Crc Là Gì – Nghĩa Của Từ Crc Trong Tiếng Việt

Crc Là Gì – Nghĩa Của Từ Crc Trong Tiếng Việt

*

Chiêu trò kiểm tra parity đơn giản và dễ dàng và đơn giản dễ dàng nhưng độ đáng tin cậy và an toàn và đáng tin cậy kém nên được ứng dụng cho những giao thức có vận tốc truyền dữ liệu chậm hoặc số lượng bit dữ liệu cần kiểm tra ít ví dụ điển hình như giao thức UART.CRC (Cyclic Redundancy Code) là một trong giải pháp thông dụng có độ đáng tin cậy và an toàn và đáng tin cậy cao hơn nhiều nếu với dùng bi parity. CRC được ứng dụng trong tương đối nhiều giao thức có khối lượng dữ liệu truyền to hoặc vận tốc truyền dữ liệu cao như CAN, Ethernet, tiếp xúc RF 15693, …2. Triết lý về đo lường đo lường và tính toán CRCChi phí chuỗi bit kiểm tra hay chuỗi CRC là số dư của phép chia của chuỗi bit dữ liệu cho một chuỗi bit đa thức sinh (Generator Polynomial). Đa thức sinh là số chia sẽ rất dị tùy theo mỗi giao thức pháp luật. Phép chia trong đo lường đo lường và tính toán CRC dùng cách thức tính modulo-2. Modulo-2 thực tế là XOR hai số hạng.Giả sử đa thức chuỗi dữ liệu cần truyền là M(x):

*

Đa thức sinh là G(x):

*

Trong đó:am và an bằng 1 hoặc 0Độ dài chuỗi CRC bằng độ dài đa thức sinh trừ 1 và bằng số mũ lớn số 1 của đa thức sinh và bằng n.Để tạo CRC, chuỗi dữ liệu cần truyền sẽ triển khai mở rộng thêm n bit về phía ở ở ở bên phải:

*

Vấn đề này, tương ứng với việc dịch trái n bit chuỗi dữ liệu M(x).Cuối cùng, chia T(x) cho G(x) và lấy số dư. Số dư đấy là chuỗi CRC n bit. Bài Viết: Crc là gì

*

Kiểm tra CRC được triển khai thi công bằng một trong những những 2 cách thức sau:Lấy chuỗi dữ liệu có cả những bit kiểm tra CRC chia cho đa thức sinh. Nếu số dư khác “0” thì dữ liệu nhận bị lỗi.Tách chuỗi dữ liệu và chuỗi CRC riêng. Chỉ lấy chuỗi dữ liệu chia cho đa thức sinh rồi lấy số dư phép chia so sánh với chuỗi CRC. Nếu hai chuỗi rất dị thì dữ liệu nhận bị lỗi.Ví dụ về đo lường đo lường và tính toán CRC-4, tương ứng với số bit kiểm tra là 4 bit, với đa thức sinh như sau:x^4 + x + 1 (b10011)Chuỗi dữ liệu cần truyền có 8 bit như sau:x^7 + x^5 + x (b1010_0010)Chuỗi dữ liệu trước khi chia sẽ triển khai mở rộng thêm 4 bit “0”:x^11 + x^9 + x^5 (b1010_0010_0000)

Xem Ngay:  Adverb Là Gì - Vị Trí Và Chức Năng Của Trạng Từ
*

Hình 2. Tính chuỗi CRC​ Việc kiểm tra CRC được triển khai thi công trên chuỗi dữ liệu có đính kèm CRC như sau:

*

Hình 3. Kiểm tra CRC – tình huống nhận đúng, số dư bằng 0​

*

Hình 4. Kiểm tra CRC bằng cách thức chia chuỗi dữ liệu có CRC với đa thức sinh – tình huống sai 1 bit và tình huống sai 2 bit, số dư khác 0​ Bộ nhận sẽ đã không còn phát hiện được lỗi dữ liệu khi chuỗi dữ liệu bị sai và chuỗi CRC cũng sai trùng với Chi phí CRC của chuỗi dữ liệu bị sai. Tuy nhiên, xác suất để xảy ra đúng tình huống đấy là thấp. Tỷ Lệ này càng thấp khi chuỗi CRC càng dài.

*

Xét đa thức sinh g(x) = x + 1, đấy là đa thức CRC-1, tính CRC cho chuỗi 8 bit b10100010 và chuỗi b10011111. Xem Ngay: Bứt Phát Tại điểm Bán: Bí Quyết Thành Công Tại Cvs Là Gì

*

So sánh công dụng với giải pháp tính parity chẵn đã biểu diễn phía phía bên trên chúng ta cũng có thể nhận cảm nhận thấy sự như nhau. CRC-1 đấy là giải pháp kiểm tra parity.3. Mạch nguyên tắc tính CRCXem lại những ví dụ đã biểu diễn trên đây, CRC được coi theo nguyên tắc:Nếu bit MSB của lần tính ngày này bằng 1 thì nó có công dụng có khả năng sẽ bị được XOR (modulo-2) với đa thức sinhNếu bit MSB của lần tính ngày này bằng 0 thì nó có công dụng có khả năng sẽ bị không đổi

*

Để triển khai thi công mạch CRC-1, ngoài cách thức XOR tất cả những bit dữ liệu đầu vào như đã biểu diễn tại vị trí trên, chúng ta cũng có thể triển khai thi công phụ thuộc vào nguyên tắc của sự việc chia đa thức như hình trên. Mạch cần 2 FF để lưu Chi phí sau mỗi lần XOR và mạch sẽ dịch 1 bit sau mỗi lần XOR để mang một bit dữ liệu mới như hình sau:

*

Hình 9. Mạch nguyên tắc của CRC-1Ở hình trên, bit MSB sẽ điều khiển và tinh chỉnh MUX chọn có XOR với đa thức sinh x+1 hay không? Tuy nhiên, sau mỗi chu kỳ luân hồi luân hồi tính, bit MSB luôn bị loại bỏ bỏ nên mạch MUX và XOR của bit MSB là không rất cần thiết. Mạch được rút gọn như hình sau:

Xem Ngay:  Cách Phân Biệt 'old', 'ancient', ' Antique Là Gì
*

Xét mạch MUX, nếu bit MSB bằng 1 thì bit 0 XOR với một, nếu bit MSB bằng 0 thì tương ứng với việc bit 0 XOR với 0 nên mạch MUX được loại bỏ để thay thế sửa chữa sửa chữa thay thế bằng bit 1 XOR bit 0.

*

Hình 11. Mạch nguyên tắc CRC-1 (bỏ mạch MUX)​ Bit 0 chỉ áp dụng để lưu Chi phí bit dịch vào nên cũng sẽ có thể loại bỏ. Xem Ngay: Ddp Là Gì – điều Kiện

*

Hình 12. Mạch nguyên tắc CRC-1 (bỏ FF đầu vào)​ Ở chỗ này, bit CRC chỉ chứa một bit cho nên vì vậy việc thêm một bit 0 ở chuỗi dữ liệu đầu vào để tính CRC cũng không rất cần thiết vì Chi phí nào XOR với 0 cũng bằng chính nó.

*

Hình 12. Mạch nguyên tắc CRC-1​ Màn trình diễn thường thấy cho mạch tính CRC như sau:

*

Hình 13. Mạch nguyên tắc CRC-1 với màn màn biểu diễn nhiều khi​ Tương tự như, xét lại mạch CRC-4 có đa thức sinh x^4 + x + 1, mạch nguyên tắc tính CRC-4 như sau (cảnh báo nhắc nhở, vị trí đặt XOR với “0” thì loại bỏ cả MUX và cổng XOR):

*

5. RTL code tính CRC nối tiếp5.1 ReviewQua hai ví dụ trên đây, bình chọn chung như sau:Ở vị trí mà bit đa thức sinh bằng “0” thì chỉ là phép dịch bitTại vị trí đặt mà bit đa thức sinh bằng “1” thì được chèn cổng XORDữ liệu thông liền để tính CRC dịch từ MSB đến LSB với số lần dịch bằng độ dài dữ liệu cộng độ dài Chi phí CRC. Ví dụ, dữ liệu 8 bit áp dụng CRC-4 thì số lần dịch là 12 lần với 4 bit cuối là 4 bit 0 được thêm vào chuỗi dữ liệu.5.2 Điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu module tạo và kiểm tra CRCVị trí địa thế căn cứ vào những bình chọn trên, một thiết kế triển khai thi công tính CRC tổng quát được triển khai thi công như sau:Dùng một define CRC_CTRL_POLY khiến đc được chấp nhận tạo biểu hiện input điều khiển và tinh chỉnh Chi phí của đa thức sinh nếu còn muốn. Cảnh báo, độ rộng biểu hiện điều khiển và tinh chỉnh bằng số bit CRC vằ bằng số mũ lớn số 1 của đa thức sinh. Ví dụ, nếu đa thức sinh là x^4 + x + 1 thì độ rộng biểu hiện là 4 bit và Chi phí gán cho biểu hiện điều khiển và tinh chỉnh là 4’b0011 (bỏ bit 1 của x^4)Dùng một define CRC_CHECKER khiến đc được chấp nhận tạo công dụng kiểm tra CRCSử dụng một parameter CRC_GPW_MAX được chấp nhận thông số kỹ thuật kỹ thuật độ rộng đa thức sinh. Độ rộng đa thức sinh bằng số mũ lớn số 1 của đa thức sinh. Ví dụ, nếu đa thức sinh là x^4 + x + 1 thì CRC_GPW_MAX = 4Sử dụng một parameter CRC_POLY_VALUE được chấp nhận gán Chi phí đa thức sinh sẽ dùng còn nếu không dùng biểu hiện điều khiển và tinh chỉnh được tạo ra bởi định nghĩa CRC_CTRL_POLY. Ví dụ, còn nếu không định nghĩa CRC_CTRL_POLY, đa thức sinh là x^4 + x + 1 thì CRC_GPW_MAX = 4 và Chi phí CRC_POLY_VALUE = 4’b0011Sơ đồ biểu hiện tiếp xúc của module CRC như sau:

Xem Ngay:  Basic Là Gì - Nghĩa Của Từ Basic
*

Hai biểu hiện ctrl_en và chk_en sẽ điều khiển và tinh chỉnh công dụng tạo và kiểm tra CRC như sau, khi biểu hiện ctrl_en tích cực và lành mạnh, dữ liệu áp dụng để rất có khả năng tạo CRC hoặc được kiểm tra CRC sẽ ban đầu dịch vào data_in. ctrl_en sẽ tích cực và lành mạnh bằng số bit cần dịch trên data_in.Nếu chk_en = 0 thì khi ctrl_en = 0, crc_seq sẽ giữ lại được Chi phí chuỗi CRC trong 1 chu kỳ luân hồi luân hồi xung clockNếu chk_en = 1 thì khi ctrl_en = 0, crc_error sẽ báo lỗi CRCcrc_error = 1 thì chuỗi kiểm tra bị lỗi CRCcrc_error = 0 thì chuỗi kiểm tra không bị lỗiMạch tổng quát của từng bit trong thanh ghi chứa Chi phí CRC như sau:

*

Riêng bit 0 có đầu vào là data_in có mạch như sau:

*

Khi có định nghĩa CRC_CHECKER, mạch kiểm tra lỗi CRC sẽ triển khai tạo ra như sau:

*

5.3 RTL codeLiên kết tải về RTL code và testbench: CRC RTL codepass (nếu có): nguyenquanicd5.4 Chức năng mô phỏng

*

Đa thức sinh: x^4 + x + 1 tương ứng với việc gán ctrl_poly_en = 4’b0011Dữ liệu áp dụng để rất có khả năng tạo CRC: 1010_0110 sau khoản thời gian thêm 4 bit “0” là 1010_0110_0000 => Chức năng tính CRC là 1110Dữ liệu áp dụng để kiểm tra CRC: 1010_0110_1110. Trong đó, 4 bit LSB 1110 là chuỗi CRC => Chức năng kiểm tra CRC là crc_error = 0 Thể Loại: Chia sẻ trình bày trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Crc Là Gì – Nghĩa Của Từ Crc Trong Tiếng Việt Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Crc Là Gì – Nghĩa Của Từ Crc Trong Tiếng Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published.