theo phần thứ hai dưới).

Xem Ngay:  Chirality Là Gì - Trung Tâm Chiral Trong Hóa Học Là Gì

Nhưng không phải toàn bộ những GUID đều là biến thể 2 UUID (ví dụ: Microsoft COM có GUID là biến thể 3 UUID). Nếu thắc mắc, là “có sự
khác hoàn toàn nào giữa GUID and biến thể 2 UUID” không, thì câu vấn đáp sẽ là có – chúng có thể không giống nhau,. Ai đó đặt thắc mắc, có thể chưa biết đến, tới, về biến thể and họ có thể chỉ nghĩ tới, biến thể 2 UUID khi họ nói từ “UUID” ( ví dụ, họ mơ hồ biết về
Khu vực, MAC + thời hạn and những dạng thuật toán số bất kể của UUID, cả hai phiên bản của biến thể 2). Trong điều kiện kèm theo, đó, câu vấn đáp là có khác .


thế cho nên,, câu vấn đáp,
Một phần,, phụ thuộc, vào những gì người hỏi đang nghĩ khi họ nói Lời “UUID”. Họ nghĩa là, biến thể 2 UUID (vì
Đấy là, biến thể duy nhất họ biết) hoặc toàn bộ những UUID?

Phần thứ hai phụ thuộc, vào đặc biệt quan trọng, kỹ thuật nào đc cần sử dụng như định nghĩa của UUID.

Nếu bạn nhận định rằng,
Điều đó, gây nhầm lẫn,
hãy tham khảo ITU-T X.667 ISO/IEC 9834-8: 2004 đc cho là tương xứng, and tuyệt đối hoàn hảo, tương thích về mặt kỹ thuật với RFC 4122 . Nó lại thêm một câu trong Điều 11.2 có content: “
tất cả những UUID tuân thủ
khuyến nghị này |
tiêu chí, quốc tế sẽ có những bit biến thể với bit 7 của octet 7 đc đặt thành 1 and bit 6 của octet 7 đc đặt thành 0″. Điều này nghĩa là, chỉ có biến thể 2 UUID tuân thủ
tiêu chí, đó (hai kinh phí đầu tư, bit đó nghĩa là, biến thể 2). Nếu đây là việc, thật, thì không phải toàn bộ những GUID đều tuân thủ những UUID ITU-T/ISO/IEC,
bởi lẽ vì những UUID ITU-T/ISO/IEC tuân thủ chỉ có thể là những kinh phí đầu tư, biến thể 2.

Xem Ngay:  Polaroid Là Gì - ảnh Polaroid Là Tên Gọi


thế cho nên,, câu vấn đáp thực sự cũng phụ thuộc, vào đặc biệt quan trọng, kỹ thuật của UUID mà thắc mắc, đang hỏi về. Giả sử
chúng ta, đang nói cụ thể về toàn bộ những UUID and không riêng gì, 2 UUID biến thể: có không còn, sự
khác hoàn toàn
giữa GUID and UUID của IETF, nhưng có sự
khác hoàn toàn
giữa GUID and tuân thủ UUID của ITU-T/ISO/IEC!

Mã hóa nhị phân có thể không giống nhau,

Khi đc mã hóa
Phía bên dưới, dạng nhị phân (trái ngược với định dạng văn bản có thể đọc đc của con người), GUID có thể đc tàng trữ, trong kết cấu có bốn trường không giống nhau, như sau. Định dạng này khác với
tiêu chí, UUID chỉ theo thứ tự byte của 3 trường trước tiên.

Bits Bytes Name Endianness Endianness (GUID) RFC 4122 32 4 Data1 Native Big 16 2 Data2 Native Big 16 2 Data3 Native Big 64 8 Data4 Big Big

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Guid — Có Sự Khác Biệt Nào Giữa Guid Và Uuid Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Guid — Có Sự Khác Biệt Nào Giữa Guid Và Uuid Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *