Covenant Là Gì – Covenant In Vietnamese

Covenant Là Gì – Covenant In Vietnamese

Trong các văn bản luật và tài chính kinh tế tài chính, giao ước (tiếng Anh: Covenant) là 1 trong lời hứa hẹn hẹn trong một giao kèo, hoặc bất kì một thỏa thuận hợp tác hợp tác ký kết thiếu chính thức nào khác, rằng một số hoạt động không thay đổi sẽ hoặc sẽ không được kiến thiết.

*

Giao ước

Khái niệmGiao ước hay còn gọi là khế ước, giao kèo và thỏa hiệp, trong tiếng Anh là Covenant. Bài Viết: Covenant là gì Những giao ước trong tài chính kinh tế tài chính thường là những pháp luật trong Hợp Đồng tài chính kinh tế tài chính, ví dụ điển hình nổi bật cũng như các qui định con số số lượng giới hạn người đi vay có tác dụng được vay thêm trong các văn bản cho vay vốn vốn hay ấn phẩm trái phiếu. Những giao ước thường được bên cho vay vốn vốn dẫn ra để đảm bảo an toàn họ khỏi những người dân dân đi vay không hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ nợ gây vô ích cho chính họ và doanh nghiệp.

Giao ước hoạt động ra làm sao

Những giao ước thường được biểu diễn bằng những tỉ lệ tài chính kinh tế tài chính phải được bảo dưỡng, ví dụ điển hình nổi bật như tỉ lệ thiếu trên tài sản tối đa hoặc những tỉ lệ tương tự. Những giao ước có tác dụng kể cả từ thanh toán thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch cổ tức tối thiểu đến số lượngnhân viên chủ chốt phải còn làm việc tại doanh nghiệp. Khi một giao ước bị phá vỡ, người cho vay vốn vốn có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ nợ từ người vay. Tổng quan có hai loại giao ước: giao ước phải kiến thiết và giao ước không được kiến thiết.

Xem Ngay:  Understanding Là Gì - Nghĩa Của Từ Understand

Giao ước phải kiến thiết

Một giao ước phải kiến thiết hay giao ước chấp hành là 1 trong pháp luật trong Hợp Đồng cho vay vốn vốn yên cầu người vay phải kiến thiết những hành động cụ thể. Ví dụ đề nghị ý kiến đề nghị bảo dưỡng mức bảo hiểm đầy đủ, đề nghị ý kiến đề nghị đồng tình báo cáo tài chính kinh tế tài chính được truy thuế truy thuế kiểm toán cho tổng thể toàn bộ những người dân cho vay vốn vốn, tuân hành luật pháp hiện hành và bảo dưỡng sổ sách kế toán cùng được đứng thứ hạng tín dụng thanh toán thanh toán giao dịch phù hợp và hợp lý. Xem Ngay: Fluorescent Là Gì – Nghĩa Của Từ Fluorescent Trong Tiếng Việt Vi phạm giao ước phải kiến thiết thường dẫn đến việc mất khả năng trả nợ tuyệt đối. Một số trong những Hợp Đồng cho vay vốn vốn có tác dụng có những pháp luật cho phép người vay thời gian ân hạn để xử lý và giải quyết và khắc phục các vi phạm. Nếu không được khắc phục, những chủ thiếu có quyền thông báo phá sản và đề nghị ý kiến đề nghị người đi vay trả ngay tiền gốc và tất cả các khoản lãi tích lũy.

Giao ước không được kiến thiết

Những giao ước không được kiến thiết được dẫn ra để khiến người vay kiềm chế những hành động có tác dụng làm suy giảm dòng tín dụng thanh toán thanh toán giao dịch và khả năng thanh toán nợ nần hiện nay. Những hình thức bề ngoài thông dụng nhất của rất nhiều giao ước không được kiến thiết là người vay phải bảo dưỡng những tỉ lệ tài chính kinh tế tài chính kể từ lúc ngày lập báo cáo tài chính kinh tế tài chính. Hay phần nhiều những thỏa thuận hợp tác hợp tác ký kết cho vay vốn vốn đều đề nghị ý kiến đề nghị tỉ lệ tổng thiếu trên tổng thu nhập không vượt quá một con số không thay đổi, đảm bảo an toàn an toàn và tin cậy doanh nghiệp không có nhiều khoản thiếu vượt quá khả năng chi trả. Một giao ước không được kiến thiết thông dụng khác là tỉ lệ bảo hiểm lãi suất vay, tỉ lệnày cho biếtthu nhập trước lãi vay và thuế(EBIT) phải to thêm tỉ lệ thanh toán thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch lãi theo một số lần không thay đổi. Sử dụng tỉ lệ này để kiểm tra người đi vay đảm bảo an toàn rằng người đó làm cho đủ thu nhập để trả lãi.

Xem Ngay:  Vị Kỷ Là Gì - Vị Kỷ Và Vị Tha

Các ý chính

– Những giao ước có trong các hợp đồng tài chính kinh tế tài chính cũng như các ấn phẩm trái phiếu, dẫn ra những qui định không thay đổi được hoặc không được kiến thiết. – Những giao ước là những pháp luật ràng buộc về mặt pháp lí và nếu bên còn lại vi phạm sẽ phải bồi thường. Xem Ngay: Sua Loi Windows Truyền thông online Player Encountered A Problem While Playing The File – Những giao ước được chấp nhận được gọi là giao ước phải kiến thiết và những giao ước cản được gọi là những giao ước không được kiến thiết. Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Covenant Là Gì – Covenant In Vietnamese Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Covenant Là Gì – Covenant In Vietnamese

Leave a Reply

Your email address will not be published.