click

Động Từ To Be Là Gì

Dong Tu To Be La Gi

Động Từ To Be Là Gì

Động từ ” tobe” là 1 trong các, trong những chủ thể ngữ pháp quan trọng khác biệt, với những động từ khác trong tiếng Anh. Vây động từ này còn tồn tại gì đặc biệt quan trọng, và
chiêu thức
Cần sử dụng, thế nào,
toàn bộ toàn diện và tổng thể sẽ tiến hành khởi công, tiết lộ trong content nội dung bài viết về sau!

*

I. Tính năng, của động từ Tobe trong tiếng Anh

Động từ tobe như một động từ phụ (auxiliary verb) được
Cần sử dụng,
cùng với, động từ chính để diễn tả một hành động hay là 1 trong các, trạng thái. Bài Viết: động từ to be là gì Kết cấu,: Động từ tobe + Động từ chínhVí dụ: Helen is walking home with her friends – Helen đang di chuyển, dạo về nhà với
những người dân, dân dân bạn của cô ấy.

1. Động từ “To be” trong những thì nối sát,

Thì hiện giờ nối sát, (The present continous tense): Chủ ngữ + (am/is/are) + V(ing) Ví dụ:  He is playing soccer. Thì quá khứ nối sát, (The past continous tense): Chủ ngữ + was/were +V(ing) Ví dụ:He was cooking dinner at 5 p.m yesterday.(Anh ấy đang nấu bữa tối
vào tầm 5h chiều trong ngày hôm qua)
Động từ “To be” làm từ nối (Linking Verb): Chủ ngữ +(to be) + adjVí dụ: He is very handsome. (Anh ta rất là, xinh, trai.)

2. Động từ tobe trong “câu bị động”

Động từ tobe được
Cần sử dụng, chung với dạng thứ 3 của động từ trong bảng động từ bất pháp luật,. Câu dữ thế dữ thế dữ thế chủ động,: I eat an orange. Câu bị động: The orange is eaten Trong số ấy: “Eat” là động từ chính“is” là động từ phụ

Xem Ngay:  Secondary School Là Gì - Secondary School Trong Tiếng Tiếng Việt

3. Dạng hoàn thiện xong của động từ “tobe”

Dạng hoàn thiện xong của động từ tobe là been Ví dụ: She has been rude, but now she apologizes.

II.
Vị trí đặt, đặt của động từ tobe trong câu

1. Đứng trước một danh từ trong câu

He is an engineer – Anh ấy là 1 trong các, Kỹ sư

2. Đứng trước một tính từ

She is very cute. – cô ấy rất rất đáng yêu và dễ thương, và dễ thương và đáng yêu, và đáng yêu và dễ thương,

3. Đứng trước một cụm giới từ chỉ thời điểm/
Địa điểm, chốn

The book is on the table – Quyển sách ở phí a trên cao bàn.

4. Đứng trước động từ V-pII trong những câu bị động.

The table is made of wood. –
cái bàn,
Được thiết kế, từ gỗ. III. Những dạng của động từ tobe và những thì tương ứng,.

  Động từ tobeVí dụ
Dạng cơ bản beIt can be simple.
Thì hiện giờ đơnIamI am here.
YouareYou are here.
He/She/ItisShe is here.
WeareWe are here.
TheyareThey are here. Xem Ngay: Differential Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích
Thì quá khứ đơnIwasI was here.
YouwereYou were here.
He/She/ItwasShe was here.
WewereWe were here.
TheywereThey were here.
Thì tương lai đơnIwill beI will be here.
Youwill beYou will be here.
He/She/Itwill beShe will be here.
Wewill beWe will be here.
Theywill beThey will be here.
Dạng nối sát, beingHe is being unusual.
Dạng hoàn thiện xong beenIt has been fun.
*

Một vài, kết cấu ngữ pháp rất có công dụng, bạn quan tâm1. Chiêu trò chia động từ trong tiếng Anh2. Câu điều kiện3. Những thì trong tiếng Anh

Xem Ngay:  Power Bi Là Gì - Microsoft Power Bi

III. Bài tập về động từ Tobe

Bài tập 1: Lựa chọn động từ tobe hợp lí và hợp lí để điền vào chỗ trống. Now Michael và Emily  getting ready to leave the house. Emily  putting some makeup và Michael  waiting for her. Finally, Emily walks out. “Wow,” he says, “you beautiful.”Now Emily  waiting for Michael. He wants to eat something because he  hungry. “Why  you so hungry suddenly?” she asks, “We  late…””I  simply hungry.” Michael answers.Finally, Michael và Emily leave the house. The taxi  waiting for them. It  driven by a taxi driver và he  mad!”I  sorry you had to wait so long,” Emily says.”I  sorry, too,” Michael adds.The taxi driver  still mad. “I have  waiting for over an hour!” he yells.Now Emily  mad: “You have  waiting for over an hour, but we have  waiting for over two hours the last time! And you   rude!””I  not  rude. I  going home!” The taxi driver drives away.”Oh well…” says Michael.”Oh well…” says Emily.And they return home. Xem Ngay: Black Friday Là Ngày Gì, ý Nghĩa Của Ngày Black Friday 2020 Bài tập 2: hoàn thiện xong câu sau với dang đúng của động từ “to be” Yesterday afternoon Megan và Kevin  walking home from school. Kevin  whistling và Megan  looking at the shops.Suddenly Kevin stopped. “Say, Megan,” he asked, “Will you  at the party tomorrow night?””I  not sure,” Megan answered. ” you going to  there?””I  thinking about it…” Kevin replied và started walking again. “I have to fix my car, though.”” your car broken?” Megan started walking after him.”Yes it . And the reason  that it  driven by my brother, và my brother can”t drive…””That  too bad…” she remarked.”Yes, it . You know, I have  thinking about something.””What have you  thinking about?””I have  thinking about my fish, Roko.””Your fish Roko?” Megan was surprised. “What  the matter with it?””It has  eaten.” Kevin answered sadly.”Oh, no! By who?” she called.”Roko  eaten by my cat Jambo. But it  ok. Jambo will  alright,” he stated.Megan looked at him an smiled. “I  glad to hear it. I hope Roko will  alright too…”
kỳ vọng những chía sẻ trên đây sẽ hỗ trợ, sức cho tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta, nắm rõ, về
chiêu thức sử dụng, “động từ Tobe“. Chúc tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta, học tốt nhất, nhất! Nếu như muốn, nhận
hỗ trợ, tư vấn, free về lộ trình học tiếp xúc cho
toàn bộ
những người dân, mất gốc, tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta, để lại thông tin tại đây sẽ tiến hành khởi công, trợ giúp nhé!
Thể Loại: San sẻ, giải bày, trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Biological Là Gì - Biological Nghĩa Là Gì

Bài Viết: Động Từ To Be Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Động Từ To Be Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *