click

Cục Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì, Ministry Of Public Security Bộ Công An

Cục Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì, Ministry Of Public Security Bộ Công An

Tên tiếng Việt rất đầy đủ,: Cục Cảnh sát điều kiện kèm theo,, quản trị cư trú và tài liệu, quốc gia về dân cư (C72)

Tên viết tắt gọn: Cục
công an ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Tên tiếng Anh: Police Department of Residence Registration và Management và National Population Database

Ngày 10 tháng 10 thời hạn, thời điểm năm 2012 Bộ trưởng Bộ Công an ra ra ra ra quyết định, thiết kế, xây dựng Cục Cảnh sát điều kiện kèm theo, quản trị cư trú và tài liệu, quốc gia về dân cư thuộc Tổng cục Cảnh sát quản trị hành chính về trật tự, đáng tin cậy, thế giới. Cục
công an đkql cư trú và dlqg về dân cư có trách nhiệm, và nghĩa vụ và trách nhiệm, giúp Tổng cục trưởng Tổng Cục
công an thống nhất, quản trị, lãnh đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản trị hành chính trong
toàn quốc về
công tác làm việc làm việc thao tác điều kiện kèm theo,, quản trị cư trú; cấp và quản trị Dẫn chứng nhân dân, căn cước công dân; thiết kế, xây dựng, quản trị và khai thác cơ sở tài liệu, quốc gia về dân cư Phục vụ
công tác làm việc làm việc thao tác quản trị Cơ quan
chỉ huy của chính phủ về cư trú, đảm bảo an toàn, đáng tin cậy, bảo mật thông tin, thông tin bảo mật thông tin, bảo mật an ninh,, quốc phòng, trở nên tân tiến tài chính, thế giới theo đúng quy cách, của pháp luật, và của Bộ trưởng. Bài Viết: Cục
công an tiếng anh là gì
điểm đặt Cục Cảnh sát điều kiện kèm theo,, quản trị cư trú và tài liệu, quốc gia về dân cư: 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận. Cầu Giấy, thành phố thành phố Hà Nội Thủ Đô, Cục Cảnh sátđiều kiện kèm theo,, quản trị cư trú và tài liệu, quốc gia về dân cư(C72) trực thuộc Tổng cục Cảnh sát là
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng có trách nhiệm, và nghĩa vụ và trách nhiệm, giúp Tổng cục trưởng thống nhất, quản trị, lãnh đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản trị hành chính trong
toàn quốc về
công tác làm việc làm việc thao tác điều kiện kèm theo,, quản trị cư trú; cấp và quản trị Căn cước công dân; thiết kế, xây dựng, quản trị và khai thác cơ sở tài liệu, quốc gia về dân cư Phục vụ
công tác làm việc làm việc thao tác quản trị Cơ quan
chỉ huy của chính phủ về cư trú, đảm bảo an toàn, đáng tin cậy, bảo mật thông tin, thông tin bảo mật thông tin, bảo mật an ninh,, quốc phòng, trở nên tân tiến tài chính, thế giới theo đúng quy cách, của pháp luật,

Xem Ngay:  Bút Tệ Là Gì - Representative Money Là Gì


chức vụ
lãnh đạo Cục dịch sang tiếng Anh

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều kiện kèm theo,, quản trị cư trú và tài liệu, quốc gia về dân cư (Director of Police Department of Residence Registration và Management và National Population Database)

Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều kiện kèm theo,, quản trị cư trú và tài liệu, quốc gia về dân cư (Deputy Director of Police Department of Residence Registration và Management và National Population Database

Những phòng ban trong Cục dịch sang tiếng Anh 

Phòng Tham mưu (Advisory)

