click

Experiment Là Gì – Nghĩa Của Từ Experiment

Experiment La Gi Nghia Cua Tu

Experiment Là Gì – Nghĩa Của Từ Experiment

Scientists are conducting/carrying out/doing experiments to, test the effectiveness of the new drug. Bài Viết: Experiment là gì I”ve bought a different kind of coffee this week as an experiment (= in order to, see what it is like). Những phương thức, nhìn của rất nhiều, ví dụ đã mất, hiện phương thức, nhìn của rất nhiều,
căn chỉnh viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của rất nhiều, nhà cấp phép. Four bags were removed from each plot 50, 105, 190, 290 và 360 d after the beginning of the experiment. The word permitted a nonscientific psychological preoccupation to, reappear as the subject of scientific experiment. A simulated experiment with an atom trap was planned with five sections, và then let run to, generate the composition. Various aspects of the interaction of relativistically intense pulses with preformed plasmas và solid targets were investigated in the experiments. He possibly tried the same experiment also with inclined planes in a spherical container with an equally negative result. The results, presenting both qualitative và quantitative analyses, provide interesting insights into the responses of the students to, the experiment itself. So qualitative researchers are as likely to, influence the nature of the research setting as are quantitative researchers in artificial experiments.

experiment

Những từ thường đc sử dụng
cùng với, experiment. Xem Ngay: Dss Là Gì – Sơ Lược Về Pci Dss Những ví dụ này từ Cambridge English Corpus and từ những nguồn trên web. Tổng thể toàn bộ
các phương pháp, nhìn Một vài, những ví dụ đã mất, hiện phương thức, nhìn của rất nhiều,
căn chỉnh viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của
những người dân, cấp phép.

Xem Ngay:  Tính Chất Là Gì - Tính Chất đặc Thù Là Gì
*
*

*
*

Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng thuận tiện khung tìm kiếm, miễn phí, của chúng tôi. Xem Ngay: Glazing Là Gì – Nghĩa Của Từ Glazing Trong Tiếng Việt Tìm kiếm, ứng dụng, từ điển của chúng tôi ngay hiện giờ and chắc như đinh,
chứng tỏ và khẳng định chắc chắn, rằng bạn không
lúc nào, trôi mất xuất phát từ, 1
Lần tiếp nữa,.
cải tân và tăng trưởng,
cải tân và tăng trưởng, Từ điển API Tra giúp bằng chiêu trò thức nháy đúp chuột Những thuận tiện tìm kiếm, Tài liệu, cấp phép Trình làng, Trình làng, Kiến thức
truy vấn Cambridge English Cambridge University Press Quản trị Sự đồng ý chấp thuận đồng ý,
bộ nhớ lưu trữ, and Riêng tư Corpus Những quy phương thức, sử dụng {{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}} Thể Loại: Sẻ chia, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Experiment Là Gì – Nghĩa Của Từ Experiment Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Experiment Là Gì – Nghĩa Của Từ Experiment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *