Cpk Là Gì – Năng Lực Quy Trình

Cpk Là Gì – Năng Lực Quy Trình

Cải tiến quy trình tiến độ không sinh tồn nghĩa là đưa quy trình tiến độ về trạng thái kiểm soát điều hành quản lý và điều hành đo lường và thống kê. Việc đưa quy trình tiến độ về trạng thái kiểm soát điều hành quản lý và điều hành đo lường và thống kê đơn giản dễ dàng chỉ là vấn đề làm cho quy trình tiến độ phải ở trạng thái mà nó cần phải có. Khi quy trình tiến độ ở trạng thái kiểm soát điều hành quản lý và điều hành đo lường và thống kê, tất cả chúng ta cũng luôn tồn tại thể khởi đầu tiến hành triển khai đổi mới quy trình tiến độ. Năng lực quy trình tiến độ là một trong những trong chiêu bài để đo lường và thống kê và giám sát mức đô chức năng của một quy trình tiến độ xem nó có đã có được những chuẩn mức, hay những tiêu chuẩn kỹ thuật của khác hàng hay không, cũng như đo lường và thống kê và giám sát những nổ lực nhằm mục đích mục tiêu đổi mới quy trình tiến độ. Bài Viết: Cpk là gì GIẢI THÍCH VỀ NĂNG LỰC QUY TRÌNH

*

Quý quý khách hàng nhu cầu những mẫu sản phẩm có chất lượng tương đồng và đã có được những tiêu chuẩn kỹ thuật khi nó được chế tạo được – chưa hẳn bằng phương thức thức thức phân loại (sorting) hoặc sửa chữa thay thế thay thế sửa chữa hàng lỗi (rework). Toàn bộ tất cả chúng ta đã biết được rằng biểu đồ kiểm soát điều hành quản lý và điều hành giúp tổng thể toàn bộ tất cả chúng ta biết được chất lượng sản phẩm là tương đồng (consistent) hay không, nhưng biểu đồ kiểm soát điều hành quản lý và điều hành quán triệt tổng thể toàn bộ tất cả chúng ta biết được mẫu sản phẩm có đã có được những ý kiến đề nghị kỹ thuật từ người tiêu dùng hay không. Để chắc chắn vấn đề đó, tổng thể toàn bộ tất cả chúng ta phải quay trở lại biểu đồ tốc độ (histogram) Biểu đồ tốc độ bộc lộ dịch rời trong quy trình tiến độ. Mọi khi quy trình tiến độ được kiểm soát điều hành quản lý và điều hành, tổng thể toàn bộ tất cả chúng ta biết rằng nếu lấy tính năng vài sản phẩm ngày trong ngày hôm qua, hiên giờ hoặc ngày mai và gây dựng biểu đồ tốc độ, về cơ bản thì biểu đồ tốc độ sẽ giống nhau về hình dạng, trung bình và độ lệch chuẩn. Với quy trình tiến độ đã được kiểm soát điều hành quản lý và điều hành đo lường và thống kê và có dạng phân bố chuẩn, tất cả chúng ta cũng luôn tồn tại thể sử dụng phép điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu kĩ năng quy trình tiến độ. Liệu khối lượng của bạn có “kĩ năng” đã có được những ý kiến đề nghị chỉ ra của công ty bảo hiểm? Ví dụ, nếu mà quý khách hàng cao 5’9″ và với nam giới đôi chút, các bạn sẽ đạt được khối lượng của những các bạn sẽ tọa lạc trong khoảng chừng chừng 139 pound đến 175 pound, theo thông tin từ công ty bảo hiểm Metropolitan Fife. Giả sử Joe, cao 5’9″ và đang theo dõi độ cao của tớ sử dụng biểu đồ Xbar-R. Joe đo khối lượng của tớ bốn lần mỗi tuần và sử dụng bốn tính năng khởi hành xuất phát từ một nhóm con. Joe muốn biết khối lượng của tớ có “kĩ năng” đã có được ý kiến đề nghị hay không. Biểu đồ kiểm soát điều hành quản lý và điều hành đã cho thấy rằng quy trình tiến độ “khối lượng” của Joe là đang được kiểm soát điều hành quản lý và điều hành. Trung bình (Xbar) trên biểu đồ là ước đạt về khối lượng thực sự của Joe. Giả sử Chi tiêu trung bình đây là 155 pound. Những dịch rời trong những lần cần (độ lệch chuẩn, s) được ướng lượng từ khoảng chừng chừng trung bình trong biểu đồ giao độ (range chart). Giả sử ước đạt của độ lệch chuẩn là 2. Bước tiếp theo sau sau của Joe được coi là gây dựng một biểu đồ tốc độ nhờ vào những tính năng lãnh thổ. Giả sử biểu đồ tốc độ có dạng như Figure A. Biểu đồ tốc độ này còn tồn tại dạng phân bố chuẩn (dạng hình chuông). Để thấy cảm thấy được vấn đề đó, Joe có thểm thêm vào một trong những phần bố chuẩn vào biểu đồ tốc độ – Figure B. Khi biểu đồ tốc độ có dạng phân bố chuẩn, Joe đánh giá và nhận định rằng quy trình tiến độ “khối lượng” của tớ rất có khả năng được trình diễn bằng phân bố chuẩn. Chính vì như thế, thay thế sửa chữa vì áp dụng biểu đồ tốc độ thực sự, Joe áp dụng đường cong trong Figure C để chắc chắn xem khối lượng của tớ có “kĩ năng” đã có được ý kiến đề nghị của công ty bảo hiểm hay không. So với phân bố chuẩn, điểm cao nhất trê tuyến phố cong là Chi tiêu trung bình (155 pound). Khoảng chừng tầm 68% của tính năng quy trình tiến độ tọa lạc phía bên trong +/- 1 s của Chi tiêu trung bình, khoảng chừng chừng 95% tọa lạc trong +/- 2 s của Chi tiêu trung bình và 99.7% tọa lạc trong +/-3 s. Để chắc chắn Chi tiêu của đa số khoảng chừng chừng phương thức thức thức này từ Chi tiêu trung bình, cộng hoặc trừ số lượng s từ Chi tiêu trung bình: +1 s từ Chi tiêu trung bình: 155 + 2 = 157-1 s từ Chi tiêu trung bình: 155 – 2 = 153+2 s từ Chi tiêu trung bình: 155 + 2(2) = 159-2 s từ Chi tiêu trung bình: 155 – 2(2) = 151+3 s từ Chi tiêu trung bình: 155 + 3(2) = 161-3 s từ Chi tiêu trung bình: 155 – 3(2) = 149 Khi đã chắc chắn được những Chi tiêu để sử dụng cho phân bố chuẩn, Joe thêm vào đồ thị như Figure D. Phụ thuộc vào phép điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu này, khối lượng của Joe tọa lạc giữa 153 và 157 pound trong 68% trường hợp, giữa 151 và 159 pound trong 95% trường hợp và giữa 149 và 161 pound trong 99.7% trường hợp. Khi quy trình tiến độ khối lượng của Joe ở nằm trong hoàn cảnh kiểm soát điều hành quản lý và điều hành đo lường và thống kê và rất có khả năng trình diễn bằng phân bố chuẩn, Joe rất có khả năng so sánh phân bố ở phí a trên cao với ý kiến đề nghị đề ra từ công ty bảo hiểm. Con số số lượng giới hạn trên là 175 pound và con số số lượng giới hạn phía dưới là 139 pound. So sánh này được bộc lộ trong Figure E. Xem Ngay: Hotspot Là Gì – Wifi Khi Nào Thì Cần Nó Quý quý khách hàng muốn biết sản phẩn mà họ mua có “kĩ năng” đã có được những chuẩn mức kỹ thuật họ đề ra hay không, nghĩa là quy trình tiến độ có ở hoàn cảnh kiểm soát điều hành quản lý và điều hành đo lường và thống kê hay không (tương đồng và rất có khả năng dự đoán được) và quy trình tiến độ có đầu ra (phân bố) tọa lạc trong những tiêu chuẩn kỹ thuật hay không. Có hai chỉ số đo lường và thống kê và đo lường rất có khả năng giúp người tiêu dùng chắc chắn chuyện này. Đó đây là Cpk và Cp. CHỈ SỐ CP Nếu những phép đo lường và thống kê và giám sát lãnh thổ có dạng phân bố chuẩn, thì hình dạng của chính mình nó có công dụng có khả năng sẽ bị đơn giản dễ dàng và đơn giản dễ dàng được vẽ như hình sau. Gầu như tất cả (99.7%) Chi tiêu sẽ tọa lạc trong khoảng chừng chừng được chỉ ra bởi Chi tiêu trung bình +/- ba lần độ lệch chuẩn s.

Xem Ngay:  Easy Là Gì - Phương Pháp Easy
*

Sai khác thoải mái và tự nhiên và thoải mái và dễ chịu (natural tolerance) (ET) là khoảng chừng chừng phương thức thức thức từ -3s đến +3s. Nếu những con số số lượng giới hạn kỹ thuật hoặc tiêu chẩn tọa lạc ngoài phần bố, quy trình tiến độ được đánh giá như đã có được những chuẩn mức kỹ thuật. Hiệu số giữa con số số lượng giới hạn chuẩn mức trên (USL) và giới hạng chuẩn mức phía dưới (USL) được gọi là sai khác kỹ thuật (engineering tolerance) (ET) tỷ lệ kĩ năng, Cp, là chỉ số được định nghĩa bằng tỷ số giữa ET và NT Cp = ET/NT = (USL-LSL)/(6σ) Nếu sai khác kỹ thuật nhỏ hơn sai khác thoải mái và tự nhiên và thoải mái và dễ chịu (nghĩa là Cp 1) không chắc chắn là tất cả những mẫu sản phẩm hay dịch vụ nhận được đều tọa lạc phía bên trong chuẩn mức. Thêm vào đây, Cp không hề đo lường và thống kê và đo lường trong trường hợp chỉ sử dụng chuẩn mức kỹ thuật 1 phía (one-sided specifications). Một phép đo tốt nhất có thể hơn cho quy trình tiến độ sẽ tiến hành triển khai sử dụng là Cpk. Cpk cho thấy thêm thêm 1 quy trình tiến độ là tại chính giữa hay không. Giá thành Cpk là Chi tiêu nhỏ nhất của hai chỉ số kĩ năng. Một chỉ số là Cpu, là kĩ năng quy trình tiến độ nhờ vào con số số lượng giới hạn chuẩn mức trên, và chỉ số còn lại Cpl, là kĩ năng quy trình tiến độ dựa tên con số số lượng giới hạn chuẩn mức phía dưới. Định nghĩa của Cpk được chỉ ra như hình vẽ. Cả hai Cpu và Cpl đều áp dụng để chắc chắn xem quy trình tiến độ có tại chính giữa hay không. Giá thành Cpk là sự khác biệt và độc đáo và khác biệt giữa Chi tiêu trung bình của quy trình tiến độ và con số số lượng giới hạn chuẩn mức nhanh nhất chia cho 3 lần độ lệch chuẩn. Nên cảnh báo rằng độ lệch chuẩn nhờ vào biểu đồ R hay s, chưa hẳn độ lệch chuẩn của đa số phép đo lãnh thổ. Giá thành nhu cầu của Cpk là to hơn 1.0. Vấn đề đó có nghĩa là điều kiện cần cho không sinh tồn mẫu sản phẩm hay dịch vụ nào được khiến cho mà to hơn USL và nhỏ hơn LSL. Phương thức thức tính của Cpk được diễn đạt trong hình trên. Nếu Cpk nhỏ hơn 1.0, vấn đề đó có nghĩa là vài mẫu sản phẩm có công dụng có khả năng sẽ bị không đạt chuẩn mức. Nếu chỉ có một chuẩn mức, Chi tiêu của cpk được coi là Cpu hoặc Cpl, tùy thuộc theo chuẩn mức tương ứng. VÍ DỤ VỀ CPK

Xem Ngay:  Indicate Là Gì
*

Một quy trình tiến độ đóng bao được thiết kế với theo đẳng cấp để đóng 50 pouns cát vào mỗi bao. Ý kiến đề nghị mỗi bao cát có khối lượng ít đặc biệt là 49.5 pounds và tối đa là 50.5 pounds. Vậy những con số số lượng giới hạn chuẩn mức phía dưới (LSL) là 49.5 và con số số lượng giới hạn chuẩn mức trên (USL) là 50.5 pounds. Quy trình được theo dõi bằng biểu đồ Xbar-R với nhóm con là 4. Mỗi giờ, bốn bao liên tục sẽ tiến hành triển khai cân. Giá thành trung bình của nhóm con và khoảng chừng chừng Chi tiêu được đo lường và thống kê và đo lường và vẽ lên biểu đồ Xbar-R. Biểu đồ kiểm soát điều hành quản lý và điều hành được bộc lộ ở hình trên và có dạng đã được kiểm soát điều hành quản lý và điều hành đo lường và thống kê. Độ lệch chuẩn (từ biểu đồ khoảng chừng chừng Chi tiêu – range chart) là 0.212. Giá thành trung bình mỗi bao là 50.5. Giám sát và đo lường Cpk được tiến hành triển khai như về sau và cho ra tính năng Cpk = 0.71

*

BIỂU ĐỒ CPK. Xem Ngay: beard là gì

*

Từ biểu đồ Cpk trên, quy trình tiến độ rõ nét là không đã có được chuẩn mức kỹ thuật. Sẽ chiếm được vài mẫu phía dưới LSL (Do Cpl nhỏ hơn 1) và to hơn USL (Do Cpu nhỏ hơn 1). Chỉ có duy nhieeats một điểm thực sự vượt chuẩn. Nên nhớ rằng, để tiến hành triển khai điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu kĩ năng quy trình tiến độ, những phép đo lãnh thổ phải có dạng phân bố chuẩn và quy trình tiến độ phải được ở dạng kiểm soát điều hành quản lý và điều hành đo lường và thống kê. Thể Loại: Chia sẻ trình bày trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Tủ tiếng anh là gì ?

Bài Viết: Cpk Là Gì – Năng Lực Quy Trình Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Cpk Là Gì – Năng Lực Quy Trình

Leave a Reply

Your email address will not be published.