Functionality Là Gì – Functional Requirements Và Non

Functionality Là Gì – Functional Requirements Và Non

Mở màn

「Requirement」: 1 từ thân thương mà chắc rằng thí chủ nào cũng tối thiểu 1 lần nghe cảm nhận thấy rồi. Trong khi dev, bần tăng (mà chắc là những thí chủ cũng vậy) luôn miệng nói, nào là requirent nó như vậy, như vậy, … Thế nhưng thực chât 「requirement」là gì, nó gồm các list các category nào thì thật sự là bần tăng chưa từng 1 lần nào sử dụng lời trái tim của tớ mà có thể giải thích đc cả.Trong các bước thăm dò cái flow để quyết định chọn database, bần tăng cảm nhận thấy số đông ý kiến là: trước tiên phải dựa trên requirement của project nhưng phải cũng phải nhìn về tương lai.(Understand your current requirements but look also in future)Vậy là đã rõ. Không hiểu cái 「requirement」 nó là đồ gì, nó gồm các gì thì sẽ khó có thể tiếp tục cái chủ đề bần tăng muốn thăm dò phía bên trên.Do vậy, bây giờ bần tăng mạn phép viết 1 bài để thăm dò về cái gọi là 「requirement」 này.

Bài Viết: Functionality là gì

Định nghĩa:

Requirement: The descriptions of the services that a software system must provideand the constraints under which it must operateRequirements can range from high-level abstract statements of services or systemconstraints lớn detailed mathematical functional specificationsDefinition in: http://www.inf.ed.ac.uk/teaching/courses/cs2/LectureNotes/CS2Ah/SoftEng/se02.pdfRequirement là tập hợp những miêu tả về 1 hệ thống ứng dụng phải đáp ứng.Nói nôm na nó là nhu cầu của quý khách về mặt hàng. (Đoạn tiếng Anh phía bên trên bần tăng không dịch đc thế nào cho hay nên chỉ nói đc 1 phương pháp chung chung nhất như vậy này)Phân loạiTheo các gì mà bần tăng đc những cụ truyển lại từ thời ăn lông ở lỗ đợt sinh viên + các gì mà bần tăng google đc thì:

Xem Ngay:  In Stock Là Gì - Nghĩa Của Từ In Stock Trong Tiếng Việt

Đôi khi requriements nó để được phân ra làm 2 loại chính.

Xem Ngay: Charter Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Mong muốn chức năng (Functional requriements)Mong muốn phi chức năng (Non-functional requirements)

Mong muốn chức năng

Là các nhu cầu miêu tả NHỮNG GÌ HỆ THỐNG PHẢI LÀM ĐƯỢC. Đôi khi thì nhu cầu chức năng sẽ chỉ rõ các hành vi hoặc chức mà hệ thống sẽ làm.Ví dụ như: Hiển thị tên, Màu sắc, ….1 số nhu cầu chức năng nhiều lúc cho hệ thống ứng dụng:Business RulesTransaction corrections, adjustments và cancellationsAdministrative functionsAuthenticationAuthorization levelsAudit TrackingExternal InterfacesCertification RequirementsReporting RequirementsHistorical DataLegal or Regulatory Requirements

(Cái bước này ngại dịch, những thí chủ thông cảm) (bow)

Mong muốn phi chức năng

Là những chuẩn mức mà hệ thống ứng dụng cần đạt đc khi cho thực thi.Nó khác với nhu cầu chức năng ở ở đâu??Mong muốn chức năng: miêu tả 「 what the system should do」Mong muốn phi chức năng: miêu tả 「how the system works」Ví dụ:Mong muốn để làm 1 cái mũ bảo hiểm là: hình tròn, có dây mang, không đc vỡ bên dưới 1 áp suất nhỏ dại hơn 50Kg.

Xem Ngay: Raid Ổ Cứng Là Gì – Tìm Hiểu Về Raid Trên Ổ Cứng Máy Tính

→ nhu cầu chức năng sẽ là: hình tròn, có dây mang→ nhu cầu phi chức năng sẽ là: không đc vỡ bên dưới 1 áp suất nhỏ dại hơn 50Kg.

Xem Ngay:  Renewal Là Gì

1 số những kiểu nhu cầu phi chức năng chủ yếu:Performance:Response timeThroughputUtilization (what??? Cái quái gì thế này)Static Volumetric (:( lần đầu nghe)Scalability: Khả năng mở rộng của ứng dụng. Theo bần tăng nghĩ thì cái này có nghĩa là: khi mà bỗng nhiên thêm một chức năng mới, hay 1 nhu cầu mới vào thì có dễ dàng dev không?Capacity:AvailabilityReliabilityRecoverabilityMaintainabilityServiceabilitySecurityRegulatoryManageabilityEnvironmentalData IntegrityUsabilityInteroperability (?? đồ gì đây)Kết

Thật ra thì đến tận hiện nay, khi dev 1 chức năng nào đấy thì bần tăng cũng mới chỉ lưu ý đến phần 「nhu cầu chức năng」ảnh hưởng đến nó, có nghĩa là giờ đây đang chỉ nghĩ đến phần làm sao để để cho project chạy đúng đã. Nếu như chạy không đúng mà đã đi được chăm lo đến mấy cái nhu cầu phi chức năng thì không có ý nghĩa cho lắm. Thế nhưng mà chính là do trình của bần tăng còn gà mờ. Còn nếu những thí chủ mà vừa có thể ưng ý đc cái nhu cầu chức năng (chạy đúng), vừa ưng ý đc nhu cầu phi chức năng (chạy nhanh, security, khả năng mở rộng tốt nhất…) thì lúc ấy năng lực của thí chủ đã ở 1 level rất khác. Nếu như so sánh thì thí chủ (người ưng ý đc nhu cầu chức năng and phi chức năng của hệ thống) như đại bàng bay vút cao trên bầu trời, còn bần tăng (kẻ chỉ biết làm sao cho project nó chạy đúng) như con chuồn chuồn chỉ bay là là bên dưới mặt đất vậy.Còn những thí chủ nào chưa có đc năng lực như thế thì hãy cùng bân năng nâng cấp thêm kiến thức để đạt đc level trên nhé. Con chim sẻ bản lĩnh thì rồi cũng có ngày có thể sải cánh bay cao trên bầu trời cũng tương tự đại bàng địa chỉ miền Tây hoang dã. (y)

Xem Ngay:  Manychat Là Gì - Phan Mem Manychat La Gi

Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Functionality Là Gì – Functional Requirements Và Non

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Functionality Là Gì – Functional Requirements Và Non

Leave a Reply