click

Gia Gia Là Gì – Cách Xưng Hô Thời Phong Kiến

Gia Gia Là Gì – Cách Xưng Hô Thời Phong Kiến

Ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn ————-
vì vậy, ,
xã hội khắc họa Thần Tình ái có hai cánh nhưng con mắt mù lòa.

Bài Viết: Gia gia là gì

Cách Xưng Hô thời phong kiến ( 1 )

Nguồn :  Zing blog

(‐^▽^‐)☞ ☜(‐^▽^‐)

A— Ngoại hiệu hoàng thất

♥ – Cha vua (người cha trước đó, trước kia, trước đó chưa từng, làm vua) : Quốc lão– Cha vua (người cha đã từng, có lần làm vua rồi truyền ngôi cho con) : Thái thượng hoàng– Mẹ vua (chồng trước đó, trước kia, trước đó chưa từng, làm vua) : Quốc mẫu– Mẹ vua (chồng đã từng, có lần làm vua) : Thái hậu– Anh trai vua : Hoàng huynh– Chị gái vua : Hoàng tỉ– Vua : Bệ hạ– Vua của đế quốc (
Giai cấp thống trị, những nước chư hầu) :
nhà vua
– Em trai vua : Hoàng đệ– Em gái vua : Hoàng muội– Bác vua : Hoàng bá– Chú vua : Hoàng thúc– Bà xã, vua : Hoàng hậu/Hoàng hậu nương nương– Cậu vua : Quốc cữu– Cha bà xã, vua : Quốc trượng– Thiếu niên vua : Hoàng tử– Thiếu niên vua (người đc chỉ định sẽ lên ngôi) : Đông cung thái tử/Thái tử– Bà xã, hoàng tử : Hoàng túc– Bà xã, Đông cung thái tử : Hoàng phi– Con gái vua : Công chúa– Con rể vua : Phò mã– Thiếu niên trưởng vua chư hầu : Thế tử– Con gái vua chư hầu : quận. chúa– Chồng quận chúa : quận. mã

B—Xưng hô:

– Vua tự xưng :+ Quả nhân: sử dụng cho tước nào cũng rất được,. Xem Ngay: Ram Dốc Tiếng Anh Là Gì – Ramp Là Gì, Nghĩa Của Từ Ramp + Trẫm: chỉ cho
nhà vua/Vương.
Xem Ngay: Giấy Kraft Là Gì – Công Dụng Của Giấy Kraft Nâu + Cô gia: chỉ sử dụng cho Vương trở xuống,. (Vương gia…)– Vua gọi những quần thần : chư khanh, chúng khanh– Vua gọi cận thần (đc sủng ái): Ái khanh.– Vua gọi bà xã, (đc sủng ái): Ái phi. Không thì gọi (Họ) + Chức vị. VD: Lan quý phi…– Vua gọi vua chư hầu : hiền hầu– Vua, hoàng hậu gọi con (
lúc còn nhỏ dại) : hoàng nhi
– Những con tự xưng với vua cha: nhi thần– Những con gọi vua cha: phụ hoàng– Những con vua gọi mẹ: mẫu hậu– Những quan tâu vua : đại vương, đại vương– Những thê thiếp (bao và cả bà xã,) khi trò chuyện với vua xưng là : thần thiếp– Hoàng thái hậu trò chuyện với những quan xưng là : ai gia– Những quan tự xưng khi trò chuyện với vua : hạ thần– Những quan tự xưng khi trò chuyện với quan to ra hơn (hơn phẩm hàm) : hạ quan– Những quan tự xưng với dân thường: bản quan– Dân thường gọi quan: đại nhân– Dân thường khi trò chuyện với quan xưng là : thảo dân– Người làm những việc vặt ở cửa quan như chạy giấy, vệ sinh,, đưa thư, v.v… : nha dịch/nha lại/sai nha– Thiếu niên nhà quyền quý và cao sang, và cao sang và cao sang thì gọi là : công tử– Con gái nhà quyền quý và cao sang, và cao sang và cao sang thì gọi là : tiểu thư– Nô lệ, trong số những
hộ gia đình quyền quý và cao sang, và cao sang và cao sang gọi ông chủ là : lão gia
– Nô lệ, trong số những
hộ gia đình quyền quý và cao sang, và cao sang và cao sang gọi bà chủ là : phu nhân
– Nô lệ, trong số những
hộ gia đình quyền quý và cao sang, và cao sang và cao sang gọi thiếu niên chủ là : nợ gia
– Nô lệ, trong số những
hộ gia đình quyền quý và cao sang, và cao sang và cao sang tự xưng là (khi trò chuyện với bề trên): tiểu nhân
– Người con trai nhỏ dại theo hầu
những người dân, dân quyền quý và cao sang, và cao sang và cao sang thời phong kiến : tiểu đồng
– Những quan thái giám khi trò chuyện với vua, hoàng hậu xưng là : nô tài– Cung nữ chuyên phục dịch xưng là : nô tì
Ngoài ra, so với những quan còn tồn tại kiểu thêm họ vào trước chức tước, thành tên thường gọi,. Ví dụ : Quách công công, Lý tổng quản, Lưu hoàng thúc…

Xem Ngay:  Just So You Know Là Gì

C—Xưng hô khi trò chuyện với
những người dân, dân khác:

# Tôi (cho
phái nam)= Tại hạ/Tiểu sinh/Mỗ/Lão phu (nếu là người già)/Bần tăng (nếu là nhà sư)/Bần đạo (nếu là đạo sĩ)/Lão nạp (nếu là nhà sư già)
# Tôi (cho phái nữ) = Tại hạ/Tiểu nữ//Lão nương (nếu là người già)/Bổn cô nương/Bổn phu nhân (người
Đã có rất nhiều, nhiều chồng)/Bần ni (nếu là ni cô)/Bần đạo (nếu là nữ đạo sĩ)
# Anh/Bạn (ý chỉ người khác) = Những hạ/Huynh đài/Công tử/Cô nương/Tiểu tử/Đại sư (nếu trò chuyện với nhà sư)/Chân nhân (nếu trò chuyện với đạo sĩ)# Anh = Huynh/Ca ca/Sư huynh (nếu gọi người cùng học một sư phụ)# Anh (gọi thân mật,)= Hiền huynh# Em trai = Đệ/Đệ đệ/Sư đệ (nếu gọi người cùng học một sư phụ)# Em trai (gọi thân mật,) = Hiền đệ# Chị = Tỷ/Tỷ tỷ/Sư tỷ (nếu gọi người cùng học một sư phụ)# Chị (gọi thân mật,) = Hiền tỷ# Em gái = Muội/Sư muội (nếu gọi người cùng học một sư phụ)# Em gái (gọi thân mật,) = Hiền muội# Chú = Thúc thúc/Sư thúc (nếu người đó
này là em trai hoặc sư đệ của sư phụ)
# Bác = Bá bá/Sư bá (Nếu người đó
này là anh hoặc sư huynh của sư phụ)
# Cô/dì = A di (Nếu gọi cô ba thì là tam di, cô tư thì gọi là tứ di….)# Dượng (chồng của chị/em gái cha/mẹ) = Cô trượng# Thím/mợ (bà xã, của chú/cậu) = Thẩm thẩm (Nếu gọi thím ba thì là tam thẩm, thím tư thì gọi là tứ thẩm…)# Ông nội/ngoại = Gia gia# Ông nội = Nội tổ# Bà nội = Nội tổ mẫu# Ông ngoại = Ngoại tổ# Bà ngoại = Ngoại tổ mẫu# Cha = Phụ thân# Mẹ = Mẫu thân# Anh trai kết nghĩa = Nghĩa huynh# Em trai kết nghĩa = Nghĩa đệ# Chị gái kết nghĩa = Nghĩa tỷ# Em gái kết nghĩa = Nghĩa muội# Cha nuôi = Nghĩa phụ# Mẹ nuôi = Nghĩa mẫu# Anh họ = Biểu ca# Chị họ = Biểu tỷ# Em trai họ = Biểu đệ# Em gái họ = Biểu muội# Gọi bà xã, = Hiền thê/Ái thê/Nương tử# Gọi chồng = Tướng công/Lang quân# Anh rể/Em rể = Tỷ phu/Muội phu# Chị dâu = Tẩu tẩu#
phụ huynh, gọi
con cháu = Hài tử/Hài nhi hoặc tên
# Gọi bà xã, chồng người khác = hiền khang lệ (phương pháp, nói lịch sự)

Xem Ngay:  Xây Dựng điều Lệ Dự án It ( Project Charter Là Gì ? Căn Cứ Và Nội Dung

D— Khi trò chuyện với
những người dân, dân khác mà nhắc tới người thân trong hộ gia đình, trong GĐ của tớ,:

# Cha mình thì gọi là gia phụ# Mẹ mình thì gọi là gia mẫu# Anh trai ruột của tớ, thì gọi là gia huynh/tệ huynh (phương pháp, nói khiêm nhường)# Em trai ruột của tớ, thì gọi là gia đệ/xá đệ# Chị gái ruột của tớ, thì gọi là gia tỷ# Em gái ruột của tớ, thì gọi là gia muội# Ông nội/ngoại của tớ, thì gọi là gia tổ# Bà xã, của tớ, thì gọi là tệ nội/tiện nội# Chồng của tớ, thì gọi là tệ phu/tiện phu# Con của tớ, thì gọi là tệ nhi

E— Khi trò chuyện với
những người dân, dân khác mà nhắc tới người thân trong hộ gia đình, trong GĐ của chính mình,:

# Sư phụ người đó thì gọi là lệnh sư# Cha người đó
này là lệnh tôn
# Mẹ người đó
này là lệnh đường
# Cha lẫn mẹ người đó một lúc là lệnh huyên đường# Thiếu niên người đó
này là lệnh lang/lệnh công tử
# Con gái người đó
này là lệnh ái/lệnh thiên kim
# Anh trai người đó thì gọi là lệnh huynh# Em trai người đó thì gọi là lệnh đệ# Chị gái người đó thì gọi là lệnh tỷ# Em gái người đó thì gọi là lệnh muội

F— Xưng hô trong
hộ gia đình:

Ông bà tổ chết rồi xưng Hiển cao tổ khảo/tỷ Ông bà tổ chưa chết xưng Cao tổ phụ/mẫu cháu xưng Huyền tôn Ông bà cố chết rồi xưng Hiển tằng tổ khảo/tỷ Ông bà có chưa chết xưng Tằng tổ phụ/mẫu cháu xưng Tằng tôn Ông bà nội chết rồi thời xưng Hiẻn tổ khảo/tỷ Ông bà nội chưa chết thì xưng Tổ phụ/mẫu cháu xưng nội tôn
phụ huynh, chết rồi thì xưng: Hiển khảo, Hiền tỷ. chưa chết xưng thân Phụ/mẫu (Xem Ngay phần cha kế mẹ kế)
Cha chết rồi thì con tự xưng là: Cô tử, cô nữ (cô tử: thiếu niên, cô nữ: con gái). Mẹ chết rồi thì con tự xưng là: Ai tử, ai nữ.
phụ huynh, đều chết hết thì con tự xưng là: Cô ai tử, cô ai nữ.
Cha ruột: Phụ thân. Cha ghẻ: Kế phụ. Cha nuôi: Dưỡng phụ. Cha đỡ đầu: Nghĩa phụ. Thiếu niên to (con cả
Thời điểm đầu tuần,): Trưởng tử, trưởng nam.
Con gái to: Trưởng nữ. Con kế. Thứ nam, thứ nữ. Con út (trai): Quý nam, vãn nam. Gái: quý nữ, vãn nữ. Mẹ ruột: Sanh mẫu, từ mẫu. Mẹ ghẻ: Kế mẫu: Con của bà bà xã, nhỏ dại kêu bà xã, to của cha là má hai: Đích mẫu. Mẹ nuôi: Dưỡng mẫu. Mẹ có chồng khác: Giá mẫu. Má nhỏ dại, tức bà xã, bé của cha: Thứ mẫu. Mẹ bị cha từ bỏ: Xuất mẫu. Bà vú: Nhũ mẫu. Chú, bác bà xã,: Thúc nhạc, bá nhạc. Cháu rể: Điệt nữ tế. Chú, bác ruột: Thúc phụ, bá phụ. Bà xã, của chú : Thiếm, Thẩm. Cháu của chú and bác, tự xưng là nội điệt. Cha chồng: Chương phụ. Dâu to: Trưởng tức. Dâu thứ: Thứ tức. Dâu út: Quý tức. Cha bà xã, (sống): Nhạc phụ, (chết): Ngoại khảo. Mẹ bà xã, (sống): Nhạc mẫu, (chết): Ngoại tỷ. Rể: Tế. Chị, em gái của cha, ta kêu bằng cô: Thân cô. Ta tự xưng là: Nội điệt. Chồng của cô: Dượng: Cô trượng, tôn trượng. Chồng của dì: Dượng: Di trượng, biểu trượng. Cậu, mợ: Cựu phụ, cựu mẫu. Mợ nói một cách khác là: Câm. Còn ta tự xưng là: Sanh tôn. Cậu bà xã,: Cựu nhạc. Cháu rể: Sanh tế. Bà xã,: Chuyết kinh, bà xã, chết rồi: Tẩn. Ta tự xưng: Lương phu, Kiểu châm. Bà xã, bé: Thứ thê, trắc thất. Bà xã, to: Chánh thất. Bà xã, sau (bà xã, chết rồi cưới bà xã, khác): Kế thất. Anh ruột: Bào huynh. Em trai: Bào đệ, cũng gọi: Xá đệ. Em gái: Bào muội, cũng gọi: Xá muội Chị ruột: Bào tỷ. Anh rể: Tỷ trượng. Em rể: Muội trượng. Anh rể: Tỷ phu. Em rể: Muội trượng, nói một cách khác,: Khâm đệ. Chị dâu: Tợ phụ, Tẩu, hoặc tẩu tử. Em dâu: Đệ phụ, Đệ tức. Chị chồng: Đại cô. Em chồng: Tiểu cô. Anh chồng: Phu huynh: Đại bá. Em chồng: Phu đệ, Tiểu thúc. Chị bà xã,: Đại di. Em bà xã, (gái): Tiểu di tử, Thê muội. Anh bà xã,: Thê huynh: Đại cựu: Ngoại huynh. Em bà xã, (trai): Thê đệ, Tiểu cựu tử. Con gái
Đã có rất nhiều, nhiều chồng: Giá nữ.
Con gái
chưa tồn tại chồng: Sương nữ.
Cha ghẻ, con tự xưng: Chấp tử. Tớ trai: Nghĩa bộc. Tớ gái: Nghĩa nô. Cha chết trước, sau ông nội chết, tôn con của trưởng tử đứng để tang, gọi là: Đích tôn thừa trọng. Cha, mẹ chết chưa chôn: Cố phụ, cố mẫu. Cha, mẹ chết đã chôn: Hiền khảo, hiển tỷ. Mới chết: Tử. Đã chôn: Vong.
bạn tri kỷ, chú bác ruột với cha mình: Đường bá, đường thúc, đường cô, mình tự xưng là: Đường tôn.

bạn tri kỷ, bạn với cha mình: Niên bá, quý thúc, lịnh cô. Mình là cháu, tự xưng là: Thiểm điệt, lịnh điệt.
Chú, bác của cha mình, mình kêu: Tổ bá, tổ thúc, tổ cô. Mình là cháu thì tự xưng là: Vân tôn

Xem Ngay:  Coefficients là gì ? ứng dụng của hệ số tương quan trong tài chính

(⌒∇⌒。)

Love begins with a smile, grows with a kiss, và ends with a teardrop. (Tình yêu ban sơ với thú vui, to lên với nụ hôn, and kết thúc bằng giọt nước mắt) Thể Loại: San sẻ, giải bày, trình diễn
trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Gia Gia Là Gì – Cách Xưng Hô Thời Phong Kiến Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Gia Gia Là Gì – Cách Xưng Hô Thời Phong Kiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *