click

Etl Là Gì – Etl Dữ Liệu

Etl La Gi Etl Du Lieu

Etl Là Gì – Etl Dữ Liệu

Tổng quan ETL


quá trình tiến trình ETL hay nói một cách khác bằng tiến trình tích lũy, and phối kết hợp, tài liệu, (Data Acquisition và Integration). Bài Viết: Etl là gì Extract (Data Acquisition):
truy vấn mạng lưới mạng lưới hệ thống nguồn để trích xuất tài liệu,. Dữ liệu đc Ra mắt, từ tiến trình này gọi là tài liệu, nguồn (Source Data).Transform (Data Integration): check, làm sạch,
chỉnh sửa tương xứng, những
Đề xuất kiến nghị, của DW. Dữ liệu đc tạo được bảo tiến trình này gọi là tài liệu, tải (Load Data).Load (Data Integration): update DW với tài liệu, đc đống ý mong ước, từ Load Data.

*

Data Mapping Data Mapping giúp cam kết tài liệu, nguồn (nơi đặt, location, trạng thái state, thời hạn, timing,…) thỏa mãn nhu yếu, những
Đề xuất kiến nghị, tài liệu, của một DW. Những phép thay đổi những thiết
Để khởi tạo, được những thành phần tài liệu, trong DW cũng rất được thể hiện, trong maps tài liệu, này. Data Mapping rất có
hiệu quả, đc thể hiện, ở dạng bảng tính, biểu đồ hoặc văn bản.

*

Data Mapping dạng đơn giản và dễ dàng,

*

Business Rule Qui tắc đúng
trình độ, nhiệm vụ, đc sử dụng
Để khởi tạo, được những quy tắc, kiểm chứng chất lượng dữu liệu (Data Quality validations) của tài liệu, and những luồng của chính mình, nó trong DW (luồng ETL, luồng Aggregation). Vì vậy, bất kỳ thành phần tài liệu, nào trong DW phải duy trì, hành xử giống hệt,; and nếu rất có
hiệu quả,
Tác động ảnh hưởng, liên quan, đễn chất lượng nhận thức của DW, phải đưa vào danh sách Business Rules. Xem Ngay: Landscape Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Ví dụ:

Xem Ngay:  subgrade là gì
*

Bản vẽ thiết kế kiến thiết, xây dựng ETL

Extract-Transform-Load

*

Trong ứng dụng, ETL, data đc lấy từ mạng lưới mạng lưới hệ thống vận động Operational System. Dữ liệu trích xuất Extracted Data đc nắm bắt, trên nguồn gốc xuất xứ, đươc điều khiển và tinh chỉnh, và điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, bởi ứng dụng, ETL.
quá trình tiến trình nắm bắt, tài liệu, trên nguồn gốc xuất xứ, này được, gọi là Staging. Nguồn gốc xuất xứ, xuất xứ nguồn gốc xuất xứ, này được, gọi là Staging Platform hoặc Staging Environment. Tại
Ngày này,, Staged Data ở dạng thô raw, giống thể thức and trạng thái của chính mình, nó trong ứng dụng, hoạt đông. Trước tiến trình Transform, Staged Data đc gọi là Source Data. Ứng dụng, Transform triển khai, những phiến thay đổi tài liệu, rất thiết yếu trên Source Data để triển khai, nó tương xứng, với những qui tắc,
bố cục tổng quan, tổng quan tổng quan and định dạng trong DW. Transformed Data vẫn đc đc nắm bắt, trong Staging Platform. Tuy vậy, sau khoản thời hạn, Transform, Staged Data đc gọi là Load Data. Ứng dụng, Load là cầu nối khoảng tầm tầm chiêu trò giãu ETL/Staging Platform and DW Platform. Ứng dụng, Load đọc Load Data and triển khai, tiến trình tiến trình INSERT, UPDATE, DELETE trên DW. Khi ứng dụng, Load thành công, ETL hoàn thiện xong. Extract-Load-Transform

*

Sự
khác hoàn toàn và độc lạ, giữa ứng dụng, ETL and ELT là nguồn gốc xuất xứ, plaform mà ứng dụng, triển khởi
hiệu quả, của chính mình, nó. Xem Ngay: Level Là Gì Ứng dụng, ELT sử dụng nguồn gốc xuất xứ, ELT như 1 nguồn gốc xuất xứ, trong những năm trong thời điểm tạm thời để
liên kết tới nguồn gốc xuất xứ, DW RDBMS. Nguồn gốc xuất xứ, xuất xứ nguồn gốc xuất xứ, ELT trích xuất tài liệu, vận động, tải thẳng trực tiếp vào những Staging Table trên nguồn gốc xuất xứ, DW RDBMS. Tổng thể toàn bộ toàn diện tính năng, Transform đc tiến hành, triển khai, trên nguồn gốc xuất xứ, này. Sau cuối, DW đc tải từ
Phía trong, nguồn gốc xuất xứ, DW RDBMS.

Xem Ngay:  Driving Force Là Gì - Driving Force Thành Ngữ, Tục Ngữ, Slang Phrases

Nguyên tắc xây cất ETL

Process principles: One Thing at a TimeKnow when to, BeginKnow when to, EndLarge to, Medium to, SmallStage Data IntegrityKnow what you have Stage principles: Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Etl Là Gì – Etl Dữ Liệu Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Etl Là Gì – Etl Dữ Liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *