click

định Giá Tiếng Anh Là Gì, định Giá

định Giá Tiếng Anh Là Gì, định Giá

(Lượt xem: 6111) Bài Viết: định giá tiếng anh là gì

Trong tương lai là một vài, Một vài, số thuật ngữ chuyên ngành thẩm định giá

1. Valuation / Appraisal (n) => Thẩm định giá 2. Valuer / Appraiser (n) => Thẩm định viên 3. Property / Assets (n) => Tài sản; của cải; vật chiếm hữu, 4. Similar property (n) => Tài sản
cũng tương tự, như 5. Single-property (n) => Tài sản riêng lẻ, 6. Market value (n) => Giá trị Thị Trường 7. As of a given date (phr) => Vào thời khắc rõ ràng, cụ thể 8. Actual market transation (phr) =>Thanh toán thanh toán giao dịch, thực tiễn trên Thị Trường 9. Provide sound evidence (phr) => Vừa ý, vật chứng, rõ ràng, cụ thể 10. Estimate (v) => Nhận định và nhận định và đánh giá và thẩm định,; ước lượng 11. Determined (adj) => Được xác định 12. Real estate industry (n) => Ngành bất động sản. 13. accruals for depreciation: khấu hao tích góp, 14. Adequate profitability: kĩ năng lợi nhuận, tương ứng, 15. administrative (compliance) nhận định và đánh giá và thẩm định,: Lưu ý, tới, tiến hành khởi công, 16. ad valorern property taxation: thuế định trên tài sản 17. adjusted book value: trị giá sổ sách được kiểm soát và điều chỉnh, 18. age-life method:
chiêu trò tuổi thọ 19. risks yield (ARY): Tỷ Lệ khủng hoảng rủi ro đáng tiếc, rủi ro đáng tiếc, toàn diện và tổng thể toàn bộ tổng thể 20. asset – based approach:
chiêu trò dựa vào tài sản 21. assumptions: những giả thiết 22. auction: đấu giá 23. average competent management: kĩ năng quản trị trung bình 24. bona vacantia: tài sản không người nhận 25. book value: trị giá sổ sách 26. Bundle of rights: nhóm quyền 27. business valuation: thẩm định giá doanh nghiệp 28. calibration: kiểm tra 29. capitalization factor: vốn hóa 30. capitalization: hệ
khoản vốn liếng hóa 31. capitalization rate (all risks yield): Tỷ Lệ vốn hóa 32. capital structure:
tổ chức cơ cấu, tổ chức triển khai vốn 33. carrying amount: số triển khai, triển khai tiến hành khởi công, 34. cash flow: dòng tài chính, 35. cash generating unit:
Đơn vị chức năng,
công dụng
hiệu quả,
hoạt động giải trí và sinh hoạt và
hoạt động giải trí và sinh hoạt 36. certificate of value:
ghi nhận trị giá/ chứng chỉ trị giá 37. comparable data: tài liệu, so sánh 38. comparable sales method:
chiêu trò so sánh Tiêu tốn, 39. compliance nhận định và đánh giá và thẩm định,: Lưu ý, tới, thuận tình chấp thuận đồng ý, 40. compliance statement: khẳng định tuân thủ 41. component value: trị giá cấu thành 42. condemnation: trưng dụng 43. contract rent or Passing rent: Hợp Đồng thuê mướn 44. control premium: tăng giá do quyền
quản trị điều hành và trấn áp, và điều hành 45. cost: kinh phí đầu tư, 46. cost approach:
chiêu trò tiếp cận kinh phí đầu tư, 47. cost approach for valuing fine art:
chiêu trò tiếp cận kinh phí đầu tư, cho thẩm định thẩm mỹ và nghệ thuật, 48. cost mã mặt hàng: mô hình, kinh phí đầu tư, 49. curable depreciation: giảm trừ có tính năng, phục hồi 50. current assets; tài sản lưu động 51. Annuity => Trả góp, 52. Anticipation => Dự báo 53. Assemblage value => Giá trị chung (trị giá hội tụ) 54. Assessed value => Giá trị ước lượng 55. Rateable value => Tỷ Lệ đánh thuế 56. Taxation value => Tính thuế 57. Asset valuation => Thẩm định giá tài sản 58. Auction price => Giá trúng thầu 59. Biological asset => Tài sản sinh học 60. Business entity => C.ty 61. Business valuer => Thẩm định viên doanh nghiệp 62. Compulsory acquisition/ purchase => Trưng thu/ mua bắt buộc 63. Contractor” method =>
chiêu thức nhà thầu 64. Crop(ping) farms => Trang trại cây xanh, 65. Current cost Convention (Accounting) => Quy ước kinh phí đầu tư, hiện hành (kế toán) 66. Dairy farms => Trang trại gia súc 67. Damage => Hư hại 68. Debenture => Giấy thiếu 69. Deed Restrictions và Restrictive Covenants => Những hạn chế, và quy phương thức thức hạn chế, 70. Definition of the Valuation Assignment => Định nghĩa nghĩa vụ và trách nhiệm, thẩm định giá 71. Demad (in a Property market) => Cầu (trong Thị Trường tài sản) 72. Depreciable amount => Số khấu hao 73. Depreciated Replacement cost =>
giá trị, thay thế giảm trừ 74. Depreciation => Giảm trừ Những bài mới Nền dân trị Mỹ & Dân chủ và giáo dục và
Giảng dạy, (08/08/2012) Sách dịch hay: KHUYẾN HỌC (03/08/2012) Nghệ Nhân và Margarita (03/08/2012) Sách dịch hay: Hoàng tử bé (03/08/2012) Những quy phương thức thức của Incoterm 2010 (31/07/2012) 1 trong các, những những thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin (31/07/2012) Những tin đã đăng Xem Ngay: Lợi Nhuận Thuần Là Gì, Lợi Nhuận Thuần Và Lợi Nhuận Ròng + Thuật ngữ đấu thầu (31/07/2012) 1 trong các, những những thuật ngữ kế toán (31/07/2012) Thuật ngữ tiếng anh thiết kế kiến thiết, xây dựng – Phường (31/07/2012) Thuật ngữ tiếng anh thiết kế kiến thiết, xây dựng – Phường (31/07/2012) Thuật ngữ tiếng anh thiết kế kiến thiết, xây dựng – Phường (31/07/2012) Thuật ngữ tiếng anh thiết kế kiến thiết, xây dựng – Phường (31/07/2012)
người tiêu dùng tiểu biểu © Copyright 2012 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT THỦ ĐÔ Trụ sở: Số D9-Khu X4, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội PGD: Tầng 4 Nhà
biệt thự cao cấp Á Châu, số 24 Linh Lang, Ba Đình, thủ đô Hà Nội Thành Đô thành phố Hà Nội Tel: 04-32321874 /  04 3232 1875     Fax: 04 3232 1876 Đường dây tư vấn,: 098 855 0877 / 0986 725 339 Website: http://www.dichthuatthudo.com.vn Email: thudo.transco gmail.com / dichthuatthudo Xem Ngay: Procedures Là Gì – Nghĩa Của Từ : Procedure gmail.com Liên kết: Doanh nghiệp, dịch thuật – Dịch thuật tiếng Anh – Dịch thuật tiếng Nhật – Dịch thuật tiếng Hàn Thể Loại: Sẻ chia, Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Routing Là Gì - Routers & Switches

Bài Viết: định Giá Tiếng Anh Là Gì, định Giá Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com định Giá Tiếng Anh Là Gì, định Giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *