click

Financial Accounting Là Gì, Một Số Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán

Financial Accounting Là Gì, Một Số Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán

Accounting policies (Chủ trương, kế toán)We had to, follow all of the accounting policies và we were happy to, start working together with everything và making things happen. Bài Viết: Financial accounting là gì Accounting principles/Principles of Accounting (Nguyên tắc kế toán)Accounting principles are the rules và guidelines that companies must follow when reporting financial dataAccounting standards (Chuẩn mực kế toán)Management of the Company is responsible for the preparation và the true và fair presentation of these financial statements in accordance with Vietnamese Accounting StandardsAccounting records (Ghi chép kế toán)Accounting records are all of the documentation và books involved in the preparation of financial statements or records relevant to, audits và financial Review.Accounting system (Mạng lưới mạng lưới hệ thống kế toán)You should have an easy to, use accounting system in place so that any new hire can quickly adapt to, it.Accounting information system – AIS (Mạng lưới mạng lưới hệ thống thông tin kế toán)The purpose of an accounting information system (AIS) is to, collect, store, và process financial và accounting data và produce informational reports that managers or other interested parties can use to, make business decisions.Accounting procedure (Công đoạn, kế toán)Accounting procedures are rules or standards that are used to, prepare, present, và report the financial status of companiesAccounting entry (Bút toán/Định khoản)The second quarter of 1990 saw a decrease of $721,000 placed in that accounting entry.Accounting entity (
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, kế toán/Chủ thể kế toán)
The accounting entity does not need to, be a legal entity in order to, have a separate balance sheet. Xem Ngay: Analogy Là Gì – Nghĩa Của Từ Analogy Trong Tiếng Việt Accounting period (Kỳ kế toán)Based on the matching principle of accrual accounting, Revenues và associated costs are recognized in the same accounting periodAccounting cycle (Chu kỳ luân hồi luân hồi kế toán)The accounting cycle was recently explained during the weekly team meeting with a simple calendar và the relevant financial statements.Accounting concepts (Những khái niệm về kế toán)Understanding fundamental accounting concepts is critical to, a comprehensive understanding of customer’s financial statements.Accounting Assumptions (Giả định kế toán)When a company’s financial statements are audited, the auditors will be looking for violations of these accounting assumptions, và will refuse to, render a favorable opinion on the statements until any issues found are correctedAccounting earnings (Lợi nhuận, kế toán)Accounting earnings posted on a company’s income statement. Accounting earnings are different than expected earnings, because expected earnings are estimates whereas accounting earnings are actual reported figures.Accounting reports (Giải trình
Giải trình, kế toán)
Accounting reports
come in various formats và all provide different information. However, they all have one thing in common: they give useful information about a business (or about an aspect of the business) to, the reader. Xem Ngay:
Vì Sao Bạn Nên Hạn Chế Sử Dụng Phần Mềm Crack Là Gì Edubelife Kế toán Hồng trang(hethongbokhoe.com) Tới, với Edubelife những những
các bạn sẽ, cùng chúng tôi
nguyên cứu và mày mò, những kinh phí đầu tư, rất tốt nhất, xinh của nghề nghiệp và
việc làm, and ý nghĩa của
cuộc sống thường ngày thường ngày. Edubelife
Kiến nghị, mang đến, niểm tin, niềm yêu thích trong từng việc làm kế toán tưởng chừng rất khô khan, trong những việc làm tài chính, tài chính, chỉ
Tác động ảnh hưởng, liên quan,
Tác động, tới,
May mắn tài lộc, tài lộc, tới, việc tranh dành lợi ích- những điều rất xa lạ, với kinh phí đầu tư, tinh thần cao đep…. Edubelife thực sự là
điểm đặt mà những những
các bạn sẽ, tìm thấy, cảm nhận thấy, thấy, cảm nhận thấy, tinh thần từ nghề nghiệp và
việc làm,, vụ việc, này cũng sẽ có, nghĩa là bạn and tôi đã tìm thấy, cảm nhận thấy, thấy, cảm nhận thấy, ý nghĩa tươi sáng cho
cuộc sống thường ngày thường ngày của tôi,. Khóa
Huấn luyện, của chúng tôi: Kế toán viên giỏi, Kế toán thuế thượng hạng,, Kế toán trưởng, Giám đốc điều hành
quản trị và điều hành
quản trị chuyên nghiệp và chuyên nghiệp, và chuyên nghiệp,, Kế toán C.ty toàn cầu, Lớp học theo
có nhu yếu,, Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Khánh Tiết Là Gì - Phòng ý Nghĩa Của Phòng Khánh Tiết

Bài Viết: Financial Accounting Là Gì, Một Số Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Financial Accounting Là Gì, Một Số Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *