Current Liabilities Là Gì, định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Current Liabilities Là Gì, định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*

Current-liabilities-la-gi

Current liabilities là gì? Cụm từ này được sử dụng trong những tình huống nào? Current liabilities gồm những yếu tố nào? Tất cả thắc mắc sẽ được giải đáp rõ rệt qua bài viết giới đây!

Current liabilities là gì? 

Thiếu ngắn hạn hay Current Liabilities là một thuật ngữ chuyên dùng trong thương mại. Nó hầu như xuất hiện trong tất cả những báo cáo tài chính. Tài khoản này biểu thị phần tiền phải trả so với một doanh nghiệp trong thời gian nhất định thường là dưới 1 năm. Thiếu ngắn hạn rất được coi là khoản vay lưu động, nhất thời.

Bài Viết: Current liabilities là gì

*

Khái niệm: Current liabilities là gì

Những khoản Current liabilities là gì? 

Một khoản thiếu ngắn hạn của công ty sẽ có thời hạn bằng năm tài chính. Chúng được xếp trong bảng cân đối kế toán kể cả thiếu tích lũy, khoản phải trả và những khoản vay nóng khác. 

Những thuật ngữ đi kèm với Current liabilities là gì? 

Thông thường bạn sẽ thấy, thiếu ngắn hạn sẽ được đi kèm với những cụm từ thương mại sau:

Xem Ngay:  Dung Dịch Đệm Là Gì

Khoản vay ngắn hạn. Ý nghĩa của so với Current liabilities là gì? Số tiền vay ngắn hạn có thể xuất phát từ việc, vay ngân hàng, vay đối tác, huy động cổ phiếu,…Phải trả người bán trong ngắn hạnThuế và những khoản nộp Nhà nước rất được xếp vào thiếu ngắn hạnCác khoản phải trả người lao động ví dụ như lương công nhân, trị giá nhân viên tư vấn,…Những khoản trị giá phải trả trong ngắn hạn. Chúng được coi như là trị giá bán sản phẩm, quảng cáo, marketing,…

Những yếu tố tác động đến Current liabilities là gì? Hầu như mọi thông số kể trên đều được quy vào khoản thiếu ngắn hạn

Những chỉ tiêu Current liabilities là gì? 

Current liabilities kể cả nhiều chỉ tiêu. Nhưng cơ bản có 3 loại phổ cập nhất, đó là:

*

Những chỉ tiêu nào được xếp vào thiếu ngắn hạn

Current ratio – hệ số trả tiền hiện thời

Công thức tính hệ số trả tiền hiện thời = “Tài sản lưu động/Thiếu ngắn hạn.

Xem Ngay: Số đối Là Gì – Vậy Thế Nào Là Hai Số đối Nhau

Current ratio = Current assets/Current liabilities”

Tỷ lệ này có tác động gì đến thiếu ngắn hạn? Nếu như con số này cao chứng tỏ nhu cầu chi trả khoản thiếu của doanh nghiệp tốt. Còn thấp thì ngược lại. Trong một số trường hợp cụ thể, tỷ lệ này đạt ngưỡng quá cao chứng tỏ việc đầu tư bằng vốn lưu động không đem lại nhiều hiệu quả.

Xem Ngay:  Nguyên Công Là Gì - Nguyên Công Gia Công Cơ Khí Là Gì

Xem Ngay: Hình Chiếu Là Gì – Hình Chiếu Trong Toán Học Là Gì

Nếu hệ số trả tiền hiện thời giảm ở mức nhất định nó cũng không phải là điều tồi tệ. Chỉ khi đạt con số quá thấp, chứng tỏ doanh nghiệp đang bị vướng vào phức tạp tài chính, khả năng trả tiền tại thời hạn hiện tại bằng không. 

Quick or Acid-test ratio – hệ số trả tiền nhanh

“Hệ số trả tiền nhanh = Tiền và chứng khoán ngắn hạn/Thiếu ngắn hạn. 

Quick ratio = Quick assets/Current liabilities.” Chỉ tiêu này khác gì với hệ số trả tiền hiện thời? Chúng có ý nghĩa so với Current liabilities là gì? Ở một phương diện nào đó, hệ số này sẽ thể hiện khả năng chuyển hóa nhanh giữa chứng khoán ngắn hạn và tiền mặt. Chúng còn gọi là khả năng thanh khoản.

Nếu một doanh nghiệp có thể biến chuyển từ cổ phiếu, chứng khoán mà họ phát hành thành tiền mặt chứng tỏ mức độ trả tiền to. Khi này những chủ thiếu dựa vào tỷ lệ trả tiền nhanh để đưa ra những phán đoán liệu có nên cho doanh nghiệp tiếp tục vay nữa hay không?

Ngoài ra, yếu tố về hàng tồn kho rất được tính vào chỉ tiêu này. Với doanh nghiệp có quá nhiều hàng tồn kho dẫn đến khả năng trả tiền chậm, gây mất lòng tin với người cho vay

Net working capital – chỉ tiêu vốn lưu động ròng

“Vốn lưu động ròng = Tài sản lưu động – Thiếu ngắn hạn”

*

Chỉ tiêu vốn lưu động là gì

Xem Ngay:  Ixp Là Gì - Nên Chọn Isp Hay Ixp

Có thể thấy, vốn lưu động của là biến số chịu tác động bởi thiếu ngắn hạn. Nếu như con số này quá to chứng tỏ doanh nghiệp không có đồng vốn xoay vòng cao. Như vậy, việc hiểu Current liabilities là gì sẽ giúp những doanh nghiệp kịp thời có những phương án khắc phục tình trạng hoạt động của công ty tốt hơn. 

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Current Liabilities Là Gì, định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Current Liabilities Là Gì, định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Leave a Reply