click

Forensic Là Gì – Nghề Nghiệp Kế Toán điều Tra Forensic

Forensic La Gi Nghe Nghiep Ke Toan dieu Tra

Forensic Là Gì – Nghề Nghiệp Kế Toán điều Tra Forensic

Quản Trị Mạng – Khi tập đoàn lớn, to, to nguồn nguồn
tích điện Enron tuyên bố phá sản hồi tháng 12 năm 2001, hàng nghìn nhân viên cấp dưới, cấp dưới mất việc, giữa những lúc một số trong những, trong những quan chức Hình như hữu ích từ sự sụp đổ này của doanh nghiệp,. quốc hội Mỹ ra ra ra quyết định, điều tra sau thời điểm có lời đồn thổi, thổi thổi về vấn đề, doanh nghiệp, này đã làm ăn gian lận. Hầu hết cuộc điều tra của quốc hội Mỹ triệu tập,
nâng cao, sâu xa vào những tệp tin máy tính xách tay, xách tay xách tay để tìm kiếm, dẫn chứng,. Một tổ, quân chuyên nghiệp, và chuyên nghiệp và chuyên nghiệp mở màn tìm kiếm, trải qua hàng nghìn máy tính xách tay, xách tay xách tay của nhân viên cấp dưới, cấp dưới Enron với computer forensic – tìm dẫn chứng, phạm tội công nghệ tiên tiến tiên tiến và tăng trưởng, cao.
Bài Viết: Forensic là gì Kim chỉ nam sử dụng, của kỹ thuật computer forensics là tìm kiếm,, duy trì, and điều tra và nghiên cứu và phân tích, thông tin trên mạng lưới mạng lưới hệ thống máy tính xách tay, xách tay xách tay để tìm kiếm, dẫn chứng, phạm tội cho một vụ án. Rất nhiều lần, phương thức, thức điều tra có sử dụng, trong việc điều tra tội phạm đều phải có sự phối hợp, với kỹ thuật số, thế nhưng cũng chứa một số trong những, trong những điều kiện tính chất sử dụng, điều tra máy tính xách tay, xách tay xách tay.Ví dụ, chỉ cần mở một tệp tin trong máy and điều chỉnh nó, máy tính xách tay, xách tay xách tay sẽ giữ lại được thời khắc and ngày nó
truy vấn tệp tin. Nếu nhân viên cấp dưới, cấp dưới có máy tính xách tay, xách tay xách tay rồi mở màn mở những tệp tin, không còn, ai có tính năng, vật chứng và vật chứng, và khẳng định chắc chắn, họ không điều chỉnh điều gì. Từ đó, luật sự có tính năng, lập luận về
giá trị, quy tắc, của không ít, dẫn chứng, này nếu vấn đề, đc
Đưa ra, tòa.Một số trong những, lượng dân cư đánh giá và thẩm định, rằng việc sử dụng, thông tin kỹ thuật số là dẫn chứng, là một vài, trong ý tưởng phát minh, sáng tạo tồi. nếu có tính năng, điều chỉnh tài liệu, máy tính xách tay, xách tay xách tay đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản,, làm ra làm thế nào, có tính năng, sử dụng, nó là dẫn chứng, tin cậy và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy,? Không thể, ít tổ quốc được cho phép, sử dụng, dẫn chứng, máy tính xách tay, xách tay xách tay Một vài, phiên tòa xét xử xét xử, nhưng điều này cũng sẽ có, thể bị điều chỉnh nếu dẫn chứng, kỹ thuật số đc vật chứng, là những dẫn chứng, không tin cậy và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy,.Máy vi tính xách tay ngày càng
cũng trở thành, vững mạnh,, vì vậy, nghành nghề dịch vụ computer forensics cũng cần phải, có sự
cải cách và tăng trưởng, tương xứng. Trong những ngày đầu mới có máy tính xách tay, xách tay xách tay, rất dễ để những nhân viên cấp dưới, cấp dưới điều tra có tính năng, tìm ra một tệp tin gì đó bởi dung tích tàng trữ, rất thấp. Ngày này, với dung tích tàng trữ, của ổ đĩa lên tới, hơn hết, gigabyte, thậm chí còn, là là là terabyte tài liệu,, việc sửa lại, càng nan giải hơn. Điều tra khảo sát, khảo sát điều tra, điều tra khảo sát điều tra, viên cần phải được, tìm ra những phương thức, thức độc lạ, để sở hữu, tính năng, tìm kiếm, dẫn chứng, mà không phải cần sử dụng tới rất nhiều lần, nguồn cho
quy trình điều tra, nâng tính tính năng cho
quy trình.Vậy, những điều cơ bản của computer forensic – tìm dẫn chứng, tội phạm công nghệ tiên tiến tiên tiến và tăng trưởng, cao là gì? Những điều tra viên tìm kiếm, điều gì? Họ tìm kiếm,
chổ nào?Những điều
cơ bản, của Computer Forensic

*

Nghành computer forensic vẫn còn đó đó khá mớ lạ và lạ mắt. Những ngày đầu của máy tính xách tay, xách tay xách tay, Toàn án nhân dân tối cao nhân dân coi dẫn chứng, từ máy tính xách tay, xách tay xách tay không khác gì
So với,
Phong phú, dẫn chứng, khác. Khi máy tính xách tay, xách tay xách tay ngày càng
cũng trở thành,
cải cách và tăng trưởng, hơn and nan giải vất vả nan giải hơn, suy nghĩ này đã điều chỉnh – Toàn án nhân dân tối cao nhân dân biết đc dẫn chứng, tội phạm rất đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, có tính năng, bị điều chỉnh, bị xóa hoặc bị phá hỏng.Điều tra khảo sát, khảo sát điều tra, điều tra khảo sát điều tra, viên phân biệt rằng rất thiết yếu phải
cải cách và tăng trưởng, một công cụ gì đó có tính năng, giúp việc điều tra dẫn chứng, trong máy tính xách tay, xách tay xách tay mà không làm
Tác động ảnh hưởng, liên quan, tới thông tin. Họ đã bắt tay làm việc thao tác làm việc với những, nhà khoa học máy tính xách tay, xách tay xách tay, lập tình viên để luận bàn về những phương thức, thức and công cụ tương xứng, và hợp lý và phải chăng mà người ta, cần mọi khi, phải truy hồi thông tin
xuất phát điểm xuất phát từ 1 máy tính xách tay, xách tay xách tay. Từ đó, họ đã
cải cách và tăng trưởng, phương thức, thức để hình thành nên nghành nghề dịch vụ computer forensic.Đôi lúc, nhân viên cấp dưới, cấp dưới điều tra phải có lệnh của TANDTC mới đc tìm kiếm, thông tin trên một máy tính xách tay, xách tay xách tay tình nghi. Lệnh này sẽ kể cả
xung quanh,
Vị trí đặt, điều tra viên đc gật đầu đồng ý, tìm kiếm, and loại dẫn chứng, mà người ta, có tính năng, tìm. Diễn giải theo ý nghĩa khác khác khác, điều tra viên chỉ có thiết kế kiến thiết, theo lệnh and tìm kiếm, những gì mà người ta, đánh giá và thẩm định, rằng đáng ngờ vực,. Thêm vào đó, những điều trong lệnh không được, quá chung chung. Hầu hết những Toàn án nhân dân tối cao nhân dân đều sở hữu
có nhu yếu, trông rất rõ ràng, nét ràng rệt những điều khi
Đưa ra, một lệnh cho những điều tra viên.Vì nguyên nhân này, điều tra viên cần phải được, tìm kiếm, càng nhiều nguồn tình nghi trước khi yêu cầu lệnh của Toàn án nhân dân tối cao nhân dân càng tốt nhất, nhất có thể. Ví dụ: một điều tra viên có lệnh điều tra một máy tính xách tay, xách tay xách tay xách tay thuộc diện tình nghi. Người này tới, nhà đất của, rất nhiều lần, người bị ngờ vực, để khám theo lệnh. Lúc tới
xung quanh,
Vị trí đặt,, điều tra viên cảm nhận thấy, một chiếc, máy tính xách tay, xách tay xách tay để bàn. Nhân viên cấp dưới, cấp dưới điều tra này đang không còn, điều gì khác tìm kiếm, dẫn chứng, trên cái máy tính xách tay, xách tay xách tay này chính bới nó không được, kể cả Một vài, điều khoản của lệnh khám. Plain ViewĐiều luật plain view – những điều nhìn cảm nhận thấy, trước mắt – được cho phép, điều tra viên quyền tích góp, ngẫu nhiên dẫn chứng, nào có trong
quy trình tìm kiếm,. Nếu điều tra viên trong ví dụ vừa mới gần đây, phát nêu ra, dẫn chứng, trên màn hình hiển thị hiển thị hiển thị máy tính xách tay, xách tay xách tay của rất nhiều lần, người
Hiện giờ,
Hiện tại, hiện giờ đang bị, ngờ vực, nhân viên cấp dưới, cấp dưới này còn có, tính năng, sử dụng, máy tính xách tay, xách tay xách tay này để tìm kiếm, dẫn chứng, tuy nhiên, nó không được, kể cả trong lệnh khám. Nếu máy tính xách tay, xách tay xách tay để bàn này sẽ, không được, bật thì nhân viên cấp dưới, cấp dưới điều tra không tồn tại, quyền check nó. Mỗi cuộc điều tra trên máy có sự lạ mắt riêng. Một số trong những, trong những giữa những cuộc điều tra có tính năng, mất
Một tuần lễ, để sở hữu,
hiệu quả,, nhưng số khác có tính năng, Reviews mỗi tháng để hoàn thành xong,.
Phía bên dưới, đó
đó chính là một vài, trong những điều có tính năng,
Tác động ảnh hưởng, liên quan, tới thời khắc của một vụ điều tra:•
trình độ, nhiệm vụ,
trình độ, đúng
trình độ,
trình độ, của điều tra viên• Số lượng máy tính xách tay, xách tay xách tay cần check• Tổng thể toàn bộ dung tích mà nhân viên cấp dưới, cấp dưới điều tra cần check (ổ cứng, đĩa CD, đĩa DVD and những thiết bị tàng trữ, cắm ngoài)• Liệu người bị tình nghi có xóa hay giấu thông tin• Xử lý những tệp tin đc mã hóa hoặc những tệp tin đc đảm bảo an toàn, bằng mật khẩu.Những
quy trình của việc điều tra Computer Forensic
Judd Robbins, một
Chuyên Viên, máy tính xách tay, xách tay xách tay and cũng
này là người đón đầu trong computer forensic đã liệt kê một số trong những, trong những bước mà những điều tra viên cần làm mọi khi, muốn truy hồi dẫn chứng, từ máy tính xách tay, xách tay xách tay:1.
quản trị và trấn áp, và điều hành mạng lưới mạng lưới hệ thống máy tính xách tay, xách tay xách tay để vật chứng và vật chứng, và khẳng định chắc chắn, rằng thiết bị and tài liệu, đc tin cậy và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy,. Điều này có nghĩa điều tra viên rất cần phải, nắm quyền bảo mật thông tin, thông tin thông báo để không tồn tại một thành viên nào có tính năng,
truy vấn máy tính xách tay, xách tay xách tay and thiết bị tàng trữ, đang rất được check. Nếu mạng lưới mạng lưới hệ thống máy tính xách tay, xách tay xách tay có
liên kết với Internet, điều tra viên phải trấn áp, và điều hành điều hành đc
liên kết này.2. Tìm kiếm, toàn diện những tệp tin có trong mạng lưới mạng lưới hệ thống máy tính xách tay, xách tay xách tay, kể cả những tệp tin đã đc mã hóa, đc đảm bảo an toàn, bằng mật khẩu, đc ẩn hoặc bị xóa nhưng chưa bị ghi đè. Nhân viên cấp dưới, cấp dưới điều tra nên sao chép lại toàn diện những tệp tin của mạng lưới mạng lưới hệ thống, kể cả những fiel có trong ổ đĩa của máy tính xách tay, xách tay xách tay hay tệp tin từ những ổ cứng cắm ngoài. Bởi khi
truy vấn những tệp tin có tính năng, điều chỉnh nó nên nhân viên cấp dưới, cấp dưới điều tra nên làm, làm việc thao tác làm việc với những bản copy của rất nhiều lần, tệp tin khi tìm kiếm, dẫn chứng,. Bản nguyên gốc rất cần phải, được dữ gìn và bảo vệ, and không được, động tới,.3. Hồi sinh lại càng nhiều thông tin bị xóa càng tốt nhất, nhất có thể bằng phương pháp, thức sử dụng, những ứng dụng, có tính năng, tìm kiếm, and truy hồi tài liệu, bị xóa.4. Tìm kiếm, thông tin của toàn diện những tệp tin ẩn5. Giải thuật, and
truy vấn những tệp tin đc bảo vệ6. Điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích, và nghiên cứu và phân tích, những
Khu vực, tính chất trên ổ đĩa máy tính xách tay, xách tay xách tay, kể cả những phần thường khó có tính năng, tiếp cận.7.
Ghi lại, toàn diện
quá trình của
quy trình. Điều này rất quan trọng
So với, nhân viên cấp dưới, cấp dưới điều tra để đống ý dẫn chứng, rằng việc làm điều tra của chính mình, thiết kế kiến thiết, triển khai có đảm bảo an toàn, thông tin của mạng lưới mạng lưới hệ thống máy tính xách tay, xách tay xách tay mà không làm thya đổi hoặc làm hỏng chúng. Một vụ điều tra and vụ xử án có tính năng, mất tới hàng năm, nếu như không, năng lực, liệu xác thực,, dẫn chứng, thậm chí còn, là là còn không được, đồng ý. Robbins đánh giá và thẩm định, rằng những tài liệu xác thực, này không riêng gì, có có kể cả những tệp tin and tài liệu, đc Hồi sinh từ mạng lưới mạng lưới hệ thống mà còn bao đến mức độ, bản vẽ của mạng lưới mạng lưới hệ thống and
xung quanh,
Vị trí đặt, những tệp tin đc mã hóa hoặc đc ẩn.8. Hãy sẵn sàng sẵn sàng chuẩn bị, là
người chứng kiến tận mắt tận mắt vụ việc tận mắt trước tòa trong computer forensics. Thậm chí còn, là là, khi
quy trình điều tra hoàn tất, việc làm điều tra của chính mình, vẫn chưa xong. Họ có tính năng, vẫn sẽ phải, xác nhận trước tòa. Không xóa tệp tin như bạn nghĩMỗi khi xóa một tệp tin gì đó, máy tính xách tay, xách tay xách tay của quá nhiều, những
các bạn sẽ, chuyển tệp tin này sang một danh bạ mới. Khi làm trống thùng rác, máy tính xách tay, xách tay xách tay sẽ thông báo rằng dung tích đc sử dụng, cho tệp tin
Này đã, đc trống. Tệp tin vẫn đc giữ ở đó trừ phi máy tính xách tay, xách tay xách tay ghi một tài liệu, mới lên phần đó của ổ đĩa. Với những ứng dụng hợp lí, bạn cũng sẽ có, thể truy hồi những tệp tin đã
cũng trở nên, xóa nếu chúng vẫn chưa bị ghi đè.
Tổng thể và toàn diện
quá trình này rất quan trọng, nhưng mở màn tiên mới là quan trọng nhất. Nếu nhân viên cấp dưới, cấp dưới điều tra đang không còn, điều gì khác trấn áp, và điều hành điều hành toàn diện tổng thể mạng lưới mạng lưới hệ thống máy tính xách tay, xách tay xách tay, dẫn chứng, họ tìm ra sẽ không còn, đc công nhận.
Này cũng,
đó chính là vụ việc, rất khó,. Trong những năm đầu của máy tính xách tay, xách tay xách tay, mạng lưới mạng lưới hệ thống chỉ bao gồm một, chiếc máy, với
Một trong những,
những chiếc, đĩa mềm. Ngày này, nó kể cả tương đối nhiều máy tính xách tay, xách tay xách tay, ổ đĩa, ổ cứng cắm ngoài, ….Một số trong những, trong những giữa những kẻ xấu đã tìm phương pháp, gây nan giải cho nhân viên cấp dưới, cấp dưới điều tra để tìm cảm nhận thấy, thông tin trong mạng lưới mạng lưới hệ thống của chúng. Chúng sử dụng, những chương trình and ứng dụng, mang tên anti-forensic. Điều tra khảo sát, khảo sát điều tra, điều tra khảo sát điều tra, viên cần phải được, dè chừng những chương trình này and tìm phương pháp, loại bỏ chúng nếu họ muốn
truy vấn thông tin trong mạng lưới mạng lưới hệ thống.Vậy, anti-forensic là gì? Kim chỉ nam của chúng là thế nào,?Anti-ForensicAnti-forensic có tính năng, là ác mộng
So với,
những người dân, dân điều tra máy tính xách tay, xách tay xách tay. Lập trình viên xây đắp công cụ anti-forensic để khiến việc làm truy hồi thông tin trong
quy trình điều tra
cũng trở thành, nan giải hơn hoặc thậm chí còn, là là là đang không còn, điều gì khác thiết kế kiến thiết, triển khai đc. Về thực tiễn,, anti-forensic cần sử dụng để chỉ ngẫu nhiên một phương thức, thức, thiết bị hay ứng dụng gì đó được thiết kế theo phong cách, để gây nan giải cho việc điều tra máy tính xách tay, xách tay xách tay. Xem Ngay: Hgb Là Gì – Hemoglobin Là Gì

Xem Ngay:  Vector Là Gì? đặc Trưng Cơ Bản Của ảnh Vector Là Gì
*


có rất nhiều, phương pháp, độc lạ, để mọi
cá thể có tính năng, giấu thông tin. Một số trong những, trong những giữa những chương trình có tính năng, đánh lừa máy tính xách tay, xách tay xách tay bằng phương pháp, thức điều chỉnh thông tin trong header của tệp tin. Một header thường đc ẩn với mọi
cá thể nhưng nó thực sự quan trọng khi nó thông báo cho máy tính xách tay, xách tay xách tay loại tệp tin mà nó đang rất được gắn với. Nếu quý
người sử dụng vừa điều chỉnh tên của một tệp tin mp3 thành tệp tin “.gif”, máy tính xách tay, xách tay xách tay vẫn biết đó này là tệp tin mp3 bởi thông tin trong header. Một số trong những, trong những giữa những chương trình được cho phép, bạn điều chỉnh thông tin trong header để máy tính xách tay, xách tay xách tay nhận dạng đó
đó chính là một vài, trong tệp tin khác. Điều tra khảo sát, khảo sát điều tra, điều tra khảo sát điều tra, viên đang tìm kiếm, một định dạng tệp tin rõ ràng, cụ thể có tính năng, bỏ lỡ thông tin quan trọng chính bới nó trông không
Tác động ảnh hưởng, liên quan, tới thông tin cần tìm kiếm,.Những chương trình khác có tính năng, chia những tệp tin ra thành những mục nhỏ dại, độc lạ, and giấu mỗi mục ở một tệp tin độc lạ,. Những tệp tin không sử dụng, tới, dung tích đc gọi là slack space. Với chương trình tương xứng, và hợp lý và phải chăng, bạn cũng sẽ có, thể giấu những tệp tin này bằng phương pháp, thức sử dụng, slack space. Điều này gây nan giải không nhỏ cho việc truy hồi and tập hợp những thông tin bị ẩn.Ngoài ra, cũng sẽ có, thể giấu một tệp tin
Phía trong, tệp tin khác. Executable files – là những tệp tin máy tính xách tay, xách tay xách tay nhận dạng là một vài, trong chương trình cũng sẽ có, thể gây khoskhawn. Những chương trình đc gọi là packer có tính năng, lồng những executable tệp tin cậy vào những tệp tin nhiều chủng loại tệp tin khác, giữa những khi những công cụ binder có tính năng, liên kết tương đối nhiều executable tệp tin lại
cùng với nhau,.Mã hóa cũng là một vài, trong phương pháp, giấu tài liệu, khác. Khi
toàn bộ
tất cả chúng ta, mã hóa tài liệu,, bạn cũng sẽ có, thể sử dụng, những thuật toán nan giải vất vả nan giải để khiến tài liệu, khó có tính năng, đọc đc. ví dụ, thuật toán có tính năng, điều chỉnh một tệp tin text thành tập hợp những số lượng, and ký tự không tồn tại
ý nghĩa và chân thành,. Ai đó muốn đọc tài liệu, rất cần phải, mở đc mật mã, giúp chuyển những số lượng, and ký tự thành văn bản. Nếu như không, có mật khẩu, điều tra viên cần phải được, sử dụng, tới, những chương trình điện toán để sở hữu, tính năng, bẻ khóa mật khẩu. Những thuật toán càng nan giải vất vả nan giải, càng mất thời khắc giải thuật, nó mà không còn, mật khẩu.Một công cụ khác anti-forensic khác có tính năng, điều chỉnh metadata – lý lịch tài liệu, – đc đính kèm với tệp tin. Metadata kể cả thông tin y
tựa như, khi 1 tệp tin đc tạo được hoặc lần tệp tin đc điều chỉnh
sau cùng. Đôi lúc, bạn đang không còn, điều gì khác điều chỉnh những thông tin này, nhưng vẫn vẫn
Vẫn đang còn, những chương trình giúp
quý khách hàng có tính năng, điều chỉnh metadata đc gắn với tệp tin. Hãy thử tưởng tượng, khi check một lỹ lịch tài liệu, and phát nêu ra, nó nói rằng, tệp tin này sẽ không, tồn tại trong 3 năm tới and lần
truy vấn
sau cùng đã một thế kỷ trước. Nếu metadata đã
cũng trở nên, hủy hoại, nó khiến việc vật chứng, dẫn chứng,
cũng trở thành, nan giải hơn.Một số trong những, trong những giữa những ứng dụng, sẽ xóa tài liệu, nếu ai đó không được, quyền mà vẫn cố ý,
truy vấn mạng lưới mạng lưới hệ thống. Một số trong những, trong những giữa những lập trình viên đã thử nghiệm xem những chương trình computer forensic vận động thế nào, and nỗ lực cố gắng, tạo những ứng dụng, vừa có tính năng, ngăn chặn, vừa có tính năng, tiến công những chương trình. Nếu những
Chuyên Viên, computer forensic đương đầu với những, kẻ như vậy,, họ cần phải được, cảnh giác and rất khéo mới có tính năng, truy hồi tài liệu,.Một số trong những, lượng dân cư mua anti-forensic để vật chứng, tài liệu, máy tính xách tay, xách tay xách tay có tính năng, đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, bị tiến công and không đáng tin tới, hơn hết, độ nào. Nếu quý
người sử dụng không vật chứng và vật chứng, và khẳng định chắc chắn, thời khắc 1 tệp tin đc tạo được, lần
sau cùng
truy vấn nó hoặc thậm chí còn, là là nó
Đã có thời điểm từng, tồn tại, làm ra làm thế nào, bạn cũng sẽ có, thể vật chứng, được những, dẫn chứng, đó này là hợp pháp trước tòa? Trong những khi đây vẫn là một vài, trong thắc mắc, có vị trí đặt,
Vị trí,
địa thế căn cứ,, tương đối nhiều tổ quốc vẫn đồng ý dẫn chứng, trên máy tính xách tay, xách tay xách tay ở những vụ xét xử, tuy nhiên,
tiêu chí, của dẫn chứng, ở mỗi tổ quốc độc lạ,.Vậy,
tiêu chí, của dẫn chứng, là gì?Tiêu chuẩn, của dẫn chứng, từ máy tính xách tay, xách tay xách tay”Suy nghĩ xã hội, hành động
Khu vực,
Một thách thức những nhân viên cấp dưới, cấp dưới điều tra trên máy tính xách tay, xách tay xách tay phải đối mặt, là giữa những lúc tội phạm máy tính xách tay, xách tay xách tay vận động không biên giới, luật
tương tự như, vậy. Một điều đc cho là không phù hợp, pháp ở nước này nhưng lại là hợp pháp ở nước khác. Không dừng lại ở đó,, không tồn tại, chuẩn quốc tế chung về vấn đề, tích góp, thông tin trên máy tính xách tay, xách tay xách tay. Một số trong những, trong những giữa những tổ quốc nỗ lực cố gắng, điều chỉnh điều này. Nhóm G8, kể cả Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Anh, nước Nhật, Ý and Nga, đã giống hệt, 6 điều chung về việc tìm kiếm dẫn chứng, phạm tội công nghệ tiên tiến tiên tiến và tăng trưởng, cao. Những điều chung này triệu tập,
nâng cao, sâu xa vào vấn đề, lưu không điều chỉnh gốc dẫn chứng,. Ở Mỹ, những điều luật bao quát việc trấn áp, và điều hành điều hành and sử dụng, dẫn chứng, trên máy tính xách tay, xách tay xách tay. Bộ tư pháp Tổ quốc
Hoa Kỳ, có cuốn sổ tay mang tên, “Searching và Seizing Computers và Obtaining Electronic Evidence in Criminal Investigations”(tìm kiếm,, trấn áp, và điều hành điều hành máy tính xách tay, xách tay xách tay and tích góp, dẫn chứng, điện tử trong điều ta tội phạm). Cuốn sổ này nghiên cứu và phân tích, và phân tích và lý giải khi điều tra viên đc gật đầu đồng ý, sử dụng, máy tính xách tay, xách tay xách tay giữa những lúc tìm kiếm,,
Phong phú, thông tin nào có tính năng, đồng ý đc, luật hearsay – lời chứng nghe đc từ người khác nói lại – đc sử dụng khi triển khai tìm kiếm, dẫn chứng,.Nếu nhân viên cấp dưới, cấp dưới điều tra đánh giá và thẩm định, rằng mạng lưới mạng lưới hệ thống máy tính xách tay, xách tay xách tay chỉ vận động như thiết bị tàng trữ,, họ không được, gật đầu đồng ý, thu giữ ổ cứng. Điều này sẽ làm số lượng, số lượng số lượng giới hạn, dẫn chứng, cho vấn đề,. Theo quy mô, thức khác, nếu nhân viên cấp dưới, cấp dưới điều tra đánh giá và thẩm định, rằng ổ cứng là dẫn chứng,, họ có tính năng, thu giữ ổ cứng and đem lại trụ sở. Ví dụ, nếu máy tính xách tay, xách tay xách tay là dẫn chứng, của việc ăn trộm tài sản,, điều tra viên có tính năng, thu giữ ổ cứng.Để sở hữu, tính năng, sử dụng, dẫn chứng,
xuất phát điểm xuất phát từ 1 máy tính xách tay, xách tay xách tay trước tòa, bên nguyên phải xác thực, đc dẫn chứng, này. Nghĩa là, bên nguyên phải xác nhận đc thông tin đc
Đưa ra, trước tòa là dẫn chứng, từ máy tính xách tay, xách tay xách tay của bị đơn and những thông tin này vẫn đc không điều chỉnh bản.
mặc dù rằng, mọi
cá thể thường thừa nhận rằng làm trá hình, trá hình trá hình, tài liệu, máy tính xách tay, xách tay xách tay là điều có tính năng, and rất đơn giản,. Tuy nhiên, thế, những Toàn án nhân dân tối cao nhân dân ở Mỹ không trọn vẹn loại bỏ chứng cứ từ máy tính xách tay, xách tay xách tay. Không dừng lại ở đó,, họ muốn vật chứng, những dẫn chứng, đó này là giả trước khi loại bỏ nó.Một điều khác mà phiên tòa xét xử xét xử đang
Để ý đến
cùng với, dẫn chứng, từ máy tính xách tay, xách tay xách tay là hearsay. Này là một vài, trong thuật ngữ
nói đến việc những lời phát biểu đc nói ra phía
Phía bên ngoài, phiên tòa xét xử xét xử. Trong phần đông những điều kiện, Toàn án nhân dân tối cao nhân dân không được phép hearsay như 1 dẫn chứng,. Toàn án nhân dân tối cao đã
Để ý đến thông tin trên một máy tính xách tay, xách tay xách tay chưa phải là hearsay Một vài, điều kiện and
chính vì vậy,
chính vì như vậy, nó đc đồng ý. Nếu máy tính xách tay, xách tay xách tay
Ghi lại, những lời phát biểu như 1 email, Toàn án nhân dân tối cao nhân dân rất cần phải,
Để ý đến rằng những phát biểu
Này còn, dành được, xem như thể, tin cậy và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, hay là không,, trước khi coi đó này là dẫn chứng, xác thực,. Phiên tòa xét xử xét xử sẽ vật chứng, và khẳng định chắc chắn, những điều này theo từng điều kiện.Computer forensicsử dụng một số trong những, trong những công cụ and ứng dụng, thướt tha, và mềm mịn và mượt mà, trong
quy trình điều tra. Hãy cùng mày mò, về những công cụ này ở mục tiếp sau sau.Những công cụ của computer forensicLập trình viên
Đã tạo ra, tương đối
Phần lớn, mềm computer forensic. So với những trụ sở
công an, chọn lựa sử dụng, những công cụ này phụ thuộc giá trị cũng
tương tự như, nguồn nhân lực.

Xem Ngay:  Hệ Quy Chiếu Quán Tính Là Gì, Lý Thuyết Về Hệ Qui Chiếu Phi Quán Tính
*


Phía bên dưới, đó
đó chính là một vài, trong những chương trình and thiết bị computer forensic hữu ích trong
quy trình điều tra:• Disk imaging software
Ghi lại, kết cấu and content của một ổ cứng. Với ứng dụng này, rất dễ để sở hữu, tính năng, sao chép thông tin của một ổ đĩa and nó còn đống ý phương pháp, thức những tệp tin đc tổ chức triển khai triển khai, triển khai and mối liên lạc, trong những tệp tin
cùng với nhau,.• Software hoặc hardware write tools sao chép and tùy chỉnh
thông số kỹ thuật lại một ổ cứng từng bit một. Cả 2 loại công cụ này đều phải có thể tránh khỏi việc điều chỉnh thông tin. Một số trong những, trong những giữa những công cụ yêu cầu điều tra viên loại bỏ ổ cứng từ máy tính xách tay, xách tay xách tay của rất nhiều lần, người bị tình nghi trước, thông liền mới đc sao chép.• Hashing tools cần sử dụng để so sánh bản nguyên gốc trong ổ cứng với bản sao chép. Công cụ sẽ điều tra và nghiên cứu và phân tích, tài liệu, and gán cho nó một vài, lượng riêng lẻ. Nếu số lượng, này trên bản nguyên gốc and trên bản sao chép trùng nhau, đây đó
này là bản sao y nguyên bản gốc.• Điều tra khảo sát, khảo sát điều tra, điều tra khảo sát điều tra, viên sử dụng, những chương trình Hồi sinh tài liệu, để tìm kiếm, and Hồi sinh tài liệu, đã
cũng trở nên, xóa. Những chương trình này xác định tài liệu, mà máy tính xách tay, xách tay xách tay đã
Ghi lại, để xóa nhưng vẫn chưa bị ghi tỳ lên.
Nhiều lúc,, điều này còn
Tác động ảnh hưởng, liên quan, tới, những tệp tin không được triển khai, triển khai xong, gây nan giải cho việc điều tra và nghiên cứu và phân tích,.• Chứa một số trong những, trong những chương trình được thiết kế theo phong cách, để đảm bảo an toàn, thông tin đc tàng trữ, trong RAM. Không y
tựa như, thông tin trên ổ đĩa, tài liệu, đc lưu trong RAM có tính năng, sẽ bị, mất sau thời điểm tắt máy. Nếu như không, có ứng dụng hợp lí, thông tin này sẽ đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, bị mất.• Ứng dụng điều tra và nghiên cứu và phân tích, lọc toàn diện thông tin trên một ổ đĩa để tìm kiếm, một thông tin rõ ràng, cụ thể gì đó. Bởi những máy tính xách tay, xách tay xách tay văn minh có tính năng, tàng trữ, hàng gigabyte tài liệu,, rất khó, and tốn thời khắc để tìm kiếm, tệp tin trên máy tính xách tay, xách tay xách tay thủ công bằng tay, thủ công bằng tay, bằng tay thủ công, bằng tay thủ công,. Ví dụ, một số trong những, trong những chương trình điều tra và nghiên cứu và phân tích, tìm kiếm, and review Intecookies, giúp nhân viên cấp dưới, cấp dưới điều tra tìm ra những vận động đáng nghi trên Internet. Một số trong những, trong những giữa những chương trình khác được cho phép, điều tra viên tìm kiếm, một thông tin rõ ràng, cụ thể, thuộc dạng ngờ vực trong mạng lưới mạng lưới hệ thống máy tính xách tay, xách tay xách tay.• Chương trình giải thuật, and ứng dụng bẻ khóa mật khẩu rất thuận lợi khi điều tra viên phải đối mặt, với tài liệu, đc đảm bảo an toàn,.
Smartphone, thông minh mưu trí, di động

Smartphone, thông minh mưu trí, di động cũng sẽ có, thể tàng trữ, tài liệu, quan trọng. Về thực tiễn,, có tính năng, coi một chiếc di động là một vài, trong cái máy tính xách tay, xách tay xách tay nhỏ dại,. Một số trong những, trong những giữa những ít người bán computer forensic có đống ý thiết bị có tính năng, sao chép toàn diện tài liệu, trong
bộ nhớ lưu trữ, tàng trữ,
Smartphone, thông minh mưu trí, di động and in ra thành bản
Báo cáo giải trình,. Những thiết bị này còn có, tính năng, truy hồi mọi thứ từ tin nhắn cho tới nhạc chuông. Xem Ngay: Api Là Gì – Tất Tần Tật Về Api Những công cụ này chỉ thực sự hữu ích khi nhân viên cấp dưới, cấp dưới điều tra thiết kế kiến thiết, triển khai đúng những sách vở sách vở và giấy tờ, thủ tục. Nếu như không,, một luật sư bào chữa giỏi có tính năng, lập luận rằng mọi dẫn chứng, đc tích góp, giữa những lúc điều tra máy tính xách tay, xách tay xách tay là không tin cậy và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy,. Đương nhiên,, vẫn chứa một số trong những, trong những ít
Chuyên Viên, anti-forensic
Bàn luận, rằng không tồn tại, dẫn chứng, trên máy tính xách tay, xách tay xách tay nào là trọn vẹn tin cậy và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy,.Liệu Toàn án nhân dân tối cao nhân dân có thường xuyên đồng ý dẫn chứng, từ máy tính xách tay, xách tay xách tay là tin cậy và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, để sử dụng, Một vài, phiên tòa xét xử xét xử nữa hay là không,?
Chuyên Viên, anti-forensic vẫn lập luận rằng chỉ có vụ việc, về thời khắc trước khi ai đó có tính năng, vật chứng, trước tòa rằng những tài liệu, đó này là đường đường chính chính and có tính năng, đảm bảo an toàn, đc. Nếu điều này xảy ra, Toàn án nhân dân tối cao nhân dân sẽ rất nan giải trong việc khẳng định chắc chắn, dẫn chứng, từ máy tính xách tay, xách tay xách tay của một vụ án hoặc một cuộc điều tra. Thể Loại: Sẻ chia, trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Nhịp 2/4 Là Gì - Khái Niệm Nhịp 2/4

Bài Viết: Forensic Là Gì – Nghề Nghiệp Kế Toán điều Tra Forensic Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Forensic Là Gì – Nghề Nghiệp Kế Toán điều Tra Forensic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *