click

Đạo Tin Lành Là Gì

Dao Tin Lanh La Gi

Đạo Tin Lành Là Gì

l> Khái quát về đạo Tin Lành – Reviews những tổ chức triển khai tiến hành, tôn giáo đã được công nhận | Ban Tôn giáo Chính Phủ

*

Reviews Điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích, khoa học và tranh luận phương thức nhìn Đời sống, thường ngày văn hóa truyền thống cổ truyền, truyền thống cổ truyền, lịch sử truyền thống cổ truyền, lịch sử nhiều năm tín ngưỡng, tôn giáo Tin tức, sự kiện Hồ sơ sự kiện Thông tin khác Reviews Điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích, khoa học và tranh luận phương thức nhìn Đời sống, thường ngày văn hóa truyền thống cổ truyền, truyền thống cổ truyền, lịch sử truyền thống cổ truyền, lịch sử nhiều năm tín ngưỡng, tôn giáo Tin tức, sự kiện Hồ sơ sự kiện Thông tin khác

*

Tên thường gọi, của mỗi tôn giáo đều mang một ý nghĩa riêng, có khi nó
Tác động ảnh hưởng, liên quan, tới, một
Vị trí,, một nhân vật sáng lập, một điển tích lịch sử hào hùng vẻ vang, hay mỗi
Xu thế, giáo lý, thần học. Cũng sẽ có, khi tên thường gọi, của một tôn giáo cam kết quan hệ, mang ý nghĩa thâm thúy, lịch sử hào hùng vẻ vang,… Tên thường gọi, của đạo Tin lành, có một ý nghĩa riêng và chỉ rõ quan hệ, giữa đạo Tin lành với những tôn giáo trong Kitô giáo.
Bài Viết: đạo tin lành là gì Vào đầu Công nguyên, ở vùng Trung Cận Đông thuộc vùng đất của đế quốc La Mã xuất hiện thêm một tôn giáo mới thờ Đấng Giúp thế – ngôi hai Thiên Chúa, tiếng Hy Lạp là Jésus Christ. Tên tuổi, Jésus Christ dịch qua tiếng Việt là Giê-su Ki-ri-xi-tô, gọi tắt là Giêsu Kitô; chữ Jesus dịch qua âm Hán là Gia tô; chữ Christ là Cơ đốc. Như vậy, đạo thờ Đấng Giúp thế có những tên thường gọi, theo chiêu trò thức dịch lạ mắt: đạo Kitô, đạo Giatô, đạo Cơ đốc. Từ tôn giáo địa phương thế kỷ IV đạo Kitô trở thành tôn giáo của đế quốc La Mã to to, và thường được gọi là Catholic. Trong thực tiễn tên thường gọi, Catholic có từ rất sớm để chỉ những
xã hội Kitô giáo bước đầu tiên, và nó có nguồn gốc xuất xứ, xuất xứ nguồn gốc xuất xứ, từ tiếng Hy Lạp: Katholikos nghĩa là, chung (General), là thỉnh thoảng (Common) hay tổng thể tổng thể và toàn diện (Universal). Tại đây,, khi Kitô giáo phân rẽ thành Công giáo Rôma, Chính thống giáo, Tin lành, Anh giáo thì trong nhiều trường hợp Catholic (Công giáo) vẫn chỉ tổng thể tổng thể và toàn diện truyền thống cổ truyền, lịch sử nhiều năm Kitô giáo. Ở Việt Nam, Catholic gọi là Công giáo, có thuở nào, kỳ người Việt Nam gọi Công giáo là Thiên Chúa giáo. Gọi như vậy không đúng vì cả Chính thống giáo, Tin lành, Anh giáo đều thờ Thiên Chúa. Thấy thế, chứa một lượng người bổ sung cập nhật update cập nhật thêm từ Rôma và gọi là đạo Thiên Chúa hệ Rôma.
chiêu thức gọi này dường như rõ hơn nhưng xem ra cũng không chuẩn xác, nên đã quay trở lại, tên thường gọi, chính thức của mình, nó là: đạo Công giáo. Tới, thế kỷ XI, cụ thể rõ ràng, cụ thể là thuở nào, khắc 1054 Ki-tô giáo đánh giá và thẩm định, cuộc đại phân liệt lần thức nhất, một bên theo văn hoá Hy Lạp, một bên theo văn hoá La tinh, gọi là phân liệt Đông – Tây, hình thành tôn giáo mới ở phương Đông: Chính thống giáo (Orthodoxism). Tên thường gọi, này biểu lộ
quan điểm (Dox) thẳng thắn và đúng mực, (Ortho) của một “giáo thuyết về ý thức chân thực,”. Thường thì, người ta gọi Chính thống giáo là Kitô giáo phương Đông. Thậm chí còn, là còn trong một vài, những văn cảnh, người ta sử dụng, những từ Đông phương, Hy Lạp, Constantinople để chỉ Chính thống giáo, những từ: Tây phương, La tinh, Rôma để chỉ Công giáo. Thế kỷ XVI, cuộc đại phân liệt lần thứ hai đánh giá và thẩm định, trong Công giáo, hình thành một tôn giáo mới – đạo Tin lành. Giáo hội Công giáo và phong kiến châu Âu gọi là đạo chống đối – Protestantism, khi sang Trung Hoa, Protestantism dịch qua Hán gọi là “đạo Thệ phản”. Cuộc đại phân liệt lần thứ hai thực ra, là cuộc cải chiêu trò thức tôn giáo,
do đó, trong nhiều trường hợp người ta nói một cách khác, đạo Tin lành là “đạo Cải chiêu trò thức” (Reformism). Đạo Tin lành truyền vào Việt Nam thời khắc vào
Thời điểm đầu thế kỷ, XX, ở miền Bắc được gọi theo chiêu trò thức của lượng người Trung Hoa là “đạo Thệ phản”, ở miền Trung gọi là “đạo Giatô”, ở miền Nam gọi là “đạo Huê Kỳ”. Đầu trong trong thời hạn, 20, 30 của thế kỷ XX giáo sĩ Cadman người Canada thuộc Hội Truyền giáo Cơ đốc – CMA,
cùng với, văn sĩ Phan Khôi dịch Kinh thánh ra tiếng Việt Nam, hai ông không dịch Phúc âm (Evangelical) là “Tin mừng” như đạo Công giáo, mà dịch là “Tin lành”.
chiêu thức gọi Phúc âm là Tin lành của lượng người theo đạo Cải chiêu trò thức (Thệ phản) từ từ thành thói quen và tính chất là nó nhận biết được với đạo Công giáo nên người ta gọi luôn đạo Cải chiêu trò thức là đạo Tin lành
cho tới, ngày nay. Cùng thời điểm với việc Xây dựng, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt đạo Tin lành, xuất hiện thêm một trào lưu cải chiêu trò thức theo chiêu trò thức riêng ở nước Anh hình thành Anh giáo – Angelicalsm. Như vậy, Kitô giáo hay Cơ đốc giáo kể cả: Công giáo (Catholic), Chính thống giáo (Orthodoxsm), Tin lành (Protestantism), Anh giáo (Angelicalism), hay nói chiêu trò thức khác, đạo Tin lành là “
Đồng đội,” cùng một gốc với đạo Công giáo, đạo Chính thống và Anh giáo. 1. Đạo Tin lành Xây dựng, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt ở châu Âu vào thế kỷ thế XVI có nguồn gốc xuất xứ, xuất xứ nguồn gốc xuất xứ, chính trị,
xã hội sâu xa. Trước hết là việc, việc xuất hiện thêm của giai cấp tư sản với những ý kiến
Đề xuất kiến nghị, mới về chính trị,
xã hội, tâm trí tôn giáo. Trong trường hợp thời Trung cổ, Giáo hội Công giáo và giai cấp phong kiến có quan hệ ngặt nghèo,
cùng với nhau,, đạo Công giáo trở thành
điểm dựa tâm trí cho cơ chế phong kiến, Giáo hội Công giáo bị chính trị hoá trở thành quyền lực phong kiến, giai cấp tư sản đã tiến hành, tiến hành, cuộc cải chiêu trò thức đạo Công giáo để “tháo bỏ hào quang tôn giáo” của giai cấp phong kiến, để thu hẹp dần lực lượng và
Tác động ảnh hưởng, liên quan, của giai cấp phong kiến, trước khi tiến hành, tiến hành, cuộc chiêu trò thức mạng toàn cầu – chiêu trò thức mạng tư sản để lật đổ cơ chế phong kiến. 2. Đạo Tin lành Xây dựng, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt thể hiện sự khủng hoảng rủi ro đáng tiếc, rủi ro đáng tiếc, khủng hoảng nghiêm trọng về sức
Tác động, liên quan, của Giáo hội Công giáo do những tham vọng thế lực, tối cao trần thế và sự sa sút về đạo đức của hàng giáo phẩm, tính chất là sau cuộc “lưu đày Babylon” (1387 – 1417).
cùng với, sự khủng hoảng rủi ro đáng tiếc, rủi ro đáng tiếc, khủng hoảng, an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy,
Tác động ảnh hưởng, liên quan, của Giáo hội là việc, việc thuyệt vọng của nền thần học Kinh viện (hình thành từ thế kỷ XII) – cơ sở thế lực, tối cao của Giáo hội Công giáo. 3. Đạo Tin lành Xây dựng, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt
Nhận định và đánh giá, về mặt văn hoá, tâm trí được thúc đẩy bằng trào lưu Văn hóa truyền thống cổ truyền, truyền thống cổ truyền, lịch sử truyền thống cổ truyền, lịch sử nhiều năm phục hưng – chủ nghĩa mang ý nghĩa nhân văn,, chủ nghĩa dân tộc
địa phương, địa phương ở châu Âu thế kỷ XV, XVI. Với cơ chế tôn vinh con người, tôn vinh nhân tính, nhân quyền đối lại việc tôn vinh thần tính, thần quyền, tôn vinh tự do thành viên, dân chủ và sự hưởng lạc, đối lại sự tương khắc và khắc chế và kìm hãm dục vọng và sự ràng buộc của cơ chế phong kiến và luật lệ Công giáo, tôn vinh lòng yêu nước cụ thể rõ ràng, cụ thể đối lại tôn vinh lòng yêu Thiên Chúa và một nước Chúa chung chung diệu vợi… Văn hoá phục hưng – chủ nghĩa mang ý nghĩa nhân văn,
Đã tạo ra, chiều kích mới về văn hoá, tâm trí, chiêu trò thức nhìn mới về con người và tôn giáo, làm cơ sở cho việc nảy nở và tiếp thu những tâm trí cải chiêu trò thức tôn giáo. 4. Đạo Tin lành Xây dựng, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt là việc, việc thừa kế,, tiếp nối đuôi nhau, những trào lưu chống lại thế lực, tối cao Giáo hoàng và Giáo triều Rôma từ nhiều thế kỷ trước, mà tiêu biểu là một vài, trào lưu từ thế kỷ XII trở đi, như: trào lưu Albigeois (thế kỷ XII) ở Pháp, trào lưu Waldensians (thế kỷ XII) ở Pháp, trào lưu John Wycilff (thế kỷ XIV) ở Anh, trào lưu Jerome Savararola (thế kỷ XV) ở Ý, và tính chất là trào lưu Jean Huss (thế kỷ XV) ở Tiệp… 5. Nguyên do trực tiếp hay đúng hơn là nguyên cớ của cuộc cải chiêu trò thức là đời sống, thường ngày sa hoa hưởng lạc của hàng giáo phẩm trong giáo triều Rôma và đặc biệt quan trọng, là vụ việc, giáo hoàng Leon X ra lệnh ban ơn toàn xá cho những ai dâng cúng tiền của cho Giáo hội bằng chiêu trò thức cho bán “bùa xá tội”.
những người dân, dân dân xướng xuất và
lãnh đạo cuộc cải chiêu trò thức không phải ai khác là những giáo sĩ Công giáo: linh mục, tiến sĩ Thần học Martin Luther (1483 – 1546), linh mục Thomas Munzer (1490 – 1525), linh mục Jean Calvin (1509 – 1564), linh mục Ubric Zwinghi (1484 – 1531)… Phong trào cải chiêu trò thức tôn giáo nổ ra trước tiên ở Đức vào thời điểm tháng 11 năm 1517 bằng vụ việc, Martin Luther
công bố, 95 luận đề chống lại chức vụ giáo hoàng, giáo quyền Rôma và việc bán “bùa xá tội”. Từ nước Đức, trào lưu lan sang những nước Pháp, Thụy Sĩ, Anh, Scốtlen, Ai-rơ-len, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy… để tới, vào
vào giữa thế kỷ XVII, sau trận
cuộc chiến tranh ba mươi năm (1618 – 1648) bất phân thắng bại, gây nhiều tổn thất, cả châu Âu và giáo triều Rôma đồng ý, thuận tình
những người dân, dân dân cải chiêu trò thức và từ đó hình thành một tôn giáo mới tách thoát thoát ra khỏi đạo Công giáo – đạo Tin lành. Thế kỷ XVII giai cấp tư sản ở châu Âu bước lên vũ đài chính trị, tự vật chứng và
chứng tỏ và khẳng định chắc chắn, mình bằng hàng loạt, cuộc chiêu trò thức mạng tư sản (chiêu trò thức mạng tư sản Anh 1640, chiêu trò thức mạng tư sản Pháp 1789…). Nổi trội,, tiếp nối giai cấp tư sản châu Âu tiến hành, tiến hành, những trận
cuộc chiến tranh xâm lược ra phía ngoài để mở rộng thị phần và khai thác nhiên liệu,. Đạo Tin lành đã khai thác triệt để vụ việc, yếu tố
thực trạng chính trị,
xã hội nhắc tới, ở trên
nhằm mục tiêu mục tiêu mở rộng
Tác động ảnh hưởng, liên quan,. Nếu vào
vào cuối thế kỷ, XVII, mới có 30 triệu FAN thì vào
vào cuối thế kỷ, XVIII thời khắc vào
Thời điểm đầu thế kỷ, XIX, đạo Tin lành có tới, trên 100 triệu FAN. Thế kỷ XX, với hai trận
cuộc chiến tranh
xã hội (1914 – 1918, 1939 – 1945) và
quy trình tiến độ tiến trình, công nghiệp hoá, hiện đại hoá với vận tốc, như vũ bão đã tạo thiên nhiên và môi trường, tự nhiên và thoải mái và dễ chịu, bảo phủ tiện lợi cho đạo Tin lành trở nên tân tiến mở rộng ra nhiều nước trên
xã hội. Đạo Tin lành Xây dựng, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt ở châu Âu, tiếp nối truyền sang những nước Bắc Mỹ. Ở Bắc Mỹ gặp thiên nhiên và môi trường, tự nhiên và thoải mái và dễ chịu, bảo phủ tự do, đạo Tin lành trở nên tân tiến, hình thành nhiều tổ chức triển khai tiến hành,, hệ phái. Rồi từ Bắc Mỹ, bằng nhiều
con phố, trong số đó, có việc nhờ dựa vào vị thế,
Tác động ảnh hưởng, liên quan, của Mỹ, đạo Tin lành truyền quay trở lại, châu Âu và lan toả ra toàn
xã hội. Này là
con phố trở nên tân tiến của đạo Tin lành, đồng thời nghiên cứu và phân tích, và phân tích và phân tích và lý giải: cái nôi của đạo Tin lành ở châu Âu, còn
trọng tâm (
quản trị và điều hành điều hành) Tin lành
xã hội ở Bắc Mỹ. 2. Một vụ việc cần lưu ý, nữa, trong
quy trình tiến độ tiến trình,
quy trình tiến độ trở nên tân tiến, trước đó, và
Hiện giờ,, một mặt khai thác trường hợp tiện lợi như nhắc tới, ở trên, mặt sót lại tự bản thân đạo Tin lành rất năng động, luôn luôn nâng cấp cải sinh, và thích nghi, tính chất là cơ chế “nhập thế”, lấy
các hoạt động sinh hoạt, sinh hoạt
hoạt động giải trí
xã hội làm phương tiện đi lại, đi lại vận động và di chuyển, và đi lại, trường hợp để thu hút, FAN. Đồng thời do Xây dựng, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt muộn, khi
Địa phận, truyền giáo ngày càng ít. Từ rất sớm, đạo Tin lành đã hướng
các hoạt động sinh hoạt, sinh hoạt
hoạt động giải trí truyền giáo tới, vùng dân tộc
địa phương, địa phương thiểu số. Trên bình diện
xã hội vào những thế kỷ trước, châu Á, châu Phi, châu Mỹ là những vùng xa xôi của “châu Âu văn minh”.
Lúc này,, so với từng
Quốc gia,, vùng miền núi, biên giới, hải quần
Hòn đảo, là những
điểm đặt dân tộc
địa phương, địa phương thiểu số sinh sống. 3. Tới
Ngày này,, chỉ gần năm trăm năm kể từ thời điểm Xây dựng, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt, đạo Tin lành trở nên tân tiến với vận tốc, rất là nhanh, trở thành một tôn giáo to, đc được
Được đứng thứ, ba sau đạo Hồi giáo, Công giáo với khoảng chừng chừng 550 triệu FAN của 285 hệ phái xuất hiện thêm ở 135 nước của tổng thể và toàn diện những châu lục, trong số đó, triệu tập,
nâng cao, sâu xa ở những nước công nghiệp tiên tiến và tăng trưởng, và
cải cách và tăng trưởng, như Tây Âu, Bắc Âu và Bắc Mỹ. Đạo Tin lành
có rất nhiều, tổ chức triển khai tiến hành, hệ phái. Mặc
mặc dù là những điểm lạ mắt về nghi thức hành đạo và chiêu trò thức tổ chức triển khai tiến hành, giáo hội trong những hệ phái, nhưng nhìn tổng thể và toàn diện đều thống nhất ở những nội dung, nguyên tắc chính. Rất có công dụng, khái quát giáo lý, luật lệ, lễ nghi, tổ chức triển khai tiến hành, của đạo Tin lành để so sánh với đạo Công giáo như sau: + Trước hết về Kinh thánh, cả hai tôn giáo Tin lành và Công giáo đều lấy Kinh thánh (gồm Cựu ước và Tân ước) làm nguồn gốc xuất xứ, xuất xứ nguồn gốc xuất xứ, giáo lý. Đạo Tin lành tôn vinh
Vị trí đặt, của Kinh thánh, coi
này là chuẩn mực cơ bản, duy nhất của đức tin và sự hành đạo. Đạo Công giáo lại đánh giá và thẩm định, rằng ngoài Kinh thánh còn tồn tại những văn bản khác như nghị quyết những Công đồng chung, những sắc chỉ, thông điệp… của Giáo hoàng, về nguyên tắc cũng xuất hiện, giá trị như giáo lý. Đạo Tin lành tôn vinh Kinh thánh một chiêu trò thức tuyệt vời và hoàn hảo nhất, và tuyệt vời nhất, và hoàn hảo và tuyệt vời nhất, nhất, tổng thể và toàn diện FAN và chức hạng mục sư, truyền đạo đều sử dụng, Kinh thánh, nói và tuân theo, Kinh thánh.
So với, đạo Tin lành, Kinh thánh có
Vị trí đặt, rất là, quan trọng. 1 trong các, những những trường hợp, Kinh thánh giữ tầm quan trọng, như một giáo sĩ trên cả hai phương diện mục vụ và truyền giáo. + Giáo lý của đạo Tin lành và Công giáo về cơ bản giống nhau. Cả hai tôn giáo đều thờ Thiên Chúa, tin theo thuyết “Thiên Chúa ba ngôi” (Ngôi Một: Cha, Ngôi Hai: Con, Ngôi Ba: Thánh thần; Ngôi Hai được “lưu xuất” từ Ngôi Một, Ngôi Ba được “lưu xuất” từ Ngôi Một và Ngôi Hai); tin vũ trụ,, muôn vật đều do Thiên Chúa tạo dựng và có tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh,; tin con người do Thiên Chúa tạo dựng theo chiêu trò thức riêng và có phần hồn và phần xác; tin con dân cư có tội lỗi; tin có Ngôi Hai Thiên Chúa là Giêsu Kitô xuống trần chịu nạn, chịu chết chuộc tội cho loài người; tin có Thiên thần và Ma quỷ, có Thiên đường, và Địa ngục; tin có ngày Phục sinh, Tận thế và Phán xét
sau cuối.
tuy nhiên, có một vài, những cụ thể trong một vài, những tín điều truyền thống cổ truyền, lịch sử nhiều năm của đạo Công giáo được đạo Tin lành chỉnh sửa, và lược bỏ trở nên, lạ mắt và lạ mắt không
chỉnh sửa giữa đạo Tin lành và Công giáo. + Đạo Tin lành tin có sự hoài thai Chúa Giêsu một chiêu trò thức mầu nhiệm của bà Maria nhưng đánh giá và thẩm định, rằng bà Maria chỉ đồng trinh
cho tới lúc, sinh Chúa Giêsu, tiếp nối dường như không
liệu có còn gì khác đồng trinh nữa. Thậm chí còn, là còn một vài, những phái Tin lành đánh giá và thẩm định, rằng Kinh thánh nói Bà Maria sau lúc, sinh Chúa Giêsu còn sinh cho ông Giuse một lượng người con khác một chiêu trò thức thỉnh thoảng. 1 trong các, những những phái Tin lành đã trích dẫn những câu Kinh thánh nói về vấn đề, bà Maria có con thêm với ông Giuse, như trong sách Matheu ở chương 13 câu 54, 55 có nói: “…
Đồng đội, Ngài (Chúa Giêsu) liệu liệu có phải là Giacô, Giosep, Simson, Giuđa ?” (Matheu 13; 55,56); hoặc sách Giăng chương 2, câu 12 còn nói rõ hơn: “Sau điều này,
Đồng đội, và môn đệ Ngài (Chúa Giêsu) đều xuống thành Ca-bê-na-um” (Giăng 2; 12).
thế cho nên,, đạo Tin lành chỉ kính trọng chứ không tôn sùng thờ lạy bà Maria như đạo Công giáo. Bà Maria chỉ có công sinh và nuôi dạy Chúa Giêsu, chứ không phải là mẹ của Thiên Chúa. + Đạo Tin lành tin có Thiên sứ, có những thánh Tông đồ, những Thánh tử đạo và những Thánh khác, nhưng cũng chỉ kính trọng và noi gương, chứ không tôn sùng và thờ lạy họ như đạo Công giáo. Đạo Tin lành không thờ những
hình ảnh,, hình tượng tựa như những di vật. Không tôn sùng và tiến hành, tiến hành, hành hương tới, những Thánh địa, kể cả Giêrusalem, núi Xinai, đền thánh Phêrô và Phaolô. + Nổi trội,, đạo Tin lành không thờ lạy những hình tượng và họ đánh giá và thẩm định, rằng Kinh thánh đã dạy: “Hình tượng là vụ việc, làm do tay người tạo sự, hình tượng có miệng mà không nói, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước tiến,… phàm kẻ nào làm hình tượng mà nhờ cậy
điểm đặt đó, đều giống nó” (Thi thiên 115; 4-8). Xem Ngay: Lợi Nhuận Thuần Là Gì, Lợi Nhuận Thuần Và Lợi Nhuận Ròng +
tuy nhiên, trong một vài, những trường hợp, đạo Tin lành có sử dụng, những
hình ảnh,, hình tượng trong
hoạt động giải trí và sinh hoạt tôn giáo nhưng mang ý nghĩa tài liệu để giảng giải, truyền thụ. + Đạo Tin lành tin có Thiên đường,, Hoả ngục nhưng không thực sự coi trọng tới, hơn hết, sử dụng, nó làm công cụ khuyên thưởng răn đe, trừng phạt so với con người. Đạo Tin lành không tồn tại, Luyện ngục,
điểm đặt tạm giam những linh hồn mắc, tội nhẹ đang chờ giúp vớt như đạo Công giáo. Họ đánh giá và thẩm định, rằng Kinh thánh chỉ nhắc tới Thiên đường, Hoả ngục, không nhắc tới Luyện ngục. Trong đời sống, thường ngày tín ngưỡng, đạo Tin lành là một trong tôn giáo tính chất tôn vinh lý trí trong đức tin, đánh giá và thẩm định, rằng sự giúp rỗi chỉ tới, bởi đức tin chứ không phải vì những “hình thức hình thức bề ngoài, ngoại tại” (nghĩa là không phải vì những luật lệ, lễ nghi).
vì vậy, do tại, vậy luật lệ, lễ nghi, chiêu trò thức thức hành đạo của đạo Tin lành đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, và dễ dàng và đơn giản, rất dễ dàng và đơn giản,, rườm rà như đạo Công giáo. + Trong bảy phép Bí tích của đạo Công giáo (Rửa tội, Thêm sức, Giải tội, Thánh thể, Sức dầu, Truyền chức, Hôn phối) đạo Tin lành chỉ thừa nhận và tiến hành, tiến hành, phép Rửa tội (Bắptem), phép Thánh thể. Vì họ đánh giá và thẩm định, rằng Kinh thánh chỉ nói về những phép này mà, thôi. 1 trong các, những những phái Tin lành lại sở hữu, lễ Dâng con em của tớ, mình cho Thiên Chúa, dựa theo tích trong Cựu ước rằng A-bra-ham đã dâng thiếu niên là Y-Sác cho đức Giê-hô-va. + Đạo Tin lành đánh giá và thẩm định, rằng phép Bắptem không phải tẩy trừ tội lỗi một chiêu trò thức linh nghiệm mà đấy là việc, thay cũ nâng cấp cải sinh, của mỗi con người, một sự liên lạc bằng lương tâm và lý trí so với Chúa Trời.
thế cho nên,, người chịu Bắptem phải đủ tuổi để hiểu biết những lẽ đạo, và tính chất là phải ăn nằm
Tại đoạn, trong trắng, không được phạm tội. Nghi lễ Bắptem của đạo Tin lành được tiến hành, tiến hành, theo lối cổ như thánh Gioan rửa tội cho Chúa Giêsu trên sông Gio-đăng bằng chiêu trò thức dìm
khắp cơ thể xuống nước, chứ không dội ít nước lên đầu một chiêu trò thức tượng trưng như Công giáo. + Nguyên thuỷ, đạo Tin lành có 3
quan điểm về Lễ Thánh thể: M. Luther tuy
công bố, không công nhận “thuyết biến thể” nhưng lại đánh giá và thẩm định, rằng bánh và rượu trong Lễ Thánh thể cũng
này là máu thịt Chúa Giêsu, uống rượu và ăn bánh là uống máu và ăn thịt Chúa Giêsu; U.Zwingli đánh giá và thẩm định, rằng Lễ Thánh thể chỉ dễ dàng và đơn giản, kỷ niệm về vấn đề, việc chết của Chúa Giêsu, bánh và rượu chỉ có ý nghĩa vật chất; J. Calvin dung hoà
quan điểm của Luther và Zwingli, rằng rượu và bánh trong Lễ Thánh thể vừa có ý nghĩa vật chất (ở phía ngoài), vừa có ý nghĩa thuộc linh (ở phía phía trong). Trong
quy trình tiến độ tiến trình,
quy trình tiến độ trở nên tân tiến, tuy những phái Tin lành còn tồn tại
những phương pháp, nhìn lạ mắt về Lễ Thánh thể nhưng nhìn tổng thể và toàn diện đều phủ nhận “thuyết biến thể” của đạo Công giáo.
Hầu hết, phái Tin lành đánh giá và thẩm định, rằng Lễ Thánh thể là kỷ niệm về vấn đề, việc chết của Chúa Giêsu chuộc tội cho loài người, thông trải qua, đó nhắc nhở, con người sống xứng đáng với Thiên Chúa. Lễ Thánh thể của đạo Công giáo được tiến hành, tiến hành, với nghi thức rườm rà, FAN chỉ được ăn “Bánh thánh” còn “Rượu thánh” không được uống mà giành riêng cho những giáo sĩ. Đạo Tin lành tiến hành, tiến hành, nghi lễ Thánh thể đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, và dễ dàng và đơn giản, hơn, tổng thể và toàn diện FAN và giáo sĩ cùng uống rượu và ăn bánh. Lễ Thánh thể thường được tổ chức triển khai tiến hành, vào chủ nhật trước tiên của từng tháng. + Ngoài hai phép Bắptem và Mình thánh, đạo Tin lành
bảo trì, những lễ như lễ Nôel, lễ Phục sinh, lễ Dâng con em của tớ, mình cho Chúa, lễ Hôn phối và những nghi lễ khác cho tổng thể
những người dân, dân quá cố… + Đạo Công giáo đánh giá và thẩm định, rằng con người không riêng gì, có phải làm việc thiện mà còn phải hãm mình để chuộc tội. Đạo Tin lành lại ý niệm, rằng việc chuộc tội cho loài người
Đã có rất nhiều, rất nhiều lần, Chúa Giêsu làm trọn rồi. Con người làm việc thiện để tỏ ra xứng đáng với Thiên Chúa. Con người phải có đức tin mới được giúp vớt. + Fan Ái mộ đạo Công giáo xưng tội trong toà kín với linh mục là hình thức hình thức bề ngoài,
Phần đông, nhất, còn FAN đạo Tin lành xưng tội trực tiếp với Thiên Chúa. Đạo Công giáo đặt ra, nhiều bài kinh làm cho, mọi
cá thể cầu nguyện từng ngày một, (quen gọi là Kinh nguyện). Đạo Tin lành chỉ tin có Kinh thánh, sử dụng, Kinh thánh trong tổng thể và toàn diện
các hoạt động sinh hoạt, sinh hoạt tôn giáo. Khi xưng tội tựa như khi cầu nguyện, FAN đạo Tin lành
rất có thể, đứng giữa nhà thời thánh,, trước đám đông để sám hối hoặc nói lên ý nguyện của bản thân mình, mình một chiêu trò thức minh bạch,. + Thánh địa, (thánh đường) của đạo Công giáo được xây dựng tốn kém, sang trọng và hoành tráng,
thiết kế xây dựng đồ sộ theo lối cổ, bài trí công phu cầu kỳ và đánh giá và thẩm định, rằng
này là Nhà Chúa –
điểm đặt Chúa ngự một chiêu trò thức rất linh thiêng, tính chất, nội thiết kế bên ngoài, nhà thời thánh,, treo nhiều Hình ảnh, tượng. Nhưng trái lại, nhà thời thánh, đạo Tin lành thường sang trọng và hoành tráng,
thiết kế xây dựng hiện đại, đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, và dễ dàng và đơn giản,, trong nhà thời thánh, không tồn tại, tượng Hình ảnh,, chỉ có cây thập giá hình tượng Chúa Giêsu chịu nạn. Trong vô số trường hợp đạo Tin lành chỉ sử dụng, những phòng họp hoặc hội trường
Thông thường, một nhà tạm của FAN dùng để làm, triển khai điểm nhóm lễ, sẻ chia, lời Chúa trong Kinh thánh. + Chức sắc của đạo Tin lành gồm những chức vụ: mục sư (tên thường gọi, theo Kinh thánh) và
Phía dưới, mục sư là truyền đạo (nói một cách khác là giảng sư).
Lúc này,, Hội thánh Việt Nam (miền Nam), Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đều thống nhất gọi truyền đạo là mục sư nhiệm chức. 1 trong các, những những phái Tin lành vẫn
bảo trì, chức giám mục, tính chất là những hệ phái chịu ràng buộc của Anh giáo. Chức sắc đạo Tin lành
Phần đông, là nam, nhưng cũng xuất hiện, một vài, những phái có tuyển chọn cả phụ nữ, và nhìn tổng thể và toàn diện họ không giữ cơ chế độc thân. Chức sắc đạo Tin lành tuy được xem, là “người chăn bày” nhưng không tồn tại, thần quyền, nghĩa là không tồn tại, quyền
Đại diện thay mặt,
Thay mặt đại diện, Thiên Chúa ban phúc, tha tội cho FAN, không phải là cầu nối trung gian trong quan hệ, giữa FAN đạo Tin lành với đấng thiêng liêng. Quan hệ giữa giáo sĩ với FAN bình đẳng, cởi mở. Có hệ phái Tin lành bầu ra mục sư, truyền đạo theo thời điểm. Chức sắc đạo Tin lành
hoạt động giải trí dưới sự điều hành và trấn áp,
quản trị và điều hành của FAN, hàng năm FAN bỏ phiếu ý thức mục sư (hoặc truyền đạo) quản nhiệm Hội thánh cơ sở. Đạo Tin lành cơ chế xây dựng những giáo hội lãnh thổ với những hình thức hình thức bề ngoài, tổ chức triển khai tổ chức
cơ cấu tổ chức, lạ mắt, tuỳ thuộc vào từng hệ phái và vụ việc, yếu tố
thực trạng trường hợp được cho phép,. Có hệ phái Tin lành
bảo trì, tổ chức triển khai tổ chức
cơ cấu tổ chức, 2 cấp trung ương và Hội thánh cơ sở (chi hội), có hệ phái Tin lành
bảo trì, thêm cấp trung gian là Giáo khu hay Địa hạt (đồng điệu, như giáo phận của đạo Công giáo). Nhân sự
lãnh đạo những cấp giáo hội theo nhiệm kỳ trải qua bầu cử dân chủ (trực tiếp, bằng phiếu kín, từng
chức vụ). Thành phần
lãnh đạo Giáo hội không riêng gì, có là có mục sư, truyền đạo mà có cả FAN ký danh,. Nổi trội,, những hệ phái Tin lành đều trao quyền tự quản cho hội thánh cơ sở với lòng tin tự lập, tự dưỡng, tự truyền. Những hệ phái Tin lành không ngăn cản FAN, chức sắc tách ra để gia nhập những hệ phái khác hoặc đứng lãnh thổ. + Đạo Tin lành thường thì, sẽ có hai
hoạt động giải trí và sinh hoạt về mặt tổ chức triển khai tiến hành, là Bồi linh và
toàn cầu (đại hội đại biểu). Bồi linh nói một cách khác là
toàn cầu linh tu được tổ chức triển khai tiến hành, hàng năm theo một số trong những, trong những cấp giáo hội để nâng cấp,
trình độ, nhiệm vụ, giáo lý, thần học cho FAN, mục sư, truyền đạo. Tuỳ theo cấp tổ chức triển khai tiến hành, bồi linh mà thành phần tham gia, lạ mắt. Nếu bồi linh cấp trung ương thì chỉ có những mục sư, truyền đạo và những chức vụ chủ chốt của
Hầu hết, chi hội. Nếu bồi linh ở cấp chi hội thì mở rộng tới, những FAN. Đại hội đại biểu ở cấp chi hội thường họp mỗi năm một lần, gọi là
toàn cầu thường niên.
toàn cầu ở chi hội có trọng trách, tổng kết việc làm trong một năm và bàn chương trình buổi giao lưu của năm tới, bầu ban chấp sự; bỏ phiếu ý thức mục sư, truyền đạo chủ tọa và Đánh Giá đại biểu đi dự Đại
xã hội cấp trên (nếu trùng nhiệm kỳ của Đại
xã hội). Đại hội đại biểu trên cấp chi hội là Đại
xã hội. Thành phần tham gia, Đại
xã hội là những mục sư, truyền đạo và đại biểu FAN được cử ở những chi hội. Đại
xã hội tổ chức triển khai tiến hành, theo nhiệm kỳ để giải quyết và xử lý, những việc làm nội bộ, xây dựng hoặc chỉnh sửa, hiến chương (Điều lệ) và bầu nhân sự
lãnh đạo giáo hội. Qua nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích, và phân tích
quy trình tiến độ tiến trình,
quy trình tiến độ Xây dựng, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt, trở nên tân tiến, giáo lý, luật lệ, lễ nghi, tổ chức triển khai tiến hành, giáo hội chúng tôi khái quát một vài, những nét đặc biệt quan trọng, cơ bản của đạo Tin lành như sau: 1. Đạo Tin lành là tôn giáo tách ra từ đạo Công giáo ở thế kỷ XVI
cùng với, sự xuất hiện thêm của giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản. Nội dung cải chiêu trò thức chịu ràng buộc tinh xảo tâm trí dân chủ tư sản, ý chí tự do thành viên. Trong
hoạt động giải trí và sinh hoạt tôn giáo, đạo Tin lành tôn vinh tầm quan trọng, thành viên. Trong
hoạt động giải trí và sinh hoạt về tổ chức triển khai tiến hành,, đạo Tin lành tôn vinh lòng tin dân chủ. Những luật lệ, lễ nghi, chiêu trò thức thức hành đạo, tổ chức triển khai tổ chức
tổ chức cơ cấu, triển khai tiến hành, của đạo Tin lành đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, và dễ dàng và đơn giản,, nhẹ nhàng không lịch kịch, gò bó như đạo Công giáo. 2. Những nội dung cải chiêu trò thức
Đã tạo nên, đạo Tin lành trở thành một tôn giáo có mầu sắc mớ lạ và lạ mắt, tương xứng, với giai cấp tư sản, tiểu tư sản, công chức, trí thức,… thị dân nói
Kết luận trong
xã hội công nghiệp. Nổi trội, với lối sống đạo nhẹ nhàng, tôn vinh đức tin và tầm quan trọng, thành viên, đạo Tin lành
bảo trì, tín ngưỡng trong những vụ việc, yếu tố
thực trạng chính trị,
xã hội, kể cả những khi bị o ép, cấm chiêu trò thức. 3. Đạo Tin lành còn là một trong tôn giáo có đường hướng và phương thức thức
hoạt động giải trí rất năng động, luôn nâng cấp cải sinh, từ nội dung tới, hình thức hình thức bề ngoài, để thích nghi với vụ việc, yếu tố
thực trạng
xã hội. Nổi trội,, đạo Tin lành ký danh, tích cực và lành rất mạnh tay vào,
các hoạt động sinh hoạt, sinh hoạt
hoạt động giải trí
xã hội, tính chất là nghành nghề dịch vụ từ thiện nhân đạo, lấy đó làm phương tiện đi lại, đi lại vận động và di chuyển, và đi lại mở rộng
Tác động ảnh hưởng, liên quan,.
Vấn đề đó, tạo ra, an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, và kiến thức và năng lực, tiếp cận, chung sống với tương đối nhiều cơ chế chính trị lạ mắt. 4. Ngoài
những tầng lớp, thị dân, đối tượng
quý khách quý
người sử dụng quý quý
người sử dụng truyền đạo quan trọng
Thời điểm đầu tuần, của đạo Tin lành là đồng bào những dân tộc
địa phương, địa phương thiểu số. Này là những vùng đất mới –
điểm đặt chưa mở ra tôn giáo chính thống hoặc tôn giáo, tín ngưỡng cũ đang suy thoái và phá sản và phá sản, mất an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy,,
điểm đặt đời sống, thường ngày số lượng
dân số,
trình độ, nhiệm vụ, dân trí thấp. Truyền đạo tới, những vùng này, đạo Tin lành không riêng gì, có phát huy
Ưu thế, vốn có “đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, và dễ dàng và đơn giản, về luật lệ, lễ nghi, chiêu trò thức thức hành đạo” mà còn nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát, rất kỹ đặc biệt quan trọng, lịch sử hào hùng vẻ vang,, văn hoá, tư tưởng,, lối sống, phong tục, tập quán của từng dân tộc
địa phương, địa phương, dữ thế dữ thế dữ thế chủ động, địa phương hoá, dân tộc
địa phương, địa phương hoá để dễ dàng và đơn giản, đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, hoà nhập. 5. Ra mắt,, trở nên tân tiến
cùng với, giai cấp tư sản
do đó, đạo Tin lành có quan hệ, khá ngặt nghèo, với giai cấp tư sản. Giai cấp tư sản sử dụng, đạo Tin lành như một thứ vũ khí trong những cuộc chiêu trò thức mạng tư sản ở thời kỳ đầu và việc tìm kiếm và
nguyên cứu kiếm thị phần thuộc địa trong tương lai. Ngược lại, đạo Tin lành nhờ dựa vào giai cấp tư sản để củng cố trở nên tân tiến lực lượng, kể cả việc lợi dụng những trận
cuộc chiến tranh xâm thực mà giai cấp tư sản tiến hành, tiến hành,. Xem Ngay: Epub Là Gì – Tệp Và
chiêu thức Mở Chúng 6.
tuy nhiên, trong từng thời kỳ lịch sử hào hùng vẻ vang,, từng tổ chức triển khai tiến hành, hệ phái Tin lành, quan hệ, nhắc tới, ở trên có sự
Thay đổi, ở từng nước, từng
xung quanh,
Vị trí đặt,.
Vài ngày sau, này, đạo Tin lành chịu ràng buộc của
Hầu hết,
Xu thế, văn minh trên
xã hội nên nhiều phái Tin lành tách dần khỏi sự kiềm tỏa của
Hầu hết, quyền lực chính trị./. Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Bronze Là Gì

Bài Viết: Đạo Tin Lành Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Đạo Tin Lành Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *