click

địa Chỉ Broadcast Là Gì, địa Chỉ Ip Broadcast Dùng để Làm Gì

dia Chi Broadcast La Gi dia Chi Ip Broadcast Dung

địa Chỉ Broadcast Là Gì, địa Chỉ Ip Broadcast Dùng để Làm Gì

On the way to become a senior Ruby developer

network tcpip ipv4 ip basic – It costs 9 mins to read IP là 1 trong các, trong loại địa chỉ logic thuộc lớp Network của mô hình, OSI (và là 1 trong các, trong thành phần quan trọng trong bộ giao thức TCP/IP), phân phối
Đề xuất kiến nghị, cho toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, một phương thức, thức đánh địa chỉ linh hoạt, tiện nghi để sử dụng, trong số những giao thức định tuyến trong tương lai. Phần đông máy tính, xách tay và thiết bị, mạng
Giờ đây, đang sử dụng, phiên bản IPv4, nên trong khoanh vùng phạm vi khoanh vùng phạm vi content nội dung bài viết này toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, chỉ đề cập tới IPv4. Bài Viết: địa chỉ broadcast là gì Xung quanh vị trí đặt, IP là gì? Để gửi thư lẫn nhau,, ta rất cần phải, biết địa chỉ của đối phương, những gói tin cũng thế,, luôn phải có một loại địa chỉ để xác
khẳng định trí, từ đó bàn luận thông tin đúng mực giữa máy nguồn và máy đích.
vì thế
vì vậy,, trong Intecác địa chỉ IP là duy nhất. Kết cấu, của địa chỉ IP Xung quanh vị trí đặt, IP là 1 trong các, trong dải nhị phân dài 32 bit và
phân thành, 4 bộ 8 bit gọi là những Octet, gồm phần net-id sử dụng, để xác định mạng mà thiết bị,
liên kết vào và phần host-id để xác định thiết bị, của mạng đó.

*

Làm cho đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, dễ dàng và đơn giản, và đơn giản và giản dị,, người ta viết lại địa chỉ IP
Phía dưới, dạng 4 số thập phân được phương thức, thức nhau bởi dấu chấm. Ví dụ: địa chỉ hệ thập phân tương ứng, cho 11000000 10100000 00000001 00000001
Được xem là, 192.168.1.1 – một địa chỉ khá đã không còn, xa lạ,. Để xem địa chỉ IP của máy tính, xách tay một phương thức, thức đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, dễ dàng và đơn giản, và đơn giản và giản dị,, ta có
hiệu quả, sử dụng, Command Prompt với câu lệnh ipconfig (hoặc ifconfig nếu là mạng lưới mạng lưới hệ thống Unix).

*

Sumask Vậy làm thế nào, để nhận biết được bit nào thuộc phần net-id, bit nào thuộc sở hữu, host-id, này là lệ thuộc, vào SuMask, Mỗi địa chỉ IP đều đi kèm theo, với một sumask, để xác định được phần net-id của địa chỉ đó. Sumask cũng là 1 trong các, trong dải nhị phân dài 32 bits và chia nhỏ dại ra 4 bộ 8 bits như địa chỉ IP. Sumask kể cả phần những bits 1 và phần
còn sót lại, là những bits 0, sumask có bao nhiêu bit 1 thì địa chỉ IP tương ứng, sẽ giành được, bấy nhiêu bit phần net-id. Ví dụ: với sumask như sau: 11111111 11111111 11111111 00000000 (255.255.255.0) kể cả 24 bits 1, thì địa chỉ IP mang sumask này cũng xuất hiện 24 bits phần net-id. Có công dụng, viết trực tiếp như sau: 192.168.1.3 – 255.255.255.0 hoặc sử dụng, prefix length: 192.168.1.3/24
lưu ý, một địa chỉ IP có
hiệu quả, thuộc những mạng không giống nhau, nếu sử dụng, những sumask không giống nhau,. Để xác định địa chỉ IP đó thuộc mạng nào, ta chỉ cần lấy địa chỉ IP AND (bitwise) với sumask tương ứng,. Ví dụ: 192.168.1.3 AND 255.255.255.0 = 192.168.1.0 vậy địa chỉ 192.168.1.3/24 thuộc mạng 192.168.1.0/24 Phân lớp địa chỉ IP Số lượng địa chỉ IP là không nhỏ, nên để tiện cho việc quản trị, người ta phân hoạch toàn diện và tổng thể tổng thể toàn bộ địa chỉ IP ra thành 5 lớp không giống nhau,. Lớp A Xung quanh vị trí đặt, lớp A sử dụng, 1 Octet
Trước tiên, làm net-id, phần
còn sót lại, làm host-id. Bit
Trước tiên, của địa chỉ lớp A luôn là 0 nên
ví tiền
Thấp nhất, của Octet 1: 00000000 hay 0
ví tiền to, số 1 của Octet 1: 01111111 hay 127 Default sumask: 255.0.0.0 Tuy vậy, Tiêu tốn, 0 (Tiêu tốn,
Thấp nhất, của Octet) không được sử dụng, và Tiêu tốn, 127 (Tiêu tốn, to, số 1 của Octet) được dành ch Loopback và chẩn đoán, kiểm tra lỗi, nên dải địa chỉ lớp A sẽ xuất phát từ, một.x.x.x tới, 126.x.x.x Lớp B Xung quanh vị trí đặt, lớp B sử dụng, 2 Octet
Trước tiên, để làm net-id, 2 Octet
còn sót lại, làm host-id. 2 bits
Trước tiên, của địa chỉ lớp B luôn là 10 nên
ví tiền
Thấp nhất, của Octet 1: 10000000 hay 128Giá trị to, số 1 của Octet 1: 10111111 hay 191Default sumask: 255.255.0.0 Vậy dải địa chỉ lớp B
Được xem là, từ 128.x.x.x tới, 191.x.x.x Lớp C Xung quanh vị trí đặt, lớp C sử dụng, 3 Octet
Trước tiên, để làm net-id, Octet 4 làm host-id. 3 bits
Trước tiên, của địa chỉ lớp C luôn là 110 nên:
ví tiền
Thấp nhất, của Octet 1: 11000000 hay 192
ví tiền to, số 1 của Octet 1: 11011111 hay 223 Default sumask: 255.255.255.0 Vậy dải địa chỉ lớp C xuất phát từ, 192.x.x.x tới, 223.x.x.x Không những thế, còn tồn tại, địa chỉ lớp D (224.x.x.x – 239.x.x.x) sẽ
nói đến việc ở đoạn, sau và lớp E (240.x.x.x – 254.x.x.x) sử dụng, để thí nghiệm và điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích,. Nhiều chủng loại địa chỉ IPĐịa chỉ Unicast Khi
Bạn thích, gửi gói tin tới, một máy tính, xách tay rõ ràng, cụ thể,
khi đó địa chỉ để bạn gửi tới sẽ là 1 trong các, trong địa chỉ unicast. Đây đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, dễ dàng và đơn giản, và đơn giản và giản dị, chỉ là địa chỉ IP của một thiết bị, gì đó trong cùng hoặc mạng toàn diện và tổng thể khác. Xung quanh vị trí đặt, Multicast Trường hợp muốn gửi gói tin tới, nhiều máy tính, xách tay, ta đã không còn, gửi lần lượt tới, toàn diện và tổng thể những máy được.
chính vì như vậy,, địa chỉ
bạn phải, gửi tới trong trường hợp này sẽ là 1 trong các, trong địa chỉ Multicast, địa chỉ này
Đại diện thay mặt,
Thay mặt đại diện, cho một tổ, những thiết bị,. Xung quanh vị trí đặt, multicast này
này là những địa chỉ trong dải địa chỉ lớp D. Xung quanh vị trí đặt, Broadcast Khi muốn gửi thông điệp tới, toàn diện và tổng thể những máy trong mạng nội bộ, này là lúc ta sử dụng, tới, địa chỉ Broadcast. Xung quanh vị trí đặt, Broadcast là địa chỉ có toàn diện và tổng thể tổng thể toàn bộ những bits phần host-id là một vài, trong. Khi gói tin được gửi tới, địa chỉ Broadcast, thì nó sẽ bị
Tác động ảnh hưởng, liên quan, được gửi tới toàn diện và tổng thể những máy cùng mạng, nghĩa là cùng phần net-id. Vì
Đại diện thay mặt,
Thay mặt đại diện, cho toàn diện và tổng thể tổng thể toàn bộ thiết bị, trong mạng nên địa chỉ Broadcast đã không còn, đặt được cho bất kỳ thiết bị, nào. Ví dụ: 192.168.1.255/24 là địa chỉ Broadcast của mạng 192.168.1.0/24. Xung quanh vị trí đặt, mạng Không riêng gì, có có những thiết bị, mới có địa chỉ IP, mà những mạng thành phần của Intehay mạng toàn diện và tổng thể cũng xuất hiện một địa chỉ để xác định đúng mực mạng đó. Khi toàn diện và tổng thể những bits phần Host của một địa chỉ IP là 0, thì địa chỉ này được, gọi là địa chỉ mạng của mạng đó. Vì
Đại diện thay mặt,
Thay mặt đại diện, cho mạng nên địa chỉ mạng cũng đã không còn, đặt được cho bất kỳ thiết bị, nào. Xem Ngay:
game show Repack Là Gì – Phân Biệt
game show Full, Repack, Và Rip Ví dụ: 192.168.1.0/24 là địa chỉ mạng của mạng 192.168.1.0/24. Default Gateway Như một cổng thoát hiểm, khi gói tin cần gửi tới, địa chỉ không cùng mạng ngày này, hoặc đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, dễ dàng và đơn giản, và đơn giản và giản dị, là
không biết gửi đi đâu, thì gói tin này sẽ tiến hành khởi công, gửi tới địa chỉ Default gateway, thường là 1 trong các, trong interface của Router nối trực tiếp với mạng đó. Ở đây,, Router sẽ sử dụng, những tính năng, định tuyến để chuyển tiếp gói tin đi những hướng không giống nhau,. Default Gateway đôi chút là địa chỉ IP có
hiệu quả, sử dụng,
Trước tiên, của mạng đó. Ví dụ: Default gateway của mạng 192.168.1.0/24 là 192.168.1.1/24. Sự số lượng, số lượng số lượng giới hạn, của đia chỉ IP Số lượng địa chỉ IP là không nhỏ, nhưng chưa phải là vô hạn.
vì vậy, để bảo tồn địa chỉ IP, người ta chia địa chỉ IP ra làm 2 loại là địa chỉ public và địa chỉ private. Xung quanh vị trí đặt, public Là những địa chỉ độc nhất, sử dụng, được trong vạn vật thiên nhiên thiên nhiên và môi trường thiên nhiên, vạn vật vạn vật thiên nhiên Internet. Xung quanh vị trí đặt, private Chỉ sử dụng, được trong mạng toàn diện và tổng thể, có
hiệu quả, tái sử dụng, lại ở mạng toàn diện và tổng thể khác, nhưng trong một mạng thì vẫn phải mang Tiêu tốn, duy nhất. Với mỗi phân lớp địa chỉ IP, thì có một dải địa chỉ sử dụng, để làm địa chỉ private cho lớp đó: Lớp A: Từ 10.0.0.0 tới, 10.255.255.255, sumask 255.0.0.0Lớp B: Từ 172.16.0.0 tới, 172.31.255.255, sumask 255.240.0.0Lớp C: Từ 192.168.0.0 tới, 192.168.255.255, sumask 255.255.0.0 Lúc những thiết bị, sử dụng, địa chỉ IP private trong mạng toàn diện và tổng thể muốn
truy vấn được Inte– vạn vật thiên nhiên thiên nhiên và môi trường thiên nhiên, vạn vật vạn vật thiên nhiên không sử dụng, địa chỉ private, công nghệ tiên tiến tiên tiến và tăng trưởng, NAT (Network Địa Chỉ Translation) được tùy chỉnh
thông số kỹ thuật trên những thiết bị, router(đã được gán 1 địa chỉ IP Public) được sử dụng, để chuyển IP private thành IP public và ngược lại, trợ hỗ trợ cho, những thiết bị, trong mạng toàn diện và tổng thể vẫn đang còn,
hiệu quả,
truy vấn được Internet.
chiêu thức chia IP và Sumask Cho địa chỉ 192.168.155.245/27. Cam kết địa chỉ mạng, địa chỉ broadcast, dải địa chỉ có
hiệu quả, sử dụng, cho host?
chiêu thức tính
Prefix length = 27, vậy sumask tương ứng, là 11111111 11111111 11111111 11100000 – từ đó ta xác định được số bits phần net-id của địa chỉ IP. IP = 192.168.155.245, dạng nhị phân tương ứng, là: 11000000 10101000 10011011 11110101 Giữ lại phần net-id, phần host-id set về toàn bit 0: 11000000 10101000 10011011 11100000 Ta được địa chỉ mạng, viết lại ở dạng thập phân
Được xem là,: 192.168.155.224/27. Với địa chỉ Broadcast, host-id sẽ set về toàn bit 1: 11000000 10101000 10011011 11111111 Ta được địa chỉ Broadcast, viết lại ở dạng thập phân
Được xem là,: 192.168.155.255/27. Vì địa chỉ mạng và địa chỉ Broadcast không được sử dụng, cho host nên dải địa chỉ có
hiệu quả, sử dụng, ở
này là từ 192.168.155.225/27 tới, 192.168.155.254/27. Cho mạng 192.168.155.0/ 24. Chia mạng này thành những mạng con cho những phòng ban sau: Phòng A: 80 máy, phòng B: 60 máy, 2 phòng C, D: mỗi phòng 25 máy.
chiêu thức tính
Trước tiên ta có địa chỉ IP và những bit phần net-id: 11000000 10101000 10011011 00000000 trừ địa chỉ mạng và broadcast ra, thì mạng này còn tồn tại tối đa 254 máy. Ta mượn 1 trong các, những phần host-id chuyển hẳn sang làm net-id, được 2 mạng con như sau: 11000000 10101000 10011011 00000000 hay 192.168.155.0/25 11000000 10101000 10011011 10000000 hay 192.168.155.128/25 Ta thấy, mạng 192.168.155.0/25 có 7 bits phần host-id, màn
màn biểu diễn được 127 máy, đủ cho phòng A, nên ta gán mạng này cho phòng A. Với địa chỉ 192.168.155.128/25, ta lại mượn 1 trong các, những phần host-id chuyển hẳn sang làm net-id, được 2 mạng con như sau: 11000000 10101000 10011011 10000000 hay 192.168.155.128/26 11000000 10101000 10011011 11000000 hay 192.168.155.192/26 Tiếp tục,, mạng 192.168.155.128/26 có 6 bits phần host-id, màn
màn biểu diễn được 63 máy, nên ta gán cho phòng B mạng này. Xem Ngay: Malicious Là Gì – Nghĩa Của Từ Malicious Làm gần tương tự, với mạng 192.168.155.192/26, được 2 mạng con: 11000000 10101000 10011011 11000000 hay 192.168.155.192/27 11000000 10101000 10011011 11100000 hay 192.168.155.224/27 2 mạng con này còn tồn tại 5 bits phần host-id, màn
màn biểu diễn được 31 máy, ta gán lần lượt cho phòng C và D. Như vậy ta đã chia mạng 192.168.155.0/24 thành những mạng con có kích cỡ không giống nhau,, hợp lý và phải chăng và hợp lý và phải chăng với ý kiến
Đề xuất kiến nghị, đề bài: Phòng A: 192.168.155.0/25 Phòng B: 192.168.155.128/26 Phòng C: 192.168.155.192/27 Phòng D: 192.168.155.224/27 Content nội dung bài viết được lấy từ nguồn http://www.stdio.vn/articles/read/122-so-luoc-ve-dia-chi-ip hethongbokhoe.com is published by Dương Vì Phát. Using Jekyll và Cayman theme. Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Dân Ca Là Gì - Chứng Minh Dân Ca Việt Nam Phong Phú Và Đa Dạng

Bài Viết: địa Chỉ Broadcast Là Gì, địa Chỉ Ip Broadcast Dùng để Làm Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com địa Chỉ Broadcast Là Gì, địa Chỉ Ip Broadcast Dùng để Làm Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *