click

Gross revenue là gì ? lợi nhuận ròng

Gross revenue la gi loi nhuan rong

Gross revenue là gì ? lợi nhuận ròng

Mình học kế toán Mỹ thấy thấy, ghi Lợi nhuận gộp. Mình
không biết tới, lợi nhuận and lợi nhuận gộp có giống nhau không?

*

Mình học kế toán Mỹ thấy thấy, ghi Lợi nhuận gộp. Mình
không biết tới, lợi nhuận and lợi nhuận gộp có giống nhau không? Khái niệm lợi nhuận gộp (hay nói một cách khác, là tổng doanh thu- gross revenue, gross receipts) and lợi nhuận chỉ chung: revenue, lợi nhuận thuần:revenue.Lợi nhuận gộp là lợi nhuận chưa trừ những khoản giảm trừ lợi nhuận, có cả thuế tiêu tốn đặc biệt quan trọng,, thuế xuất khẩu, trưa trừ những khoản tiết kiệm
ngân sách, với chủ trương,
Chính sách ưu đãi giảm giá, ngay hàng bán, chiết khấu hàng bán and hàng bán bị trả lại,. Ngược lại lợi nhuận thuần là lợi nhuận đã trừ đi những khoản giảm trừ lợi nhuận như trên. Như vậy,, khi nói lợi nhuận
Bán hàng hoá, thì ta mới nghe
Tóm lại chung, chưa khẳng định chắc chắn, chắc như đinh, chắc là lợi nhuận gộp hay lợi nhuận thuần. Ta thường quan tâm không thể, ít tới, lợi nhuận thuần bạn ạ. Bài Viết: Gross revenue là gì Khái niệm lợi nhuận gộp (hay nói một cách khác, là tổng doanh thu- gross revenue, gross receipts) and lợi nhuận chỉ chung: revenue, lợi nhuận thuần:revenue.Lợi nhuận gộp là lợi nhuận chưa trừ những khoản giảm trừ lợi nhuận, có cả thuế tiêu tốn đặc biệt quan trọng,, thuế xuất khẩu, trưa trừ những khoản tiết kiệm
ngân sách, với chủ trương,
Chính sách ưu đãi giảm giá, ngay hàng bán, chiết khấu hàng bán and hàng bán bị trả lại,. Ngược lại lợi nhuận thuần là lợi nhuận đã trừ đi những khoản giảm trừ lợi nhuận như trên. Như vậy,, khi nói lợi nhuận
Bán hàng hoá, thì ta mới nghe
Tóm lại chung, chưa khẳng định chắc chắn, chắc như đinh, chắc là lợi nhuận gộp hay lợi nhuận thuần. Ta thường quan tâm không thể, ít tới, lợi nhuận thuần bạn ạ. Xem Ngay: Inf có nghĩa là gì ý nghĩa thâm thúy, là gì – Phân Biệt Sử Dụng To, V And V

Xem Ngay:  Possessive Là Gì - Sở Hữu Cách Của Danh Từ (Possessive Noun)
*

Ðề: Lợi nhuận gộp là gì?nhầm ròi nhé, Việt Nam cũng cần phải, cần sử dụng lợi nhuận gộp hay nói một cách khác, là lãi gộp- lợi nhuận thuần là tổng lợi nhuận trừ đi những khoản giảm trừ lợi nhuận ( 531,532)- lợi nhuận gộp (lãi gộp) là lợi nhuận thuần trừ đi giá vốn hàng bán 632- lợi nhuận trước thuế là lãi gộp trừ đi 641,642, 635,… Xem Ngay: Dvr có nghĩa là gì ý nghĩa thâm thúy, là gì – Giải đáp Nvr có nghĩa là gì ý nghĩa thâm thúy, là gì And Ðề: Lợi nhuận gộp là gì?Lợi nhuận thuần = tổng dthu
Bán hàng hoá, – những khoản giảm dthucác khoản giảm dthu gồm(chiết khấu thg mại, tiết kiệm
ngân sách, với chủ trương,
Chính sách ưu đãi giảm giá, ngay hàng bán,hàg bán bị trả lại,, những khoản thuế tính trog dthu…)Lợi nhận thuần=doah thu thuần -632-641,642còn dthu gộp m chưa nghe thấy thấy,
lúc nào,.nên ko biết.hì

*
*

Ðề: Lợi nhuận gộp là gì?vậy
cho bản thân mình, mình mình hỏi “lợi nhuận thuần” and “lợi nhuận gộp ( gross revenure hay gross sales) đó không giống nhau, chỗ nhau . Thiệt là khó hiểu “gộp” and “thuần”Còn bạn quachhuyprp nói là “Việt Nam cũng cần phải, cần sử dụng lợi nhuận gộp hay nói một cách khác, là lãi gộp” , sao mình thấy thấy, kỳ kỳ Mình nghĩ từ “lãii” nghĩa là mình trừ đi “giá trị này nọ” thì còn lãi chứ nên mình nghĩ “lãi” chính là “lợi nhuận” còn trong tín dụng thanh toán thanh toán giao dịch, lãi (interest) là giá trị vay ,…

Xem Ngay:  Sản Phẩm Tiếng Anh Là Gì
*

Thể Loại: San sẻ, màn
màn biểu diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Gross revenue là gì ? lợi nhuận ròng Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Gross revenue là gì ? lợi nhuận ròng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *