drift apart là gì

drift apart la gi
drift apart là gì

Ôn thi Tiếng Anh: Đồng nghĩa tương quan đối sánh tương quan & trái nghĩa

Họ và tên Nguyễn Ngọc Nữ Thời gian làm bài 0 giờ – 24 phút – 0 giây Thời gian nộp bài 0 giờ – 3 phút – 22 giây Số câu đúng 7 Số câu sai 13 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions drifted apart (cũng trở nên xa chiêu bài) = not as friendly as before (không thân như trước đó đó); not as serious as before – không nghiêm túc như trước đó đó; not as sympathetic as before – không đồng cảm như trước đó đó; not as childlike as before – không trẻ con như trước đó đó Question 2: Roger’s Thesaurus, a collection of English words và phrases, was originally arranged by the ideas they express rather thanby alphabetical order rather than (hơn là) = instead of (sửa chữa vì); unless – trừ khi; restricted – tinh giảm; as well as – và take my hat off to (ngả mũ trước …) = respect (kính trọng); discourage – làm nhụt chí; detest – ghê tởm, ghét; dislike – không hề mong muốn cycle with three wheels – xe đạp điện điện có 3 bánh; tricycle – xe đạp điện điện 3 bánh = cycle with three wheels; unicycle – xe đạp điện điện 1 bánh; bicycle – xe đạp điện điện 2 bánh; motorcycle – xe máy concise – súc tích; complicated và intricated – khó khăn vất vả và rõ nét; short và clear – ngắn gọn rõ nét = concise; sad và depressing = buồn và tuyệt vọng và chán nản; long và detailed – dài và rõ nét Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions C: It was almost impossible for amateurs to realize that the painting was not authentic, though the experts could judge it quite easily. Bài Viết: Drift apart là gì D: The painting looked so much like the authentic one that only the experts could tell it wasn”t genuine. C: Sea water was cleaner và there were more varieties of fish before the 1960s. Xem Ngay: Ăn uống nhà hàng Tiếng Anh Là Gì, Ăn uống nhà hàng Bé dại dại Tiếng Anh Là Gì D: The drop in the number of fish in the sea is directly connected with the increase in sea pollution. Xem Ngay: Thanh Khoản Tiếng Anh Là Gì, Thanh Khoản Tài Chính C: which had begun soon after the sun had risen C: If only the port facilities can be properly repaired A: Is that guy over there Xiang”s brother or her boyfriend? C: Has Nuala chosen the green, the white, or the orange dress? C: who usually doesn”t buy such expensive gifts C: as it is also known to pull animals underwater và drown them C: Will you come to the party with me this weekend?
Xem Ngay:  Ngông Là Gì - Nghĩa Của Từ Ngông

ÔN THI TIẾNG ANH trung học đại trà phổ thông

Ôn thi theo CẤU TRÚC ĐỀ THI của Bộ giáo dục và huấn luyện và đào tạo hoặc ÔN THI TỰ CHỌN theo nhu cầu. Vì thi đỗ là kế hoạch, chưa phải là ước mơ, hãy lên kế hoạch và thực hiện nó.

Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng
Bài Viết: drift apart là gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com drift apart là gì
Lấy Mã Giảm Giá Shopee
Lấy Mã Giảm Giá Shopee