click

Grasp Là Gì – Grasping Là Gì

Grasp La Gi Grasping La Gi

Grasp Là Gì – Grasping Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bài Viết: Grasp là gì

*
*
*

grasp

*

grasp /grɑ:sp/ danh từ sự túm lấy, sự níu lấy, sự ôm ghì thế lực, tối caowithin one”s grasp: rất rất có thể nắm lấy đc; trong khoanh vùng phạm vi khoanh vùng thế lực, tối cao sự nắm đc, sự hiểu thấuto, have a through grasp of a problem: hiểu triệt để một vụ việc, làm rõ, vụ việca problem within one”s grasp: vụ việc rất rất có thể hiểu đca problem beyond one”s grasp: vụ việc ngoài giành được, sự hiểu biết, của bản thân mình, mình cán, tay cầm động từ nắm, chắc, túm chặt, ôm chặtto, grasp somebody”s hand: nắm lấy tay ai, bắt tay ai nắm đc, hiểu thấu (vụ việc…)to, grasp firmly: làm rõ,to, grasp somebody”s meaning: hiểu đc ý ai (+ at) chộp lấy, giật lấy, cố nắm lấyto, grasp at on opportunity: chộp lấy thời cơgrap all, lose all ôm đồm làm hỏng việc; tham thì thâmto, grasp the nettle (xem) nettle Nghành nghề dịch vụ: xây dựngvồ

*
*

Xem Ngay: Osteoporosis Là Gì – điều Trị Loãng Xương Thế Nào

*

Tra câu | Lướt web tiếng Anh

grasp

Từ điển Collocation

grasp noun 1 holding sth ADJ. firm, strong She felt a firm grasp on her hand. VERB + GRASP slip from As she jumped forward, the ball slipped from her grasp. | prise sth from, rip sth from, snatch sth from, wrench sth from, wrest sth from She wrenched the bottle from his grasp. PREP. beyond your ~ The key was on a high shelf, just beyond her grasp. | in your ~ He kept the letter firmly in his grasp. | from sb”s ~ The robber tried to, không tính tiền, the case from her grasp. | out of sb”s ~ She kicked the gun out of his grasp. | within (your) ~ (often figurative) Just when victory seemed within grasp, the referee blew his whistle. 2 understanding ADJ. fine, firm, good, impressive, proper, sound | limited, poor | intellectual The task was beyond the intellectual grasp of some of the students. | intuitive We have no intuitive grasp of the immensity of time. VERB + GRASP have | get Working with native speakers helped me get a good grasp of the language. PREP. beyond your ~ These ideas are all beyond his grasp. | within your ~ | ~ of a poor grasp of mathematics

Xem Ngay:  Tính Chất Là Gì - Tính Chất đặc Thù Là Gì

Từ điển WordNet

n. v. Xem Ngay: Automation Là Gì – Kinh doanh thương mại Automation: Tổng Hợp A

Tệp tin Extension Dictionary

Animation

English Synonym và Antonym Dictionary

grasps|grasped|graspingsyn.: clasp clutch command comprehension control domination grapple grip hold possession seize understandingant.: không tính tiền, loosen release Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Grasp Là Gì – Grasping Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Grasp Là Gì – Grasping Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *