click

Flat Là Gì

Flat Là Gì

1 /flæt/ 2 Thông dụng, 2.1 Danh từ 2.1.1 Dãy phòng (ở một tầng trong một nhà khối) 2.1.2 (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
ngôi nhà,, căn buồng 2.1.3 (hàng hải) ngăn, gian 2.1.4 (từ hiếm,nghĩa hiếm) tầng 2.1.5
căn hộ cao cấp, thời thượng, 2.1.6 Mặt phẳng, 2.1.7 Miền đất phẳng 2.1.8 Lòng (sông, bàn tay…) 2.1.9 Miền đất thấp, miền đầm lầy 2.1.10 Thuyền đáy bằng 2.1.11 Rổ nông, hộp nông 2.1.12 (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (ngành đường tàu,) toa trần ( (cũng) flat-car) 2.1.13 (sân khấu) phần phông đã đóng khung 2.1.14 (âm nhạc) dấu giáng 2.1.15 ( số nhiều) giầy đế bằng 2.1.16 (từ lóng) kẻ lừa bịp 2.1.17 (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lốp bẹp, lốp xì hơi 2.2 Tính từ 2.2.1 Phẳng phiu, bẹt, tẹt 2.2.2 Nhẵn 2.2.3 Cùng, đồng (màu) 2.2.4 Nông 2.2.5 Tuyệt đối hoàn hảo,, thẳng, thẳng thừng, dứt khoát 2.2.6 Nhạt, tẻ nhạt, vô duyên; hả (rượu…) 2.2.7 Ế hàng tồn kho tồn dư 2.2.8 Không chỉnh sửa,, không lên xuống, đứng im (giá thành,…) 2.2.9 Bẹp, xì hơi (lốp xe) 2.2.10 Bải hoải, buồn nản 2.2.11 (thông tục) không một xu dính túi, kiết xác 2.2.12 (âm nhạc) giáng 2.3 Phó từ 2.3.1 Bằng, phẳng, bẹt 2.3.2 Sóng sượt, sóng soài 2.3.3 Thất bại 2.3.4 Tuyệt đối hoàn hảo,; thẳng, thẳng thừng, dứt khoát 2.3.5 Đúng 2.3.6 (âm nhạc) theo dấu giáng 2.4 Ngoại động từ 2.4.1 Làm bẹt, dát mỏng dính, tanh manh 2.5
cấu trúc từ 2.5.1 to, join the flats 2.5.2 as flat as a pancake 2.5.3 To, go into a flat spin 2.6 Hình thái từ 3 Chuyên ngành 3.1 Toán & tin 3.1.1 phẳng; bẹt 3.2 Cơ – Điện tử 3.2.1 Mặt phẳng,, đầu phẳng, (adj) bằng, dẹt, phẳng 3.3 Cơ khí & dự án công trình,
công trình xây dựng,
thiết kế xây dựng 3.3.1 bạt phẳng 3.3.2 cán phẳng 3.4 Hóa học & làm từ
cấu trúc từ chất 3.4.1 vỉa Vị trí đặt,
Vị trí, trưng bày ngang 3.5 Xe hơi 3.5.1 lốp xẹp 3.5.2 lốp xì hơi 3.5.3 hết điện 3.6 Vật lý 3.6.1 sự xẹp lốp 3.7 Ra mắt, 3.7.1 không bóng (màu) 3.7.2 phẳng 3.7.3 thép dải 3.7.4 thoai thoải 3.7.5 thuyền đáy bằng 3.8 Kỹ thuật chung 3.8.1 phẳng phiu 3.8.2 bào 3.8.3 bẹt 3.8.4 cán dẹt 3.8.5
căn hộ cao cấp, 3.8.6 Vị trí đặt,
Vị trí, trưng bày ngang 3.8.7 dát mỏng dính, tanh manh 3.8.8 dẹt 3.8.9 đơn điệu 3.8.10 đồng bằng ven biển, ven bờ biển trung du 3.8.11 đục 3.8.12 lòng sông 3.8.13 bãi cạn 3.8.14 mặt phẳng, 3.8.15 miền đất phẳng 3.8.16 mờ 3.8.17 sàn 3.8.18 thép tấm 3.8.19 tôn 3.8.20 ván sàn 3.9 Tài chính 3.9.1 ảm đạm 3.9.2 Thị Trường kinh doanh thị trường sàn chứng khoán, không sống sót, lãi 3.9.3 thắt chặt và thắt chặt và cố định, 3.9.4 trì trệ dần 3.9.5 toàn bộ 3.9.6 duy nhất 3.9.7 ế hàng tồn dư 3.9.8 hộp 3.9.9 ngăn 3.9.10 ổn định 3.9.11 nhất luật 3.9.12 phòng 3.9.13 tầng 3.9.14 tẻ nhạt 3.9.15 Thị trường yếu ớt, 3.9.16 thống nhất 3.9.17 thùng to, 3.9.18 trầm trệ 3.9.19 ứ đọng 3.9.20 uể oải 3.9.21 tĩnh lặng 4 Những từ
Tác động ảnh hưởng, liên quan, 4.1 Từ đồng nghĩa tương quan, tương quan 4.1.1 adjective 4.1.2 noun 4.1.3 adverb 4.1.4 verb 4.2 Từ trái nghĩa 4.2.1 adjective /flæt/

Xem Ngay:  Cộng đồng Là Gì - Cần Làm Rõ Khái Niệm Cộng đồng

Thông dụng,

Danh từ

Dãy phòng (ở một tầng trong một nhà khối) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
ngôi nhà,, căn buồng (hàng hải) ngăn, gian (từ hiếm,nghĩa hiếm) tầng
căn hộ cao cấp, thời thượng, Mặt phẳng, đi ở phía bên trên, mặt phẳng Miền đất phẳng Lòng (sông, bàn tay…) the flat of the handlòng bàn tay Miền đất thấp, miền đầm lầy Thuyền đáy bằng Rổ nông, hộp nông (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (ngành đường tàu,) toa trần ( (cũng) flat-car) (sân khấu) phần phông đã đóng khung (âm nhạc) dấu giáng ( số nhiều) giầy đế bằng (từ lóng) kẻ lừa bịp (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lốp bẹp, lốp xì hơi

Tính từ

Phẳng phiu, bẹt, tẹt a flat roofmái bằnga flat nosemũi tẹt Nhẵn Cùng, đồng (màu) Nông a flat dishđĩa nông Tuyệt đối hoàn hảo,, thẳng, thẳng thừng, dứt khoát flat nonsenseđiều tuyệt đối hoàn hảo, hoàn hảo nhất, vô nghĩaa flat denialsự phủ nhận dứt khoátand that”s flat!dứt khoát là như vậy,! Nhạt, tẻ nhạt, vô duyên; hả (rượu…) a flat jokecâu đùa vô duyênflat beerbia nhạt Ế hàng tồn kho tồn dư market is flatchợ búa ế hàng tồn dư Không chỉnh sửa,, không lên xuống, đứng im (giá thành,…) Bẹp, xì hơi (lốp xe) Bải hoải, buồn nản (thông tục) không một xu dính túi, kiết xác (âm nhạc) giáng

Phó từ

Bằng, phẳng, bẹt Sóng sượt, sóng soài to, fall flatngã sóng soàito lie flatnằm sóng soài Thất bại to, fall flat on one”s facethất bại thảm hại, thất bại ê chề Tuyệt đối hoàn hảo,; thẳng, thẳng thừng, dứt khoát to, go flat against ordershoàn toàn làm trái với mệnh lệnhto tell somebody flat thatnói thẳng với ai rằng Đúng to, type three hundred words in ten minutes flatgõ đúng ba trăm chữ trong mười phút (âm nhạc) theo dấu giáng

Ngoại động từ

Làm bẹt, dát mỏng dính, tanh manh


cấu trúc từ

to, join the flats chắp vá lại thành một mảnh; giữ cho vẻ trước sau như 1 as flat as a pancake To, go into a flat spin Nhạt nhẽo, vô vị

Hình thái từ

Ved : flattedVing: flattingAdj : flatter , flattestAdv : flatly

Chuyên ngành

Toán & tin

phẳng; bẹt concircularly flat phẳng đồng viênlocally flat (hình học ) phẳng địa phương, ơclit địa phươngprojectively flat (hình học ) phẳng xạ Hình ảnh,, ơclit xạ Hình ảnh,

Cơ – Điện tử

Bản mẫu:Thêm ảnhBản mẫu:Thêm Hình ảnh, Mặt phẳng,, đầu phẳng, (adj) bằng, dẹt, phẳng

Cơ khí & dự án công trình,
công trình xây dựng,
thiết kế xây dựng

bạt phẳng cán phẳng

Xem Ngay:  Giphy Là Gì - Cách Sử Dụng Giphy Làm Ảnh Động, Ảnh Gif

Hóa học & làm từ
cấu trúc từ chất

vỉa Vị trí đặt,
Vị trí, trưng bày ngang

Xe hơi

lốp xẹp lốp xì hơi hết điện

Vật lý

sự xẹp lốp

Ra mắt,

không bóng (màu) phẳng Lý giải, EN: Something that is smooth và level; specific uses include:1. one floor of a multilevel building.one floor of a multilevel building.2. Bài Viết: Flat là gì Xem Ngay: Bha Là Gì – Tác Dụng And Sử Dụng Bha đúng
chiêu trò Xem Ngay: Malicious Là Gì – Nghĩa Của Từ Malicious any structural element on a building that is level, such as a level roof.any structural element on a building that is level, such as a level roof. Lý giải, nước ta: Một chiếc gì mà phẳng phiu sử dụng trong: 1các kết cấu trong Xây dựng, và
hoạt động giải trí và
hoạt động giải trí và sinh hoạt có bề mặt phẳng, như thể, mặt phẳng, mái. flat (finish)sự hoàn thiện, xong phẳngflat bandchăn vòm phẳngflat basenền phẳngflat bottomđáy phẳngflat brickgạch lát phẳngflat ceilingtrần phẳngflat crestđỉnh phẳng (đập tràn)flat desktấm lát phẳngflat flightkhay nâng phẳngflat floor constructionkết cấu sạn phẳngflat groundbãi đất bằng phẳngflat head nail (flathead)đinh mũ phẳngflat hingekhớp phẳngflat hip of rooflưng vòm phẳngflat hip of roofmái hồi phẳngflat hipped endlưng vòm phẳngflat hipped endmái hồi phẳngflat interlocking tilengói phẳng lồng vào nhauflat jack, pushing jackkích phẳngflat jointmạch xây phẳngflat roofmái phẳngflat screensàng phẳngflat skylightcửa đỉnh mái phẳngflat skylightcửa trời phẳng (trên mái)flat skylightmái kính phẳngflat steel platetôn phẳngflat supporting elementbộ phận gối tựa phẳngflat supporting elementchi tiết gối tựa phẳngflat terrainđịa hình bằng phẳngflat tiletấm ngói phẳngflat topđỉnh phẳngflat topnóc phẳngflat-crested weirđập tràn có đỉnh phẳngflat-crested weirđập tràn đỉnh phẳngflat-joint jointed pointingmạch xây miết phẳngflat-slab buttress damđập bản phẳng kiểu trụ chốngflat-slab deck damđập bản phẳng kiểu trụ chốngmethod of decomposition into flat trussesphương pháp tác thành những giàn phẳngrectangular flat platetấm phẳng hình chữ nhậtshed with flat slopemái che mặt dốc phẳngsolar flat plate collectortấm phẳng thu nguồn nguồn
tích điện mặt trời thép dải thoai thoải thuyền đáy bằng

Kỹ thuật chung

phẳng phiu flat groundbãi đất bằng phẳngflat terrainđịa hình phẳng phiu bào bẹt cán dẹt
căn hộ cao cấp, Vị trí đặt,
Vị trí, trưng bày ngang pancake engine or flat engineđộng cơ xi lanh Vị trí đặt,
Vị trí, trưng bày ngang dát mỏng dính, tanh manh dẹt đơn điệu đồng bằng ven biển, ven bờ biển trung du alluvial flatđồng bằng bồi tíchflat countryđịa hình (vùng) đồng bằngflat countrymiền đồng bằngflat countryvùng đồng bằngflat peat bogđầm than bùn ở đồng bằngflat plainđồng bằng bãi bồiflat terrain, deltavùng đồng bằngmuck flatđồng bằng lầymud flatđồng bằng đất bùn đục lòng sông bãi cạn mặt phẳng, Lý giải, EN: 1. a dull or matte painted surface.a dull or matte painted surface.2. a strip of iron or steel containing a rectangular cross section.a strip of iron or steel containing a rectangular cross section.. Lý giải, nước ta: 1.Mặt phẳng, đc sơn mờ hoặc xỉn 2.dải sắt hoặc thép có chứa hình chữ nhật chéo ngang. flat lappingsự mài nghiền (mặt) phẳngflat-face instrumentdụng cụ đo mặt phẳngoptical flatmặt phẳng quang học miền đất phẳng mờ sàn thép tấm tôn ván sàn

Xem Ngay:  Throwback Là Gì - định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Tài chính

ảm đạm Thị Trường kinh doanh thị trường sàn chứng khoán, không sống sót, lãi thắt chặt và thắt chặt và cố định, trì trệ dần toàn bộ flat pricegiá đồng loạtflat taxthuế đồng loạtflat yieldsuất thu nhập đồng loạtflat-rate tariffbiểu giá toàn bộ duy nhất ế hàng tồn dư hộp ngăn ổn định nhất luật phòng show flatphòng trưng bày hàng mẫutimeshare flatdãy phòng đa sở hữutimeshare flatdãy phòng đa sở hữu, (ở một tầng trong một nhà khối) tầng timeshare flatdãy phòng đa sở hữu, (ở một tầng trong một nhà khối) tẻ nhạt Thị trường yếu ớt, thống nhất flat commissionhoa hồng đã thống nhấtflat costphí tổn thống nhấtflat pricegiá thống nhấtflat ratesuất cước thống nhấtflat tax ratethuế suất thống nhất thùng to, trầm trệ ứ đọng uể oải tĩnh lặng

Những từ
Tác động ảnh hưởng, liên quan,

Từ đồng nghĩa tương quan, tương quan

adjective collapsed , complanate , decumbent , deflated , depressed , empty , even , extended , fallen , flush , horizontal , laid low , low , oblate , outstretched , pancake * , planar , planate , plane , procumbent , prone , prostrate , punctured , reclining , recumbent , splay , spread out , supine , tabular , unbroken , banal , blah , bland , blind , boring , colorless , dead , dim , drab , draggy , flavorless , ho hum , inane , innocuous , insipid , jejune , lead balloon , lifeless , matte , monotonous , muted , pointless , prosaic , prosy , sapless , spiritless , stale , tasteless , tedious , uninteresting , unpalatable , unsavory , unseasoned , vanilla * , vapid , watery , weak , whitebread , categorical , direct , downright , explicit , final , fixed , indubitable , out-and-out * , peremptory , plain , straight , unconditional , unequivocal , unmistakable , unqualified , unquestionable , arid , aseptic , dry , earthbound , lackluster , lusterless , matter-of-fact , pedestrian , sterile , stodgy , unimaginative , uninspired , mat , muddy , murky , level , smooth , certain , set , absolute , all-out , arrant , complete , consummate , crashing , damned , out-and-out , outright , perfect , pure , sheer , thorough , thoroughgoing , total , unbounded , unlimited , unmitigated , unrelieved , unreserved , immature , juvenile , mawkish , parallel , positive , sonant , spatulate , spatulous , splayfoot , spread-eagled , vocal noun chambers , condo , co-op , crash pad * , floor-through , go-down , joint * , lodging , pad * , railroad apartment , rental , room , rooms , suite , tenement , walk-up , absolute , apart , apartment , banal , bland , blunt , boring , champaign , colorless , dead , decided , deflated , downright , dreary , dull , dwelling , esplanade , even , fade , fixed , flashy , floor , flush , horizontal , horizontality , insipid , insipidity , jejunity , lackluster , level , lifeless , low , lowland , mat , mesa , monotonous , monotony , pad , plane , plateau , prone , prostrate , prostration , sluggish , smooth , stale , tasteless , uniform , unvarying , vapid adverb absolutely , all , altogether , dead , entirely , fully , just , perfectly , quite , thoroughly , totally , utterly , well , wholly , emphatically , positively verb flatten , level , plane , smooth , straighten

Từ trái nghĩa

adjective broken , elevated , raised , rough , rounded , rugged , uneven , bubbly , effervescent , sharp , indefinite , cambered , concave , convex , projecting , protuberant , undulating , warped Thể Loại: Giải bày trình diễn
màn biểu diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Flat Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Flat Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *