Giám đốc điều Hành Tiếng Anh Là Gì, Chức Danh Trong Công Ty Bằng Tiếng Anh

Giám đốc điều Hành Tiếng Anh Là Gì, Chức Danh Trong Công Ty Bằng Tiếng Anh

Không chỉ các chuyên viên công sở làm trong những C.ty nước ngoài mới nên biết đến những chức danh bằng tiếng anh phổ biến trong C.ty vì hôm nay rất đông giấy tờ, văn bản có áp dụng các từ tiếng Anh căn bản này. Bởi vậy, nếu bạn không học tiếng anh thì có thể dẫn đến việc bạn sẽ không hiểu hoặc hiểu sai các content ảnh hưởng đến C.ty đó. And chính là điều không ai muốn xảy ra trong việc làm phải không nào? Bởi vậy, bài viết này sẽ tổng hợp cho bạn các chức danh bằng tiếng anh phổ biến trong C.ty để bạn làm việc hiệu quả hơn.

Bài Viết: Giám đốc điều hành tiếng anh là gì

1. Những chức danh bằng tiếng anh phổ biến trong C.ty

Director (n) /dəˈrektə(r)/: Giám đốc

Deputy/Vice Director: Phó Giám đốc

Chief Executive Officer (CEO): giám đốc điều hành

Chief Information Officer (CIO): giám đốc thông tin

Chief Operating Officer (COO): trưởng phòng chuyển động

Chief Financial Officer (CFO): giám đốc tài chính

Board of Directors: hội đồng quản lý

Chia sẻ trình bày holder: cổ đông

Executive: thành viên ban quản lý

Founder: người sáng lập

President (Chairman) /’prezidənt/ (/’tʃeəmən/): Chủ tịch

Vice president (VP): phó chủ tịch

Manager /ˈmænɪdʒə/: Quản trị

Department manager (Head of Department): trưởng phòng

Xem Ngay:  Rasterize là gì ?

Section manager (Head of Division): Trưởng Bộ phận

Personnel manager /,pə:sə’nel ‘mænidʤə/: trưởng phòng nhân sự

Finance manager /fai’næns ‘mænidʤə/: trưởng phòng tài chính

Accounting manager /ə’kauntiɳ ‘mænidʤə/: trưởng phòng kế toán

Production manager /production ‘mænidʤə/: trưởng phòng chế tạo

Marketing manager /’mɑ:kitiɳ ‘mænidʤə/: trưởng phòng marketing

(Những chức danh phổ biến)

Những chức danh bằng tiếng anh phổ biến khác :

Supervisor /ˈsuːpəvaɪzə(r)/: Người giám sát

Team Leader /ti:m /’li:də/: Trưởng Nhóm

Boss /bɒs/: Sếp

assistant /ə’sistənt/: trợ lí giám đốc

secretary /’sekrətri/: thư kí

Receptionist /ri’sepʃənist/: Chuyên viên lễ tân

Employer /im’plɔiə/: chủ (nói tóm lại)

Employee (n) /ɪmˈplɔɪiː/: người làm công, chuyên viên (nói tóm lại)

Officer (staff) /’ɔfisə/ : Cán bộ, viên chức

labour/ labor /’leibə/: người lao động (nói tóm lại)

labour/ labor union /’leibə ‘ju:njən/: công đoàn

Colleague (n) /ˈkɒliːɡ/: Đồng nghiệp

Expert (n) /ˈekspɜːt/: Nhân viên

Collaborator (n) /kəˈlæbəreɪtə(r)/: Cộng tác viên

Trainee (n) /ˌtreɪˈniː/: Thực tập sinh

Apprentice (n) /əˈprentɪs/: Người học việc

2. Các chức danh bằng tiếng anh phổ biến đc phân loại rõ nét

2.1. Những kiểu C.ty

Company: C.ty

Consortium/ corporation: tập đoàn

Subsidiary: C.ty con

Affiliate: C.ty link

Private company: C.ty tư nhân

Joint Stock company: C.ty cổ phần

2.2. Những chức danh bằng tiếng anh tại cơ sở, phòng ban trong C.ty

Headquarters : trụ sở chính

Representative office: công sở thay mặt

Branch office: chi nhánh

Regional office: công sở địa phương

Wholesaler: của hàng bán sỉ

Outlet: phòng trưng bày kinh doanh nhỏ

Department : phòng, ban

Accounting department : phòng kế toán

Administration department: phòng hành chính

Financial department : phòng tài chính

Personnel department/ Human Resources department (HR) : phòng nhân sự

Purchasing department : phòng sắm sửa vật tư

Research & Development department : phòng nghiên giúp and phát triển

Sales department : phòng buôn bán

Xem Ngay:  Trichomonas Là Gì - Trichomonas Nguy Hiểm Thế Nào

Shipping department : phòng vận chuyển

(Một số chức danh bằng tiếng anh)

2.3. Những chức danh bằng tiếng anh trong C.ty:

CEO (chief executive officer) : tổng giám đốcmanager: quản trị

director : giám đốc

deputy/ vice director: phó giám đốc

the board of directors : Hội đồng quản lý

Executive: thành viên ban quản lý

Founder: người sáng lập

Head of department: trưởng phòng

Deputy of department: phó trưởng phòng

supervisor: người giám sát

representative: người thay mặt

secterary: thư kí

associate, colleague, co-worker: đồng nghiệp

employee: chuyên viên

trainee: thực tập viên

3. Những chuyển động ảnh hưởng đến những chức danh bằng tiếng anh

establish (a company) : xây dựng (C.ty)

go bankrupt : phá sản

merge : sát nhập

diversify: đa chủng loại hóa

outsource: thuê gia công

downsize: căt giảm nhân công

do business with: làm ăn với

franchise: nhượng quyền thương hiệu

(Vận động ảnh hưởng đến chức danh)

4. Thông tin về những chức danh bằng tiếng anh phổ biến tại một số nước

Trong nhiều tập đoàn, C.ty của Mỹ (and một số nước khác) thì điểm đặt cao nhất (top position) là Chairman hay President (Chủ tịch), phía bên dưới đó sẽ là những Vice president (Phó Chủ tịch), officer (hoặc director) – người điều hành, quyết định các việc quan trọng, rồi đến general manager, manager – là người phụ trách việc làm rõ nét.

Trong những C.ty của Anh, chức danh cao đặc biệt là Chairman, rồi đến Chief Executive Director hoặc Managing Director (hai chức này tương đương nhau nhưng Managing Director đc áp dụng nhiều hơn).

Sau đó đến những giám đốc đc gọi là chief officer/director, tiết kiệm hơn là manager. Board là từ chỉ toàn thể các director and họ họp ở phòng gọi là boardroom.

Xem Ngay:  Town Là Gì

Xem Ngay: Top #20 Thực Phẩm Sau Sinh Nên ăn Gì Lợi Sữa Sau Sinh Mổ

Những chức danh bằng tiếng anh phổ biến ở Úc and Singapore… : Managing Director ngang với CEO, tương đương tổng giám đốc (director general hay general director) ở ta. Tuy vậy, ở nước Philippines, Managing Director đc gọi là President.

Chức danh bằng tiếng anh trong những C.ty to của Nhật hơi “rườm rà” một chút. Chẳng hạn, Mitsui O.S.K. Lines – C.ty vận tải hàng hải to nhất thế gới, điều hành đội tàu trọng tải khoảng 45,5 triệu DWT – có cả Chairman and President. Chairman đc coi như lớn hơn President (tuy cùng dịch là “chủ tịch”).

President Executive Director là chủ tịch C.ty, Senior Managing Executive Officer là giám đốc điều hành cấp cao (có đến 3 vị cùng làm chức này), rồi đến 9 giám đốc điều hành (Managing Executive Officer), ngay sau chính là 8 giám đốc (Executive Officer). Mỗi người nói trên đều phụ trách 1 phần việc với mức độ quan trọng khác nhau.

Xem Ngay: Phó Từ Là Gì

Hi vọng bài tổng hơp này sẽ cứu chúng ta có cái nhìn bao quát hơn về những chức danh bằng tiếng anh. Đặc thù là khi nhìn vào name thẻ của một ai đó sẽ biết đc họ nắm giữ chức vụ gì, có quan trọng hay không để bạn có phương pháp tiếp xúc phù hợp.

Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Giám đốc điều Hành Tiếng Anh Là Gì, Chức Danh Trong Công Ty Bằng Tiếng Anh

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Giám đốc điều Hành Tiếng Anh Là Gì, Chức Danh Trong Công Ty Bằng Tiếng Anh

Leave a Reply