Phòng Tham mưu thuộc Cục Cảnh sát điều kiện kèm theo,, quản trị cư trú và tài liệu, quốc gia về dân cư có trách nhiệm, và nghĩa vụ và trách nhiệm, tham mưu giúp Cục trưởng theo dõi, tổng hợp yếu tố hoàn cảnh,, tính năng
công tác làm việc làm việc thao tác, khuyến nghị cơ chế, chương trình kế hoạch chung về
công tác làm việc làm việc thao tác điều kiện kèm theo,, quản trị cư trú, tàng thư hộ khẩu, tàng thư căn cước công dân; cấp và quản trị Dẫn chứng nhân dân; quản trị và khai thác cơ sở tài liệu, quốc gia về dân cư. Xem Ngay: đường Kính Là Gì – Hình Tròn, Tâm, đường Kính, Bán Kính Xây dựng
công tác làm việc làm việc thao tác thiết kế, xây dựng lực lượng,
công tác làm việc làm việc thao tác Đảng và
công tác làm việc làm việc thao tác Ship hàng, hầu cần của Cục. Xem Ngay: Quốc Lộ Tiếng Anh Là Gì

Xem Ngay:  Công Tác Là Gì - Đi Công Tác Là Gi

Phòng Hướng dẫn điều kiện kèm theo,, quản trị cư trú (Registration instructions, residence management)

Điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích,, khuyến nghị cho Ra mắt, và sinh hoạt những văn bản quy
vi phạm pháp, cơ chế, chương trình, kế hoạch về
công tác làm việc làm việc thao tác điều kiện kèm theo,, quản trị cư trú và
công tác làm việc làm việc thao tác tàng thư hộ khẩu; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn triển khai, triển khai triển khai, những mặt
công tác làm việc làm việc thao tác.

Phòng Hướng dẫn cấp và quản trị Dẫn chứng nhân dân (ID Instruction, management và storage)

Điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích,, khuyến nghị cho Ra mắt, và sinh hoạt những văn bản quy
vi phạm pháp, cơ chế, chương trình, kế hoạch về
công tác làm việc làm việc thao tác cấp và quản trị Dẫn chứng nhân dân, tàng thư căn cước công dân; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn triển khai, triển khai triển khai, những mặt
công tác làm việc làm việc thao tác

Phòng Hướng dẫn quản trị và khai thác cơ sở tài liệu, quốc gia về dân cư (national population database management)

Tham mưu giúp Cục trưởng thống nhất, lãnh đạo, hướng dẫn về
công tác làm việc làm việc thao tác thiết kế, xây dựng, quản trị và khai thác cơ sở tài liệu, quốc gia về dân cư và tổ chức triển khai triển khai, triển khai, triển khai triển khai, những quy cách,, cơ chế, chương trình, kế hoạch

Xem Ngay:  Genetic Algorithm Là Gì - Ai Cho Mọi Người → Genetic Algorithm (Ga)

Trung tâm Căn cước công dân quốc gia (National Citizens Identity Center)

Tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát,, khuyến nghị, tổ chức triển khai triển khai, sản xuất, cấp và quản trị Căn cước công dân theo đúng quy cách,. Triển khai triển khai, triển khai triển khai, Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất sản xuất, cấp và quản trị Căn cước công dân

Trung tâm quản trị,
quản trị và điều hành và điều hành và
quản trị mạng lưới mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu, quốc gia về dân cư (The national database on population administration center)

Tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát,, khuyến nghị và triển khai, triển khai triển khai, quản trị,
quản trị và điều hành và điều hành và
quản trị mạng lưới mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu, quốc gia về dân cư.
thiết kế xây dựng văn bản về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn, lao lý,
quá trình điều hành và
quản trị
trọng tâm tài liệu, dân cư, đảm bảo an toàn, đáng tin cậy, đáng tin cậy,, bảo mật thông tin, thông tin bảo mật thông tin, bảo mật an ninh, thông tin của mạng lưới mạng lưới hệ thống Cơ sở tài liệu, quốc gia về dân cư Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Cục Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì, Ministry Of Public Security Bộ Công An Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Cục Cảnh Sát Tiếng Anh Là Gì, Ministry Of Public Security Bộ Công An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *