Counta Là Gì – Counta Hàm Counta

Counta Là Gì – Counta Hàm Counta

Hàm Count, Countif, Counta và Countblank là những hàm đếm cơ bản trong excel, những hàm đó cũng rất đơn giản để cần sử dụng. Bài Viết: Counta là gì Trong content nội dung bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cho toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta mới làm quen Excel chiêu thức cần sử dụng những hàm đếm dữ liệu, như Count, Countif, Counta và Countblank một chiêu thức thật cụ thể để toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta hiểu rõ và sử dụng vào những bài toán đo lường trong trong thực tiễn của mình. Cảnh báo: Để làm theo hướng dẫn, chúng ta cũng sẽ có thể tải tệp tin dữ liệu thực hành thực tế trong thực tế TẠI ĐÂYI. Chiêu bài cần sử dụng hàm Count1. Tác dụng: Hàm Count dùng để đếm số ô chứa dữ liệu số trong vùng được chọn. 2. Cú pháp:=COUNT(value1,value2…) – Trong số đó value1, value2 … là những ô cần đếm, hoặc chúng ta cũng sẽ có thể nhập những vùng cần đếm. 3. Ví dụ: Cho một bảng dữ liệu như hình, ý kiến đề xuất đếm số ô chứa giá trị số trong bảng này:

*

– Trong ô H6, nhập công thức :=COUNT(A5:E11) ta được kết là 24 ô chứa giá trị là số như trên II. Chiêu bài cần sử dụng hàm Countif1. Tác dụng: Hàm Countif dùng để đếm số ô đáp ứng tình huống (criteria) trong vùng cần đếm (range). 2. Cú pháp. =COUNT(range,criteria) – Trong số đó: range là vùng cần đếm, criteria là tình huống đếm. 3. Ví dụ: Cho một bảng dữ liệu như hình, ý kiến đề xuất đếm số ô chứa giá trị to hơn 50, và đếm số ô ban sơ bằng “com” trong bảng này. + Để đếm những ô chứa giá trị to hơn 50: Trong ô H9, nhập công thức :=COUNTIF(A5:E11,”>50″) ta được8 ô có giá trị to hơn 50 như hình phía bên dưới.

Xem Ngay:  Crp Là Gì - Xét Nghiệm Và Có Vai Trò Thế Nào
*

– Để đếm những ô ban sơ bằng chữ “com”: Trong ô H10, nhập công thức :=COUNTIF(A5:E11,”com*”) ta được kết là3 ô có chuỗi ban sơ bằng chữ “com” như hình sau:

*

Cảnh báo: “com*” sẽ khớp với chuỗi có độ dài bất cứ ban sơ bằng “com”, như hình trên là “Command” hay “Compare”; ký tự “*” đại điện cho chuỗi bất cứ sau “com”. Xem Ngay: Sharepoint Là Gì – Xây Dựng 1 Site Sharepoint đơn Giản 1. Tác dụng: hàm COUNTA trong Microsoft Excel dùng để đếm những ô không rỗng trong một vùng không điều chỉnh.III. Chiêu bài cần sử dụng hàm CountA2. Cú pháp: =COUNTA(Value1, , ,…) – Trong số đó Value1, value2, value3,… là những ô cần đếm, hoặc chúng ta cũng sẽ có thể nhập những vùng cần đếm. Value2 và Value3 là những đối số tùy chọn (đặt trong dấu nên không nhất thiết phải có). 3. Ví dụ:Cho một bảng dữ liệu như hình, ý kiến đề xuất đếm số ô chứa giá trị (những ô KHÔNG trống nói chiêu thức khác là những ô chứa giá trị chuỗi và số) trong bảng này.

*

– Trong ô H5, nhập công thức:=COUNTA(A5:E11) để đếm những ô có chứa dữ liệu (đến hơn cả số và chuỗi trong bảng A5:E11) được tính năng là 32. IV. Chiêu bài cần sử dụng hàm CountBlank1. Tác dụng: Hàm COUNTBLANK giúp đếm những ô trống (rỗng) trong một vùng hay là một mảng được chọn trong Excel. 2. Cú pháp: =COUNTBLANK(range) – Trong số đó: range là vùng cần đếm những ô trống (ô rỗng). 3. Ví dụ: Cho một bảng dữ liệu như hình, ý kiến đề xuất đếm số ô trống:

Xem Ngay:  Soak Up Là Gì
*

– Trong ô H7, nhập công thức: =COUNTBLANK(A5:E11) hàm trả về 3 ô trống (không chứa bất cứ giá trị số và chuỗi nào) như trên. Xem Ngay: Loin Là Gì – Nghĩa Của Từ Loin * Sử dụng những công thức trên, ý kiến đề xuất nhập công thức đếm những ô chưa giá trị chuỗi; – Trong ô H8, nhập công thức: =COUNTA(A5:E11)-COUNT(A5:E11) ta được tính năng như hình sau:

*

* Đoạn video clip hướng dẫn chiêu thức cần sử dụng những hàm đếm count, counta, countblank, countif Nhu cầu, với bài hướng dẫn cụ thể chiêu thức dùng những hàm đếm count, counta, countblank và hàm đếm có tình huống countif ở trên cao cao hữu ích với toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta. Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Counta Là Gì – Counta Hàm Counta Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Counta Là Gì – Counta Hàm Counta

Leave a Reply

Your email address will not be published.