click

cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư tiếng anh là gì

cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư tiếng anh là gì

Mục Lục 1 Tên tiếng Việt rất không thiếu: Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72)2 Tên viết tắt gọn: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư3 Tên tiếng Anh: Police Department of Residence Registration và Management và National Population Database4
chức vụ
chỉ huy Cục dịch sang tiếng Anh4.1 Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (Director of Police Department of Residence Registration và Management và National Population Database)4.2 Phó cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (Deputy Director of Police Department of Residence Registration và Management và National Population Database5 Những phòng ban trong Cục dịch sang tiếng Anh 5.1 Phòng Tham mưu (Advisory)5.2 Phòng Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú (Registration instructions, residence management)5.3 Phòng Hướng dẫn cấp và quản lý Dẫn chứng, nhân dân (ID Instruction, management và storage)5.4 Phòng Hướng dẫn quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (national population database management)5.5
trung tâm Căn cước công dân quốc gia (National Citizens Identity Center)5.6
trung tâm quản trị, quản lý và quản lý mạng lưới mạng lưới hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (The national database on population administration center) Bài Viết: Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư tiếng anh là gì

Tên tiếng Việt rất không thiếu: Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72)

Tên viết tắt gọn: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Tên tiếng Anh: Police Department of Residence Registration và Management và National Population Database

Ngày 10 tháng 10 thời hạn, thời điểm năm 2012 Bộ trưởng liên nghành liên nghành nghề Bộ Cảnh sát ra ra ra ra quyết định, thiết kế kiến thiết, xây dựng Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, tin cậy và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy
hội đồng. Cục cảnh sát đkql cư trú và dlqg về dân cư có trọng trách, giúp Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát thống nhất, quản lý,
chỉ huy, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính trong toàn quốc về
công tác làm việc làm việc thao tác đăng ký, quản lý cư trú; cấp và quản lý Dẫn chứng, nhân dân, căn cước công dân; thiết kế kiến thiết, xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Ship hàng,
công tác làm việc làm việc thao tác quản lý Cơ quan chính phủ về cư trú, đảm bảo an toàn, tin cậy bảo mật thông tin, thông tin bảo mật thông tin, bảo mật an ninh,, quốc phòng, phương thức tân và
cải cách và tăng trưởng, tài chính,
hội đồng theo đúng  lao lý của quy tắc, và của Bộ trưởng liên nghành liên nghành nghề.
Vị trí, Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư: 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận. Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Cục Cảnh sátđăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư(C72) sở tại Tổng cục Cảnh sát  là
Đơn vị chức năng,
công dụng
hiệu quả, có trọng trách, giúp Tổng cục trưởng thống nhất, quản lý,
chỉ huy, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính trong toàn quốc về
công tác làm việc làm việc thao tác đăng ký, quản lý cư trú; cấp và quản lý Căn cước công dân; thiết kế kiến thiết, xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Ship hàng,
công tác làm việc làm việc thao tác quản lý Cơ quan chính phủ về cư trú, đảm bảo an toàn, tin cậy bảo mật thông tin, thông tin bảo mật thông tin, bảo mật an ninh,, quốc phòng, phương thức tân và
cải cách và tăng trưởng, tài chính,
hội đồng theo đúng  lao lý của quy tắc,

Xem Ngay:  Series Là Gì


chức vụ
chỉ huy Cục dịch sang tiếng Anh

Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (Director of Police Department of Residence Registration và Management và National Population Database)

Phó cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (Deputy Director of Police Department of Residence Registration và Management và National Population Database

Xem Ngay dịch thuật tại Long An

Những phòng ban trong Cục dịch sang tiếng Anh 

Phòng Tham mưu (Advisory)

Phòng Tham mưu thuộc Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư có trọng trách, tham mưu giúp Cục trưởng theo dõi, tổng hợp yếu tố hoàn cảnh,, tính năng
công tác làm việc làm việc thao tác, lời khuyên cơ chế, chương trình kế hoạch chung về
công tác làm việc làm việc thao tác đăng ký, quản lý cư trú, tàng thư hộ khẩu, tàng thư  căn cước công dân; cấp và quản lý Dẫn chứng, nhân dân; quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Triển khai, triển khai triển thi
công tác làm việc thao tác thiết kế kiến thiết, xây dựng lực lượng,
công tác làm việc làm việc thao tác Đảng và
công tác làm việc làm việc thao tác ship hàng, hầu cần của Cục. Xem Ngay: Liên Hệ Tiếng Anh Là Gì – Mối Liên Hệ Trong Tiếng Anh Là Gì Xem Ngay: Chilly Là Gì – Nghĩa Của Từ Chilly

Xem Ngay:  Clarification Là Gì - Nghĩa Của Từ Clarification

Phòng Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú (Registration instructions, residence management)

Điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích,, lời khuyên
phát hành, những văn bản quy phạm quy tắc,, cơ chế, chương trình, kế hoạch về
công tác làm việc làm việc thao tác đăng ký, quản lý cư trú và
công tác làm việc làm việc thao tác tàng thư hộ khẩu; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn triển khai những mặt
công tác làm việc làm việc thao tác.

Phòng Hướng dẫn cấp và quản lý Dẫn chứng, nhân dân (ID Instruction, management và storage)

Điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích,, lời khuyên
phát hành, những văn bản quy phạm quy tắc,, cơ chế, chương trình, kế hoạch về
công tác làm việc làm việc thao tác cấp và quản lý Dẫn chứng, nhân dân, tàng thư căn cước công dân; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn triển khai những mặt
công tác làm việc làm việc thao tác

Phòng Hướng dẫn quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (national population database management)

Tham mưu giúp Cục trưởng thống nhất,
chỉ huy, hướng dẫn về
công tác làm việc làm việc thao tác thiết kế kiến thiết, xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tổ chức triển khai triển khai, triển khai triển khai những lao lý, cơ chế, chương trình, kế hoạch

Xem Ngay:  Phòng Thí Nghiệm Tiếng Anh Là Gì, Một Số Phòng Thí Nghiệm Hay Gặp


trung tâm Căn cước công dân quốc gia (National Citizens Identity Center)

Tham mưu giúp Cục trưởng điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích,, lời khuyên, tổ chức triển khai triển khai, triển khai sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân theo đúng lao lý. Triển khai, triển khai Dự Án BĐS Nhà Đất sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân


trung tâm quản trị, quản lý và quản lý mạng lưới mạng lưới hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (The national database on population administration center)

Tham mưu giúp Cục trưởng điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích,, lời khuyên và triển khai quản trị, quản lý và quản lý mạng lưới mạng lưới hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kiến thiết xây dựng, văn bản về
tiêu chí, kỹ thuật, quy chuẩn, pháp luật,, tiến trình quản lý
trọng tâm dữ liệu dân cư, đảm bảo an toàn, tin cậy tin cậy và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, bảo mật thông tin, thông tin bảo mật thông tin, bảo mật an ninh, thông tin của mạng lưới mạng lưới hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Xem Ngay căn cước công dân tiếng anh là gì Nếu như,
quý khách có
Đề xuất kiến nghị, nào khác hoặc muốn liên lạc, với chúng tôi dịch thuật tiếng Anh hoặc thêm phần, ý kiến vui vẻ, gọi đường dây nóng: 0947.688.883. Trân trọng cảm ơn Thể Loại: Sẻ chia, trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư tiếng anh là gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư tiếng anh là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *